---
Пройти Антиплагиат ©

Всякое разное Деңгей 3

Количество просмотров публикации Деңгей 3 - 34

 Наименование параметра  Значение
Тема статьи: Деңгей 3
Рубрика (тематическая категория) Всякое разное
Вопрос №1

V2 Біздің заманымыздың II ғасырының Апологеттері
Дін шындығын түсіндіруге тырысты.
Юлиян Отступниктің жақтаушылары болды
Жанның бірігуге ұмтылғанын ашты
Рух пен материяның қарамақайшылығын қарастырды
Атомизмнің жақтаушылары болды
Көпқұдайлылықты жақтады
Христиан сенімін қорғап жақтаған
Жоғарғы адамгершілікті қолдады және оны интеллектуалды дәрежеде дәлелдеді

 

Вопрос №2

V2 Діни дүниетаным
Ақыл-ойға сүйену
Құндылықтар және идеалдар
Негізін сенім құрайтын әлемге деген көзқарас
Табиғаттан тыс күшке сенім
Адам мен әлемге деген көзқарас
Қоғамдық сана
Панлогизм
Идеология

Вопрос №3

V2 Шакарим Кудайбердиевтың еңбектері
ʼʼАдам артықшылығыʼʼ
ʼʼДаладағы мұсылмандықʼʼ
ʼʼҰмытылғанның хаттарыʼʼ
ʼʼҚара сөздерʼʼ
ʼʼҮш анықʼʼ
ʼʼКомарʼʼ
ʼʼҚазақ жазбаларыʼʼ
ʼʼСеметейʼʼ

Вопрос №4

V2 Пантеизм өкілдері:
Апостол Павел;
Б.Спиноза
Кирилл Александрийский;
Данте Алигьери;
Н.Кузанский
натурализм
В. Лосский
Дж.Бруно

Сұрақ №5

V2 Номинализм өкілдерін көрсетіңіз
  Р.Декарт
Ансельм Кентерберийский
Иоанн Росцелин
Фома Аквинский
Пьер Абеляр
Иоанна Скотта Эриуген
Р.Бэкон
Ульям Оккам

Сұрақ №6

V2 Аристотельдің философиясын діни ілімді түсіндіруде пайдаланған ойшылдар:
Альберт Великий;
Августин;
Фома Аквинский;
Роджер Бэкон;
Сигер Бробанский.
Боэций
Н. Кузанский
Дун Скот

Сұрақ №7

V2 Аль-Кинди, Аль-Фараби мына ағымның өкілдері:
мистицизм;
суффизм
шығыс перипатетизмі;
аристотелизм
материализм
фальсафа
Батыс перипатетизмі
идеализм

Сұрақ №8

V2 Ортағасырдағы дау дамай
Рационалистер мен эмпириктер арасында;
Номиналистер мен реалистер арасында
Скептиктер мен оптимистер;
Сенсуалистер и рационалистер;
Жекелік пен жалпылық арасында
Тәжірибе мен сезім
Универсалий мәселесінде
Практика мен теория

Сұрақ №9

V2 Христиандықтағы үштік бірлік мағынасы
Құдай әке барлық нәрсенің жаратушысы (көрінетіннің де көрінбейтіннің де)
Құдай ұл Құдай әкеден мәңгіліктің алдын алып туылады
Киелі Рух Құдайы Құдай әкеден мәңгіліктің алдын ала пайда болады
Құдай баржақсылы, бар кішіпейілділік, бар мейірімділік
Құдай бар, Құдай патшалық етуде, Құдай жаза беруші
Құдай дегеніміз сенім, үміт, махаббат
Құдай дегеніміз тылсым мән
Құдай дегеніміз ʼʼжақсылықтарды берушіʼʼ

Сұрақ №10

V2 Буддизм мен индуизмдегі ʼʼкармаʼʼ ұғымы
Қайтыс болғаннан соң келетін ең жо жоғарғы рахат күйіне жету
Жоғары абыздық дәрежені беру ғұрпы
Құдайлық алдын ала белгілілік
барлық тірі жан иесі істеген іс-әрекеттерінің қосындысы, оның болашақта жаңа туылуының сипаттамасын суреттеуші соның салдары.
ʼʼсебеп-салдар, сауапʼʼ
ʼʼтағдыр, әділ жазаʼʼ
ʼʼреинкарнацияʼʼ
ʼʼжарық, игілік, жақсылықʼʼ

Сұрақ №11

V2 Қытайдағы философиялық мектептер
даосизм;
буддизм;
конфуцианство;
йога;
ньяя.
вайшешика
легизм
джайнизм

Сұрақ №12

V2 Сенім мен ақыо-ойдың үйлесімділігі теориясын жақтаушылар:
Оккам У.
Фома Аквинский;
Августин Блаженный;
Сигер Бробанский;
Роджер Бэкон;
М. де Вульф;
Тертуллиан;
Иоанн Дунс Скот.

Сұрақ №13

V2 Буддизмнің діни-философиялық ілімінің негізін құраушы қасиетті ақиқаттар
азап шегу әлемнің жалпы тағдыры
Аскетизм адамгершіліктік кемелденудің биік мұраты
ықыластар, құштарлық, ынтызарлық – оның салдары
космогония мен теогонияның мәселелерін шешуші жоғарғы білім жүйесі
азап шегуден құтылудың соңы – Нирванада
Адамгершіліктік талаптар Құдайдың құтқарушылық іс-әрекеттеріне негізделуде
адамның қажеттілігі мейірбандық, рахат
Мейірбандық адамға дұрыс талғам жасауға мүмкіндік береді

Сұрақ №14V2 Конфуций іліміне сәйкес адам ерекшеленуі қажет қасиеттер
шынайылылық, ынталылық
парыз сезімі, гумандылық
сенімділік дәлдік
еңбекқорлық және заңды дәріптеушілік
шынайылық және батылдық
адамды сүю
сеніммен махаббат
жамандық пен жақсылық

 

Сұрақ №15

V2 Мұсылман сенімінің рәміздері
фаравахар
ʼʼихтис (ихтюс)ʼʼ
Шахада
Дхармачакра
Мешіт
пятиконечная звезда
ʼʼАумʼʼ
Жарты ай

Сұрақ №16

V2 Көрсетілген тұлғалардың арасынан патристика өкілдерін анықтаңыз
Ф. Аквинский
Демокрит
А. Аврелий
Конфуций
Тертуллиан
Р. Декарт
Ориген
И. Дамаскин

Сұрақ №17

V2 А. Августиннің еңбектері
ʼʼЗаттардың табиғатыʼʼ;
ʼʼАдам ақылыʼʼ
ʼʼЗаттар туралыʼʼ;
Құдай қаласы туралы
ʼʼТәубеге келуʼʼ;
ʼʼШынайы дін туралыʼʼ
ʼʼКомарʼʼ
ʼʼМыңжылдықʼʼ

Сұрақ №18

V2 Шахада дегеніміз
Пайғамбардың миссиясы
Сенім
Құдайылық тәртіп
Сенім куәсі
Бас ию
Бір ҚҰдайға сенім
Салят
Жол

Сұрақ №19

V2 Көрсетілген философтардың арасынан схоластика өкілдерін анықтаңыз
Г. Богослов
А. Аврелий
А. Великий
П. Абеляр
Тертуллиан
Ф. Аквинский
Р. Декарт
Дунс Скотт

Сұрақ №20

V2 Эриуген болмысты бөледі
жасалған және жасалмаған
Құдайлық Логос
жаратушы және жаратпаушы
жасалмаған және жаратушы
жасалған және жаратпаушы
жасалмаған және жаратылмаған
материалдық әлем
Табиғат

Сұрақ №21

V2 Ф. Аквинский мынадай болмыстарды қарастырады
Құдайлық Логос
Құдай болмыс болып табылады
болмыс дегеніміз мән мен тіршілік етудің сәйкес келуі
болмыс актысы
жасалмаған және жасалған
жасалмаған және жаратпаушы
материалдық әлем
Табиғат

Сұрақ №22

V2 Буддизмдегі заңдар
Карма
Мокша
Дхарма
Адвайта
Легизм
Ци
Сансара
Дсати

Сұрақ №23

V2 Құдайдың тіршілік етуінің дәлелдерінен келтірілген төмендегі сөздер ʼʼМариалдық әлемде тәртіп бар, ол өзінің бастамасын Құдайдың алғашқыт себебінен аладыʼʼ
қажеттіліктен дәлел
қозғалыстан дәлел
әрекет етуші себептен дәлел
ʼʼтрансценденталдылықʼʼ дәлел
Телеологиялық аргумент
әлемді құдай басқаратындығы дәлелі
кемелденгендік деңгейінен дәлел
Экзистенциалды аргумент

Сұрақ №24

V2 Құдайдың тіршілік етуінің дәлелдерінен келтірілген төмендегі сөздер: ʼʼ(Жақсылық пен Әдемілік) Кемелдіктің әр түрлі деңгейлері туралы әңгімелерде тек Құдайдың абсолютті кемелділігін білу арқылы ғана ойлауға болады
Әлемді құдай басқаратындығы туралы дәлел
қажеттіліктен дәлел
әрекет етуші себептен дәлел
Этикалық (адамгершіліктік) аргумент
кемелдіктің дәрежесінен дәлел
Эстетикалық аргумент
Қозғалыстан дәлел
Экзистенциалды аргумент

Сұрақ №25

V2 Фома болмыстың үш түрін көрсетеді:
Зұлым
Жуас
Мәнді
Бір
Шынайы
Ақиқат
Дана
Ізгілікті

Сұрақ №26

V2 Әлем мен адамның ақыры туралы түсініктер
Психология
Эсхатология
Соңғы сот күні
Әлемдік сот
Риторика
Логика
Физиология
Танатология

 

Сұрақ №27

V2 Аквинскийдің ойынша универсалийдің өмір сүруінің түрлері
Бастапқыда
Ғарышта
Затқа дейін Құдайдың ойында
Идеяда
Заттың өзінде
Айда
Заттан кейін адам ойында
О дүниеде

Сұрақ №28

V2 Адам бойындағы Құдайға ұқсайтын сапалар
Ерік
Тән
Жан
Сезім
Махаббат
Даңқ
Ақыл-ой
Темперамент

Сұрақ №29

V2 VII-VIII ғ.ғ. Үндістанда негізі қаланған махянадағы эзотерикалық ағымдар
йогачара
ваджраяна
дзэн
ваджраяна
Амидаизм
вайшешика
тантраяна
Ламаизм

Сұрақ №30

V2 Главные темы философии Н. А. Бердяевтың философиясының негізгі тақырыптары
Шығармашылық
Тұлға бостандығы
Адам
Тіршілік
Интуиция
Орыс тағдыры
Революция
Болмыс мәні

Сұрақ №31

V2 Н. А. Бердяевтің афоризмдері
Орыс сенімі осындай үш күштің негізінде құрылды: Византиядан келген монахтар мен әулиелер әкелген грек сенімі, сол сенімді қабылдаған славяндық пұтқа табынушылық, және византиялық православиені өзінше қабылдап, өз рухына қарай түсінген орыстың халықтық мінезі.
Философия өз ішінде биік, бағалы емес, Христосқа, Христостың өміріне бағытталған саусақ ретінде бағалы
Диалектика бастама да, ақыр да емес, өз негізінде ол – орта, жол болып табылады.
"Жалғыздық ауруы адам тіршілігінің, философиясының адам тағдырына негізделген мәселесі болып табылады"
Адам Әлемнің суммасы, оның қысқартылған конспектісі; Әлем – Адамның сырларын ашатын проекциясы болып табылады.
"Философиялық ой мені әрқашан “өмірдің” зарығуларынан босатты"
Құбылысқа дұрыстап қарасаң, оның одан да терең жатқан құбылыстың қабығы екенін көресің.
"Буржуазиялық тәртіп адам дүниесін қылқындыратын әлеуметтік қарапайымдылықтың патшалығы, үлкен сандар патшалығы болып табылады".

Сұрақ №32

V2 Діни сенімнің ортақ белгілері
Тылсымға сену;
Адамға сену
Өзінің жеке күшіне сену;
Жандарға сену;
Тылсымға эмоционалды сену
Адам мен тылсым арасында екі жақты байланыс бар
Өзіне сену
Білімге сену

Сұрақ №33

V2 Индуизмде нирвана дегеніміз
ʼʼнирвана Брахмоʼʼ
Іштей бақыттылық
екілікті бұзғандар
Дамыл
Сөну
Өлім
Тыныштық
Қараңғылық

Сұрақ №34

V2 Ведалық құдайлар
Миманса
Хаммер
Шива
Ману
Брахма
Шанкара
Вишну
Рамануджа

Сұрақ №35

V2 Аврелий Августиннің сөздері
Түсіндіре алмасақ неге сенеміз
Жақсылық жамандақсыз бола алады; бірақ жамандық жақсылықсыз болмайды.
Білім — соншалықты жақсы нәрсе. Сол себепті оны барлық қайнардан алуға болады
Әлем уақытта емес, уақытпен бірге пайда болған
Әркім өзінің өмірінің жаратушысы болып табылады, өзі өлімге лайықты іс істесе құдай оған өлім жіберсін
Сенім болашақтың еркі болып табылад
Әрбір жанда мағына мен мәнді іздеуге талпыныс бар
Тану үшін түсінбеу түсіну үшін тану

Сұрақ №36

V2 Фома Аквинский сөздері:Бір кітап адамынан қорқамын
Түсіндіре алмасақ неге сенеміз
Жақсылық жамандақсыз бола алады; бірақ жамандық жақсылықсыз болмайды.
Білім — соншалықты жақсы нәрсе. Сол себепті оны барлық қайнардан алуға болады
Әлем уақытта емес, уақытпен бірге пайда болған
Әркім өзінің өмірінің жаратушысы болып табылады, өзі өлімге лайықты іс істесе құдай оғанөлім жібесін.
Сенім - сенушінің еркі
Біздің міндетіміз – күнәһардың күнәсін жек көру, бірақ оны жақсылық жасай алатын адам ретінде жақсы көруіміз керек
Мен көбінесе сөйлегеніме өкінем, бірақ кейде тыныштығыма да өкінем

Сұрақ №37

V2 Ансельма Кентерберийскийдің еңбектерін атаңыз
Тәубеге келу
Құдай қаласы туралы
Монолог
Өзге
Пайымдауға қосу
Пұтқа табыну туралы
Ақиқат жайлы және неге Құдай адамға айналды
Органон

Сұрақ №38

V2 Ансельм Кентерберийдің цитаталары
Ақылға сала алмасақ сенудің несі керек?
ʼʼАқылды болу үшін сенем, бірақ сену үшін ақыл іздемеймінʼʼ
Білім — қандай ақпарат көзінен алсаң да ұялмайтын бағалы зат .
"Күмәнсіз, адам елестете алмайтын нәрселер ақылда да, шындықта да болады"
Әркім өзінің өмірінің жаратушысы болып табылады, өзі өлімге лайықты іс істесе құдай оған өлім жібесін.
"Құдай ендігәрі елестете алмайтын болып табылады "
Біздің міндетіміз – күніһардың күнәсін жек көру, бірақ оны жақсылық жасай алатын адам ретінде жақсы көруіміз керек
Ақылға сала алмасақ сенудің несі керек?

Сұрақ №39

V2 Дж. Берклидің болмысты түсіндірулері
Болмыс сенде, болмыс сен үшін
Болмыс адамның маңызы мен тіршілігінің негізі: адам маңызы оның тіршілігінің алдында жүреді. Адам өзі-өзін жасайды, ол әрқашан осыған еркін жаратылған
Құдай және тек қана Құдай нағыз тұрақты бар, болатын жаратушы
Болу – сезім арқылы жеткізе білу
Құдай Әлемді тұрақты жаратуда деген идея
материалдық әлем - біздің сезімдеріміздің алданыштарының бірі
құбылыстың болмысы
адам болмысының кездейсоқтығы

 

Сұрақ №40

V2 Ж. Сартрдың болмысты түсіндірулері
Болмыс өзіңде, болмыс өзің үшін
Құдай және тек қана Құдай нағыз тұрақты бар, болатын жаратушы
Құдай Әлемді тұрақты жаратуда деген идея
Құдай Әлемді тұрақты жаратуда деген идея
Болмыс адамның маңызы мен тіршілігінің негізі: адам маңызы оның тіршілігінің алдында жүреді. Адам өзі-өзін жасайды, ол әрқашан осыған еркін жаратылған
Құдай - болмыстың қайнары, таза форма, ең жоғарғы көркемдік, жақсылықтың қайнар көзі
Құбылыстың болмысы
Материалдық әлем - біздің сезімдеріміздің алданыштарының бірі

Сұрақ №41

V2 Жан өзінің бастапқы бастамасы, аспан әлеміндегі орны жайлы ұмытпауы керек деп түсінгендер
Аристотель
Пифагор
Платон
Эмпедокл
Плотин
Демокрт
Прокл
Эпикур

Сұрақ №42

V2 Білім мен сенімнің гармониясын жақтаушылар
Пифагор
Платон
Аквинский
Плотин
У.Оккам
Эпикур
Климент Александрийский
Прокл

Сұрақ №43

V2 Даосизмдегі басты категория дао
Қоғам заңы
Қозғалыс заңы
Ғарыштың болмысының заңы
Жаңа өмірдің бастауы
Табиғат заңы
Ерлік бастама
Әлемді тудырушы бастама
Айналыс

Сұрақ №44

V2 Үнділік діни философияның заңдары
Дхарма
Сансара
Жэнь
Карма
Пуруша
Ли
Ритуал
Мокша

Сұрақ №45

V2 Үнділік діни философияның Әлемді сипаттайтын негізгі үш түсінігі
Брахман
Пракрити
Дхарма
Пуруша
Ахимса
Майя
прана
Нирвана

Сұрақ №46

V2 Сегіздік жол рухани өсудің осы үш сатысын көрсетеді
байлыққа жол
адамның өзін-өзі тануы
мінездік дисциплина
тәртіп дисциплинасы
ой дисциплинасы
тән дисциплинасы
ақыл дисциплинасы
Ұласу

Сұрақ №47

V2 Конфуцийдің “игі еркекті” идеалды тұлға ретінде ұсынуы
ештеңе істемейді, тек дамиды
данышпан министр
барлық тапсырмаларды идеальді түрде орындайды
өмірді өзінің адамгершілік кемелденуі үшін құрбан ете алатын
астамдықты қаламайтын адам
ілімді сүйетін
барлық мәдениетті зерттейді
адамгершіліктің іске асуына

Сұрақ №48

V2 Ведантада Брахман түсінігі нені білдіреді
Барлық заттардың субстанциясы
Әлемді басқаратын заң
Адам болмысы
Материя
Әлемдік үйлесім
Әлемдік тәртіп
Жоғарғы сана
Танылмаған

Сұрақ №49

V2 XX ғ. Авропалық философиялық ойлауға діни тәжірибе ұғымы енді. Бұған әсер еткендер:
М. Хайдеггер
Э. Гуссерль
Ч. Пирс
Х.-Г. Гадамер
У. Джемс
Спиридон Тримифунтский
Дж. Дьюи
Николае Мир Ликийский

Сұрақ №50

V2 12 буыннан тұратын Будданың ойлап тапқан бүкiләлемдiк бейнет формуласы
Білместік
Болмыс Шеңбері
кармалық күштер
болмыс тілегі
ʼʼөмір шеңберіʼʼ (бхава-чакра)
өмірге деген құштарлық
Авидья – надандық, адасу
Алая-виджняна (санскр.) – ʼʼсана - қазынаʼʼ.

Сұрақ №51

V2 Будда уағыздарының мәні шоғырланған ақиқат
қасіреттің аяқталуы мүмкін
Жоғарғы Құдайды тану
адамның барлық өмірі – қасірет
мен міндетті түрде Құдай бола бастаймын
Құдай – идеалды адамның өзі;
Құдай әлемі күмәнді;
қасіретті жеңу мүмкін емес;
қасіреттің себебі – біздің тілектер.
Размещено на реф.рф

Сұрақ №52

V2 VII-VIII ғасырда Үндістанда үшжақты ережелері қалыптаса бастаған Махаянадағы эзотерикалық бағыты
йогачара;
буддизм;
дзэн;
ваджраяна;
Амидаизм;
тантраяна;
вайшешика.
Ламаизм

Сұрақ №53

V2 Буддизм бойынша адамның азаптануының себептері
алдыңғы өміріндегі күнәләрі үшін;
қоғамдық қатынастардың өршуі;
біздің тілектер;
өмірге бауыр басқан, тіршілік етуге құштарлық;
діни қағидаттарды ұстанбау;
Құдайға деген сенімнің жоқтығы;
Құдайдың барына күмәндану.
орта жол.

Сұрақ №54

V2 Уильям Оккам ашқан ойлау заңын атаңыз
ʼʼОккам ұстарасыʼʼ
ʼʼқарсы шықпауʼʼ
ʼʼонтологиялық сараңдықʼʼ
ʼʼфальсификацияʼʼ
ʼʼжеткілікті негізʼʼ
ʼʼүшіншісін шығарып тастауʼʼ
ʼʼверификацияʼʼ
ʼʼжеткіліксіз негісʼʼ

Сұрақ №55

V2 Ницшенің шығармалары
ʼʼТеогонияʼʼ
ʼʼФилософтарды терістеуʼʼ
ʼʼАнтихристʼʼ
ʼʼПұтқа табынуʼʼ
ʼʼЗаратустра осылай дедіʼʼ
ʼʼХристиандықтың мәніʼʼ
ʼʼМейірімділік пен зұлымдықтың ар жағыʼʼ
ʼʼНадандықʼʼ

Сұрақ №56

V2 Автором работ является Владимир Соловьёв:
ʼʼТеогонияʼʼ
ʼʼОпровержение философовʼʼ
ʼʼСмысл любвиʼʼ
ʼʼСумма против язычников
ʼʼЧтения о богочеловечествеʼʼ
ʼʼАнтихристʼʼ
ʼʼОправдание добраʼʼ
ʼʼСумма против язычников

Сұрақ №57

V2 Адам жанын тәннің атиподы деп есептеген антикалық философтар
Фалес
Эмпедокл
Сократ
Аристотель
Пифагор
Анаксагор
Платон
Анаксимандр

Сұрақ №58

V2 Адам жанын Құдай жаратты, ол мәңгі өлмейді деп есептеген антикалық философтар
Фалес
Эмпедокл
Сократ
Аристотель
Пифагор
Анаксагор
Платон
Анаксимандр

Сұрақ №59

V2 Евхаристияны жүзеге асыру – бұл
Шіркеуге келушілердің Құдай мен әлемді түсінудің өзіндік жүйесін шіркеуге енгізуге талпынысы
өзінің диалектикалық пайымдауларын қорғау
ересиархтардың ʼʼавторлықʼʼ ілімдері
шіркеулік догматтар
Иисустың Он екі шәкіртінің бірігуінің мәні
Иисус ілімінің сөздері мен анықтамалары
Шіркеудің жаңадан қосылған мүшелерімен Он екі шәкірттердің бірігуі
Құдайадамға деген махаббатты бастан кешіру

Сұрақ №60

V2 Будда мына ілімдердің негізін қалаушы
ʼʼидеалды мемлекетʼʼ
ʼʼидеялар теориясыʼʼ
ʼʼОрта жолʼʼ
ʼʼЭвдемонизмʼʼ
ʼʼТөрт ақиқатʼʼ
ʼʼИдеализмʼʼ
ʼʼСегіздік жолʼʼ
ʼʼҚасиетті мемлекетʼʼ

Сұрақ №61

V2 ʼʼКиелі Рух сіздерге келген шақта сіздер күшке ие боласыздар, және де маған Иерусалимде, күллі Иудейде, Самарияда керек десеңіз жердің шетіне дейін куәлік етесіздерʼʼ (Деян 1:8).
Оның ілімдерінің жүйеленгендігі
Оның ілімінің өзгеруі
білім алу
куәлік ету
Жаңару
ілімін беру
құрастыру
Түсіндіру

Сұрақ №62

V2 Аскетизм (грек тілінен σκητής — жаттығушы, тақуа) —
өзін-өзі кемелдендіру әдісі
Тану
жаттығу әдісі
Медитация
Теория
адамның рухани жоғарылау әдісі
Эксперимент
Практика

Сұрақ №63

V2 Аскетизм христиан шеңберінде, сыртқы түсініктермен қатар ішкі түсініктерді қабылдап aлды
ʼʼөмір және әрекет кейіпін, күрестіʼʼ
иррационалдылықты, рационалдылықты, сезімталдылықты
жігер, болжамдалған өмірдің қызығыныан бастарту, нәпсіден бастартуды
мәңгілік, тұрақтылық, танылмаушылықты
ілім, құдайдың бар екендігін дәлелдеуді
жігер, болжамдалған сезімнің сыртқа шығуы
жігер, болжамдалған ұстамдылықты
эмпириттік индукцияны

Сұрақ №64

V2 Үндістанның философиялық әдебиеттерінің ескерткіші
ʼʼИнтуитивизмді түсіндіруʼʼ
ʼʼБрахманʼʼ
ʼʼ Бхагавадгитаʼʼ
ʼʼРадхакришнанʼʼ
ʼʼТрипитакаʼʼ
ʼʼДаоʼʼ
ʼʼМимансаʼʼ
ʼʼЛунь-юйʼʼ

Сұрақ №65


Деңгей 3 - понятие и виды. Классификация и особенности категории "Деңгей 3"2017-2018.

V2 Суфизм бойынша жаратылыс
өзгермейді және уақытқа бағынбайды
спонтанды әрекет
мәні бойынша білім
Құдайдың еркін орындау
Құдайдың жоспарын орындау
ʼʼқалып-күйʼʼ концепциясы
ішкі қажеттілігі жоқ