Пройти Антиплагиат ©

Главная » Рефераты » Текст работы «Відкриття бюджетних рахунків»


Відкриття бюджетних рахунків

Характеристика та використання рахунків, які відкриваються в органах Державного казначейства України. Відкриття бюджетних рахунків для операцій клієнтів з бюджетними коштами та порядок закриття. Документи, які подають розпорядники бюджетних коштів.

Дисциплина: Финансы, деньги и налоги
Вид работы: реферат
Язык: украинский
Дата добавления: 4.02.2016
Размер файла: 16 Kb
Просмотров: 1767
Загрузок: 10

Все приложения, графические материалы, формулы, таблицы и рисунки работы на тему: Відкриття бюджетних рахунків (предмет: Финансы, деньги и налоги) находятся в архиве, который можно скачать с нашего сайта.
Приступая к прочтению данного произведения (перемещая полосу прокрутки браузера вниз), Вы соглашаетесь с условиями открытой лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная (CC BY 4.0)
.

1. Характеристика та використання рахунків, які відкриваються в органах Державного казначейства України

Рахунки, які відкриваються в органах Державного казначейства України відповідно до порядку їх функціонування та призначення коштів, поділяються на бюджетні та небюджетні.

Небюджетні рахунки - рахунки, які відкриваються органами Державного казначейства України у випадках, передбачених законодавчими та іншими нормативно-правовими актами, підприємствам, установам, організаціям за операціями, що не відносяться до операцій за виконанням бюджетів.

Бюджетні рахунки - рахунки, які відкриваються в органах Державного казначейства України для забезпечення казначейського обслуговування державного та місцевих бюджетів [1, C. 55].

Бюджетні рахунки для зарахування надходжень (рахунки за надходженнями) - рахунки для зарахування доходів бюджетів, надходжень в частині повернення до бюджетів бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитів, у тому числі залучених державою або під державні гарантії.

Бюджетні рахунки для операцій клієнтів з бюджетними коштами - рахунки для здійснення операцій за асигнуваннями, передбаченими на виконання відповідних програм і заходів у державному та місцевих бюджетах, які відкриваються розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів, відокремленим структурним підрозділам розпорядників бюджетних коштів і поділяються на:

- реєстраційні рахунки, які відкриваються розпорядникам бюджетних коштів, відокремленим структурним підрозділам розпорядників бюджетних коштів за відповідними кодами бюджетної класифікації видатків та кредитування бюджету для обліку операцій з виконання загального фонду кошторисів;

- спеціальні реєстраційні рахунки, які відкриваються розпорядникам бюджетних коштів, відокремленим структурним підрозділам розпорядників бюджетних коштів за відповідними кодами бюджетної класифікації видатків та кредитування бюджету для обліку операцій з виконання спеціального фонду кошторисів;

- рахунки одержувачів бюджетних коштів, які відкриваються одержувачам бюджетних коштів за відповідними кодами бюджетної класифікації видатків та кредитування бюджету загального та/або спеціального фондів для обліку операцій з виконання плану використання бюджетних коштів;

- рахунки, які відкриваються розпорядникам бюджетних коштів для здійснення загальнодержавних видатків;

- рахунки, які відкриваються розпорядникам коштів місцевих бюджетів для обліку руху коштів загального та/або спеціального фондів місцевих бюджетів за міжбюджетними трансфертами;

- особові рахунки, які відкриваються розпорядникам коштів місцевих бюджетів за відповідними кодами бюджетної класифікації видатків та кредитування бюджету для обліку руху коштів, виділених із загального та/або спеціального фондів місцевих бюджетів для розподілу між розпорядниками та одержувачами коштів місцевих бюджетів, а також відокремленими структурними підрозділами розпорядників коштів місцевих бюджетів.

Інші бюджетні рахунки - рахунки, які відкриваються за відповідними кодами бюджетної класифікації для здійснення операцій з обслуговування внутрішніх та зовнішніх боргових зобов'язань держави та в інших випадках, визначених нормативно-правовими актами [1, C. 56].

Рахунки для обліку операцій з фінансування бюджетів - рахунки, які відкриваються для обліку операцій з фінансування бюджетів, передбачених законом України про Державний бюджет України на відповідний рік.

Бюджетні рахунки відкриваються щорічно на початок нового бюджетного періоду відповідно до закону України про Державний бюджет України та рішень про місцеві бюджети на відповідний рік. У разі неприйняття або несвоєчасного прийняття закону України про Державний бюджет України на відповідний рік відкриваються рахунки попереднього бюджетного періоду. Спеціальні реєстраційні рахунки, на яких зберігаються залишки коштів для покриття відповідних витрат у наступному бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення, відкриваються у наступному бюджетному періоді з перенесенням невитрачених у попередньому періоді залишків коштів.

Рахунки відкриваються відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів та Інструкції про відкриття аналітичних рахунків для обліку операцій по виконанню бюджетів в системі Державного казначейства, затверджених наказом Державного казначейства України від 28.11.2000 N 119 (зі змінами).

Розрахунково-касове обслуговування клієнтів та підприємств, установ, організацій здійснюється органами Державного казначейства України відповідно до умов договорів між органом Державного казначейства України і власниками рахунків [4].

2. Відкриття бюджетних рахунків для зарахування надходжень

Державне казначейство України щорічно на початок нового бюджетного періоду відповідно до Бюджетного кодексу України, закону України про Державний бюджет України на відповідний рік та Бюджетної класифікації, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 27.12.2001 N 604, централізовано відкриває бюджетні рахунки для зарахування надходжень до державного та місцевих бюджетів. Інформація про відкриті рахунки доводиться до територіальних органів Державного казначейства України для подальшого інформування податкових та митних органів згідно із встановленим порядком взаємодії та інших органів, які здійснюють контроль за справлянням (стягненням) платежів до бюджетів, а також відповідних фінансових органів та/або виконавчих органів відповідних рад (міських, селищних, сільських голів, у разі, якщо виконавчі органи не створені) за їх зверненням [2].

Управління (відділення) у районах, містах та в районах у містах Державного казначейства України (далі - управління Державного казначейства України) на підставі інформації про відкриті рахунки та даних, отриманих від податкових, митних органів та відповідних фінансових органів та/або виконавчих органів відповідних рад (міських, селищних чи сільських голів, у разі, якщо виконавчі органи не створені), складають переліки видів надходжень державного та місцевих бюджетів, що не мобілізуються на відповідній території, та службові записки щодо відкриття бюджетних рахунків за надходженнями, які подають Головним управлінням Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - Головні управління Державного казначейства України). Службові записки складаються в розрізі видів бюджетів із зазначенням їх назви.

На підставі поданих управліннями Державного казначейства України переліків видів надходжень державного та місцевих бюджетів, що не мобілізуються на відповідній території, Головними управліннями Державного казначейства України провадиться блокування рахунків за тими видами надходжень, що не мобілізуються на відповідній території.

Головні управління Державного казначейства України формують справи з юридичного оформлення рахунків на управління Державного казначейства України, які містять службові записки щодо відкриття бюджетних рахунків за надходженнями, перелік видів надходжень державного та місцевих бюджетів, що не мобілізуються на відповідній території, та картку із зразками підписів та відбитка печатки. У картку включаються зразки підписів осіб, яким згідно з розпорядчими документами органів Державного казначейства України надано право розпорядження рахунками і підписання платіжних та інших розрахункових документів.

Картка із зразками підписів та відбитка печатки має бути засвідчена підписом керівника чи заступника керівника органу Державного казначейства України вищого рівня та печаткою. У разі зміни чи доповнення хоча б одного з підписів оформляється нова картка із зразками підписів на всіх осіб, які мають право першого та другого підписів.

У разі тимчасового надання особі права першого чи другого підпису подаються тимчасова картка із зразками підписів тимчасово вповноважених осіб та копія відповідного документа, що підтверджує ці повноваження (наказ, протокол тощо).

Структурні підрозділи Державного казначейства України чи Головного управління Державного казначейства України для відкриття бюджетних рахунків для зарахування надходжень подають службову записку про відкриття рахунку за підписом керівника (його заступника) структурного підрозділу, який ініціює відкриття цього рахунку, погоджену головою Державного казначейства України (його заступником) чи начальником відповідного Головного управління Державного казначейства України (його заступником) [4].

Державне казначейство України та Головні управління Державного казначейства України формують справи з юридичного оформлення рахунків на відповідні структурні підрозділи, які містять службові записки та зразки підписів посадових осіб, яким надано право контрольного та/або одноособового підпису на платіжних, розрахункових та інших розпорядчих документах, завірені головою Державного казначейства України (його заступником) чи начальником відповідного Головного управління Державного казначейства України (його заступником), а також інші документи.

3. Відкриття бюджетних рахунків для операцій клієнтів з бюджетними коштами

Розпорядники бюджетних коштів для відкриття бюджетних рахунків подають до органу Державного казначейства України такі документи:

а) заяву про відкриття рахунків установленого зразка (додаток 1) за підписом керівника та головного бухгалтера або інших посадових осіб, яким відповідно до затвердженої в установленому порядку картки із зразками підписів надано право першого та другого підписів;

б) копію довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчену нотаріально або органом, що видав довідку;

в) копію належним чином зареєстрованого (затвердженого) установчого документа (статуту, положення, засновницький договір), засвідчену органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально. Положення, які затверджуються постановами Кабінету Міністрів України чи указами Президента України, нотаріального засвідчення не потребують. Клієнти, які діють на підставі законів, установчий документ не подають;

г) копію документа, що підтверджує взяття клієнта на облік в органі державної податкової служби, засвідчену органом, що видав документ, або нотаріально;

ґ) картку із зразками підписів та відбитка печатки у двох примірниках (додаток 1), оформлену з урахуванням законодавчих вимог;

д) копію документа, що підтверджує реєстрацію клієнта у відповідному органі Пенсійного фонду України, засвідчену органом, що його видав, або нотаріально;

е) копії документів, що підтверджують реєстрацію клієнта у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, Фонді загальнообов'язкового соціального страхування України на випадок безробіття, Фонді соціального страхування з тимчасової втрати працездатності як платника страхових внесків, засвідчені органами, що їх видали, або нотаріально.

Інформація про те, що клієнт не є платником страхових внесків, обов'язково зазначається у заяві про відкриття рахунку в рядку "Додаткова інформація";

є) затверджений кошторис розпорядників бюджетних коштів, крім видатків бюджетів, кошториси для здійснення яких не складаються.

У період до затвердження кошторисів видатки бюджетних установ здійснюються відповідно до законодавства [4].

Кошторис не подається у разі відкриття розпорядниками бюджетних коштів протягом бюджетного року спеціальних реєстраційних рахунків з обліку операцій з власних надходжень бюджетних установ.

Відокремлені структурні підрозділи розпорядників бюджетних коштів, які розташовані на різних адміністративних територіях і не є юридичними особами, до органу Державного казначейства України подають такі документи:

а) заяву про відкриття рахунків установленого зразка (додаток 1) за підписом керівника та головного бухгалтера або інших посадових осіб, яким відповідно до затвердженої в установленому порядку картки із зразками підписів надано право першого та другого підписів;

б) копію довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчену нотаріально або органом, що видав довідку;

в) копію належним чином зареєстрованого (затвердженого) установчого документа (статуту, положення, засновницький договір), засвідчену нотаріально або органом, який здійснив реєстрацію, чи розпорядниками бюджетних коштів, до складу яких входять відокремлені структурні підрозділи. Положення, які затверджуються постановами Кабінету Міністрів України чи указами Президента України, нотаріального засвідчення не потребують (клієнти, які діють на підставі законів, установчі документи не подають);

г) копію документа, що підтверджує взяття клієнта на облік в органі державної податкової служби, засвідчену органом, що видав документ, або нотаріально;

ґ) картку із зразками підписів і відбитка печатки у двох примірниках, оформлену з урахуванням законодавчих вимог;

д) дозвіл на відкриття рахунку від розпорядників бюджетних коштів, до складу яких входять відокремлені структурні підрозділи, із зазначенням їх місцезнаходження, ідентифікаційного коду та інформації про те, чи є відокремлені структурні підрозділи розпорядників бюджетних коштів платниками страхових внесків;

е) копії документів, що підтверджують реєстрацію відокремлених структурних підрозділів розпорядників бюджетних коштів у відповідному органі Пенсійного фонду України, Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, Фонді загальнообов'язкового соціального страхування України на випадок безробіття, Фонді соціального страхування з тимчасової втрати працездатності як платників страхових внесків, засвідчені органами, що їх видали, або нотаріально;

є) затверджений кошторис (крім видатків бюджетів, кошториси для здійснення яких не складаються).

У період до затвердження кошторисів видатки відокремлених структурних підрозділів розпорядників бюджетних коштів здійснюються відповідно до законодавства [3].

Кошторис не подається у разі відкриття відокремленим структурним підрозділам розпорядників бюджетних коштів протягом бюджетного року спеціальних реєстраційних рахунків з обліку операцій з власних надходжень бюджетних установ.

У разі відсутності у відокремленого структурного підрозділу документів, передбачених пунктами "б"-"г", разом з дозволом подаються копії цих документів розпорядника бюджетних коштів, до складу якого він входить. Таким відокремленим структурним підрозділам можуть відкриватись тільки спеціальні реєстраційні рахунки з обліку коштів, які відносяться до власних надходжень бюджетних установ.

Одержувачі бюджетних коштів для відкриття рахунків подають до органу Державного казначейства України такі документи:

а) заяву про відкриття рахунків установленого зразка (додаток 1) за підписом керівника та головного бухгалтера або інших посадових осіб, яким відповідно до затвердженої в установленому порядку картки із зразками підписів надано право першого та другого підписів;

б) копію довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчену нотаріально або органом, що видав довідку;

в) копію належним чином зареєстрованого (затвердженого) установчого документа (статуту, положення, засновницький договір), засвідчену органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально. Положення, які затверджуються постановами Кабінету Міністрів України чи указами Президента України, нотаріального засвідчення не потребують. Клієнти, які діють на підставі законів, установчий документ не подають;

г) копію документа, що підтверджує взяття клієнта на облік в органі державної податкової служби, засвідчену органом, що видав документ, або нотаріально;

ґ) картку із зразками підписів та відбитка печатки у двох примірниках, оформлену з урахуванням законодавчих вимог;

д) копію документа, що підтверджує реєстрацію клієнта у відповідному органі Пенсійного фонду України, засвідчену органом, що його видав, або нотаріально;

е) копії документів, що підтверджують реєстрацію клієнта у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, Фонді загальнообов'язкового соціального страхування України на випадок безробіття, Фонді соціального страхування з тимчасової втрати працездатності як платників страхових внесків, засвідчені органами, що їх видали, або нотаріально [4].

Інформація про те, що клієнт не є платником страхових внесків, обов'язково зазначається у заяві про відкриття рахунку в рядку "Додаткова інформація";

є) копія свідоцтва про державну реєстрацію клієнта в органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію, засвідчену органом, що видав свідоцтво (крім бюджетних установ), або нотаріально;

ж) план використання бюджетних коштів.

У разі відкриття рахунків військовим частинам, установам, підприємствам і організаціям Збройних Сил України, Служби безпеки України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України та інших центральних органів виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні військові формування (далі - військові частини/установи), подаються такі документи:

а) заява про відкриття рахунків установленого зразка (додаток 1) за підписом керівника та начальника структурного підрозділу, на який покладено функцію ведення бухгалтерського обліку та складання звітності, або інших службових осіб, яким відповідно до затвердженої в установленому порядку картки із зразками підписів надано право першого та другого підписів;

б) копія довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчена нотаріально або органом, що видав довідку;

в) копія документа, що підтверджує взяття клієнта на облік в органі державної податкової служби, засвідчена органом, що видав документ, або нотаріально;

г) картка із зразками підписів та відбитка печатки у двох примірниках, оформлена з урахуванням законодавчих вимог;

ґ) копія документа, що підтверджує реєстрацію клієнта у відповідному органі Пенсійного фонду України, засвідчена органом, що його видав, або нотаріально;

д) копії документів, що підтверджують реєстрацію клієнта у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, Фонді загальнообов'язкового соціального страхування України на випадок безробіття, Фонді соціального страхування з тимчасової втрати працездатності як платника страхових внесків, засвідчені органами, що їх видали, або нотаріально.

Інформація про те, що клієнт не є платником страхових внесків, обов'язково зазначається у заяві про відкриття рахунку в рядку "Додаткова інформація";

е) затверджений кошторис розпорядників бюджетних коштів, крім видатків державного бюджету, кошториси для здійснення яких не складаються.

Кошторис не подається у разі відкриття військовим частинам/установам протягом бюджетного року спеціальних реєстраційних рахунків з обліку операцій з власних надходжень бюджетних установ.

У період до затвердження кошторисів видатки військових частин/установ здійснюються відповідно до законодавства.

Для відкриття рахунків клієнти подають до органів Державного казначейства України картку із зразками підписів осіб, яким відповідно до законодавства чи установчих документів клієнта надано право розпорядження рахунками та підписання платіжних, розрахункових та інших розпорядчих документів. У картку обов'язково включається зразок відбитка печатки [5].

Право першого підпису належить першому керівнику (командиру, начальнику) та його заступникам і не може бути надано головному бухгалтеру (начальнику структурного підрозділу, на який покладено функцію ведення бухгалтерського обліку та складання звітності) та іншим особам, які мають право другого підпису.

Право другого підпису належить головному бухгалтеру та його заступнику (начальнику структурного підрозділу, на який покладено функцію ведення бухгалтерського обліку та складання звітності, та його заступнику) або особам, відповідальним за ведення бухгалтерського обліку та складання звітності.

Право другого підпису не може бути надано особам, які користуються правом першого підпису.

У разі заміни або доповнення хоча б одного з підписів подається нова картка із зразками підписів усіх осіб, які мають право першого або другого підпису, засвідчена в установленому порядку.

Якщо в новій картці, що подається в разі зміни або доповнення підписів, підписи першого керівника (командира, начальника) та головного бухгалтера (начальника структурного підрозділу, на який покладено функцію ведення бухгалтерського обліку та складання звітності) залишаються колишні, то додатково така картка не засвідчується. Вона приймається за дозвільним написом головного бухгалтера органу Державного казначейства України або особи, що його заміщує, після звіряння ним підписів керівника (командира, начальника) та головного бухгалтера (начальника структурного підрозділу, на який покладено функцію ведення бухгалтерського обліку та складання звітності), які підписали картку, із зразками їх підписів на картці, що змінюється.

У разі тимчасового надання особі права першого чи другого підпису до органів Державного казначейства України подається у двох примірниках тимчасова картка із зразками підписів тимчасово уповноважених осіб та зазначенням строку її дії.

Картка та тимчасова картка із зразками підписів та відбитка печатки засвідчується нотаріально або підписом осіб, які мають право першого підпису, та печаткою установи/організації, якій клієнт підпорядкований або до складу якої входить.

У населених пунктах, де немає нотаріальних контор чи приватних нотаріусів, картки засвідчуються сільською, селищною, міською, районною радою (у разі утворення).

У картках і тимчасових картках із зразками підписів та відбитка печатки, а також в інших документах, які подаються на відкриття рахунків, забороняється зазначення печаток, призначених для спеціальної мети (для пакетів, перепусток тощо).

При оформленні клієнтами карток із зразками підписів для проставляння на них зразків першого та другого підписів використання факсиміле забороняється.

Картки із зразками підписів та відбитка печатки надаються до органів Державного казначейства України із супровідним листом за підписом особи, яка згідно з цією карткою має право першого підпису.

Разом із карткою та тимчасовою карткою із зразками підписів та відбитка печатки до органів Державного казначейства України клієнтами надаються:

- копії сторінок паспорта або документа, що його замінює, які містять фото, прізвище та ім'я, інформацію про дату видачі та орган, що видав паспорт, місце проживання або тимчасового перебування, та копія документа, виданого органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння фізичній особі ідентифікаційного номера (за наявності), осіб, які зазначені в картці чи тимчасовій картці із зразками підписів та відбитка печатки. Копії зазначених документів засвідчуються підписами їх власників, а також відбитком печатки клієнта та вчиненням напису "З оригіналом згідно";

- копії відповідних документів (наказ, протокол тощо), що підтверджують повноваження зазначених у картці осіб, засвідчені відбитком печатки та підписом уповноваженого працівника з питань кадрового забезпечення клієнта.

До картки або тимчасової картки із зразками підписів та відбитка печатки клієнтом надається перелік рахунків, якими можуть розпоряджатися зазначені у картці або тимчасовій картці особи, засвідчений підписами осіб, яким надано право першого і другого підписів, та відбитком печатки клієнта. Перелік рахунків переоформлюється у разі:

а) переоформлення картки або тимчасової картки із зразками підписів та відбитка печатки клієнта;

б) відкриття/закриття рахунків клієнтів (подається за 10 робочих днів до завершення кварталу, у якому були здійснені операції з відкриття/закриття рахунків) [4].

4. Порядок закриття бюджетних рахунків

Бюджетні рахунки, відкриті в поточному бюджетному періоді, закриваються не пізніше 31 грудня або на останній день іншого бюджетного періоду. За виняткових обставин Міністр фінансів України може визначити інший термін закриття рахунків, який повинен настати не пізніше як через п'ять робочих днів після закінчення бюджетного періоду [3].

У разі змін в законодавстві бюджетні рахунки можуть закриватися (відкриватися) протягом поточного бюджетного періоду.

Бюджетні рахунки для зарахування надходжень закриваються Головними управліннями Державного казначейства України на підставі:

а) службових записок щодо закриття бюджетних рахунків за надходженнями управлінь Державного казначейства України;

б) службових записок про закриття рахунків за підписом керівників (їх заступників) структурних підрозділів Головних управлінь Державного казначейства України, якими було ініційовано відкриття відповідних рахунків, погоджених начальником відповідного Головного управління Державного казначейства України (його заступником).

Бюджетні рахунки для зарахування надходжень, відкриті в Державному казначействі України, закриваються на підставі службових записок про закриття рахунків за підписом керівників (їх заступників) структурних підрозділів Державного казначейства України, якими було ініційовано відкриття відповідних рахунків, погоджених головою Державного казначейства України (його заступником) [2].

Бюджетні рахунки для операцій клієнтів з бюджетними коштами закриваються:

а) у разі подання власником рахунку заяви про закриття бюджетного рахунку;

б) у разі ліквідації або реорганізації клієнта (злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділення), зміни найменування, підпорядкованості згідно із рішенням уповноваженого органу, на який покладено здійснення функції щодо ліквідації або реорганізації клієнта;

в) в інших випадках, передбачених законодавством України.

У разі наявності на рахунку, що закривається, залишків коштів орган Державного казначейства України на підставі платіжного доручення власника рахунку перераховує такі залишки на інший, відкритий цим клієнтом, рахунок, якщо інше не передбачено бюджетним законодавством.

Органи Державного казначейства України закривають рахунки з обліку операцій з виконання спеціального фонду кошторисів (планів використання бюджетних коштів) за умови, якщо на рахунках відсутні залишки коштів, клієнти не мають бюджетної заборгованості, а у поточному бюджетному періоді відсутні бюджетні призначення за відповідними бюджетними програмами (кодами тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів).

Інші бюджетні рахунки та рахунки для обліку операцій з фінансування бюджетів закриваються органами Державного казначейства України на підставі службової записки про закриття рахунків за підписом керівників (їх заступників) структурних підрозділів органу Державного казначейства України, якими було ініційовано відкриття відповідних рахунків, погодженої головою Державного казначейства України (його заступником) чи начальником відповідного Головного управління Державного казначейства України (його заступником).

Рахунки не вважаються відкритими та закритими без дозволу головного бухгалтера (заступника головного бухгалтера) органу Державного казначейства України [5].

Усі відкриті рахунки (бюджетні та небюджетні) реєструються в Книзі відкритих рахунків, яка ведеться органами Державного казначейства України згідно із вимогами нормативно-правових актів Державного казначейства України.

Відповідальність за правильність відкриття та закриття рахунків покладається на головного бухгалтера (заступника головного бухгалтера) органу Державного казначейства України, на балансі якого відкрито та закрито ці рахунки [4].

Висновки

Бюджетні рахунки - рахунки, які відкриваються в органах Державного казначейства України для забезпечення казначейського обслуговування державного та місцевих бюджетів.

В органах ДКУ можуть відкритватися наступні види бюджетних рахунків: рахунки за надходженнями, рахунки для операцій клієнтів з бюджетними коштами (реєстраційні рахунки, спеціальні реєстраційні рахунки, рахунки одержувачів бюджетних коштів рахунки, які відкриваються розпорядникам бюджетних коштів для здійснення загальнодержавних видатків; рахунки, які відкриваються розпорядникам коштів місцевих бюджетів для обліку руху коштів загального та/або спеціального фондів місцевих бюджетів за міжбюджетними трансфертами; особові рахунки); інші бюджетні рахунки.

Рахунки відкриваються відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів та Інструкції про відкриття аналітичних рахунків для обліку операцій по виконанню бюджетів в системі Державного казначейства, затверджених наказом Державного казначейства України від 28.11.2000 N 119 (зі змінами) щорічно на початок нового бюджетного періоду.

Розпорядники бюджетних коштів для відкриття бюджетних рахунків подають до органу Державного казначейства України такі документи:

а) заяву про відкриття рахунків установленого зразка (додаток 1) за підписом керівника та головного бухгалтера або інших посадових осіб, яким відповідно до затвердженої в установленому порядку картки із зразками підписів надано право першого та другого підписів;

б) копію довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчену нотаріально або органом, що видав довідку;

в) копію належним чином зареєстрованого (затвердженого) установчого документа (статуту, положення, засновницький договір), засвідчену органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально;

г) копію документа, що підтверджує взяття клієнта на облік в органі державної податкової служби, засвідчену органом, що видав документ, або нотаріально;

ґ) картку із зразками підписів та відбитка печатки у двох примірниках, оформлену з урахуванням закнодоавчих вимог;

д) копію документа, що підтверджує реєстрацію клієнта у відповідному органі Пенсійного фонду України, засвідчену органом, що його видав, або нотаріально;

е) копії документів, що підтверджують реєстрацію клієнта у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, Фонді загальнообов'язкового соціального страхування України на випадок безробіття, Фонді соціального страхування з тимчасової втрати працездатності як платника страхових внесків, засвідчені органами, що їх видали, або нотаріально.

Бюджетні рахунки, відкриті в поточному бюджетному періоді, закриваються не пізніше 31 грудня або на останній день іншого бюджетного періоду. За виняткових обставин Міністр фінансів України може визначити інший термін закриття рахунків, який повинен настати не пізніше як через п'ять робочих днів після закінчення бюджетного періоду.

У разі наявності на рахунку, що закривається, залишків коштів орган Державного казначейства України на підставі платіжного доручення власника рахунку перераховує такі залишки на інший, відкритий цим клієнтом, рахунок, якщо інше не передбачено бюджетним законодавством.

Відповідальність за правильність відкриття та закриття рахунків покладається на головного бухгалтера (заступника головного бухгалтера) органу Державного казначейства України, на балансі якого відкрито та закрито ці рахунки.

Список використаної літератури

1. Галушка, Є.О., Охрімовський, О.В., Хижняк, Й.С. Казначейська справа [Текст] : Навчальний посібник. - Чернівці: Книги - ХХІ, 2004. - 248 с. - ISBN 966-8653-06-8.

2. Інструкція про відкриття аналітичних рахунків для обліку операцій по виконанню бюджетів в системі Державного казначейства від 28.11.2000 р. N 119 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.uazakon.com/documents/date_31/pg_gmgzxx.htm. - 16.10.09. - Назва з екрану.

3. Наказ ДКУ Про затвердження Інструкції про відкриття реєстраційних рахунків органами Державного казначейства України №32 від 09.04.97 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.uazakon.com/document/spart83/inx83119.htm. - 18.10.09. - Назва з екрану.

4. Наказ ДКУ Про затвердження Порядку відкриття рахунків у національній валюті в органах Державного казначейства України № 221 від 02.12.2002 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.uapravo.net/data2008/base52/ukr52642/index.htm. - 18.10.09. - Назва з екрану.

Заказать работу без рисков и посредников
Хочу скачать данную работу! Нажмите на слово скачать
Чтобы скачать работу бесплатно нужно вступить в нашу группу ВКонтакте. Просто кликните по кнопке ниже. Кстати, в нашей группе мы бесплатно помогаем с написанием учебных работ.

Через несколько секунд после проверки подписки появится ссылка на продолжение загрузки работы.
Повысить оригинальность данной работы. Обход Антиплагиата.
Сделать работу самостоятельно с помощью "РЕФ-Мастера" ©
Узнать подробней о Реф-Мастере
РЕФ-Мастер - уникальная программа для самостоятельного написания рефератов, курсовых, контрольных и дипломных работ. При помощи РЕФ-Мастера можно легко и быстро сделать оригинальный реферат, контрольную или курсовую на базе готовой работы - Відкриття бюджетних рахунків.
Основные инструменты, используемые профессиональными рефератными агентствами, теперь в распоряжении пользователей реф.рф абсолютно бесплатно!
Как правильно написать введение?
Подробней о нашей инструкции по введению
Секреты идеального введения курсовой работы (а также реферата и диплома) от профессиональных авторов крупнейших рефератных агентств России. Узнайте, как правильно сформулировать актуальность темы работы, определить цели и задачи, указать предмет, объект и методы исследования, а также теоретическую, нормативно-правовую и практическую базу Вашей работы.
Как правильно написать заключение?
Подробней о нашей инструкции по заключению
Секреты идеального заключения дипломной и курсовой работы от профессиональных авторов крупнейших рефератных агентств России. Узнайте, как правильно сформулировать выводы о проделанной работы и составить рекомендации по совершенствованию изучаемого вопроса.
Всё об оформлении списка литературы по ГОСТу Как оформить список литературы по ГОСТу?
Рекомендуем
Учебники по дисциплине: Финансы, деньги и налогиреферат по предмету Финансы, деньги и налоги на тему: Відкриття бюджетних рахунків; понятие и виды, классификация и структура, 2017-2018 год.Заказать реферат (курсовую, диплом или отчёт) без рисков, напрямую у автора.

Похожие работы:

Воспользоваться поиском

Похожие учебники и литература:    Готовые списки литературы по ГОСТ

Государственные и муниципальные финансы
Финансовое право. Курс лекций.
Финансы предприятия. Учебник
Инвестиции. Курс лекций.
Управление финансами
Финансы. Электронное пособие
Корпоративные финансы
Финансовое право. Билеты
ДКБ - курс лекционных материалов
Налоги
Лицензирование
Основы финансовой политики организации
ДКБ - лекции
Финансовый менеджмент учебникСкачать работу: Відкриття бюджетних рахунків, 2017 г.

Перейти в список рефератов, курсовых, контрольных и дипломов по
         дисциплине Финансы, деньги и налоги