-
Пройти Антиплагиат ©Главная » Рефераты » Текст работы «Аналіз чинних навчальних програм із курсу "Я і Україна" з точки зору використання народознавчого матеріалу»


Аналіз чинних навчальних програм із курсу "Я і Україна" з точки зору використання народознавчого матеріалу

Формування уявлення та поняття про цілісність світу; природне і соціальне оточення як середовище життєдіяльності людини, її належність до природи і суспільства. Засвоюєння емпіричних та узагальнених уявленнь, які відображають властивості реального світу.

Дисциплина: Педагогика
Вид работы: реферат
Язык: украинский
Дата добавления: 7.11.2009
Размер файла: 31 Kb
Просмотров: 2572
Загрузок: 4

Все приложения, графические материалы, формулы, таблицы и рисунки работы на тему: Аналіз чинних навчальних програм із курсу "Я і Україна" з точки зору використання народознавчого матеріалу (предмет: Педагогика) находятся в архиве, который можно скачать с нашего сайта.
Приступая к прочтению данного произведения (перемещая полосу прокрутки браузера вниз), Вы соглашаетесь с условиями открытой лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная (CC BY 4.0)
.

11

Аналіз чинних навчальних програм із курсу «Я і Україна» з точки зору використання народознавчого матеріалу

(реферат)

Щоб з'ясувати, які існують шляхи використання народознавчого матеріалу на уроках „Я і Україна” в початковій школі, ми вважали за необхідне проаналізувати чинні навчальні програми даного курсу.

Навчальний курс „Я і Україна” реалізує галузь „Людина і світ” Державного стандарту початкової загальної освіти і охоплює такі змістові лінії: Людина як особистість; Людина і суспільство; Людина серед людей; Культура; Об'єкти природи; Планета Земля; Україна; Рідний край. Зазначені змістові лінії у програмі початкової школи виділяються як природознавча і суспільствознавча в інтегрованому предметі „Я і Україна” в 1-2 класах, а в 3-4 класах вони представлені окремими предметами: „Природознавство” і „Громадянська освіта”.

У процесі вивчення курсу „Я і Україна” в початковій школі в учнів формуються уявлення та поняття про цілісність світу; природне і соціальне оточення як середовище життєдіяльності людини, її належність до природи і суспільства; засвоюються емпіричні та узагальнені уявлення і поняття, які відображають основні властивості й закономірності реального світу, розширюють і впорядковують соціальний та пізнавальний досвід.

Цей курс передбачає створення передумов для усвідомленого сприймання і засвоєння соціальних та морально-правових норм, історичних, національно-культурних традицій українського народу.

Суспільствознавча складова програми (людина як особистість; людина і суспільство; людина серед людей культура) охоплює знання про людину як складноорганізовану моральну і самооцінну істоту; знання про українське суспільство, довкілля, в якому живе дитина; способи пізнання й орієнтації в навколишньому житті; сприяє поетапному усвідомленню єдності компонентів: „Я” -- сім'я -- школа -- рідний край -- Україна; розкриває взаємодію людей у сім'ї, колективі, суспільстві; передбачає активне спілкування дітей із природним і соціальним оточенням, накопичення досвіду особистісного ставлення до системи цінностей українського суспільства, зокрема, етнічних, загальнонаціональних, загальнолюдських.

Природознавча складова (об'єкти природи; рідний край; Україна) ознайомлює учнів із різноманітністю природи, господарською діяльністю населення, охороною і збереженням природи рідного краю, України, з системою цінностей у ставленні до природи, до людей, до самого себе; спрямовує практичну діяльність учнів, пов'язану з охороною та збереженням природних багатств.

Зміст програми, крім перелічених, містить культурологічні знання, й ті, що сприяють розвитку спостережливості, мислення дитини, уяви, пам'яті, самостійності, активності. А також особистісні компоненти, які забезпечують ставлення учнів до отримуваних знань, створюють міжсуб'єктність спілкування в процесі пізнавальної та комунікативної діяльності, виявляються у переживаннях, смислотворчості учнів і є потужним джерелом мотивації їхнього навчання.

Зміст курсу „Я і Україна” та його структурування визначаються загальнодидактичними принципами (гуманізації; особистісно зорієнтованого навчання; науковості; наступності; забезпечення позитивної мотивації навчання; створення умов для самореалізації кожного учня; розвитку його творчої самостійності та соціальної активності) і власне природничими принципами (екологічним, краєзнавчим, українознавчим, планетарним, фенологічним), що реалізуються в єдності.

Детальний аналіз розділів програми курсу „Я і Україна” засвідчив, що в них передбачено вивчення дітьми народних знань. Результати аналізу відображені в таблиці 1.

Таблиця 1

Результати аналізу програми „Я і Україна” (1-2 класи)

Назва розділу

Тема уроку

1 клас

Про тебе самого

Забавки, ігри. Українські народні іграшки. Улюблені розваги дітей. Повчальні казки про чемне поводження, чепурний вигляд хлопчика і дівчинки, культуру поведінки.

Родина, рідня, рід

Повчальні казки про долю сиріт, старих і немічних людей, торжество правди над кривдою. Традиції шанобливого ставлення до старших членів сім'ї.

Людина серед людей

Як ставитися до інших, щоб тебе поважали. Переваги доброти, щирості, милосердя над хитрістю, жадібністю, байдужістю. Правила культурного поводження зі старшими й однокласниками у найтиповіших життєвих ситуаціях.

Природа навколо нас

Про що можна дізнатися, спостерігаючи за Сонцем. Народні прикмети щодо завбачення погоди. „Жива” і „мертва” вода в казках. Вшанування землі. Оспівування в усній народній творчості рослин, якими прикрашали садибу (калина, верба, чорнобривці, мальви),якими лікувалися (звіробій., подорожник, татарське зілля, чебрець та ін.). Вшанування тварин.

Твій рідний край

Походження назва міста (села), вулиці. Рідний край у піснях, легендах, переказах. Бережливе ставлення до хліба. Як виник одяг. Традиційні елементи в одязі свого краю. Пам'ятки старовини рідного краю. Старовинні дитячі іграшки, ігри та забави. Фольклорні розвідки.

Твоя країна -- Україна

Державні, народні та релігійні свята: День Незалежності, Святого Миколая, Новий Рік, Різдво Христове, Великдень. Календарно-обрядові свята.

2 клас

Про тебе самого

Народження людини та її розвиток. Про трудолюбивих і лінивих.

Родина, рідня, рід

Родовідне дерево. Старовинні речі свого роду. З'ясування імен свого роду. Традиційна сімейна мораль українців. Національні особливості в сучасному побуті українців, у проведенні свят, в одязі, їжі.

Людина серед людей

Традиційні погляди на поведінку дівчаток і хлопчиків. Словник мовного етикету.

Природа навколо нас

Пори року. Народна мудрість про природу, пори року. Народні прикмети, пов'язані з природою, господарською діяльністю людини. Народні прикмети, що допомагають завбачити погоду, їх перевірка.

Твій рідний край

Місцеві назви кутків, балок, підвищень, річок, лісів, гайків. Історичні пам'ятки місцевості і краю. Ремесла, якими володіли українці. Український побут та звичаї у рідному краї. Особливості народного костюма. Народний календар. Завбачення погоди за народними прикметами. Участь дітей в обрядових святах.

Твоя країна -- Україна

Символи держави. Легенди про походження Києва і Хрещатика. Культурно-історичні пам'ятки України.

Як видно із таблиці, вивчення народних знань передбачено майже у кожній темі курсу „Я і Україна” для 1-2 класів.

Щоб з'ясувати, чи прослідкується даний підхід у програмах „Я і Україна. Громадянська освіта” та „Я і Україна. Природознавство” в 3-4 класах, ми проаналізували їх також (див. табл. 2).

Таблиця 2

Результати аналізу програми „Я і Україна” (3-4 класи)

Природознавство

Назва розділу

Тема уроку

3 клас

Нежива природа

Значення води, повітря для людини. Значення ґрунту для життя людей. Охорона ґрунту від руйнування.

Зелене диво Землі

Цінність рослин для людей (пізнавальна, моральна, естетична, оздоровча, практична). Збереження рослинного світу місцевості.

Тварини -- живі організми

Цінність тварин для людей (пізнавальна, моральна, естетична, оздоровча, практична). Збереження тваринного світу своєї місцевості.

Людина -- живий організм

Залежність здоров'я від міри дотримання правил гігієни. Загартовування. Народні традиції харчування. Народні традиції здорового способу життя.

4 клас

Україна -- наша Батьківщина

Населення України.

Рідний край

Орієнтування на місцевості за місцевими ознаками. Передбачення погоди в рідному краї за народними прикметами. Розвиток галузей сільського господарства у зв'язку з погодними умовами рідного краю. Розвиток галузей промисловості у зв'язку з природними умовами рідного краю.

Громадянська освіта

Назва розділу

Тема уроку

3 клас

4 клас

Людина

Розвиток людини після народження. Людські чесноти.

Історії досягнень людини в науці, спорті, мистецтві. Працелюбство в житті людини.

Людина серед людей

Основні обов'язки в сім'ї. Поштиве ставлення до старших. Історія школи. Збереження традицій. Людські чесноти.

Культура поведінки. Людські чесноти. Правила гостинності.

Правила життя в суспільстві

Основні правопорушення, поширені серед дітей.

Основні правопорушення, поширені серед дітей.

Культура

Пам'ятки культури рідного краю. Підготовка й участь у відзначенні народних свят. Дослідження змісту свят.

Вироби народних майстрів. Участь у відзначенні пам'ятних дат.

Громадянські права і обов'язки

Відзначення державних свят. Дослідження їх змісту. Основні історичні пам'ятки України.

Основні символи держави. Турбота кожного про довкілля і культурну спадщину.

Аналіз навчальних програм із курсу „Я і Україна” для 3-4 класів показав, що у їх змісті фрагментарно передбачено вивчення народних знань, особливо це стосується природознавства.

З метою вирішення завдань нашого дослідження ми також з'ясували, чи наявний у підручниках „Я і Україна” народознавчий матеріал, і в яких рубриках він міститься. Результати аналізу підручників відображені в таблиці 3.

Таблиця

Результати аналізу підручників „Я і Україна” для початкової школи

Назва

розділу

Тема

уроку

Народознавчий матеріал

Рубрика підручника

1 клас

Про тебе самого

Твій зовнішній

вигляд

Прислів'я: „Мийся частіше -- будеш милішим”

Народна мудрість

Чим ми бачимо

Загадки: „Круглі озерця ніколи не замерзають”; „Солоне, а не сіль, біжить, а не річка, блищить, а не золото”

Відгадай!

Чим ми розпізнаємо запах і смак

Загадки: „Коло носа в'ється, а в руки не дається”; „Сопе, хропе, часом чхає, сюди-туди зазирає. На морозі замерзає, бо одежини не має”; „Завжди в роті, а не проковтнеш”

Відгадай!

Твої руки

Загадка: „П'ять братів зліва і справа живуть, неймовірну силу мають”

Прислів'я: „Права рука допомагає лівій”; „У майстра руки золоті”

Відгадай!

Народна мудрість

Дитячі ігри

Загадка: „Його б'ють, а він не плаче, а ще вище скаче”.

Лічилки: „Сіла качка на гніздечко, золоті несе яєчка. Скільки їх там відгадай, Раз, два, три -- і утікай!”; „Зайчик, зайчик-побігайчик, виніс хліба нам окрайчик, виніс свіжої води, ой, виходь жмуритись ти!”

Відгадай!

Попрацюй у парі, групі

Родина, рідня, рід

Твоя родина

Прислів'я: „З родини йде життя людини”; „Найдорожча пісня, із якою мати колисала”

Народна мудрість

Усі професії потрібні

Загадка: „Він завжди, чим тільки зможе хворим людям допоможе. Дасть таблетки від хвороби -- утечуть усі мікроби”

Відгадай!

Обов'язки батьків і дітей

Загадка: „Замість віника служу, дуже вам допоможу. Я моторний і швидкий. Відгадай, хто я такий”

Відгадай!

Людина сере людей

Як ставитися до інших

Прислів'я: „Хто добра людям бажає, той і сам добро має”

Народна мудрість

Умій дружити

Мирилки: „Мир миром, пироги з сиром, вареники в маслі, ми дружечки красні”; „Через тин вишня нахилилася, дві подружки посварилися, Тобі яблучко, мені грушечка, не сварімося, моя душечко. Тобі яблучко, мені зернятко, помирімося, моє серденько”

Прислів'я: „Дружба -- найбільший скарб”

Вивчи напам'ять

Народна мудрість

Чи вмієш ти ввічливо розмовляти

Прислів'я: „Добре слово краще за цукор і мед”

Англійський народний вірш „Чарівні слова”

Народна мудрість

Додатки

Природа навколо нас

Сонце

Заклички: „Ой сонечко, сонечко, засвіти! Буду краще я рости”; „Вийди, вийди сонечко, на дідове полечко, на бабине зіллячко, на наше подвір'ячко, на веселі квітоньки, на маленькі дітоньки, там вони граються, тебе дожидаються”

Загадки: „За горами, за лісами золотий кружечок встає”; „Золоте сховалося, а срібне показалося”

Вивчи напам'ять

Відгадай!

Повітря

Загадки: „Куди ступиш -- всюди маєш, хоч не бачиш, а вживаєш”; „Летить коник, басує, полем-долом пустує, ніхто його не впіймає і не загнуздає”; „Не звір, а виє”

Відгадай!

Якою буває вода

Загадки: „Яку воду можна носити в решеті?”; „Біла скатертина увесь світ накрила”; „Текло, текло та й лягло під скло”; „Біла морква взимку росте”

Прислів'я: „Хліб -- батько, а вода -- матір”

Примовка: „Водичко-сестричко, умий моє личко, щоб очки ясніли, щоб брівки чорніли, щоб сміявся роток, і кусався зубок!”

Відгадай!

Народна мудрість

Додатки

Ґрунт

Прислів'я: „Без догляду земля -- кругла сирота”

Народна мудрість

Рослини

Прислів'я: „Де верба -- там і вода”

Народна мудрість

Тварини

Загадки: „Часто вмивається, але рушником не втирається”; „Прилетіли гості, сіли на помості, без сокири, без лопати поробили собі хати”

Відгадай!

Твій рідний край

Де ти живеш

Прислів'я: „Та земля мила, де мати народила”

Народна мудрість

Що виготовляють або вирощують там, де ти живеш

Загадки: „По полю ходить, зерно молотить, жне, косить -- хліба не просить”; „Б'ють мене ціпками, ріжуть мене ножами, за те мене отак гублять, що всі мене дуже люблять”

Прислів'я: „Як вродить жито, то будемо жити”

Відгадай!

Народна мудрість

2 клас

Про тебе самого

Грамотний -- видющий і на все тямущий

Прислів'я: „Чого Івась не навчиться, того й Іван не буде знати”; „Якщо за день нічого не вивчив, то весь день змарнував”

Народна мудрість

Щоб бути здоровим і встигати все робити

Прислів'я: „На годину спізнився -- за рік не доженеш”

Народна мудрість

Чого люди хворіють

Прислів'я: „Бережи одяг, доки новий, а здоров'я -- доки молодий”; „Найбільше багатство -- здоров'я”; „Здоровому все здорово”

Народна мудрість

Народний календар

„Народний календар”

Природа навколо нас

Сонце

Загадки: „Що коло тебе біжить, а не доженеш?”; „Зранку піднімається, радо посміхається, теплом зігріває і промінням обнімає”

Відгадай

У царстві рослин

Загадки: „Стоїть, колихається, червоною головою величається, а як торкнешся, то кусається”; „Батько тисячу синів має, кожному мисочку справляє, а собі -- ні”

Відгадай

У царстві тварин

Загадки: „Ззаду вильце, спереду шильце, зверху чорне суконце, знизу біле полотен це”; „Хвіст як ниточка, сама як калиточка, а очі як намистинки”; „Чотири ходаки, два бодаки, а сьомий помагайло”

Відгадай

Осінь у природі. Рослини восени

Загадка: „Голі поля, мокне земля. Дощ поливає, коли це буває?”; „Не розбивши горщика, не з'їси каші”; „У жнива гіркі, а в мороз солодкі”

Народні прикмети: „Сонце заходить за хмари -- на негоду”; „Пізній листопад -- буде сувора і довга зима”

Прислів'я: „Осінь іде і за собою дощ веде”

Відгадай

Перевір

Чому ти так думаєш?

Як тварини готуються до зими

Загадка: „Що то за птах, що в чужі гнізда свої яйця кладе?”

Народні прикмети: „Птахи відлітають пізно -- зима буде тепло”; „Птахи настовбурчили пір'я -- буде негода”

Відгадай

Перевір

Зима в природі

Загадка: „Сніг на полях, лід на річках, віхола гуляє. Коли це буває?”

Народні прикмети: „Рипить під ногами сніг, далеко чути голоси -- на мороз”; „Сніг падає великими сніжинками -- на відлигу”; „Якщо дерева вкрилися інеєм -- буде тепло”; „Якщо горобці пурхають під стріху чи дах з пір'їною або соломою у дзьобі -- незабаром ударять морози”

Відгадай

Перевір

Зима щедра святами

Засівальна: „Сійся, родися, жито, пшениця, всяка пашниця, на щастя, на здоров'ям та на Новий рік, щоб уродило краще, як торік, -- коноплі під стелю, а льон по коліна, щоб у вас, хрещених, голова не боліла, будьте здорові з Новим роком”

Колядка: „Бігла Маруся по льоду. Загубила коляду. Ти, Олено, не гуляй та коляду пошукай. Будьте здорові з Різдвом!”

Вивчи напам'ять

Весна в природі. Рослини навесні

Загадка: „Тане сніжок, квітне лужок, день прибуває. Коли це буває?”

Прислів'я: „Весняний день рік годує”

Народні прикмети: „Якщо зранку з'являються темні хмари, вдень буде дощ”

Відгадай

Поміркуй

Перевір

Тварини навесні

Загадка: „Сам вусатий, і у нього довгі вуха, довгі ноги, дім його завжди на волі: під кущем, у лісі, в полі, навіть пень його страхає. Хто лякливого вгадає?”

Відгадай

Скоро літо

Загадка: „Сонце пече, липа цвіте, жито достигає. Коли це буває?”

Народні прикмети: „Вечірня роса -- перша прикмета завтрашнього гарного дня”; „Веселка вранці і перед полуднем провіщає зливу, великий вітер, після полудня чи ввечері -- припинення дощу, встановлення тихої, ясної погоди”; „З'являється дві чи три веселки яскравих кольорів -- буде тривалий дощ”

Відгадай

Перевір

Родина, рідня, рід

Твій родовід

Прислів'я: „Нема батька -- півсирота. Нема матері -- повна сирота”

Народна мудрість

Твоя квартира

Прислів'я: „Тримай хату, як у віночку, а рушничок на кілочку”

Народна мудрість

Про трудолюбивих і лінивих

Прислів'я: „Праця чоловіка годує, а лінь марнує”; „Лінивому все ніколи”

Приказки і прислів'я: „Зробив діло -- гуляй сміло”; „Одне „зараз” краще трьох „потім””; „З лежі не буде одежі, а за спання не купиш коня”

Народна мудрість

Поради

Будь обережним

Прислів'я: „Вогонь -- біда і вода -- біда, а без вогню і без води ще більше біди”

Народна мудрість

Школа ввічливості

Прислів'я: „Усе добре переймай, а зле уникай”

Народна мудрість

Про доброту і милосердя

Прислів'я: „Хто людям добра бажає, той і собі має”

Народна мудрість

Ніхто не має права ображати людину

Українська народна казка „За добро -- добром”

Примовка: „Закувала зозуленька у лісі, у ямці, ой я прошу здоров'ячка татові й мамці”

Народна мудрість

3 клас

Людина

Здрастуй, школо!

Прислів'я: „Де сила не візьме, там розум допоможе”

Народна мудрість

Держава освічених людей

Прислів'я: „На те коня кують, щоб не спотикався”; „Якби чоловік знав, чого не знає, то й мав би, чого не має”; „Здобудеш освіту -- побачиш більше світу”; „Не кажи „не вмію”, а кажи „навчуся””

Народна мудрість

Вчимося вчитися

Загадки: „Хто говорить усіма мовами?”; „Яких каменів немає в морі?”; „Під яким кущем ховається заєць у дощ?”

Народні загадки-задачі:

Що таке людське „Я”. Яким бути?

Прислів'я: „Не одяг прикрашає людину, а добрі діла”; „ Хто не чинить лихого, тому не страшно нічого”; „Я -- не я, і хата не моя”

Поміркуй

Як досягти успіху

Українська народна казка „Нехайло”

Людина серед людей

Твоя сім'я. Родовідне дерево

Прислів'я: „Хто не знав ізмалку діда, той добра не звідав!; „Що молодим посієш, те старим пожнеш”; „Поважай старих людей, як батьків рідних”

Народна мудрість

Доброта

Українська народна казка „Вовк та кіт”

Намагайся не обманювати

Прислів'я: „Правда із моря виринає, а неправда потопає”; „Хто не додержує свого слова, той сам себе зневажає”

Народна мудрість

Правила життя в суспільстві

Великий дім -- держава, лад у ньому -- закон

Прислів'я: „Де згода панує, там і горе танцює”; „В товаристві лад -- усяк тому рад”; „Згода будує, а незгода руйнує”

Приказки: „ Що країна, то родина”; „Що край -- то звичай”

Народна мудрість

Культура рідного кра

Народні свята

„Як відзначають Святвечір”; „Зелені свята та Івана Купало”

Подорож картою України

Легенда про Рогатин

Зелене диво Землі

Довкілля рослин. Як рослини пристосувалися до різних умов життя. Чи можуть рослини захищатися

Загадки: „Стоїть, колихається, червоною головою величається, а як торкнешся, то кусається”; „Серед поля вояк стоїть, на голові штики держить у всі напрямки, та не для нападу, а для оборони”; „Зубів немає, а кусається”

Поміркуй

4 клас

Людина

Радість життя

Прислів'я: „У житті, як на довгій ниві”; „Життя прожити -- не поле перейти”

Народна мудрість

Людське „Я”

Народна усмішка „Горда гуска”

Людина і суспільство

Обов'язки батьків і дітей

Прислів'я: „Пташка красна пір'ям, а людина -- знанням”; „Добро добром повертається”; „Шануй людей -- і тебе шануватимуть”

Народна мудрість

Культурна спадщина нар

Державні, релігійні та народні свята в Україні

„Державні, релігійні та народні свята в Україні”;

Щедрівка: „Сію, вію посіваю, з Новим роком всіх вітаю. На щастя, на здоров'я та на Новий рік, щоб уродило краще, як торік, -- жито, пшениця і всяка пашниця”

Таким чином, аналіз змісту підручників „Я і Україна” показав, що у них є особливі рубрики: „Народна мудрість”, „Відгадай”, „Поміркуй”, „Перевір”, де учням пропонується відгадати загадку і пояснити відгадку; перевірити народні прикмети передбачення погоди; пояснити, як розуміють те чи інше прислів'я. Проте слід зазначити, що народознавчий матеріал у підручниках одноманітний за жанрами. Переважно це прислів'я, загадки і народні прикмети. Мало уваги приділяється іншим жанрам фольклору, зокрема легендам, народним казкам і пісням, примовкам, скоромовкам, колисковим тощо.

Оскільки підручники з курсу „Я і Україна” є єдиними для всієї України, то вони не можуть повністю відобразити регіональні особливості кожної області, кожного краю. Тому виникає протиріччя між необхідністю вивчення природи і національно-культурних традицій своєї області, з однієї сторони, та змістом підручників, з іншої. Для виходу з цієї ситуації вчителю початкової школи необхідно підібрати народознавчий матеріал про історію, культуру та природу своєї області, який доцільно використовувати на уроках під час вивчення нового матеріалу.

Список використаних джерел

1. Байбара Т.М., Бібік Н.М. Я і Україна: Підручник для 4 класу. -- К.: Форум, 2003. -- 176 с.

2. Барвистий світ навколо нас. Методичний посібник з питань екологічного виховання. -- Тернопіль: Мальва -- ОСО, 2007.

3. Бібік Н.М. До відродження традицій -- через інтерес дитини // Початкова школа. -- 1995. -- № 3. -- С. 16-18.

4. Біда О.А. Природознавство і сільськогосподарська праця: Методика викладання. -- Київ; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2000. -- С. 321-333.

5. Горощенко В.П., Степанов И.А. Методика преподавания природоведения. -- М.: Просвещение, 1978. -- 224 с.

6. Гагарін М. Критерії добору української народної казки для виховання морально-естетичних почуттів // Початкова школа. -- 2006. -- № 1. -- С. 55-58.

7. Грущинська І. Реалізація українознавчого принципу у процесі навчання // Початкова школа. -- 2004. -- № 1. -- С. 28-31.

8. Жаркова І.І., Мечник Л.А. Я і Україна. Зошит для 2 класу. -- Тернопіль: Підручники і посібники, 2007. -- 48 с.

9. Клепач Н. Використання народознавчого матеріалу на уроках навчання грамоти // Початкова школа. -- 2004. -- № 11. -- С. 6-8.

10. Коровин А.И., Коровина О.Н. Календарь природы // Биология в школе. -- 1991. -- № 1-4.

11. Кузь В.Г., Руденко Ю.Д., Сергійчик З.О. Основи національного виховання: Концептуальні положення. -- К.: Інформ.-вид. центр „Київ”, 1993. -- 108 с.

12. Нарочна Л.К., Ковальчук Г.В., Гончарова К.Д. Методика викладання природознавства в початкових класах. -- К.: Вища школа, 1990. -- 302 с.

13. Пакулова В.М., Кузнецова В.И. Методика преподавания природоведения. -- М.: Просвещение, 1990. -- 192 с.

14. Рєпа Н.О., Рєзник Н.О., Євграфова Л.І., Чугаєвський В.Г. Значення народознавства у вихованні культури школярів // Початкова школа. -- 1993. -- № 4. -- С. 39-41.

Заказать работу без рисков и посредников
Хочу скачать данную работу! Нажмите на слово скачать
Чтобы скачать работу бесплатно нужно вступить в нашу группу ВКонтакте. Просто кликните по кнопке ниже. Кстати, в нашей группе мы бесплатно помогаем с написанием учебных работ.

Через несколько секунд после проверки подписки появится ссылка на продолжение загрузки работы.
Сколько стоит заказать работу? Бесплатная оценка
Повысить оригинальность данной работы. Обход Антиплагиата.
Сделать работу самостоятельно с помощью "РЕФ-Мастера" ©
Узнать подробней о Реф-Мастере
РЕФ-Мастер - уникальная программа для самостоятельного написания рефератов, курсовых, контрольных и дипломных работ. При помощи РЕФ-Мастера можно легко и быстро сделать оригинальный реферат, контрольную или курсовую на базе готовой работы - Аналіз чинних навчальних програм із курсу "Я і Україна" з точки зору використання народознавчого матеріалу.
Основные инструменты, используемые профессиональными рефератными агентствами, теперь в распоряжении пользователей реф.рф абсолютно бесплатно!
Как правильно написать введение?
Подробней о нашей инструкции по введению
Секреты идеального введения курсовой работы (а также реферата и диплома) от профессиональных авторов крупнейших рефератных агентств России. Узнайте, как правильно сформулировать актуальность темы работы, определить цели и задачи, указать предмет, объект и методы исследования, а также теоретическую, нормативно-правовую и практическую базу Вашей работы.
Как правильно написать заключение?
Подробней о нашей инструкции по заключению
Секреты идеального заключения дипломной и курсовой работы от профессиональных авторов крупнейших рефератных агентств России. Узнайте, как правильно сформулировать выводы о проделанной работы и составить рекомендации по совершенствованию изучаемого вопроса.
Всё об оформлении списка литературы по ГОСТу Как оформить список литературы по ГОСТу?
Рекомендуем
Учебники по дисциплине: Педагогикареферат по предмету Педагогика на тему: Аналіз чинних навчальних програм із курсу "Я і Україна" з точки зору використання народознавчого матеріалу - понятие и виды, структура и классификация, 2017, 2018-2019 год.Заказать реферат (курсовую, диплом или отчёт) без рисков, напрямую у автора.

Похожие работы:

Воспользоваться поиском

Похожие учебники и литература 2019:    Готовые списки литературы по ГОСТ

Педагогика. Ответы на экзаменационные билеты.
Учим детей рассказывать
Педагогическая работа с лицами различных темпераментов
Методика преподавания психологии
Методика преподавания психологии в кратком изложении
История образования в России
Педагогика. Курс лекций
Педагогика. Учебный курс
Психология и педагогика кратко. Лекции
Психология и педагогика кратко. Лекции 2
Психология и педагогика кратко. Лекции 3
Педагогическая аксиология
Педагогическая аксиология 2
Учебная деятельность младших школьников
Педагогика в лицах. Часть 1.
Педагогика в лицах. Часть 2.
Психолого-педагогические технологииСкачать работу: Аналіз чинних навчальних програм із курсу "Я і Україна" з точки зору використання народознавчого матеріалу, 2019 г.

Перейти в список рефератов, курсовых, контрольных и дипломов по
         дисциплине Педагогика