Пройти Антиплагиат ©Главная » Рефераты » Текст работы «Безпека праці у виробничих приміщеннях»


Безпека праці у виробничих приміщеннях

Визначення необхідності примусової вентиляції, сумарного рівня шуму у виробничому приміщенні та зниження шуму після використання облицювання. Розрахунок освітленості робочого місця, аналіз запилення повітряного середовища. Аналіз виробничого травматизму.

Дисциплина: Безопасность жизнедеятельности и охрана труда
Вид работы: контрольная работа
Язык: украинский
Дата добавления: 20.01.2015
Размер файла: 51 Kb
Просмотров: 2095
Загрузок: 8

Все приложения, графические материалы, формулы, таблицы и рисунки работы на тему: Безпека праці у виробничих приміщеннях (предмет: Безопасность жизнедеятельности и охрана труда) находятся в архиве, который можно скачать с нашего сайта.
Приступая к прочтению данного произведения (перемещая полосу прокрутки браузера вниз), Вы соглашаетесь с условиями открытой лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная (CC BY 4.0)
.

Задача 1

У деякий момент часу концентрація акролеїну у повітрі приміщення складального цеху об'ємом 485 м3, дорівнює 0,022 мг/м3. У цей момент у цеху починає діяти джерело виділення акролеїну постійної продуктивності 10,5 мг/год.

Визначити, чи можна обмежитися неорганізованим повітрообміном, чи необхідно увімкнути вентиляцію, якщо до кінця зміни залишилось менше 7,5 годин?

Розв'язання задачі

Для відповіді на запитання задачі необхідно порівняти фактичну концентрацію акролеїну в робочому приміщенні, яка утвориться до кінця зміни, з гранично допустимою концентрацією (ГДК) акролеїну відповідно до ГОСТу 12.1.005-88.

Якщо фактична концентрація до кінця зміни буде менше або дорівнюватиме ГДК, то в приміщенні можна буде обмежитися неорганізованим повітрообміном.

Фактичну концентрацію, мг/м3, можна знайти за формулою

,

де М - продуктивність джерела шкідливої речовини, мг/год;

N - час, що залишився до кінця зміни, годин;

V - об'єм робочого приміщення, м3;

g0 - початкова концентрація шкідливої речовин в повітрі робочого приміщення, мг/м3.

Таким чином:

gф=+0,022=0,184 мг/м3

Відповідно до ГОСТу 12.1.005-88 ГДК акролеїну становить 0.2мг/м3, що перевищує gф. Тому в даному приміщенні до кінця зміни можно не вмикати вентиляцію, а обмежитися неорганізованим повітрообміном.

Задача 2

На механічній дільниці машинобудівного заводу встановлено 12 однакових джерел шуму з рівнем 90 дБА кожний.

Визначити сумарний рівень шуму в цьому приміщенні.

Як зміниться сумарний рівень шуму, якщо на дільниці демонтують 4 джерела шуму і додатково встановлять 2 джерела шуму з рівнем 95 дБА ?

Розв'язання задачі 2

Сумарний рівень шуму однакових джерел, дБА, може бути розрахований за формулою

,

де Р - рівень шуму від одного джерела, дБА;

N - кількість однакових джерел шуму, шт.

Сумарний рівень шуму в цьому приміщенні складе

P= 90+10lg12 = 90+10*1.08=100.8 дБА.

Сумарний рівень шуму під час роботи джерел з різним рівнем шуму кожного (або групи однакових джерел), дБА, може бути розрахований за формулою

,

де Р - рівень шуму початкових джерел шуму, дБА;

М - кількість демонтованих джерел шуму, шт.;

D - рівень шуму від додаткових джерел, дБА;

L - додатково встановлені джерела шуму, шт.

Cумарний рівень шуму на дільниці, якщо там демонтують 4 початкових джерела шуму і додатково встановлять 2 джерела шуму з рівнем 95 дБА буде складати

LУ=10*lg((12-2)*100.1*90+2*100.1*95)= 102,1 дБА.

Задача 3

Розрахувати освітленість робочого місця економіста, яка створюється місцевим світильником. Відстань від лампи до розрахункової точки - 0,3, м, сила світла в напрямку розрахункової точки - 490 кандел, кут падіння світлового променя - 600. Коефіцієнт запасу Кз=1,3.

Розв'язання задачі 3

Освітленість робочого місця від місцевих світильників, лк, може бути розрахована за формулою

,

де I - сила світла в напрямку розрахункової точки, Кд;

б - кут між нормаллю до робочої поверхні і напрямком світлового променя, град.;

l - відстань від джерела світла до розрахункової точки, м;

КЗ - коефіцієнт запасу.

Освітленість робочого місця економіста складе:

2094 лк.

Задача 4

Аналіз запилення повітряного середовища на шліфувальній дільниці при вимкненій механічній вентиляції дав такі результати: при проходженні через фільтр 0,5 м3/год запиленого повітря на фільтрі за 12 хвилин аспірації нагромадилося 1 міліграм пилу чавуну. Зробити висновки про можливість роботи в цьому приміщенні без використання механічної вентиляції.

Розв'язання задачі 4

Для оцінки можливості роботи на дільниці необхідно порівняти фактичну концентрацію пилу чавуну в повітрі робочого приміщення з гранично допустимою концентрацією відповідно до ГОСТу 12.1.005-88.

Фактичну концентрацію пилу, мг/м3, можна визначити за формулою

,

де n - кількість пилу, що накопичилась на фільтрі при проходженні крізь нього запиленого повітря, мг;

К - час проходження крізь фільтр запиленого повітря, хв.;

Q - швидкість проходження крізь фільтр запиленого повітря, м3/год.

Фактична концентрація пилу чавуну на дільниці складе

.

Така фактична концентрація пилу чавуну більша за ГДК за ГОСТом 12.1.005-88, що складає 6 мг/м3. Тому на дільниці не можно далі працювати без ввімкнення механічної вентиляції.

Задача 5

У виробничому приміщенні з рівнем звукового тиску від зовнішніх джерел L1 =72дБА планується зробити звукопоглинальне облицювання стелі та стін. Площа стін - 300м2, площа стелі - 250м2, площа підлоги - 250м2. Середній коефіцієнт звукопоглинання в приміщенні до облицювання дорівнює 0,1, коефіцієнт звукопоглинання використаного облицювання - 0,9.

Визначити зниження шуму після використання облицювання та можливість улаштування в приміщенні конструкторського бюро.

Розв'язання задачі 5

Зниження рівня шуму в приміщенні як наслідок використання облицювання з більш високим коефіцієнтом звукопоглинання, дБ, можна визначити за формулою

,

де В1 та В2 - сталі приміщення відповідно до та після облицювання.

У загальному випадку:

,

де А - еквівалентна площа звукопоглинання, А=Sпов*бсер;

бсер - середній коефіцієнт звукопоглинання внутрішніх поверхонь приміщення площею Sпов;

Sпов = Sпідл + Sст + Sстелі,

де Sпідл - площа підлоги, м2;

Sст - площа стін, м2;

Sстелі - площа стелі, м2.

За таких означень стала приміщення до облицювання становить

.

.

При визначенні сталої приміщення після облицювання треба звернути увагу на зміну середнього коефіцієнта звукопоглинання. До облицювання він складав для всіх внутрішніх поверхонь за умовами задачі бсер1 = 0,1. Після облицювання підлога залишилася з попереднім коефіцієнтом звукопоглинання (бсер = 0,1), а у стелі та стін він буде дорівнювати б2 = 0,9. Середній коефіцієнт звукопоглинання після облицювання можна визначити як середньозважену величину від площі внутрішніх поверхонь, що мають різні коефіцієнти звукопоглинання:

.

,

,

дБА.

Рівень шуму в приміщенні після облицювання, дБА, визначається за формулою

,

дБА.

Порівнюючи рівень шуму в приміщенні після облицювання з допустимим за ГОСТ 12.1.003-83*, який становить для конструкторського бюро 50дБА можна зробити висновок, що навіть після зазначеного облицювання в даному приміщенні влаштовувати конструкторське бюро недоцільно.

Задача 6

На підприємстві середньоспискова кількість працівників у звітному році склала 600 чоловік. За цей самий період сталося 25 випадків виробничого травматизму, у тому числі 5 випадків, які не були пов'язані з виробництвом. Загальна втрата робочого часу через непрацездатність у зв'язку з нещасними випадками, пов`язаними з виробництвом, становила 125 робочих днів, зокрема, 2 потерпілих, які отримали на виробництві травми 25 та 27 грудня, продовжували перебувати на лікарняному і в січні наступного за звітним року. Визначити коефіцієнт частоти і коефіцієнт важкості виробничого травматизму.

Розв'язання задачі 6

Коефіцієнт частоти виробничого травматизму показує кількість травмованих на виробництві, що припадає на 1000 працюючих на підприємстві. Він визначається за формулою

,

де n - число травмованих на підприємстві за звітний період (як правило, за 1 рік) через нещасні випадки, що пов'язані з виробництвом і призвели до втрати працездатності на 1 добу і більше;

М - середньоспискова кількість працюючих на підприємстві за той самий звітний період.

Коефіцієнт важкості травматизму показує середню втрату працездатності в днях, що припадають на одного потерпілого за звітний період:

,

де D - сумарне число днів непрацездатності всіх потерпілих, які втратили працездатність на 1 добу і більше у зв'язку з випадками, що закінчилися у звітному періоді.

При розв'язанні задачі необхідно звернути увагу на випадки, які не пов'язані з виробництвом. Крім того, випадки, які не закінчилися у звітному періоді, не враховуються при розрахунку коефіцієнта важкості травматизму у цьому році, а враховуються в наступному.

,

.

Задача 7

Визначити необхідну кількість світильників загального призначення для створення в приміщенні розміром 2448 м нормованого освітлення 200 лк. Світловий потік газорозрядної лампи дорівнює 2300 лм, коефіцієнт запасу - 1,7, коефіцієнт нерівномірності освітлення - 1,15, коефіцієнт використання світлового потоку - 0,65. Система освітлення комбінована.

Розв'язання задачі 7

Основна розрахункова формула за методом використання світлового потоку, лм, має вигляд

,

де F - необхідний світловий потік однієї лампи для створення в приміщенні нормованого освітлення, лм;

Е - нормована освітленість, лк;

S - площа приміщення, м2;

z - коефіцієнт нерівномірності освітлення;

К - коефіцієнт запасу;

з - коефіцієнт використання світлового потоку;

N - кількість світильників, шт.;

n - кількість ламп у світильнику, як правило, n = 2.

Звідки

.

При розв'язанні задачі необхідно пам'ятати, що при комбінованій системі освітлення освітленість приміщення є сумою освітленості від загального освітлення і місцевого. Світильники загального призначення повинні створювати 10% норми від комбінованого освітлення, але не менше 150 лк при використанні люмінесцентних ламп та не менше 50 лк при використанні ламп розжарювання. Тому:

шт.

Задача 8

Визначити кратність повітрообміну при вентиляції навчальної лабораторії розміром 106м та висотою 3,0м, якщо в ній перебуває 25 студентів, кожен з яких видихає 30г/год вуглекислого газу. Гранично допустима концентрація СО2 дорівнює 1,5 г/м3. Концентрація СО2 в повітрі (зовні) складає 0,75 г/м3.

Розв'язання задачі 8

Кратність повітрообміну в приміщенні 1/год, показує кількість змін повітря в приміщенні за одну годину. Вона визначається за формулою

,

де L - необхідний повітрообмін в приміщенні, м3/год;

V - об'єм приміщення, м3.

Необхідний повітрообмін, м3/год, можна визначити за формулою

,

де G - кількість вуглекислого газу, що виділяється в приміщенні за 1 годину, г/год;

q1 - концентрація вуглекислого газу в повітрі, яке видаляється з приміщення. Вона не може перевищувати ГДК, г/м3;

q2 - концентрація вуглекислого газу в повітрі, що подається в приміщення, г/м3.

м3/год.

1/год.

Задача 9

Визначити, на яку величину потрібно знизити рівень звукового тиску під час роботи повітряного компресора з рівнем звукової потужності 100 дБА, який встановлений на будівельному майданчику на відстані 100м від житлового будинку. Фактор спрямованості звучання компресора - 2.0, допустимий рівень звукового тиску в житлових приміщеннях складає L д =40 дБА.

Розв'язання задачі 9

Для умов відкритого простору очікуваний рівень звукового тиску на деякій відстані від джерела шуму, дБА, можна визначити за формулою акустичного розрахунку

,

де N - рівень звукової потужності джерела, дБ;

Ф - фактор спрямованості звуку джерела;

S - площа поверхні, на яку поширюється звук. Вона визначається як площа умовної півсфери з центром у джерелі шуму та радіусом r, який дорівнює відстані від джерела до розрахункової точки, тобто S=2рr2;

- втрати звукової потужності на шляху поширення звуку від джерела до розрахункової точки. За відсутності перешкод для шуму на невеликих (до 50 м) відстанях =0. При відстанях більше ніж 50 м при поширенні звукових хвиль в повітрі спостерігається їх затухання через густину повітря та молекулярне затухання орієнтовно за такою залежністю: при збільшенні відстані від джерела шуму до розрахункової точки в два рази рівень шуму зменшиться на 6 дБ. Тобто, якщо припустити, що при відстані 50 м = 0, то при відстані 100 м = 6 дБ, при відстані 200 м =12 дБ і т.д.

L =100 + 10lg 2 -10 lg 2*3.14*1002 - 6 = 49 дБА

Якщо порівняти очікуваний рівень звукового тиску з допустимим, можна визначити, що у районі житлового будинку необхідно знизити шум на

ДL= L - Lд =49 - 40 = 9 дБА.

Задача 10

Визначити фактичне значення коефіцієнта природного освітлення при боковому двобічному освітленні в реконструйованому приміщенні (розмір приміщення за планом 106), в якому площа віконних прорізів складає 25% від площі підлоги, загальний коефіцієнт світлопроникності - 0 =0,45; коефіцієнт врахування відзеркаленого світла - r1=4,0; коефіцієнт затемнення вікон будівлями, що стоять напроти - Куд.= 1,2; коефіцієнт запасу - Кз =1,3; світлова характеристика вікон - в =15.

Розв'язання задачі 10

Відповідно до СНиП ІІ-4-79 фактичне значення коефіцієнта природного освітлення, %, можна знайти за формулою

еф = ,%

де Sв - площа вікон в приміщенні, м2;

ф0 - загальний коефіцієнт світлопроникнення;

r1 - коефіцієнт, який враховує віддзеркалення світла від внутрішніх поверхонь приміщення;

Sп - площа підлоги в приміщенні, м2;

з0 - світлова характеристика вікон;

Кз - коефіцієнт запасу;

Кбуд - коефіцієнт, який враховує затінення вікон об'єктами, що стоять навпроти.

Тобто

.

Заказать работу без рисков и посредников
Хочу скачать данную работу! Нажмите на слово скачать
Чтобы скачать работу бесплатно нужно вступить в нашу группу ВКонтакте. Просто кликните по кнопке ниже. Кстати, в нашей группе мы бесплатно помогаем с написанием учебных работ.

Через несколько секунд после проверки подписки появится ссылка на продолжение загрузки работы.
Сколько стоит заказать работу? Бесплатная оценка
Повысить оригинальность данной работы. Обход Антиплагиата.
Сделать работу самостоятельно с помощью "РЕФ-Мастера" ©
Узнать подробней о Реф-Мастере
РЕФ-Мастер - уникальная программа для самостоятельного написания рефератов, курсовых, контрольных и дипломных работ. При помощи РЕФ-Мастера можно легко и быстро сделать оригинальный реферат, контрольную или курсовую на базе готовой работы - Безпека праці у виробничих приміщеннях.
Основные инструменты, используемые профессиональными рефератными агентствами, теперь в распоряжении пользователей реф.рф абсолютно бесплатно!
Как правильно написать введение?
Подробней о нашей инструкции по введению
Секреты идеального введения курсовой работы (а также реферата и диплома) от профессиональных авторов крупнейших рефератных агентств России. Узнайте, как правильно сформулировать актуальность темы работы, определить цели и задачи, указать предмет, объект и методы исследования, а также теоретическую, нормативно-правовую и практическую базу Вашей работы.
Как правильно написать заключение?
Подробней о нашей инструкции по заключению
Секреты идеального заключения дипломной и курсовой работы от профессиональных авторов крупнейших рефератных агентств России. Узнайте, как правильно сформулировать выводы о проделанной работы и составить рекомендации по совершенствованию изучаемого вопроса.
Всё об оформлении списка литературы по ГОСТу Как оформить список литературы по ГОСТу?
Рекомендуем
Учебники по дисциплине: Безопасность жизнедеятельности и охрана трудаконтрольная работа по предмету Безопасность жизнедеятельности и охрана труда на тему: Безпека праці у виробничих приміщеннях - понятие и виды, структура и классификация, 2017, 2018-2019 год.Заказать реферат (курсовую, диплом или отчёт) без рисков, напрямую у автора.

Похожие работы:

Воспользоваться поискомСкачать работу: Безпека праці у виробничих приміщеннях, 2019 г.

Перейти в список рефератов, курсовых, контрольных и дипломов по
         дисциплине Безопасность жизнедеятельности и охрана труда