---
Единый реферат-центр

Список дисциплин:
 • Астрономия и космонавтика
 • Банковское, биржевое дело и страхование
 • Безопасность жизнедеятельности и охрана труда
 • Биология, естествознание, КСЕ
 • Бухгалтерский учет и аудит
 • Военное дело и гражданская оборона
 • География и экономическая география
 • Геология, гидрология и геодезия
 • Государство и право
 • Журналистика, издательское дело и СМИ
 • Иностранные языки и языкознание
 • История и исторические личности
 • Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника
 • Краеведение и этнография
 • Криминалистика и криминология
 • Кулинария и продукты питания
 • Культура и искусство
 • Литература
 • Маркетинг, реклама и торговля
 • Математика
 • Медицина
 • Международные отношения и мировая экономика
 • Менеджмент и трудовые отношения
 • Музыка
 • Педагогика
 • Политология
 • Предпринимательство, бизнес и коммерция
 • Программирование, компьютеры и кибернетика
 • Производство и технологии
 • Психология
 • Разное
 • Религия и мифология
 • Сельское, лесное хозяйство и землепользование
 • Сестринское дело
 • Социальная работа
 • Социология и обществознание
 • Спорт, туризм и физкультура
 • Строительство и архитектура
 • Таможенная система
 • Транспорт
 • Физика и энергетика
 • Философия
 • Финансы, деньги и налоги
 • Химия
 • Экология и охрана природы
 • Экономика и экономическая теория
 • Экономико-математическое моделирование
 • Этика и эстетика
 • Педагогика ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МОВЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ

  Количество просмотров публикации ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МОВЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ - 273

   Наименование параметра  Значение
  Тема статьи: ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МОВЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ
  Рубрика (тематическая категория) Педагогика
  Самоконтроль і розвиток культури мовлення, створення установ­ки на оволодіння літературною мовою в різних ситуаціях спілкуван­ня. Йдеться про виховання звички й потреби в постійному навчанні та підвищенні рівня культури свого мовлення. Особливу увагу при цьо­му слід приділяти дотриманню правильності й чистоти мови. Важливе значення має робота з орфографічними і тлумачними словниками, слов­ником із словотворення та ін. {Орфографічний словник української мови / Уклад.˸ С. І. Головащук, М. М. Пещактаін. — К., 2002; Орфографіч­ний словник сучасної української мови / Уклад. С. В. Мизичук. — Донецьк, 2003; Карачун В. Я. Орфографічний словник наукових і тех­нічних термінів. — К., 1999; Головащук С. І. Українське літературне слововживання˸ Словник-довідник. — К., 1995; Головащук С. І. Складні випадки наголошення˸ Словник-довідник. — К., 1995).

  Майбутньому вчителеві важливо виробити в себе звичку звертатися до словників, якщо виникає будь-який сумнів щодо правильності вжи­вання слова, розвивати увагу до незнайомих слів, потребу запам'ятати, з'ясувати їх значення, ввести у мовлення. Проаналізуйте своє мовлення˸ чи правильно ви вимовляєте слова, звуки, ставите наголос; чи володієте ви достатнім лексичним запасом для вільного вираження думки; чи правильно утворюєте граматичні форми? Інформація, яку ви отримаєте, вкаже на недоліки у вашій мовленнєвій підготовці, а самостійна робота з літературою, відповідні вправи допоможуть їх позбутися.

  Важливо свідомо орієнтувати себе на оволодіння літературною мо­вою в різних ситуаціях — не тільки при вирішенні ділових питань, а й у спілкуванні з друзями, батьками, незнайомими людьми.

  Самоконтроль і розвиток умінь виразного мовлення. Як уже зазна­чалося, виразності мовлення досягають умілим інтонуванням залежно від змісту, умов спілкування, а також доречним вживанням зображаль­них засобів (епітетів, метафор, порівнянь тощо), засобів образної сло­весної наочності (наприклад, уривків з художніх творів, афоризмів).

  Радимо простежити за інтонацією у вашому мовленні під час спілкуван­ня з людьми. Зосередьте увагу на таких питаннях˸ моя інтонація жива, емоційно забарвлена чи одноманітна, невиразна? чи можу я урізнома­нітнювати мелодійний малюнок свого мовлення залежно від умов спілку­вання?

  Готуючись до публічного виступу в аудиторії або в шкільному класі, намагайтеся визначити, для кого і з якою метою ви будете говорити, які роздуми, почуття ви хотіли б збудити у своїх слухачів, яку атмосферу створити, яким має бути інтонаційний малюнок, ритм, темп вашого мов­лення.

  Спробуйте, конструюючи розповідь, використати різні описи, деталі, уривки з художньої літератури, власні оцінки та враження. При цьому не забувайте про вимогу виправданого використання зображальних засобів.

  Самоконтроль і розвиток комунікативних умінь, здібностей, со­ціальних установок у спілкуванні. Якщо умовою продуктивної комуні­кативної поведінки вчителя є його індивідуальний стиль спілкування, то в процесі професійного самовиховання важливо не тільки розібра­тися в питаннях техніки комунікації, а й з'ясувати свою соціальну пози­цію у спілкуванні. Для цього спробуйте щиро відповісти на запитання, чи думаєте ви про партнера у процесі спілкування, чи намагаєтеся побачити ситуацію його очима, чи допомагаєте йому спілкуватися, чи вам цікавий сам процес спілкування з людиною чи його результат, чи завжди розуміють вас люди, з якими ви спілкуєтеся, чи прагнете ви зрозуміти їх.


  ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МОВЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ - понятие и виды. Классификация и особенности категории "ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МОВЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ" 2014, 2015-2016.