---
Единый реферат-центр

Список дисциплин:
 • Астрономия и космонавтика
 • Банковское, биржевое дело и страхование
 • Безопасность жизнедеятельности и охрана труда
 • Биология, естествознание, КСЕ
 • Бухгалтерский учет и аудит
 • Военное дело и гражданская оборона
 • География и экономическая география
 • Геология, гидрология и геодезия
 • Государство и право
 • Журналистика, издательское дело и СМИ
 • Иностранные языки и языкознание
 • История и исторические личности
 • Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника
 • Краеведение и этнография
 • Криминалистика и криминология
 • Кулинария и продукты питания
 • Культура и искусство
 • Литература
 • Маркетинг, реклама и торговля
 • Математика
 • Медицина
 • Международные отношения и мировая экономика
 • Менеджмент и трудовые отношения
 • Музыка
 • Педагогика
 • Политология
 • Предпринимательство, бизнес и коммерция
 • Программирование, компьютеры и кибернетика
 • Производство и технологии
 • Психология
 • Разное
 • Религия и мифология
 • Сельское, лесное хозяйство и землепользование
 • Сестринское дело
 • Социальная работа
 • Социология и обществознание
 • Спорт, туризм и физкультура
 • Строительство и архитектура
 • Таможенная система
 • Транспорт
 • Физика и энергетика
 • Философия
 • Финансы, деньги и налоги
 • Химия
 • Экология и охрана природы
 • Экономика и экономическая теория
 • Экономико-математическое моделирование
 • Этика и эстетика
 • Педагогика ХІД ЗАНЯТТЯ 1. Психологічне налаштовування на роботу

  Количество просмотров публикации ХІД ЗАНЯТТЯ 1. Психологічне налаштовування на роботу - 187

   Наименование параметра  Значение
  Тема статьи: ХІД ЗАНЯТТЯ 1. Психологічне налаштовування на роботу
  Рубрика (тематическая категория) Педагогика
  Цей етап заняття охоплює два види діяльності а) актуалізацію опор­них знань із проблеми професійно-педагогічного спілкування, б) прове­дення вправ на створення робочого самопочуття на занятті Перший тур — актуалізацію опорних знань на конкурсі можна провести в різних формах як бліцтурнір мікрогруп за заздалегідь розробленими питаннями, як захист підготовлених опорних конспектів тощо

  Журі конкурсу (студенти старших курсів, учителі) визначає пере­можців цього туру за глибиною і топкою педагогічної думки, оригінальніс­тю задуму, вмінням переконливо обстоювати свою позицію Другий тур психологічного налаштовування являє собою виконання всією гру­пою під керівництвом студентів вправ, що допомагають зняти м'язову напруженість, зосередити увагу, підключити уяву, підготувати мовний апарат до активної діяльності, а весь організм — до умов спілкування

  Журі оцінює роботу кожного залежно від оперативності встановлення контакту з групою на початку організації вправи, чіткості інструктажу, здатності розподіляти увагу при керівництві виконанням вправи, вияв­лення педагогічного такту під час узагальнення результатів виконання

  Виконання вправ на підготовлену комунікацію

  До конкурсу кожний студент вибирає ситуацію зі шкільного життя, яка, на думку вчителя, потребує індивідуальної розмови, і розробляє орієнтовний зміст бесіди, що спонукала б учнів до самостійного прий­няття рішення та усвідомлення відповідальності за нього

  Теоретичне обґрунтування задуму і технологи проведення бесіди студент здійснює в контрольній роботі, успішне виконання якої стає

  допуском до участі в конкурсі В ній викладено бачення сутності кон­флікту, можливих бар'єрів, накреслено шляхи наближення інтересів співрозмовників у спілкуванні, обґрунтовано вибір рольової позиції, стилю спілкування та доцільних прийомів взаємодії

  У цьому, третьому, турі конкурсу кожний студент демонструє фрагмент бесіди, обравши партнером свого колегу або запросивши учня, який дістає стислу інформацію про зміст ситуації

  Аналізуються глибина педагогічної думки в обґрунтуванні задуму, забезпечення суб'єкт-суб'єктних стосунків у спілкуванні (активізація внутрішніх ресурсів співрозмовника, сприяння його самоактуалізації), дотримання тактики розвивальної поради (перевага реакцій розумін­ня над іншими реакціями вчителя), здатність до активного слухання та добору прийомів доцільного впливу  ХІД ЗАНЯТТЯ 1. Психологічне налаштовування на роботу - понятие и виды. Классификация и особенности категории "ХІД ЗАНЯТТЯ 1. Психологічне налаштовування на роботу" 2014, 2015-2016.