---
Единый реферат-центр

Список дисциплин:
 • Астрономия и космонавтика
 • Банковское, биржевое дело и страхование
 • Безопасность жизнедеятельности и охрана труда
 • Биология, естествознание, КСЕ
 • Бухгалтерский учет и аудит
 • Военное дело и гражданская оборона
 • География и экономическая география
 • Геология, гидрология и геодезия
 • Государство и право
 • Журналистика, издательское дело и СМИ
 • Иностранные языки и языкознание
 • История и исторические личности
 • Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника
 • Краеведение и этнография
 • Криминалистика и криминология
 • Кулинария и продукты питания
 • Культура и искусство
 • Литература
 • Маркетинг, реклама и торговля
 • Математика
 • Медицина
 • Международные отношения и мировая экономика
 • Менеджмент и трудовые отношения
 • Музыка
 • Педагогика
 • Политология
 • Предпринимательство, бизнес и коммерция
 • Программирование, компьютеры и кибернетика
 • Производство и технологии
 • Психология
 • Разное
 • Религия и мифология
 • Сельское, лесное хозяйство и землепользование
 • Сестринское дело
 • Социальная работа
 • Социология и обществознание
 • Спорт, туризм и физкультура
 • Строительство и архитектура
 • Таможенная система
 • Транспорт
 • Физика и энергетика
 • Философия
 • Финансы, деньги и налоги
 • Химия
 • Экология и охрана природы
 • Экономика и экономическая теория
 • Экономико-математическое моделирование
 • Этика и эстетика
 • Педагогика ХІД ЗАНЯТТЯ 1. Діагностування рівня сформованості вмінь

  Количество просмотров публикации ХІД ЗАНЯТТЯ 1. Діагностування рівня сформованості вмінь - 179

   Наименование параметра  Значение
  Тема статьи: ХІД ЗАНЯТТЯ 1. Діагностування рівня сформованості вмінь
  Рубрика (тематическая категория) Педагогика
  Важливим завданням підготовки майбутніх учителів є виявлення у кожного з них на початкових етапах опанування курсу педагогічної майстерності природних здібностей педагогічного впливу в умовах шкільного середовища, зокрема класу, шкільних зборів, батьківських зборів тощо Власне, іде вже відбувається під час підготовки майбутніх абітурієнтів до вступу у вищий навчальний заклад, на відбіркових вступ­них іспитах, співбесідах, якщо така система впроваджена відповідними кафедрами Значно критичнішим є становище студентів, які вперше ма­ють випробувати свою творчу педагогічну природу Може виявитись їхня непридатність для професії і доведеться приймати відповідальне рішення вибирати інший фах

  Діагностування педагогічних умінь необхідне вчителеві початківцю для вироблення індивідуальної програми професійного вдосконалення Вчені розробили чимало методик, які стосуються цих питань (Лучшие психо-

  логические тесты для профотбора й профориентации˸ Описание и руко-водство к использованию / Отв. ред. А. Ф. Кудряшов. — Петрозаводськ, 1992. — 319с.˸ Анастази А. Психологическое тестирование. — М., 1982. — Кн. 2. — 296 с.; Общая психодиагностика / Под ред. А. А. Бодалева, В. В. Столина. — М., 1987. — 304 с.; Профконсультационная работа со старшеклассниками / Под ред. Б. А. Федоришина. — К., 1980. — 150с.). Вибір методики діагностування узгоджується педагогом на кафедрі, а результати використовуються для розвитку в кожного студента внутріш­ньої зібраності, організованості, активного включення у процес педагогіч­ної дії, подолання м'язового затиску, сприймання, спостережливості тощо.

  Для виявлення творчих здібностей студентові слід підготувати мо­нолог на одну-дві хвилини, трихвилинний виступ у сценічній ролі з партнером, мімічну сценку на одну хвилину тощо. Психологи налічу­ють близько 150 складників творчих здібностей особистості, цілковито придатних і для педагога. Структуруються такі здібності за мотивацій­ними, інформаційними, цільовими, результативними та почуттєво-емо­ційними компонентами у підсистемах спілкування та міжособистісної взаємодії, спрямованості характеру, самосвідомості, творчого досвіду, інтелектуально-творчих здібностей, психофізіологічних якостей творчої особистості (Розвиток творчої особистості в умовах екологічної кризи / За ред. О. В. Киричука, В. В. Рибалки. - К., 1993. - Ч. 1. - С. 58-71). Педагогові варто вибрати найістотніші для виявлення творчого потен­ціалу вчителя-початківця складники і змоделювати їх в особистісному варіанті.

  Попередні практичні заняття (зокрема, 2 — 4) вже дають підставу і педагогові, і студентам визначитись у власному творчому цілепокла-данні. Було виконано чимало вправ, що дають змогу коригувати інди­відуальні програми розвитку педагогічної майстерності, їх можна до­повнити й іншими, використавши славнозвісне ʼʼякщо бʼʼ К. Станіслав-ського.

  Вправа 1.ʼʼУчитель стає акторомʼʼ. Використаймо думку Станіслав-ського˸ ʼʼМи зараз перебуваємо на уроці. Це реальна дійсність. Нехай кімната, її інтер'єр, урок, всі учні та їхній викладач залишаються в тому вигляді, в якому ми знаходимося. За допомогою ʼʼякщо бʼʼ я перекидаю себе у площину неіснуючого, уявного життя і для цього поки що змінюю лише час і кажу собі˸ ʼʼТепер не третя година дня, а третя ночіʼʼ. Ви­правдайте своєю уявою такий запізнілий урок. Припустіть, що завтра у вас іспит, а багато чого ще не зроблено. Ось ви й затрималися... Звідси нові обставини й турботи˸ домашні ваші хвилюються, бо через відсутність телефону не було змоги повідомити про затримку. Один із учнів не потрапив на вечірку, куди його запросили, інший живе далеко від місця пригоди і не знає, як без транспорту дістатися додому... Багато ще думок, почуттів і настроїв породжує такий вимисел. Усе це впливає на загальний стан, який зумовлює все, що відбуватиметься далі. Це —


  ХІД ЗАНЯТТЯ 1. Діагностування рівня сформованості вмінь - понятие и виды. Классификация и особенности категории "ХІД ЗАНЯТТЯ 1. Діагностування рівня сформованості вмінь" 2014, 2015-2016.