Пройти Антиплагиат ©

Главная » Рефераты » Текст работы «Цивілізації середньовіччя та сучасності»


Цивілізації середньовіччя та сучасності

Загальна характеристика еволюції господарства на етапі ранніх цивілізацій та європейської цивілізації середньовіччя. Опис головних особливостей європейської цивілізації ХХ – початку ХХІ століть. Аналіз ідей та досягнень основних нобелівських лауреатів.

Дисциплина: История и исторические личности
Вид работы: тест
Язык: украинский
Дата добавления: 6.10.2015
Размер файла: 13 Kb
Просмотров: 1727
Загрузок: 24

Все приложения, графические материалы, формулы, таблицы и рисунки работы на тему: Цивілізації середньовіччя та сучасності (предмет: История и исторические личности) находятся в архиве, который можно скачать с нашего сайта.
Приступая к прочтению данного произведения (перемещая полосу прокрутки браузера вниз), Вы соглашаетесь с условиями открытой лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная (CC BY 4.0)
.

Цивілізації середньовіччя та сучасності

Ситуаційні завдання

1. У Древній Греції економіка мала переважно натуральний характер:

а) так.

2. Основними потребами людини Платон вважав їжу, одяг і житло:

а) так.

3. Для збільшення доходів держави Ксенофонт вважав за необхідне інтенсивніше здійснювати видобуток золота і срібла:

а) так.

4. Природна хремастика - це первинний обмін предметами для задоволення природних потреб людини:

а) так.

5. Аристотель є автором теорії «ідеальної держави»:

б) ні.

6. За Платоном держава виникає з потреб людини:

а) так.

7. Поняття хрематистика ввів Платон:

б) ні.

8. Демокріт є автором твору «Домострой»:

б) ні.

9. За Арістотелем власність є частиною дому і сім'ї:

а) так.

10. За Платоном приватна власність є джерелом незгод і збурень:

а) так.

11. Хто із мислителів доби середньовіччя провів майже 40 років на горі Афоні у Греції?

г) І. Вишенський.

12. За вченням Томи Аквінського платою за працю по управлінню сільським господарством є:

в) відробіткова рента.

13. У якому документі доби середньовіччя знайшли відображення проблеми общини салічних франків?

б) «Салічна правда».

14. Основним твором Томи Аквінського є:

а) «Сума проти язичників».

15. За наказом якого державного діяча була написана «Салічна правда»?

в) Хлодвіга.

16. Хто є автором твору «Сума теологій»?

г) В. Мономах.

17. Термін «справедлива ціна» вперше було введено вченими:

б) раннього середньовіччя.

18. Який із перелічених підходів до розв'язку економічних проблем застосовували вчені середньовіччя?

г) релігійно-етичний.

Вкажіть на єдино правильний варіант відповіді

1. Головною працею А. Маршалла є:

б) «Принципи економіксу».

2. Праця А. Маршалла «Принципи економіксу» вийшла друком у світ:

б) 1890р.

3. Автором концепції економіки добробуту є:

б) А. Пігу.

4. В економічній науці «Хрестом Маршалла» прийнято називати:

в) перетин кривих попиту і пропозиції.

5. Який вчений-економіст не належить до представників кембриджської школи?

в) К. Менгер.

6. Хто ввів поняття «споживчий надлишок»?

а) А. Маршалл.

7. На думку А. Маршалла в довгостроковому періоді часу постійні витрати стають:

г) змінними.

8. Яким терміном А. Маршалл запропонував замінити термін «політична економія»?

в) «економіка».

9. Розмір середньої фірми за А. Маршаллом збільшується зі зростанням:

в) сукупного обсягу виробництва.

10. Найважливішим елементом ринкової економіки за Маршаллом є:

б) ціна.

11. Який із перелічених учених не відноситься до неокласичного напрямку?

г) В. Парето.

12. За А. Маршаллом величина попиту на певний товар залежить від:

в) ринкової ціни.

13. Який учений запровадив поняття граничних витрат?

б) А. Пігу.

14. Що вивчає «економікс» Маршалла?

г) людство в його повсякденному житті.

15. Від чого не залежить обсяг грошової маси за А. Маршаллом?

б) від обсягу експортно-імпортних операцій.

16. А. Маршалла можна вважати засновником:

а) неокласичного аналізу.

17. Лідером якої економічної школи був А. Маршалл?

а) кембриджської.

18. Яку теорію вперше створив А. Маршалл?

б) теорію цінової еластичності попиту.

19. Хто з економістів увів поняття короткостроковий та довгостроковий періоди:

а) А. Маршалл.

20. Показник, який вказує на ступінь зміни попиту при зміні ціни на 1%, А. Маршалл назвав:

г) коефіцієнтом еластичності попиту за ціною.

Ситуаційні завдання. Вкажіть на єдино правильний варіант відповіді

1. Кому із видатних вчених економістів у 1970 р. була вручена Нобелівська премія?

г) Фрідмену М.

2. Хто із американських економістів є автором моделі економічного зростання?

б) Солоу Р.

3. В якому році присуджено першу Нобелівську премію з економіки?

а) 1969р.

4. За що була присвоєна М. Фрідмену Нобелівська премія?

в) за дослідження в галузі споживання, історії і теорії грошей.

5. Хто з економістів не отримав Нобелівську премію в 2001 р.?

г) Спенз М.

6. Яка установа виносить рішення про присвоєння Нобелівської премії в галузі економіки?

в) Шведська королівська академія наук.

7. Хто вперше з Нобелівських лауреатів ввів у науковий оборот термін «економетрія»?

б) Фріш Р.

8. Дата вручення Нобелівських нагород приурочена до:

а) дати народження А. Нобеля.

9. Хто був засновником знаменитого факультету Економікс Массачусетського технологічного інституту?

а) Семюелсон П.

10. До представників якого напрямку економічної науки належить лауреат Нобелівської премії 1993 р. Д. Норт?

а) інституціоналізму.

11. Яка повна назва Нобелівської премії з економіки?

а) «Премія Центрального банку Швеції з економіки пам'яті А. Нобеля».

12. Вчення якого вченого-лауреата Нобелівської премії лягло в основу «рейганоміки»?

а) Фрідмена М.

13. В якому році була заснована Нобелівська премія з економіки?

в) у 1968р.

14. Хто з наведених вчених отримав премію за розвиток теорії суспільного вибору?

а) Б'юкенен Дж.

15. Хто є засновником теорії конвергенції?

а) Тінберген Я.

16. Хто вперше використав термін «мікроекономіка» і «макроекономіка»?

б) Фріш Р.

17. Кого з Нобелівських лауреатів називають батьком концепції «нової економіки добробуту»?

а) Гікса Дж.

18. Хто з Нобелівських лауреатів розробив «золоте правило нагромадження»?

г) Леонтьєв В.

19. Хто з Нобелівських лауреатів закликав уряди європейських держав до створення і запровадження спільної валюти?

в) Мюрдаль Г.

20. Хто з названих нижче лауреатів є творцем теорії «економіки пропозиції»?

в) Манделл Р.

Заказать работу без рисков и посредников
Хочу скачать данную работу! Нажмите на слово скачать
Чтобы скачать работу бесплатно нужно вступить в нашу группу ВКонтакте. Просто кликните по кнопке ниже. Кстати, в нашей группе мы бесплатно помогаем с написанием учебных работ.

Через несколько секунд после проверки подписки появится ссылка на продолжение загрузки работы.
Сколько стоит заказать работу? Бесплатная оценка
Повысить оригинальность данной работы. Обход Антиплагиата.
Сделать работу самостоятельно с помощью "РЕФ-Мастера" ©
Узнать подробней о Реф-Мастере
РЕФ-Мастер - уникальная программа для самостоятельного написания рефератов, курсовых, контрольных и дипломных работ. При помощи РЕФ-Мастера можно легко и быстро сделать оригинальный реферат, контрольную или курсовую на базе готовой работы - Цивілізації середньовіччя та сучасності.
Основные инструменты, используемые профессиональными рефератными агентствами, теперь в распоряжении пользователей реф.рф абсолютно бесплатно!
Как правильно написать введение?
Подробней о нашей инструкции по введению
Секреты идеального введения курсовой работы (а также реферата и диплома) от профессиональных авторов крупнейших рефератных агентств России. Узнайте, как правильно сформулировать актуальность темы работы, определить цели и задачи, указать предмет, объект и методы исследования, а также теоретическую, нормативно-правовую и практическую базу Вашей работы.
Как правильно написать заключение?
Подробней о нашей инструкции по заключению
Секреты идеального заключения дипломной и курсовой работы от профессиональных авторов крупнейших рефератных агентств России. Узнайте, как правильно сформулировать выводы о проделанной работы и составить рекомендации по совершенствованию изучаемого вопроса.
Всё об оформлении списка литературы по ГОСТу Как оформить список литературы по ГОСТу?
Рекомендуем
Учебники по дисциплине: История и исторические личноститест по предмету История и исторические личности на тему: Цивілізації середньовіччя та сучасності; понятие и виды, классификация и структура, 2017-2018 год.Заказать реферат (курсовую, диплом или отчёт) без рисков, напрямую у автора.

Похожие работы:

Воспользоваться поиском

Похожие учебники и литература:    Готовые списки литературы по ГОСТ

История отечества. Курс лекций
История. Справочник для подготовки к ЕГЭ
Цивилизации Древнего Востока
История нового времени
История России
История России с древних времён до начала 19 века
История Казахстана - экзаменационные билеты
История СССР
История отечества - полный курс лекций
История России 19-20 века
История Древних цивилизаций
История государственного управления в России
Отечественная история. Учебник
История нового времени. Лекции
История нового времени. Лекции 2
История нового времени. Лекции 3
Российская империя во второй половине XIX
Российская империя в конце XIX - начале XX века
История России XVIII века
Российская империя во первой половине XIX
Источники отечественной истории государства и права краткоСкачать работу: Цивілізації середньовіччя та сучасності, 2017 г.

Перейти в список рефератов, курсовых, контрольных и дипломов по
         дисциплине История и исторические личности