-
Пройти Антиплагиат ©Главная » Рефераты » Текст работы «Гігієнічні норми праці»


Гігієнічні норми праці

Основні небезпечні та шкідливі чинники виробництва. Фази працездатності протягом робочого дня. Ергономічне зонування робочого місця. Мікроклімат виробничих приміщень. Електромагнітні поля струмів промислових частот. Класифікація виробничого шуму.

Дисциплина: Безопасность жизнедеятельности и охрана труда
Вид работы: реферат
Язык: украинский
Дата добавления: 17.11.2009
Размер файла: 18 Kb
Просмотров: 2191
Загрузок: 5

Все приложения, графические материалы, формулы, таблицы и рисунки работы на тему: Гігієнічні норми праці (предмет: Безопасность жизнедеятельности и охрана труда) находятся в архиве, который можно скачать с нашего сайта.
Приступая к прочтению данного произведения (перемещая полосу прокрутки браузера вниз), Вы соглашаетесь с условиями открытой лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная (CC BY 4.0)
.

Мiнiстерство освіти та науки України

Вищий навчальний заклад “Відкритий міжнародний університет

розвитку людини “Україна”

Горлiвський регіональний інститут

Кафедра фізичної реабілітації

РЕФЕРАТ

з дисципліни: Гігієна

На тему:

Гігієнічні норми праці

студента 2-го курсу денної форми навчання

напряму підготовки 0102 - фізичне виховання і спорт

спеціальності 6.010200 - фізична реабілітація

Продан Василя Олександровича

Викладач: Ярош А.М.

Горлівка 2009

Гігієнічні норми праці

Гігієна праці - розділ профілактичної медицини, що вивчає вплив на організм людини трудового процесу і чинників виробничого середовища з цілю профілактики професійних захворювань і збереження здоров'я працюючих.

Вивчає і оцінює:

хімічні, фізичні і біологічні виробничі шкідливості

особливості виробничих процесів і устаткування

характер і організацію праці

організацію робочого місця

санітарно-технічне устаткування і засоби індивідуального захисту (ЗІЗ)

побутове забезпечення працюючих на виробництві

психологічний клімат в трудовому колективі.

Розробляє:

гігієнічні нормативи умов праці

санітарні правила пристрою і змісту промислових підприємств

рекомендації по раціональній організації трудових процесів і робочих місць

Небезпечні чинники виробництва - здатні викликати гостре порушення здоров'я, або загибель організму.

Шкідливі чинники виробництва - що роблять негативний вплив на працездатність, професійні захворювання і інші несприятливі наслідки.

Виробничі шкідливості:

хімічні - токсичні речовини, що знаходяться в різному агрегатному стані, здатні викликати які-небудь види загальної, місцевої або віддаленої несприятливої дії

фізичні - шум, вібрація і інші види коливальних дій, іонізуючі і неіонізуючі випромінювання, мікроклімат виробничих приміщень

виробничий пил

біологічні - патогенні мікроорганізми, мікробні препарати

Несприятливі чинники:

фізичні перевантаження - підйом і перенесення вантажів, незручне положення тіла, тривалий тиск на поверхню тіла

фізіологічно недостатня рухова активність (гіпокінезія)

нервово-психічні перевантаження - розумове перенапруження, емоційні перевантаження, перенапруження аналізаторів

Специфічні прояви професійних шкодливостей

професійне отруєння - гостра або хронічна інтоксикація, викликана шкідливим хімічним чинником в умовах виробництва

професійне захворювання - викликане дією шкідливого чинника в умовах виробництва і підтверджене в установленому порядку.

Основні фізіологічні принципи виробничого процесу:

поступове входження в роботу - забезпечується послідовне включення механізмів, що забезпечують працездатність

дотримання ритму роботи - сприяє виробленню навиків, уповільнює розвиток стомлення

послідовність і систематичність виробничого процесу - сприяє збереженню динамічного стереотипу

зміна праці і відпочинку.

Фази працездатності протягом робочого дня:

входження в роботу (наростаючої працездатності) - підвищується лабільність фізіологічних систем, швидшає і збільшується об'єм фізіологічних процесів (від скількох хвилин до 1,5 години)

стійкої працездатності - стабільність і зниження напруженості фізіологічних функцій (2-2,5 години)

зниження працездатності - зниження функціональних можливостей основних органів і систем (серцево-судинна, нервова)

Тяжкість праці - інтегральне поняття, що відображає ступінь функціональної напруги організму при трудовому процесі: легкий, середньої тяжкості, важкий, дуже важкий.

Напруженість праці - поняття, емоційна і інформаційна напруга організму, що відображає, при трудовому процесі: мало напружений, помірно напружений, напружений, дуже напружений.

Ергономічне зонування робочого місця:

оптимальна зона - розміщуються органи управління, що часто використовуються, виконуються операції, що вимагають точних і швидких рухів

швидкої досяжності - розміщуються органи управління, використовування яких необхідне в ході ряду виробничих ситуацій

загальної досяжності - розміщуються органи управління, що рідко використовуються, при цьому потрібна велика амплітуда рухів. Іноді не організовується.

Раціональний виробничий режим - співвідношення періодів роботи і відпочинку, при якому висока продуктивність праці поєднується з високою і стійкою працездатністю без ознак перевтоми протягом тривалого періоду.

Психологія праці

- розділ гігієни праці, вивчаючий особливості психофізичної діяльності людини в процесі трудової діяльності.

Задачі:

організація трудового процесу - раціоналізація, боротьба із стомленням, монотонністю

професійний відбір

контроль за відповідністю технічних засобів, що використовуються працюючою людиною, його психологічним особливостям

Методи психології праці:

експеримент

спостереження за ходом виробничого процесу

моделювання виробничої діяльності в лабораторних умовах

психофізіологічне тестування.

Розділи психології праці:

ергономіка - вивчає відповідність робочих місць анатомо-фізіологічним і психологічним особливостям працюючого

технічна естетика - охоплює питання художнього конструювання з метою з метою оптимізації дії виробничої обстановки на аналізатори працюючого

інженерна психологія - вивчає вплив конструкції пультів управління на виробничу діяльність операторів

наукова організація праці - комплекс організаційних заходів, направлених на оптимізацію умов праці.

Мікроклімат виробничих приміщень

Оптимальні мікрокліматичні умови - при систематичній дії не викликають напруги механізмів терморегуляції.

Допустимі мікрокліматичні умови - при систематичній дії не викликають погіршення стану здоров'я.

Оптимальна відносна вогкість повітря - 40-60%, допустима - 75%.

Коливання оптимальної температури по вертикалі і горизонталі - не більше 20оС, допустимої температури - не більше 30оС.

Профілактика переохолодження - спецодяг, теплоізоляція, опалювання, теплопроводящие екрани - порожнисті конструкції, в яких циркулює вода або повітряна суміш, устаткування приміщень для обігріву (при роботі в холодильниках)

Профілактика перегрівів - екрани:

відбивні - покриття зовнішніх поверхонь кабін

поглинювальні - з скла, води.

Електромагнітні поля радіочастот

використовуються в радіозв'язку, радіолокації, радіонавігації, фізіотерапії; основна дія на біологічні тканини - теплова

Захисні заходи:

запобігання попадання працюючих в зону високої напруженості ЕМП

створення санітарно-захисних зон

герметизація випромінюючих елементів, розташованих поблизу робочих місць

використовування екранів, що відображають і поглинаючих

спецодяг з металізованої тканини, захисні окуляри

Електромагнітні поля струмів промислових частот

Джерела - промислові електроустановки. Викликають невротичні розлади - головний біль, частіше в скроневій або потиличній області, пригноблюваний настрій, апатію, дистонію.

Захист:

козирки, навіси, перегородки, екрани

спецодяг - каска, гумові чоботи; у разі високої напруженості електричного поля спецодяг заземляють

Лазерне випромінювання

- когерентне випромінювання оптичного діапазону

клас - безпечні лазери

малонебезпечні - пряма або дзеркально відображена дія небезпечно для очей

середньонебезпечні - те ж + дифузно відображена дія на відстані 10 см

високонебезпечні - небезпечні для шкіри дифузно відображена дія на відстані 10 см

Використовування: геодезія, голографія, спектроскопія, матеріалознавство, хірургія, терапія.

Шкідлива дія: очі - кон'юнктивіт, катаракта, шкіра - опіки (4 ступені тяжкості).

Гігієнічні заходи:

2 - 3 класи - огорожі (вогнестійкі, нетоксичні), спецодяг, окуляри

4 класи - поміщаються в ізольованих приміщеннях і управляються дистанційно (з пульта); приміщення обладнуються вентиляцією

Виробничий шум викликає поволі прогресуюче зниження слуху - кохлеарний неврит, при цьому в першу чергу міняється чутливість до високих частот (час появи коливається від декількох місяців до десятиріч). Неспецифічна дія - дистонія.

Класифікація за часовими характеристиками:

постійні шуми - рівень яких протягом робочої зміни міняється не більш, ніж на 5дБ

що коливаються - рівень яких безперервно змінюється в часі

переривисті - рівень яких ступіньчато змінюється на 5 дБ і більше

імпульсні - що складаються з одного або декількох звукових сигналів, кожний тривалістю менше 1 с

Еквівалентний рівень шуму - значення рівня шуму при перерахунку на рівномірний шум протягом робочої зміни.

Профілактичні заходи:

ослаблення шуму в його джерелі (вдосконалення конструкції, схеми установки, зміна режиму роботи, використовування матеріалів із зниженими акустичними властивостями, устаткування звукоізолюючих пристроїв)

ослаблення на шляхах передачі (звукоізолюючі кожухи, камери для устаткування, кабіни для операторів, акустичні екрани, обробка приміщень; для аеродинамічного шуму - глушники)

безпосередній захист працюючого (антифони, вкладиші).

Вібрація

- механічні коливання твердого тіла, що має пружні властивості

Місцева - що передається на руки працюючого, загальна - що передається через опорні поверхні тіла людини в положенні сидячи або стоячи.

низькочастотна - до 30 Гц

середньочастотна - 30 - 65 Гц

високочастотна - більше 65 Гц

Джерела:

місцева - інструменти ударної дії, машини ударно-обертальної дії, механізми обертальної дії, органи ручного управління

загальна - транспорт, віброплатформи, перекриття технологічних приміщень

Вібраційна хвороба (формується через 3-8 років)

від локальної вібрації - порушення периферичного кровообігу, зміна тонусу капілярів, порушення загальної гемодинаміки (побілінння пальців під холодною водою і на морозі), болі у верхніх кінцівках (сильніше - у спокої, ночами), розлад чутливості (вібраційної, больової, температурної), зміни в суглобах верхніх кінцівок

від загальної вібрації - головний біль, запаморочення, підвищена пітливість, опущення внутрішніх органів, порушення секреції шлунку, зміни в хребті; у жінок - розлад менструального циклу.

Профілактичні заходи:

технічні (зменшення інтенсивності вібрації безпосередньо в джерелі - конструктивні удосконалення; засобів зовнішнього віброзахисту - з пружньодеформуючих матеріалів, які розташовуються між джерелом вібрації і працюючим)

режимні - при перевищенні норми рівня вібрації на 3 дБ і менше сумарний час роботи протягом зміни повинен бути не більше 3 годин, кожне подальше збільшення на 3 дБ скорочує сумарний час роботи в 2 рази (на 12 дБ - до 20 хвилин)

Ультразвук

- механічні коливання пружного середовища з частотою, що перевищує верхній поріг чутності. На відміну від звичайного звуку практично не розповсюджується в повітрі.

Використовування:

в промисловості - обробка поверхонь, очищення середовищ, дефектоскопія

сільське господарство - обробка насіння, боротьба з комахами

медицина - візуалізація, фізіотерапія

Дія: переважно локальна - зміни в судинах, м'язах і суглобах в області контакту, а також - дистонія, головний біль, запаморочення.

Профілактичні заходи:

технічні (максимальне віддалення діапазону, що використовується, від порогу чутності, використовування поглинаючих покриттів)

режимні (автоматичне виключення генераторів залежно від технологічних етапів, перерви - через кожні 1,5 годину на 15 хвилин)

ЗІЗ (протишуми, гумові рукавички з бавовняною прокладкою)

Інфразвук

- акустичні коливання з частотою нижче 20 Гц.

Механізм виникнення у виробничих умовах - той же, що і у шуму: турбулентності, резонанс, пульсація, поворотно-поступальний рух. Звичайно супроводиться чутним шумом. Генерується агрегатами з великою поверхнею. Джерела - транспорт (автомобілі, кораблі), плавильні цехи, компресорні станції, вентилятори.

Розповсюджується на велику відстань, здатний викликати вібрацію крупних об'єктів за допомогою резонансу. Звукоізоляція, звукопоглинання і видалення від джерела малоефективні.

Дія: дистонія, запаморочення, головні болі, зниження слуху, відчуття страху.

Профілактичні заходи: перевага малогабаритним машинам великої жорсткості, збільшення числа оборотів, робочих ходів.

Виробничий пил

- зважені в повітрі поволі осідаючі тверді частинки

За походженням - неорганічний, органічний, змішаний.

За способом створення - аерозоль дезинтеграції і конденсації (згонка твердих речовин - плавлення, електрозварювання)

Дисперсність пилу:

видима - більше 10 мкм

мікроскопічна - 0,25 - 10 мкм

ультрамікроскопічна - менше 0,25 мкм.

Пил має електричний заряд, може переносити мікроорганізми, кліщів.

Може бути радіоактивним. Викликає пневмоконіоз, хронічний пиловий бронхіт, професійну бронхіальну астму.

Пневмоконіоз:

силікоз - пневмоконіоз від вдихання кварцового пилу

силікатоз - від вдихання силікатів

металоконіози - від вдихання пилу металів

легеня фермера - від вдихання органічного пилу

пневмоконіози від вдихання змішаного пилу (у зварювальників).

Хронічний пиловий бронхіт - захворювання від тривалого вдихання крупнодисперсного пилу.

Виробничі інтоксикації

Свинець: застосовується для виготовлення апаратури, фарб, акумуляторів, отримання сплавів, в поліграфії. Поступає через ШКТ і шкіру. Діє на кров і нервову систему. Гігієнічні заходи - особиста гігієна, вентиляція, ЗІЗ.

Ртуть: приладобудування, радіоелектроніка, здобуття металів, отрутохімікати. Поступає через легені. Діє на кров, нирки, печінку, нервову систему. Гігієнічні заходи - герметизація процесів, спецодяг. У разі розливу - аварійні заходи, працюючі виводяться із зони.

Марганець: виробництві електродів, електричних батарей, добавка до сталі і чавуну. В організм поступає через легені. Нагромаджується в організмі, вибірково вражає нервову систему (марганцевий паркінсонізм). Заходи - механізація процесів, респіратори, вентиляція при зварці.

Дратівливі гази (хлор, окисел сірки, сірководень, аміак). Володіють різким запахом, дратують слизисті (очі, верхні дихальні шляхи). Обеззараження, виробництво добрив, хімічна промисловість. Заходи - герметизація процесів, штучна вентиляція; при ліквідації аварій використовуються противогази і киснево-ізолюючі прилади.

Органічні розчинники: ацетон, бензин, бензол, сірковуглець. Надають наркотичну дію на ЦНС, дратують слизисті оболонки; при тривалому попаданні викликають шкірні захворювання, вражають систему крові, печінку. Заходи - спецодяг, ЗІЗ, використовування кремів на жировій основі після роботи.

Анілін - виробництво фарб, пластмас, гуми, ліків. Пари поступають через легені, рідкий анілін всмоктується через непошкоджену шкіру. Викликає зміни в крові, швидко нагромаджується в печінці і нирках. Профілактика - ЗІЗ, герметизація, вентиляція, очищення вентиляційних викидів.

Нітротолуол: вибухові роботи. Поступає через ШКТ, шкіру, легені. Одномоментне отруєння - порушення функції шлунково-кишкового тракту, тривала дія - ураження печінки. Заходи - ЗІЗ, вентиляція.

Пестициди, заходи профілактики несприятливої дії: ЗІЗ, дозоване використовування, допускати до роботи спеціалізовані навчені групи.

Професійні інфекції

- інфекційні захворювання, виникнення яких пов'язано з виробничою діяльністю. Професійні групи ризику: тваринники, заготівники кормів, ветеринари, працівники м'ясокомбінатів, молокозаводів, підприємств по обробці шкіри і хутра.

Зараження - через ШКТ, пошкоджені шкіру або слизисті, через легені, через переносників (кліщі, кровоссальні комахи). Має сезонний характер.

Профілактика: механізація процесів, утилізація відходів тваринного походження, ЗІЗ, особиста гігієна.

Список літератури

1. Габович Р.Д., Познанский С.С., Шахбазян Г.Х. Гигиена. - К.: Вища школа, 1983. - 320с.

2. Гигиена детей й подростков / Под ред. Г.Н. Сердкжовской. - М.: Медицина, 1989. - 320с.

3. Загальна гігієна: Посібник до практичних занять / За ред. 1.1. Даценко. - Львів: Світ, 2001. - 471 с.

4. Загальна гігієна та основи екології. Підручник. - К., 2003.

5. Румянцев Г.И. , Воронцов М.П. Общая гигиена, М., 1990.

6. Севастьянов М.И., Штефанов Б. И. Охрана труда. Труд женщин. Труд молодежи. -- М., 1990.

7. Шептулина Н.Н. Охрана труда работников, занятых на работах с неблагоприятными условиями труда / / Трудовое право. -- 1998.

Заказать работу без рисков и посредников
Хочу скачать данную работу! Нажмите на слово скачать
Чтобы скачать работу бесплатно нужно вступить в нашу группу ВКонтакте. Просто кликните по кнопке ниже. Кстати, в нашей группе мы бесплатно помогаем с написанием учебных работ.

Через несколько секунд после проверки подписки появится ссылка на продолжение загрузки работы.
Сколько стоит заказать работу? Бесплатная оценка
Повысить оригинальность данной работы. Обход Антиплагиата.
Сделать работу самостоятельно с помощью "РЕФ-Мастера" ©
Узнать подробней о Реф-Мастере
РЕФ-Мастер - уникальная программа для самостоятельного написания рефератов, курсовых, контрольных и дипломных работ. При помощи РЕФ-Мастера можно легко и быстро сделать оригинальный реферат, контрольную или курсовую на базе готовой работы - Гігієнічні норми праці.
Основные инструменты, используемые профессиональными рефератными агентствами, теперь в распоряжении пользователей реф.рф абсолютно бесплатно!
Как правильно написать введение?
Подробней о нашей инструкции по введению
Секреты идеального введения курсовой работы (а также реферата и диплома) от профессиональных авторов крупнейших рефератных агентств России. Узнайте, как правильно сформулировать актуальность темы работы, определить цели и задачи, указать предмет, объект и методы исследования, а также теоретическую, нормативно-правовую и практическую базу Вашей работы.
Как правильно написать заключение?
Подробней о нашей инструкции по заключению
Секреты идеального заключения дипломной и курсовой работы от профессиональных авторов крупнейших рефератных агентств России. Узнайте, как правильно сформулировать выводы о проделанной работы и составить рекомендации по совершенствованию изучаемого вопроса.
Всё об оформлении списка литературы по ГОСТу Как оформить список литературы по ГОСТу?
Рекомендуем
Учебники по дисциплине: Безопасность жизнедеятельности и охрана трудареферат по предмету Безопасность жизнедеятельности и охрана труда на тему: Гігієнічні норми праці - понятие и виды, структура и классификация, 2017, 2018-2019 год.Заказать реферат (курсовую, диплом или отчёт) без рисков, напрямую у автора.

Похожие работы:

Гігієнічні норми житла

17.11.2009/реферат

Орієнтація будівель на забезпечення достатнього освітлення і необхідного теплового режиму. Основні гігієнічні вимоги щодо будівельних матеріалів. Методи боротьби з шумом. Попередження вогкості в будівлях. Необхідність вентиляції та освітлення приміщень.

Еколого-гігієнічне обґрунтування регламентів безпечного застосування сучасних хімічних засобів захисту яблуневих садів

11.04.2009/автореферат

Гігієнічні нормативи та регламенти безпечного застосування сучасних хімічних засобів захисту яблуневих садів для мінімізації ризику їх шкідливого впливу на здоров’я населення та працюючих і попередження забруднення об’єктів навколишнього середовища.

Охорона праці користувачів ПК

3.02.2010/контрольная работа

Особливості робот з ПК, основні негативні наслідки для організму. Гігієнічні вимоги до параметрів виробничого середовища приміщень із ПК, організації та обладнання робочих місць. Вимоги до режимів праці та відпочинку при роботі з ПК, медичних оглядів.

Умови праці

20.04.2009/реферат

Поняття умов праці і необхідність їх поліпшення на підприємствах. Класифікація чинників складових рівень і стан умов праці. Зниження працездатності людини. Санітарно-гігієнічні та естетичні умови. Загальна характеристика категорії тяжкості праці.

Основи санітарії і гігієни, державний нагляд у закладах готельно-ресторанного господарства

20.01.2011/курсовая работа

Санітарно-гігієнічні вимоги до середовища закладів готельно-ресторанного господарства. Забезпечення якості харчування у закладах ресторанного типу. Санітарно-гігієнічні вимоги до забезпечуючих систем закладів готельного господарства, державний нагляд.

Розроблення заходів щодо ергономіки, забезпечення охорони праці та техніки безпеки на об’єкті Центральне Ялтинське відділення ТОВ "Райфайзен Банк Аваль"

11.09.2010/контрольная работа

Особливості санітарно-гігієнічних умов праці в зазначеному відділі банку. Визначення достатності природного освітлення. Аналіз параметрів, що характеризують санітарно-гігієнічні умови праці в приміщенні банку і депозитному відділі. Безпека робочого місця.

Основи санітарії і гігієни, державний нагляд у закладах готельно-ресторанного господарства

20.01.2011/курсовая работа

Санітарно-гігієнічні вимоги до середовища закладів готельно-ресторанного господарства. Забезпечення якості харчування у закладах ресторанного типу. Санітарно-гігієнічні вимоги до забезпечуючих систем закладів готельного господарства, державний нагляд.

Розроблення заходів щодо ергономіки, забезпечення охорони праці та техніки безпеки на об’єкті Центральне Ялтинське відділення ТОВ "Райфайзен Банк Аваль"

11.09.2010/контрольная работа

Особливості санітарно-гігієнічних умов праці в зазначеному відділі банку. Визначення достатності природного освітлення. Аналіз параметрів, що характеризують санітарно-гігієнічні умови праці в приміщенні банку і депозитному відділі. Безпека робочого місця.
Скачать работу: Гігієнічні норми праці, 2019 г.

Перейти в список рефератов, курсовых, контрольных и дипломов по
         дисциплине Безопасность жизнедеятельности и охрана труда