Пригодилось? Поделись!

Аналіз вкладень фізичних осіб (на прикладі ТОВ "Укрпромбанк")

Курсова робота

Аналіз вкладень фізичних осіб (на прикладі ТОВ “Укрпромбанк”)


 Зміст

Вступ

Розділ 1. Загальна характеристика фінансово-економічної діяльності ТОВ «Укрпромбанк»

1.1. Короткі історичні відомості про банк

1.2. Оцінка фінансового стану і результату діяльності банку ТОВ “Укрпромбанк”

Розділ 2. Аналіз вкладень фізичних осіб в ТОВ “Укрпромбанк”

2.1.Методи аналізу депозитних операцій

2.2. Механізм залучення коштів фізичних осіб в ТОВ „Укпромбанк”

2.3. Аналіз динаміки і прогнозування вкладів фізичних осіб на прикладі Відділення №1 СОФ ТОВ „Укрпромбанк”

Висновки

Список використаних джерел

Додатки


ВСТУП

Банківські ресурси – це основа основ діяльності будь-якого банку, оскільки процеси утворення ресурсів і надання позик перебувають у тісному взаємозв’язку. Тому розуміння економічного змісту банківських ресурсів, значення проблем пов’язаних із їх ефективним формуванням і доцільним використанням, надзвичайно важливе, особливо для українських комерційних банків. Саме нашим, вітчизняним, комерційним банкам надзвичайно важко вирішувати це питання – формування ресурсів банків, тому що українська банківська система ще дуже молода, вони тільки на початковому етапі свого розвитку. За часів Радянського союзу перед банками не існувало такої проблеми як формування своїх ресурсів, всœе робилося централізовано. Тому не було необхідності досліджувати цю тему, яка на сьогоднішній день є дуже актуальною, так як при створенні комерційного банку – це перше питання яке постає перед його засновниками.

Основною метою роботи є фінансово-економічний аналіз діяльності комерційного банку і аналіз вкладень фізичних осіб в ТОВ «Укрпромбанк».

Аналізований об'єкт – ТОВ «Укрпромбанк»

Аналізований період: 2004 - 2006 р.

Аналізовані показники:

-  показники фінансових результатів (динаміка й структура доходів і видатків банку; динаміка показників прибутку; коефіцієнти рентабельності);

-  показники фінансового стану (динаміка обсягу й структури власних коштів, показники достатності капіталу, економічних нормативів, ліквідності);

-  аналіз депозитних операцій банку.

Як інформаційна база для аналізу використана бухгалтерська звітність ТОВ «Укрпромбанк» за 2005, 2006 роки:

-  бухгалтерський баланс;

-  звіт про прибутки й збитки;

-  звіт про рух грошових коштів.

При проведенні аналізу використані наступні методи й прийоми:

-  горизонтальний аналіз;

-  вертикальний аналіз,

-  аналіз коефіцієнтів (відносних показників),

-  порівняльний аналіз;

-  методи табличного й графічного подання результатів.


Розділ 1 Загальна характеристика фінансово-економічної діяльності ТОВ “Укрпромбанк”

1.1. Короткі історичні відомості про банк

У 1989 році рішенням загальних зборів пайщиків Київського кооперативного союзу «Ліра» був створений кооперативний банк «Демосбанк», що увійшов в історію розвитку банківської системи України як перший у Києві кооперативний банк (Статут банку зареєстрований Державним банком СРСР за № 127).

Банк стояв у витоків банківської справи в Україні, брав участь у формуванні фінансової системи країни як один з засновників Асоціації українських банків (1989 рік) та Української фондової біржі (1991рік).

У 1993 році «Демосбанк» з кооперативного банку був перереєстрований в товариство з обмеженою відповідальністю.

У жовтні 1993 року Міністерством фінансів України банку було надано Дозвіл № 163 на здійснення діяльності по випуску і обігу цінних паперів. Восœени 1995 року Банк отримав

Ліцензію НБУ на право здійснення операцій з валютними цінностями, а у 1996 році, в зв'язку з введенням обов'язкового ліцензування всієї банківської діяльності, банку надано Ліцензію на право здійснення банківських операцій під № 67.

Знаменним для банку, як учасника фінансового ринку України, став 1997 рік, коли ним було отримано членство в Українській міжбанківській валютній біржі та Першій фондовій торгівельній системі, що дало змогу вести активну діяльність на ринку цінних паперів.

У 1999 році банк був перейменований на «Арч-банк», а з 2000 року отримав назву — Товариство з обмеженою відповідальністю «Український промисловий банк» (ТОВ «Укрпромбанк»), під якою здійснює діяльність і досі.

Приведемо коротку історичну хронологію розвитку ТОВ „Укрпромбанку”

1989: - Створення першого в Києві кооперативного банку;

1990 - 1991: - Участь у заснуванні Української фондової біржі та Асоціації українських банків;

1993:

- Отримання Дозволу на здійснення діяльності по випуску і обігу цінних паперів;

- Перереєстрація з кооперативного банку в Товариство з обмеженою відповідальністю "Український промисловий банк" (ТОВ "Укрпромбанк");

1995 - 1996: Отримання ліцензії НБУ на право здійснення банківських операцій та операцій з валютними цінностями;

1997: Членство в Українській міжбанківській валютній біржі та Першій фондовій торгівельній системі;

1999: Отримання статусу учасника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (Свідоцтво № 30).;

Наступні роки відзначилися для Банку формуванням розгалуженої системи кореспондентських відносин, в тому числі з передовими світовими банками; впровадженням сучасних комп'ютерних та телœекомунікаційних технологій, системи елœектронних платежів «Клієнт -Банк»; приєднанням до інформаційно-дилінгової системи «Reuters Domestic Dialing 3000» («Рейтерз Доместік Ділинг 3000»), що дозволило Банку зміцнити конкурентну позицію та покращити рівень обслуговування клієнтів.

2000: - Збільшення статутного капіталу до 24,9 млн. гривень

- Початок формування мережі філій - відкриття однієї філії та одного представництва

2001: - Отримання статусу субагента міжнародної сплатіжної системи "Western Union"

- Отримання ліцензії на емісію платіжних карток системи "укркарт" та на їх еквайрінг

- Розширення ліцензії Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та отримання Дозволу на ведення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів

2002: Отримання статусу афілятивного члена Міжнародної платіжної системи Europay International, емісія всіх видів пластикових карток Eurocard/MasterCard

- Перевірка Міжнародною незалежною аудиторською компанією "Deloitte and Touche" на відповідність вимогам Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку 2003:

- отримання статусу уповноваженого банку Пенсійного фонду України з виплати пенсії та грошової допомоги в усіх регіонах України

- Збільшення статутного капіталу до 110 млн. Гривень

- Розширення філійної мережі до 125 філій та відділень по Україні

2004:

- Отримання Дозволу НБУ на здійснення операції з банківськими металами на валютному ринку України та операцій з перевезення валютних цінностей та інкасації грошових коштів

- Перевірка Аудиторською фірмою "IGK - Україна Аудит" та "Grant Thornton International" на відповідність вимогам стандартів бухгалтерського обліку

- Збільшення статутного капіталу до 590 млн. Гривень

- Розширення філійної мережі до 200 філій та відділень по Україні.

- Отримання статусу корпоративного член а УкрСВІФТ та міжнародної організації S.W.I.F.T / SCRL .

2005:

- Перемога у конкурсі, що проводився Міністерством фінансів України, з визначення уповноважених банків України, через які будуть здійснюватися виплати заробітної плати та державної соціальної допомоги працівникам бюджетних організацій;

- Перемога у тендері серед банківських установ щодо часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла та реалізація програми співробітництва з Фондом сприяння молодіжному житловому будівництву;

- Одержання статусу офіційного дистриб’ютора НБУ з продажу пам’ятних та ювілейних монет України;

- Підвищення статусу з асоційованого до принципового члена міжнародної платіжної системи Visa International;

2006:

- Одержання Премії “За реалізацію відмінної стратегії розвитку сучасної банківської установи” Національної Програми “Український Фінансовий Олімп”;

- Отримання дозволу НБУ на здійснення випуску, обігу, погашення (розповсюдження) державної та іншої грошової лотереї, а також діяльності з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів;

- Отримання ліцензії Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на право здійснення діяльності щодо ведення реєстру власників іменних цінних паперів;

- Одержання дозволу НБУ на проведення операцій з банківськими металами на міжнародних ринках – одержання права на проведення абсолютно усіх видів банківських та інших операцій, які ліцензуються НБУ;

- Перемога в конкурсі по вибору банків для реалізації спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Рівний доступ до якісної освіти» ( Наказ Міністерства фінансів України №590 від 22.06.06).

- Укладення угоди про співпрацю із найбільшим державним лотерейним оператором України ТОВ «Молодьcпортлото» про розповсюдження лотерейних білетів у всœеукраїнській мережі філій банку.

- Збільшення статутного капіталу до 842 мільйонів гривень, у зв’язку з чим зареєстровано у грудні 2006 року статут банку у новій редакції.

За 17 років успішної діяльності Укрпромбанку на фінансовому ринку України професіоналізм та досвід керівництва і всього колективу підтверджувався, зміцнювався й удосконалювався на шляху до визначення і реалізації майбутніх перспектив. Підтвердженням цьому є показники і результати діяльності банку.

Станом на 1 січня 2007 року:

• Кількість банків - кореспондентів – 53

• Регулятивний капітал – 930,155 млн. грн.

• Активи банку – 6553,37 млн. грн.

• Кредитно-інвестиційний портфель – 5336,10 млн. грн.

• Депозити фізичних осіб – 3577,147 млн. грн.

• Депозити юридичних осіб – 1203,617 млн. грн.

• Кількість відкритих філій та відділень банку – понад 238 філій та відділень.

• Кількість банкоматів – 286

• Емісія пластикових карток - 624,830 тис. карток

Протягом 2003-2006 років Укрпромбанк розбудував мережу філій та відділень, що складається з 238 точок продажів. На сьогодні банк здійснює інвестиції у енергетичну, сільськогосподарську, нафтопереробну, транспортну, харчову, будівельну, машинобудівельну та інші галузі народного господарства.

Довіру до банку виявила держава. З 2003 р. Укрпромбанк – уповноважений банк Пенсійного фонду України з виплати пенсій, з 2005 – залучений до касового обслуговування з оплати готівкою чеків Держказначейства. У 2005 р. Укрпромбанк також здобув перемогу в конкурсах, а саме: в конкурсі Міністерства фінансів України з відбору уповноважених банків для виплати зарплат та соціальної допомоги бюджетним організаціям, у конкурсі Державного Фонду сприяння розвитку молодіжного житлового будівництва серед банківських установ щодо часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, а також одержав статус агента Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з виплат гарантованих сум відшкодування вкладникам банків у випадку їх ліквідації.

Укрпромбанк став переможцем:

- рейтингу видавничого дому “Галицькі контракти” “ТОП-100” у 2004 році;

- рейтингу ділового щотижневика “ІнвестГазата” “ТОП-100. Кращі компанії України. Найдинамічніші компанії України” у 2004 році;

- рейтингу ділового щотижневика “ІнвестГазата” “ТОП-100. Кращі компанії фінансового сектора” у 2005 році;

- рейтингу видавничого дому “Галицькі контракти” та “Української Рейтингової Агенції” “Гвардія брендів” у 2005 році.

У 2005р. Укрпромбанк став Лауреатом Національної Програми “Український Фінансовий Олімп” та одержав однойменну Премію в номінації “За реалізацію зразкової стратегії з розвитку сучасної банківської установи”.

Банк виконує поставлені стратегічні і тактичні завдання, значно збільшує і розширює обсяги активних і пасивних операцій. За рахунок збільшення капіталу і приросту депозитної бази Укрпромбанк нарощує обсяг кредитного портфеля. При цьому, необхідною умовою залишається підтримка на достатньому рівні ліквідності банку, якісна оцінка власних можливостей і можливостей партнерів при кредитуванні, хеджування ризиків, захист у повному обсязі довірених банку коштів клієнтів, підтримка їхнього бізнесу, формування необхідного обсягу резервів і підтвердження надійності банку як стабільного фінансового інституту.

Банк одержав наступні документи:

ü  Ліцензія НБУ №67 від 13.12.2001 р.

ü  Свідоцтво учасника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №30, дата реєстрації 02.09.1999р., реєстраційний № 033.

ü  Ліцензія серії АВ № 020597 від 20.10.2004 р. Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку на здійснення діяльності на ринку цінних паперів.

Банк є повноправним членом Першої фондової торгової системи, афілійованим членом Міжнародної платіжної системи MasterCard International та принциповим членом Міжнародної платіжної системи Visa International.

Банк є корпоративним членом УкрСВІФТ та міжнародної організації S.W.I.F.T/ SCRL.

Укрпромбанк є учасником системи гарантування вкладів населœення. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб функціонує як державна спеціалізована організація. Основне завдання Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - це забезпечення захисту прав фізичних осіб - вкладників комерційних банків України шляхом відшкодування за рахунок коштів Фонду втрат за вкладами.

Згідно з Законом України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарантує кожному вкладнику банка-учасника Фонду відшкодування коштів за його вкладами, включаючи відсотки, у розмірі вкладів на день настання недоступності вкладів, але не більше 25 000 гривень (відповідно до рішення адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 15 лютого 2007 року №131/13398 “Про збільшення розміру відшкодування коштів за вкладами”) по вкладам у кожному з таких банків.

Рішення набуло чинності з 26 лютого 2007 року.

Порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб за вкладами фізичних осіб здійснюється згідно “Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб за вкладами фізичних осіб” затвердженого Рішенням адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 12.02.2002р. №2. Як було сказано раніше, Укрпромбанк має свідоцтво учасника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №30, дата реєстрації 02.09.1999р., реєстраційний № 033.

1.2. Оцінка фінансового стану і результату діяльності банку

У 2006 році Укрпромбанк здійснював успішну діяльність, що підтверджується збільшенням обсягу чистих активів (прибутковість активів – 0,7%), прибутковістю статутного капіталу (майже 7%) і збільшенням всіх основних показників, про що свідчать дані приведені в Таблиці 1.1, яка сформована на основі таблиць 1-6 Додатку А.

Таке економічне зростання свідчить про постійне розширення ринкової ніші, зміцнення конкурентоспроможності та ефективності діяльності Банку.

Укрпромбанк впевнено крокує вперед, підвищуючи якість обслуговування клієнтів, розширюючи власну регіональну мережу, впроваджуючи нові види банківських послуг і продуктів, зміцнюючи свою конкурентоспроможність. Ефективна фінансова політика Банку щодо залучення та розміщення ресурсів, диверсифікація активних і пасивних операцій, впровадження та стрімкий розвиток нових видів банківських послуг (зокрема, пенсійне обслуговування населœення, інкасація торгової виручки та операції з дорогоцінними металами) є запорукою подальшого успішного розвитку Банку.

Таблиця 1.1.

Основні показники фінансової діяльності Укпромбанку за станом на 01.01.07 р. (млн. грн.)

№п/п Показники
1 Фінансовий результат
Банк Рейтинг

Фінансовий
результат

Питома
вага (%)

Прибутков.
статутного
капіталу(%)

Прибутковість

активів(%)

Банки України 3277,975 100,000 15,199 1,182
Укрпромбанк 20 41,236 1,258 6,989 0,695
2 Депозити юридичних осіб
Банк Рейтинг

Сума,
всього

Питома
вага (%)

Частка в 
зобов'язаннях (%)

В тому числі

кошти до
запитання

строкові
депозити

Банки України 83503,313 100,000 34,083 41003,987 42499,326
Укрпромбанк 23 1163,613 1,393 22,137 446,630 716,983
3 Депозити фізичних осіб
Банк Рейтинг

Сума,
всього

Питома
вага (%)

Частка в 
зобов'язан-нях (%)

В тому числі

кошти до
запитання

строкові
депозити

Банки України 87010,724 100,000 35,514 19152,054 67858,671
Укрпромбанк 7 3286,038 3,777 62,515 239,725 3046,314
4 Капітал
Банк Рейтинг Капітал

% до
01.12.06

Капітал
(млн.ЄВРО)

Питома
вага (%)

Статутний капітал
(млн.ЄВРО)

Банки України 35326,098 5500,721 100,000 3358,231
Укрпромбанк 13 664,843 101,11 103,524 1,882 91,870
5 Структура кредитно - інвестиційного портфелю
Банк Рейтинг КІП

Питома
вага (%)

В тому числі

Міжбанківські
кредити

Кредити
юридичним особам

Кредити
фізичним особам

Цінні папери
Банки України 223283,89 100,00 20025,51 125153,28 65462,84 12642,26
Укрпромбанк 12 4974,85 2,228 273,44 4108,85 556,50 36,07
6 Активи та зобов'язання
Банк Рейтинг Активи

Питома
вага (%)

Балансовий
капітал

Зобов'я-
зання

Банки України 277299,49 100,00 32298,75 245000,75
Укрпромбанк 12 5930,11 2,139 673,68 5256,44

Найбільшими темпами серед активів Банку зростали процентні активи, які широко диверсифіковані як за територіальною, так і за галузевою ознаками. Кредитно-інвестиційний портфель банку на кінець 2006 року склав 4974,85 млн.грн., що на 1736,78 млн.грн. більше попередньго року (3238,07 млн.грн.) і на 3122,62 млн.грн. більше ніж у 2004 р. (1852,23 млн.грн.)

Найбільшу питому вагу в структурі активів займають процентні активи, на які на кінець 2006 року припадало 90,64%. Суворе дотримання Банком економічних нормативів, зокрема рівня ліквідності, стало можливим завдяки збільшенню коштів на кореспондентських рахунках та в касі.

За 2006 рік значно підвищилася увага Банку до активних операцій з фізичними особами, що знайшла своє втілення у стрімкому зростанні кредитування населœення (споживчі кредити, цільові програми «Автомобіль у кредит», «Товари в кредит», іпотечне кредитування на придбання житла), а саме: на 31.12.06 кредитний портфель фізичних осіб збільшився порівняно з початком 2006 року майже в 5 разів.

Розширення активних операцій кредитування з формуванням у повному розмірі страхових резервів, високий рівень забезпеченості кредитів, мінімізація банківських ризиків шляхом диверсифікації кредитно-інвестиційного портфеля Банку забезпечують високу якість та ліквідність його активів.

Надаючи повний спектр сучасних банківських послуг та продуктів, Банк постійно здійснює активну роботу в напрямку максимального задоволення потреб клієнтів. З метою підвищення якості та комфорту обслуговування населœення та корпоративних клієнтів керівництвом Банку зроблено ставку на розвиток мережі філій та відділень у різних регіонах України. Це дозволило за рік збільшити ресурсну базу Укрпромбанку в 5,64 рази.

Правильно обрана стратегія залучення коштів від фізичних та юридичних осіб, правильне позиціонування Банку на ринку банківських послуг обумовили суттєве збільшення залишків коштів на рахунках до запитання та строкових депозитів. Стоит сказать, что для наочності, використовуючи дані таблиці 1.2., побудуємо графіки динаміки і структури депозитів (Див.Рис.1.1. і 1.2.)


Таблиця 1.2

Обсяг депозитів фізичних і юридичних осіб ТОВ „Кредитпромбанк за перід 2004-2006 рр. (млн.грн.)

Рік Сума, всього Частка в зобов'яза-ннях (%) В тому числі
кошти до запитання строкові депозити
Депозити фізичних осіб
2004 979,669 53,774 47,942 931,727
2005 1704,033 57,091 116,058 1587,975
2006 3286,038 62,515 239,725 3046,314
Депозити юридичних осіб
2004 504,941 27,716 120,614 384,327
2005 1048,888 35,141 174,125 874,763
2006 1163,613 22,137 446,630 716,983

ДЮО

 

ДФО

 

2004 2005 2006

 

Рис.1.1. Динаміка росту депозитних вкладень


Укпромбанку за період 2004-2206 рр.

ДФО (стр)

 

ДЮО (д/з)

 

ДЮО (стр)

 

ДФО (д/з)

 

Рис. 1.2. Структура депозитного портфеля Укпромбанку

за період 2004-2206 рр.

Різноманітні види депозитних вкладів, індивідуальний підхід до кожного клієнта дозволяє задовольнити потреби найвимогливіших вкладників. Залучаючи кошти від клієнтів на взаємовигідних умовах (за умов дотримання безпеки та ліквідності), Банк не лише зміцнює власні позиції на вітчизняному банківському ринку, але й проводить швидкий перерозподіл коштів в економіці України, гнучко реагуючи на потреби клієнтів у фінансових ресурсах.

Укрпромбанк є добре капіталізованим Банком середній розмір капіталу на 31.12.06 становив 103,524 млн. євро, що значно перевищує вимоги Національного банку України Для реалізації плану стратегічного розвитку Банку, отримання можливості збільшення максимального розміру кредиту, що може бути наданий одному позичальнику, наприкінці 2006 року Банком було доведено статутний фонд до 664,843 млн. грн., тобто він виріс у 2,45 рази Рухаючись в цьому напрямку, в 2007 році розмір статутного капіталу передбачається довести до 900 млн. грн. , що, з одного боку, підвищить фінансову стійкість Банку, а з іншого — забезпечить додаткові можливості збільшення кредитно-інвестиційного портфеля.

Найбільшу питому вагу в капіталі Банку займає статутний капітал 86% та субординований борᴦ.

Якісне управління активами та пасивами Банку, ефективна політика щодо залучення та розміщення ресурсів позитивно вплинули на фінансові результати діяльності Укрпромбанку отриманий в 2006 році чистий прибуток збільшився порівняно з 2005 роком на 1467 млн. грн. або на 148,93% і становить 2452 млн. грн.

У цілому протягом 2006 року структура доходів Банку була добре диверсифікована, а їх загальним обсяг збільшувався більш швидкими темпами в порівнянні з підвищенням рівня витрат, що свідчить про ефективну роботу Банку.

Суттєве нарощування обсягів діяльності, збільшення штату працівників, розширення філейної мережі Банку (лише в 2006 році було відкрито 15 філій у різних регіонах України і близько 100 відділень), його регіональна диверсифікація привели до певного збільшення небанківських операційних витрат. Але темпи приросту витрат Банку був значно нижчим від зростання доходів, тобто ефективність операційної діяльності в 2006 році підвищилась.

У відповідності до вимог Національного банку України Укрпромбанк своєчасно та у повному обсягу формував страхові резерви під активні операції.

Серед основних напрямків стратегічного розвитку банку у 2006 році було збільшення обсягів та покращення якості послуг, що надаються клієнтам — фізичним особам.

З цією метою населœенню було запропоновано широкий спектр послуг, серед яких:

·  відкриття та обслуговування поточних рахунків в національній та іноземній валюті;

·  залучення коштів на депозитні вклади;

·  виплата пенсій та грошової допомоги;

·  операції з відправки та отримання грошових переказів;

·  купівля та продаж дорожніх чеків American Express (Амерікан Експрес);

·  прийом комунальних платежів;

·  прийом платежів за товари

·  та послуги від фізичних осіб на користь юридичних осіб;

·  реалізація пам'ятних та ювілейних монет України;

·  здійснення операцій з обміну валют;

·  обмін зношених купюр;

·  видача довідок на вивіз валютних цінностей;

·  надання у тимчасове користування індивідуальних сейфів.

Зростання довіри до Банку з боку населœення відобразилось у збільшенні депозитного портфеля фізичних осіб. Обсяг залучених коштів від фізичних осіб на депозитні вклади виріс за 2006 рік у порівнянні з 2005 роком у 2 разів та станом на 31.12.06 склав більше ніж 3286 млн. гри. При цьому, частка довгострокових залучень коштів в структурі депозитів населœення зросла. Так, станом на 31.12.06 сума довгострокових вкладів фізичних осіб складала 89 % від загальної суми.

Банк постійно розробляє нові депозитні програми для вкладників. У 2006 році було реалізовано декілька успішних акцій, в результаті яких вкладники мали можливість вигідно розмістити власні заощадження та взяти участь у розіграшах цінних призів від партнерів Банку.

Банк розробив та запропонував населœенню Банківську програму підвищення пенсій, основною рисою якої є комплексне обслуговування пенсіонерів У рамках програми пенсіонери, які відкрили поточний або картковий рахунок у Банку, мають можливість оформити депозитний вклад на вигідних умовах, отримати у подарунок міжнародну платіжну картку з безкоштовним обслуговуванням протягом року, дисконтну картку на купівлю медикаментів зі знижкою у мережі аптек свого міста͵ страховий поліс від нещасного випадку на 1000 грн.

Банк активно розвиває операції грошових переказів за системою Western Union (Вестерн Юніон) та «Anelik» («Анелік»). За 2006 рік кількість пунктів WU (ВЮ) збільшилась у 8 разів та склала станом на 31.12.06 416 пунктів. Обсяг виплат збільшився у 24 рази, а обсяг відправлень збільшився майже у 20 разів.

Банк здійснює приймання комунальних платежів від населœення, в тому числі: за квартплату, водопостачання, елœектроенергію, газ, кабельне телœебачення, користування телœефоном, міжміські та міжнародні розмови, послуги мобільного зв'язку. Банк запропонував програму, завдяки якій клієнти мають можливість сплачувати комунальні платежі через банкомати.

Банк активно розвиває прийом платежів від фізичних осіб на користь юридичних осіб за договорами та без договорів, а саме: за товари та послуги, страхування, навчання, придбання нерухомості, послуги Інтернет-зв'язку тощо. Приймання платежів також здійснюється з наданням карток: за мобільний зв'язок; за Інтернет-зв'язок; за IP-телœефонію, приймання платежів до бюджету.

У 2006 році діяльність Укрпромбанку в сфері кредитування різних галузей економіки була спрямована на їх розвиток. Як і у попередньому році, Банк прагнув не лише максимально задовольнити потреби клієнтів, надаючи послуги високої якості, а й сформувати кредитний портфель з оптимальним розподілом кредитного ризику, враховуючи вимоги безпеки та ліквідності. Темпи росту клієнтської бази у 2006 році дозволили збільшити обсяг кредитного портфеля до 4974,85 млн. грн. При цьому, якісні характеристики кредитного портфеля покращилися, доля безнадійної до повернення заборгованості склала 0,02%. Диверсифікація кредитного портфеля дозволила оптимізувати кредитний ризик, у тому числі за галузями економіки.

Укрпромбанк постійно вдосконалює методи і форми кредитування. Так, стратегія розвитку Банку у 2006 році передбачала пошук нових моделœей та інструментів у роботі з позичальниками. Основою процесу розширення клієнтської бази стало послідовне впровадження Банком моделі Раціонального кредитування, яка поєднує у собі ліквідність забезпечення кредиту, мінімізацію кредитного ризику, доходність кредитної операції та інтереси позичальника, для чого в кредитних підрозділах Банку постійно проводиться робота по підвищенню кваліфікації персоналу з подальшим контролем — атестацією працівників. Інтереси позичальників забезпечуються наявністю у Банку різноманітних кредитних інструментів, таких як кредитні лінії (прості та револьверні), строкові кредити (в тому числі з графіками надання та погашення), овердрафти, гарантії тощо.

Галузева структура кредитного портфеля Банку на 31.12.06:

10% — кредити промисловим підприємствам;

77% — кредити підприємствам торгівлі та приватним підприємцям;

13% — кредити підприємствам інших галузей економіки.

Протягом 2006 року Банк продовжував розвивати кредитування фізичних осіб.

Стратегією розвитку кредитної роботи у 2006 році передбачалося визначення реальних фінансових потреб позичальників та проведення ефективної оцінки кредитного ризику. З метою реалізації стратегічних завдань було вжито заходів:

·  перегляд та визначення нормативних значень основних показників, за якими проводиться оцінка позичальника;

·  перегляд методів та підходів до оцінки фінансового стану позичальника, його грошових потоків, аналізу попередньої кредитної історії, факторів (економічних та політичних), які впливають на господарську діяльність позичальника, а також забезпеченості повернення кредиту та якості застави;

·  перегляд підходів до кредитного моніторингу.

Протягом 2006 року підвищувалася якість стосунків з позичальниками за рахунок реалізації інвестиційних проектів, в тому числі з ЗАТ «Миколаївнафтопродукт». Розширено спектр послуг з кредитування для постійних клієнтів — ТОВ «НК Альфа-Нафта», ЗАТ «Федкомінвест-Україна», ТОВ «Інвестпроект», ЗАТ «ТД «Сумські добрива» та ін. На обслуговування залучено нових клієнтів — ВАТ «Суднобудівний завод «Залів», Група компаній «Верес», ЗАТ «ВТК «Немирів-Цукор», ЗАТ «СК «Укргаз», Севастопольський рибоконсервний завод та ін.

Продовжувалася робота по розвитку та вдосконаленню кредитних продуктів, які пропонуються клієнтам Банку.

Пріоритетними галузями кредитування у 2006 році були нафтовидобувна та нафтопереробна промисловості, виробництво та харчова промисловість, оптова та роздрібна торгівля.

У 2007 році Банк планує продовжити запровадження стратегії розвитку кредитної політики завдяки раціоналізації кредитних операцій, спрямуванню коштів у пріоритетні галузі економіки, планомірному поступовому збільшенню обсягів кредитування у національній та іноземній валюті при оптимальному рівні кредитного ризику.

 


Розділ 2 Аналіз вкладень фізичних осіб в ТОВ “Укрпромбанк”

2.1.Методи аналізу депозитних операцій

Одним з етапів управління депозитами фізичних осіб є аналіз операцій по залученню вкладів. Саме інформація яка поступає до менеджерів різних рівнів банку, в результаті проведеного аналізу, дозволяє визначити рівень виконання планових завдань стосовно залучення коштів населœення, визначити фактори які посприяли тим чи іншим способом на відхилення від плану та сформувати рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та використання існуючих резервів, визначити місце банку в конкурентному середовищі та обсяг ринку який займає банк.

При аналізі депозитних вкладень використовуються різні методи аналізу:

1. Метод порівняння. Припускає зіставлення невідомого (досліджуваного) явища, предметів із відомими, вивченими раніше, з метою визначення їх загальних рис або розходжень. За допомогою даного методу визначаються загальне і специфічне в економічних явищах, вивчаються зміни досліджуваних об'єктів, тенденції і закономірності їх розвитку. Можна виділити такі найбільш типові ситуації, коли використовується порівняння, і цілі, що при цьому досягаються:

Øзіставлення планових і фактичних показників для оцінки ступеня виконання плану;

Øпорівняння фактичних показників з показниками минулих років (звітних періодів) для визначення тенденцій розвитку як банку, так і економічних процесів, що впливають на його діяльність;

Øзіставлення показників банку, що аналізуються з показниками інших банків-конкурентів для визначення позицій банку на фінансовому ринку за різними показниками діяльності;

Øзіставлення паралельних динамічних рядів для вивчення взаємозв'язків досліджуваних показників;

Øзіставлення різних варіантів управлінських рішень з метою вибору найбільш оптимального з них, наприклад, при встановленні процентної ставки за депозитами населœення вибирають такий її рівень, який забезпечив би необхідний обсяг даного виду банківського ресурсу з урахуванням наявності достатніх можливостей для обслуговування вкладників;

Øзіставлення результатів діяльності до і після впровадження нововведення.

2. Метод використання абсолютних і відносних показників. Абсолютні показники характеризують кількісні розміри вкладень, а відносні відображають співвідношення будь-яких абсолютних показників шляхом одного на іншій. Відносні показники виражаються в формі коефіцієнтів (при базі 1) або відсотків (при базі 100). До них відносяться показники виконання плану, динаміки, структури (питома вага), ефективності тощо.

 3.Метод групування дозволяє досліджувати економічні явища в взаємозв’язку, виявляти вплив на досліджуючий показник окремих факторів, виявити прояв тих чи інших закономірностей. Метод групування дозволяє шляхом систиматизації даних розібратись в суті аналізуємих явищ та процесів.

 Вкладення населœення в банках групуються за строками вкладення, валюти вкладів, ціни вкладів (% ставки), групи вкладників та за строками використання (строкові та до запитання).

4. Балансовий метод. Служить головним способом для відображення співвідношень, пропорцій двох груп взаємозалежних і врівноважених економічних показників, підсумки яких повинні бути тотожними. Даний метод допомагає зрозуміти економічний зміст функціонування банку.

5. Графічний метод. Графіки представляють собою масштабне зображення показників за допомогою геометричних знаків (ліній, прямокутників, кіл) або умовно художніх фігур і мають велике ілюстративне значення. Завдяки їм досліджуваний матеріал стає більшзрозумілим.

6. Метод табличного відображення аналітичних даних. Результати аналізу, як правило, подаються у вигляді таблиць. Це найбільш раціональна і зручна для сприйняття форма уявлення аналітичної інформації про досліджувані явища за допомогою цифр, розташованих у визначеному порядку. Аналітична таблиця представляє собою систему суджень, виражених мовою цифр. Така мова є більш виразнішою й наглядною, ніж словесний текст. Показники в ній розташовуються в більш логічній і послідовній формі в порівнянні з текстовим викладом, займають менше місця, а пізнавальний ефект досягається набагато швидше. Табличний матеріал дозволяє охопити аналітичні дані в цілому, як єдину систему. За допомогою таблиць легше простежуються зв'язки між показниками, що досліджуються.

Одним з основних чинників при аналізі залучення депозитів фізичних осіб банку є розгляд та аналіз цінової політики банку. Як вже відмічалося раніше ціна депозиту це процентна ставка за вкладами.

ТОВ “Укрпромбанк” встановлює диференційовані ставки за строковими депозитами для фізичних осіб з огляду на умови залучення коштів (Див. Додаток Б).

У своєї діяльності ТОВ “Укрпромбанк” використовує як прості відсотки за строковими вкладами населœення так і складні. Якщо в умовах депозитного договору сказано, що проценти за вкладом прості, то сума процентів яка сплачується депоненту нараховується на номінал депозиту. При цьому нараховані проценти можуть сплачуватися клієнту щомісячно, або у кінці строку депозитного договору.

Якщо умовами договору вказано, що проценти нараховуються за складною процентною ставкою, то нараховані відсотки додаються до суми вкладу щомісячно і нарахування процентів в наступному періоді (місяць) проходить на суму депозиту + раніш нарахованих відсотків.

Аналізуючи клієнську базу ТОВ “Укрпромбанк” за останні три роки треба звернутися до даних табл. 2.1.

Аналізуючи обсяги вкладень населœення за групами вкладників треба відзначити, що клієнти яким за 50 років є найбільш активними клієнтами банку. Це можна пояснити тим, що ТОВ “Укрпромбанк” тісно співпрацює з Пенсійним фондом України і тому основними напрямками в розробці нових депозитних продуктів, останніми роками, направлені на задоволення потреб саме цієї вікової групи населœення.

Таблиця 2.1.

Обсяги вкладів в ТОВ “Укрпромбанк” за групами населœення, (млн. грн.)

Група населœення

(вік)

01.01.2005 01.01.2006 01.01.2007
До запитання Строкові До запитання Строкові До запитання Строкові
21- 30 0,12 5,8% 7,11 12,3% 1,3 7,8% 34,1 7% 6,68 13% 33,59 3,2%
31- 40 0,2 9,6% 13,99 24,2% 2,84 17,1% 141,28 29% 11,81 23% 170,1 16,2%
41- 51 0,49 24,1% 12,26 21,2% 4,37 26,3% 133,48 27,4% 13,87 27% 305,47 29,1%
52 та більше 1,23 60,5% 24,47 42,3% 8,1 48,8% 178,3 36,6% 19 37% 540,6 51,5%
Сума 2,037 100% 57,836 100% 16,604 100% 487,168 100% 51,364 100% 1049,709 100%

 

Але при цьому, також, спостерігається постійно зростання активності і інших верств населœення стосовно вкладень в ТОВ “Укрпромбанк”. Це може свідчить про зростання довіри до банку. Так темпи приросту вкладів за різними віковими групами депонентів (населœення) склали:

-  за період 2004-2006, на рахунках до запитання вкладників в віці 21-30 років – 1083%, 31-40 років – 1420%, 41-51 років – 892%, 52 та більше років – 659%;

-  на строкових рахунках вкладників в віці 21-30 років – 479%, 31-40 років – 1010%, 41-51років – 1088%, 52 та більше років – 729%.

Цей же показник за період 2004-2006рр. становив: на рахунках до запитання вкладників у віці 21-30 років – 514%, 31-40 році – 416%, 41-51 років – 317%, 52 та більше років – 235%; на строкових рахунках вкладників у віці 21-30 років – 98%, 31-40 років – 120%, 41-51 років – 229%, 52 та більше років – 303%.

Розрахувавши цей показник можна відмітити, що за останній звітний період спостерігалося значне збільшення вкладів на строкові депозити саме з боку населœення у пенсійному віці. За останній рік в ТОВ “Укрпромбанк” спостерігалася активізація банку на ринку вкладів по роботі з населœенням у віці 52 та більше років. Про це може свідчить той факт, що банком було розроблено окрему програму з розширення асортименту видів вкладів саме для пенсіонерів.

Умовами за вкладами (як строковими так і до запитання) для пенсіонерів передбачено більш вигідні умови (більш високі процентні ставки за вкладами, можливість поповнення рахунків, виплата відсотків щомісяця, отримання пенсій по пластикових картках, та інше) ніж для інших клієнтів банку.

Треба також відзначити зростання уваги банку саме на строкові вклади фізичних осіб. Про це свідчать дані вищенаведеного Рис. 1.1.

Хоча строкові кошти більш дорогі для ТОВ “Укрпромбанк” ніж до запитання але вони є більш прогнозованими та стабільними для банку і саме ці кошти використовуються для проведення активних операцій та отримання прибутку.

 

2.2. Механізм залучення коштів фізичних осіб в ТОВ „Укпромбанк”

Основною стратегічною метою, яку ставить ТОВ “Укрпромбанк” в процесі управління депозитами фізичних осіб, є забезпечення банку дешевими ресурсами в достатній кількості для проведення активних операцій банку.

Для більш ефективного проведення операцій по залученню депозитів Правлінням ТОВ “Укрпромбанк” було затверджене рішення про створення спеціального підрозділу в Департаменті неторговельних операцій та платіжних карток – Управління неторговельних операцій та роботи з населœенням. Основні завдання, які виконує це Управління – забезпечення банка ресурсами, робота з населœенням щодо ведення депозитних рахунків клієнтів, нагляд за тим як проходить залучення коштів населœення по мережі філій банку, розробка стратегічних та тактичних планів щодо залучення коштів та методи, за допомогою яких будуть досягатись поставлені цілі, контроль за дотриманням підрозділами банку цих планів та методів у ході своєї діяльності.

Менеджмент депозитів населœення в ТОВ “Укрпромбанк” ставить собі за мету зниження витрат банку при залученні коштів фізичних осіб. Як вже відмічалося раніше, проценти, які нараховує та виплачує банк вкладникам відносяться на збільшення витрат банку, а, отже, й зменшення прибутку банку. Тому банк у своїй політиці стосовно залучення коштів населœення керується одним з принципів роботи банку: “дешевше купити – дорожче продати”. Разом з тим, банк розуміє, що процентні ставки за депозитами повинні бути на досить високому рівні, щоб забезпечити вкладникам певний рівень прибутку для підтримки попиту на цей банківський продукт.

Менеджмент депозитів фізичних осіб в ТОВ “Укрпромбанк” складається з наступних етапів.

На першому етапі проводиться розробка стратегії стосовно залучення коштів населœення, та способів досягнення стратегічної мети банку. Останніми роками ТОВ “Укрпромбанк” орієнтується, стосовно залучення коштів фізичних осіб, на вузький сектор депозитного ринку, а саме на вкладників пенсійного віку. Це обумовлюється тим, що Пенсійний фонд України є одним з акціонерів банку. Разом з тим ТОВ “Укрпромбанк” працює й на інших секторах ринку депозитів фізичних осіб.

На цьому ж етапі проводиться планування банком розміру твердого залишку коштів на рахунках клієнтів, загального обсягу залучення коштів населœення, суми процентних витрат банку за користування вільними коштами клієнтами. При цьому враховуються такі фактори як:

·  стан даного ринку та зміни кон’юнктури ринку;

·  економічні та інфляційні процеси в країні;

·  зміни в законодавчій базі країни;

·  рівень доходності населœення та інші.

В процесі планування банк проводить аналіз окремих груп населœення стосовно їх фінансового та соціально-психологічного стану (проводиться аналіз середнього доходу населœення, схильність потенційних клієнтів до того, щоб зберігати свої кошти в банку). При цьому менеджери банку розділяють потенційних клієнтів за віковим критерієм ( табл. 2.2).

Таблиця 2.2

Групи вкладників ТОВ “Укрпромбанк” за віковим критерієм

Група вкладників Вік клієнта
1 21-30
2 31-40
3 41-51
4 52 та більше

Результатом аналізу груп населœення є визначення, чи готові клієнти тієї чи іншої вікової групи на співпрацю з банком.

Плануючи розмір твердого залишку коштів на рахунках клієнтів, менеджери банку аналізують фактичний розмір залишків на вкладних рахунках в попередні роки по ТОВ “Укрпромбанк” та комерційних банків - конкурентів в динаміці. Найбільш прогнозованими є строкові депозити в банку, тому що вони залучаються банком на певний строк, про що вказується в депозитному договорі. При цьому забрати кошти з цього рахунку раніше встановленого терміну може змусити вкладника у випадках:

·  несприятливих змін в економіці країни;

·  погіршення фінансового стану банку;

·  зміни депозитної політики в банку (достатньо відчутне зниження процентної ставки за вкладами, збільшення мінімальної суми вкладу та інше).

Планування загального обсягу депозитів фізичних осіб тісно взаємозв’язане з обсягом активних операцій, які ТОВ “Укрпромбанк” планує проводити, та обсягами інших депозитних та недепозитних джерел залучення ресурсів.

Для просування депозитних продуктів на ринку ТОВ “Укрпромбанк” обрано інноваційну стратегію маркетингу, тобто банком розробляються нові банківські продукти, що просуваються, переважно, на старих ринках.

 Депозитна діяльність Укрпромбанку – одна із основних рис, за якою він є упізнаваним у громадськості. Стандартні в теоретичному аспекті види депозитів у Укрпромбанку мають наступні найменування: «Експрес», «Ко-Бренд», «Накопичувальний», «До запитання», «Універсальний», «Пенсійний», «Постійний вкладник», «Інвестиційний», «Капітал», «Капітал +». Повний перелік вкладів із зазначення процентних ставок наведено у Додатку Б.

 Депозитною політикою банку передбачена оптимальна структура депозитного портфеля, яка представлена у таб. 2.3.

Таблиця 2.3

Оптимальна структура депозитного портфеля Укрпромбанку

Група 1: СТРОКОВІ ВКЛАДИ - 59 % (гривня) Доля залишкків в %
- Депозити до року 5.0 %
- Депозити на 12,18 мес. 1.0 %
- Депозити із щомісячною випатою.% 12.0 %
- Строкові депозитні вклади 15.0 %
- Строкові депозити із щомісячною випатою% 25.0 %
- Сертифікати 1.0 %
Група 2: ВКЛАДИ ДО ЗАПИТАННЯ- 11 % (гривня)
- До запитання 0.5 %
- Поточні рахунки 0.5 %
- Пенсійні вклади 6.0 %
- Поточні рахунки пенсіонера 1.0 %
- Студентські вклади 3.0 %
Група 3: ОЩАДНІ ВКЛАДИ - 30 % (гривня)
- Накопичувальний депозит 30.0 %
Група 1: СТРОКОВІ ВКЛАДИ - 69 % (валюта)
- Депозити до року 25.0 %
- Депозити на 12,18 місяців 3.0 %
- Сертифікати 1.0 %
- Строкові депозити 25.0 %
- Строкові депозити із щомісячною виплатою % 15.0 %
Група 2: ВКЛАДИ ДО ЗАПИТАННЯ - 1 % (валюта)
- До запитання 1.0 %

 Реальна практика надання Укрпромбанком вкладних послуг фізичним особам показує, що в умовах відносно спокійної ситуації на фінансовому ринку найбільш стабільними є накопичувальні депозитні вклади. Приблизно 43 % клієнтів ставлять за мету «примноження заощаджень», отже доля накопичувальних вкладів передбачається у розмірі 30-35 % від обсягу депозитного портфелю.

 За спостереженням працівників депозитних відділів Укрпромбанку у вересні-листопаді та січні-квітні громадяни накопичують кошти, які здебільшого будуть витрачені у грудні та влітку.

 У разі виникнення кризових ситуацій, коли клієнти бажають вилучити грошові кошти із банку за будь-яких умов, умови більшості видів вкладів (депозитні, накопичувальні, сертифікати) не дозволяють отримати раніше залучені кошти. Тому у структурі депозитного портфелю передбачається мати деяку долю залишків на строкових депозитних вкладах, умови яких не передбачають можливості їх вилучення клієнтом до закінчення строку угоди. При цьому у зв’язку із підвищеними процентними ставками та неможливістю їх зміни, за такими угодами для банка зростають відсоткові ризики, тому доля даних вкладів у депозитному портфелі обмежується 40 %.

На наступному етапі менеджери ТОВ “Укрпромбанк” встановлюють ціну на депозити, тобто процентні ставки, за якими будуть обчислюватись нарахування клієнтам за їх вкладами, а також умови цього нарахування і сплати. Тобто за допомогою розміру процентних ставок (збільшуючи або зменшуючи їх) банк регулює не тільки клієнтську базу, але й прибутковість банку.

В процесі прийняття рішення стосовно розміру процентних ставок за різними видами депозитів фізичних осіб, менеджери ТОВ “Укрпромбанк” використовують комбінацію багатофакторного способу ціноутворення та диференціацію тарифних ставок для окремих груп вкладників. Цей спосіб ціноутворення передбачає встановлення більш високих процентів за вкладами для певної групи клієнтів банку (як правило, це вкладники з більш прогнозованими залишками коштів на їх рахунках), так і закріплення найкращих клієнтів банку шляхом встановлення більш прийнятних для них цін та умов за вкладами.

Процентні ставки за депозитами фізичних осіб встановлюються банком, враховуючи процентну політику банку стосовно активних операцій, планового рівня прибутковості цих операцій, стратегії банку стосовно розширення клієнтської бази банку, вартості інших джерел залучення ресурсів. Також враховується вид депозиту (за строковими депозитами процентні ставки вище, ніж за депозитами до запитання).

Банк залишає за собою право змінювати процентні ставки за депозитами у випадку змін економічної ситуації у кредитно-фінансовій системі країни, кон’юнктури грошових ринків, зміни облікової ставки НБУ.

Процентні ставки за депозитами встановлюються за кожною групою вкладників у відповідності до пріоритетності тієї чи іншої групи для банку.

На третьому етапі проводиться контроль за виконанням планових завдань по залученню коштів населœення. У випадку, коли не досягаються планові показники, проводиться аналіз причин, які вплинули на невідповідність фактичних даних плановим та розробляється комплекс дій для зміни існуючого положення (наприклад, зміна процентної політики банку, зміна умов депозитів; про що повідомляються клієнти банку та інше). В таких ситуаціях можлива також й зміна планових параметрів, але це скоріш виключення, ніж практика.

Депозити до запитання ТОВ “Укрпромбанк” залучає від фізичних осіб найчастіше у вигляді поточних рахунків, картрахунків, ощадних вкладів до запитання.

ТОВ “Укрпромбанк” відкриває поточні рахунки фізичним особам у національній валюті для проведення розрахунків між собою та з юридичними особами.

Поточні (строкові) рахунки відкриваються на підставі:

·  заяви;

·  паспорта;

·  договору на відкриття та обслуговування рахунків між установою банка і вкладника;

·  картки із зразком підпису, що надається в присутності працівника банка (додаток Д);

Для збільшення кредитних ресурсів ТОВ “Укрпромбанк” залучає депозити фізичних та юридичних осіб.

Банк пропонує фізичним особам різні види депозитів на різні строки і за різними ставками, ставки депозитів фізичних осіб національній і іноземній валюті представлені в Додатку Б.

Уповноважений працівник операційного підрозділу ТОВ “Укрпромбанк” перевіряє отримані від депонента документи на відкриття рахунку, оформляє договір на розрахунково-касове обслуговування поточного рахунку фізичної особи та передає перелічені документи на підпис керівництву банка.

На підставі отриманих з дозволяючими підписами керівника та головного бухгалтера документів, операціоніст банка вносить в систему “ОДБ” необхідні параметри контрагенту, відкриває рахунок та реєструє його в журналі реєстрації відкритих особових рахунків.

Зарахування готівкових коштів вкладника на його рахунок проводиться через касу банка і оформлюється прибутковим касовим ордером. Для видачі з рахунку готівки за вимогою власника цього рахунку оформляється видатковий касовий ордер.

На рахунок в національній валюті фізичних осіб зараховуються:

·  оплата праці, пенсії, допомоги, авторські гонорари за літературні роботи, музичні твори, за артистичну діяльність, наукові роботи та винаходи;

·  виплата страхових та викупних сум, страхове відшкодування за майновим страхуванням;

·  відшкодування шкоди, заподіяної робітникам та службовцям каліцтвом або у разі втрати годувальника;

·  кошти в національній валюті за продану іноземну валюту;

·  кошти за реалізоване власне майно та за здану сільгосппродукцію;

·  орендна плата за найом житлових помешкань, рухомого і нерухомого майна.

Перерахування заробітної плати та інших доходів громадян на поточні рахунки здійснюється на підставі списків бухгалтерії підприємства і платіжного доручення. У списках вказується номери рахунків, прізвище, ім’я та по батькові, ідентифікаційні номери та суми зарахування. Списки підписуються керівником і головним бухгалтером підприємства та скріпляються печаткою. При відкритті строкового депозитного рахунка фізичним особам оформлюється такий же пакет документів як і при відкритті поточного рахунка.

Під час відкриття строкового депозитного рахунка одночасно, якщо це передбачено умовами договору, відкривається поточний рахунок клієнта для зарахування відсотків за вкладним рахунком.

Відкриття поточних рахунків в іноземній валюті фізичним особам здійснюється на будь-яку суму без обмежень розміру депозиту, а строкового депозиту у відповідності до умов різних рахунків.

Поточні та строкові рахунки в іноземній валюті відкриваються фізичним особам на підставі таких документів: заяви, паспорту, договору на відкриття та обслуговування рахунків між установою банка і вкладника, картки із зразком підпису, що надається в присутності працівника банка.

Фізична особа-нерезидент, крім вищевказаних документів, подає копію легалізованого дозволу центрального банку іноземної країни на відкриття рахунку у разі, якщо це передбачено міжнародними угодами України.

Фізичні особи можуть зарахувати на свій депозитний рахунок іноземну валюту як у готівковій так і безготівковій формі якщо це не суперечить чинному законодавству України.

Депозитний рахунок фізичної особи в ТОВ “Укрпромбанк” закривається на підставі заяви та в інших випадках, передбачених чинним законодавством України, або між банком та власником рахунку.

Депозитний рахунок закривається після закінчення строку дії депозитного договору. У разі переоформлення депозиту на такий же термін, банк переукладає договір з депонентом, залишаючи той же номер вкладного рахунку. У журналі реєстрації рахунків, в обов’язковому порядку, здійснюються відмітки про закриття рахунків.

Якщо після встановленого терміну депонент не отримав своєчасно суму депозиту і умовами укладеного раніше договору не передбачено порядку перерахування депозиту, то сума депозиту обліковується за тим самим рахунком, що і раніше. Тому є доцільним в умовах договору передбачати порядок перерахування суми депозиту на поточний рахунок клієнта після закінчення терміну дії депозитної угоди.

За депозитними рахунками фізичних осіб нараховуються проценти у встановлених договором розмірах. Розмір процентів за депозитами встановлюються ТОВ “Укрпромбанк” залежно від виду валюти, суми та строку зберігання депозиту, діючих відсоткових ставок в певному регіоні та необхідності залучення додаткових ресурсів.

ТОВ “Укрпромбанк” встановлює диференційовані ставки за строковими депозитами для фізичних осіб з огляду на умови залучення коштів.

В своїй діяльності ТОВ “Укрпромбанк” використовує як прості відсотки за строковими вкладами населœення, так і складні. Якщо в умовах депозитного договору сказано, що проценти за вкладом прості, то сума процентів, яка сплачується депоненту, нараховується на номінал депозиту. При цьому нараховані проценти можуть сплачуватися клієнту щомісячно або у кінці строку депозитного договору.

Якщо умовами договору вказано, що проценти нараховуються за складною процентною ставкою, то нараховані відсотки додаються до суми вкладу щомісячно і нарахування процентів в наступному періоді проходить на суму депозиту з сумою нарахованих відсотків.

Банк може переглядати та змінювати за згодою депонента процентні ставки за депозитними рахунками залежно від попиту на ресурси на міжбанківському ринку України та інших об’єктивних причин.

При незгоді депонента на зміну процентної ставки, депозитний договір може бути достроково розірваний з нарахуванням відсотків за процентною ставкою, обумовленою в договорі, за фактичний строк зберігання банком депозиту в порядку, передбаченому чинним законодавством.

Відсотки за депозитами населœення нараховуються та обліковуються щомісячно за методом факт/факт (фактична наявність днів у місяці та році) на суми щоденних залишків за депозитними рахунками. При розрахунку відсотків враховується перший і не враховується останній день договору на відкриття рахунку фізичним особам. При нарахуванні відсотків за звітний місяць останній день місяця включається в розрахунок, крім випадків, коли звітна дата є датою закінчення строку договору. Процентні витрати за депозитами за останні дні поточного місяця можуть враховуватися у наступному місяці.

Всі умови щодо нарахування відсотків визначаються в договорі на відкриття рахунку фізичній особі. Відсотки за рахунками вкладників можуть сплачуватися при погашенні депозиту, періодично (щомісяця, щоквартально, тощо) та авансом, що обумовлюється в депозитному договорі.

Проценти за депозитами можуть перераховуватись на поповнення депозиту (капіталізація процентів), якщо це обумовлено в депозитному договорі між ТОВ “Укрпромбанк” та вкладником. Нарахування відсотків за вкладами з урахуванням суми поповнення здійснюється за відсотковою ставкою, обумовленою в договорі на відкриття депозитного рахунку, яка встановлена відповідно до початкової суми внеску.

Сплата відсотків авансом (на період) проводиться одночасно із внесенням коштів на депозит. Сума, отримана від депонента͵ буде менша від номіналу депозиту (вказаного в угоді) на суму сплачених авансом відсотків. Сплачені авансом відсотки не рідше одного разу на місяць протягом строку депозиту амортизуються з віднесенням відповідної суми на процентні витрати.

В ТОВ “Укрпромбанк” розрахунок відсотків за вкладами фізичних осіб проводиться за такою формулою:

 

де СП – сума процентів за вкладом;

ПС – процентна ставка за вкладом;

ДП – кількість календарних днів, періоду за який проводиться нарахування процентів за вкладом;

ФДР – фактична кількість днів у році.

Нараховані відсотки за рахунками фізичних осіб зараховуються на рахунок у повних одиницях валюти з двома десятковими знаками. Виплата готівки в іноземній валюті здійснюється в повних одиницях валюти.

Дострокове зняття депозиту або припинœення депозитного договору можливе з ініціативи депонента͵ якщо це зазначене в депозитному договорі.

В разі, якщо депонент вимагає повернення депозиту до закінчення дії депозитного договору, банк, згідно з умовами депозитної угоди або застосовує процентну ставку, встановлену для депозитів до запитання (при цьому різниця між нарахованими та фактично сплаченими депоненту відсотками вважається як зниження процентних витрат банку), або проценти за вкладом за останній період зовсім не сплачуються депоненту.

За окремими видами депозитів фізичних осіб депоненти можуть поповнювати свій рахунок. При цьому внесена сума дораховується до залишку вкладу і в подальшому проценти будуть нараховуватись на всю цю сумарну суму вкладу (тепер вона і буде складати залишок по вкладу).

Фізична особа – власник депозиту може видати іншій особі довіреність, засвідчену нотаріально, або довіреність (Додаток Ж), прирівняну до нотаріально посвідчених.

Доручення на вклади мають право оформляти тільки повнолітні вкладники. Вони можуть бути одноразові і на тривалий строк, оформлені як поза банком, так і в банку безпосœередньо на особових рахунках вкладників. Доручення на вклад не можна оформляти на неповнолітню особу.

На дорученні має бути вказано дата видачі і обов’язково підпис вкладника. Доручення оформляється на одну чи кілька осіб терміном не більше ніж три роки (якщо термін не вказаний – доручення дійсне протягом року ) в присутності представника вкладника або без нього. Видача готівки фізичній особі по довіреності проводиться після пред’явлення довіреною особою паспорта та вкладної книжки. З того моменту, коли банку стає відомо про скасування довіреності, смерті власника рахунка, який видав довіреність, визнання громадянина недієздатним, обмежено дієздатним або безвісно відсутнім від самої довіреної особи, чи з інших достовірних джерел, банк припиняє виконання розпоряджень за рахунком від довіреної особи.

Депозит може бути заповіданий фізичною особою – депонентом згідно заповіту (Додаток К). Депонент має право змінювати або скасовувати заповіт.

Заповідальні розпорядження на вклади оформляються в ТОВ “Укрпромбанк” на особових рахунках вкладників, якщо вони оформлені поза банком – то обов’язково завіряються нотаріально. Вклади можуть заповідатися будь-якій особі (групі осіб), які входять чи не входять в коло спадкоємців згідно із законом, а також різноманітним організаціям чи державі.

Операції з вкладами та депозитами населœення обліковуються на пасивних балансових рахунках 2-го класу “Операції з клієнтами” Плану рахунків бухгалтерського обліку в комерційних банках.

Операції з коштами на рахунках до запитання фізичних осіб обліковуються на рахунках:

2620 “Поточні рахунки фізичних осіб”

2621 “Кошти за довірчими операціями фізичних осіб”

2622 “Кошти в розрахунках фізичних осіб”

2625 “Кошти фізичних осіб для розрахунків платіжними картками”

2628 “Нараховані витрати за коштами до запитання фізичних осіб”

Операції за строковими вкладами фізичних осіб обліковуються на рахунках:

2630 “Короткострокові депозити фізичних осіб”

2635 “Довгострокові депозити фізичних осіб”

2638 “Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб”

Існують такі основні проводки в бухгалтерському обліку при проведенні операцій по депозитам фізичних осіб:

1.  Облік номіналу депозиту (депоненту відкривається рахунок після оформлення відповідної документації):

Дт. 1001 “Банкноти та монети в касі банку”, 1200 “Коррахунок в НБУ”, 2600 “Поточні рахунки суб’єктів господарської діяльності”.

Кт. 2620, 2630, 2635

2.  Облік номіналу депозиту у разі сплати відсотків авансом на дату залучення строкового депозиту:

Дт. 1001, 1200, 2600 – на суму номіналу депозиту за мінусом сплачених авансом процентів.

Дт. 3500 “Витрати майбутніх періодів” – на суму сплачених авансом процентів.

Кт. 2630, 2635 – на суму номіналу депозиту.

3.  Нарахування процентів за депозитами:

Дт. 7040 “Процентні витрати за коштами до запитання фізичних осіб”,

7041 “Процентні витрати за строковими коштами, які отримані від фізичних осіб ”.

Кт. 2628, 2638.

4.  Сплата відсотків за депозитом:

5. 

Дт. 2628, 2638

Кт. 1001, 1200, 2620.

6.  Якщо дата нарахування та дата сплати відсотків збігаються:

Дт. 7040, 7041.

Кт. 1001, 1200, 2620

7.  Капіталізація процентів:

Дт. 2628, 2638.

Кт. 2630, 2635.

7. Зняття готівки з депозитного рахунку:

Дт. 2620, 2630, 2635.

Кт. 1001, 1002.

8.  Погашення депозиту у визначений депозитним договором строк:

Дт. 2630, 2635.

Кт. 2620, 1200, 1001.

Якщо на вимогу клієнта банк повертає депозит до закінчення строку дії депозитного договору, то при поверненні депозиту здійснюється перерахування процентів за період із дати залучення до дати дострокового повернення депозиту і сплачує депоненту проценти за зниженою ставкою. Різниця між раніше нарахованими процентами і процентами, які підлягають фактичній сплаті, банк відносить на зменшення своїх процентних витрат.

Якщо протягом дії депозитного договору проценти не сплачувалися (тільки нараховувались)

Дт. 2638

Кт. 1001, 1200, 2600 на суму процентів за зниженою ставкою

Кт. 7041 на різницю між нарахованими та сплаченими процентами за зниженою ставкою.

Якщо проценти сплачувалися депоненту протягом дії депозитного договору, то різниця між раніше сплаченими та перерахованими за зниженими ставками процентами повертаються банку відповідно до умов договору: повернення депонентом коштів банку з свого рахунку

а) Дт. 2630, 2635

 Кт. 2620

б) Дт. 2620

 Кт. 7041

утримання із суми депозиту

а) Дт. 2630, 2635

 Кт. 2620 (з урахуванням суми яка перераховується банку)

б) Дт. 2630, 2635

 Кт. 7041 на суму, яка перераховується депонентом банку за зниженою ставкою. Розглядаючи механізм менеджменту депозитів фізичних осіб в ТОВ “Укрпромбанк” треба відмітити наступне: в цілому механізм менеджменту вкладів в банку на високому рівні але поряд з тим, треба зазначити, що механізм аналізу клієнтської бази в банку та методика ціноутворення депозитів населœення потребують оптимізації.

2.3. Аналіз динаміки і прогнозування вкладів фізичних осіб на прикладі Відділення №1 СОФ ТОВ „Укрпромбанк”

Для прогнозування динаміки вкладів на майбутнє використовують статистичні методи. Як приклад, розглянемо деякі показники по вкладах населœення взяті у Відділенні №1 Сумської обласної філії ТОВ „Укрпромбанк”

З метою розуміння, якою буде поведінка вкладників депозитів – фізичних осіб відділення банку та обсяги їх вкладень в найближчій перспективі, проведемо аналіз кількісних характеристик. Для цього скористаємось статистичними даними по відділенню за останні сім років (таблиця 2.4).

Таблиця 2.4 (тис.грн.)

Роки 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Залишок вкладів на початок року 1050 1160 1265 1395 1525 1650 1800 1950
Видано вкладів 400 415 430 440 455 460 480 -
Залучено вкладів (обороти по надходженню вкладів) 510 520 560 570 580 610 630 -

Попередній розгляд даних таблиці засвідчує зростання залишків вкладів з 2000 року по 2007 рік майже в двічі (1950 : 1050 = 1,9).

Розмах варіації виданих вкладів (480 – 400 = 80) менший ніж залучених вкладів (630 – 510 = 120).

Таким чином, можна стверджувати про наявність тенденції збільшення довіри населœення до „Укрпромбанку”.

Для підтвердження цих міркувань розрахуємо такі показники.

Середні залишки вкладів за кожний рік знаходимо за формулою середньої арифметичної простої

 і т.д.


Роки 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Середні залишки вкладів,

1105 1212 1330 1460 1587 1725 1875 -

Із розрахунку видно, що середні залишки кількості вкладів в відділенні банку із року в рік зростають, що є позитивною ознакою.

Середній термін зберігання знаходимо за формулою

,

де Овидан – сума виданих вкладів, Д – термін зберігання вкладу.

 і т.д.

Роки 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Середній термін зберігання,

994 1051 1113 1194 1255 1350 1406 -

Середній строк збереження вкладів населœенням за сім років збільшився в 1,4 раза з 994 днів до 1406 днів, що свідчить про зростання обсягів довгострокових депозитів, - це теж позитивна тенденція.

Коефіцієнти припливу вкладів знаходимо за формулою

,

 і т.д.

Коефіцієнти осідання вкладів знаходимо за формулою

Показники коефіцієнтів мають додатні значення, що є доброю ознакою.

Середньорічний рівень надходжень вкладів знаходимо за формулою середньої хронологічної

,

Середньорічний рівень темпів зростання надходжень вкладів знаходимо за формулою ланцюговим методом

,

де річний темп зростання

,

,,,,,


Середньорічний рівень темпів приросту надходжень вкладів обчислюється за формулою

 ,

,

тобто щорічно в середньому кількість вкладів фізичних осіб збільшувалась на 4%.

З метою планування діяльності відділення банку в поточному році і наступні роки проаналізуємо вихідні дані в динаміці.

Динамічний ряд надходжень вкладів вирівнюється рівнянням прямої , параметри рівняння знаходяться методом найменших квадратів рішенням системи рівнянь

,

де середина інтервалу 2003 – 2004 роки.

Побудуємо допоміжну таблицю 2.5

Таблиця 2.5.

Порядкові номери років

Надходження вкладів,

У=

t

t2

y*t Y
1 2 3 4 5 6
2001 107 - 5 25 – 535 109
2002 118 - 3 9 – 354 117
2003 130 - 1 1 – 130 124
2004 127 1 1 127 132
2005 138 3 9 414 140
2006 150 5 25 750 148
Сума 770 0 70 272 770

По даним граф 2 – 5 таблиці знаходимо параметри а0 = 770 : 6 = 128,3, а1 = 272 : 70 = 3,89

Рівняння прямої, яка описує тренд (основну тенденцію зростання кількості вкладів) має вид , де величина а0 = 128,3 показує теоретичну величину зростання вкладів на межі 2003 - 2004 років (середина ряду), а коефіцієнт регресії а1 = 3,89 характеризує середній приріст цього зростання вкладів за рік. Як бачимо, цей коефіцієнт майже дорівнює розрахованому темпу приросту надходження вкладів, що свідчить про правильність розрахунків. Підставляючи відповідні значення t в рівняння прямої  знаходимо вирівняний (теоретичний) ряд динаміки приросту вкладів (графа 6 таблиці). Якщо обчислення виконані правильно, то ; отже 770 = 770.

Для визначення перспективи розвитку екстраполюємо величини зростання вкладів до 2009 року.

Для цього в рівняння прямої  підставимо значення t для 2006-2009 років

t2007 = 7, t2008 = 9, t2009 = 11,

Існує позитивна тенденція (тренд) збільшення кількості приросту вкладів від року в рік. За 7 років темпи приросту вкладів склали приблизно 4%.

Таким чином, аналіз кількісних показників динаміки вкладів вкладників – фізичних осіб засвідчив позитивні зрушення в уяві населœення району про надійність збереження коштів в відділенні „Укрпромбанку”. Якісним показником роботи відділення банку по залученню депозитів від фізичних осіб, може розглядатись середній розмір вкладу, який дозволяє собі утримувати в банку населœення району.

Відділення „Укрпромбанку” має такі дані:

Таблиця 2.6 Види вкладів населœення (тис.грн.)

Вид
вкладів

2000 рік 2006 рік
Кількість рахунків Сума вкладів, тис. грн.

Середній розмір
вкладу, грн.

Кількість рахунків Сума вкладів, тис. грн. Середній розмір вкладу, грн.
До запитання 350 395,9 1131 700 1819,4 2599
Строкові 755 1593,1 2110 1175 3906,9 3325
Усього 1105 1989,0 1800 1875 5726,3 3054

За базу порівняння обираємо 2000 рік, який пов`язаний з початком стабілізації валютно-фінансового ринку держави після кризи 1998 року.

Аналіз будемо здійснювати за допомогою індексного методу.

Визначимо індекси середнього розміру вкладу:

а) змінного складу:

б) фіксованого складу:

в) структурних зрушень:


Перевіримо правильність обчислень:

Для обчислення абсолютного приросту суми вкладів побудуємо таку розрахункову таблицю:

Таблиця 2.7

Вид вкладів Структура вкладів за кількістю, % Сума 1 000 вкладів, тис. грн.
2000 рік 2006 рік 2000 рік 2006 рік
До запитання Строкові

32

68

37

63

36,2

143,5

41,8

132,9

Разом 100,00 100,00 179,7 174,7

Загальний абсолютний приріст суми вкладів

В тому числі за рахунок:

а) зміни середнього розміру вкладів кожного виду:

б) зрушень у структурі вкладів за видами:

в) приросту кількості вкладів:


 

Перевіримо правильність обчислень:

 

Отже, загальний абсолютний приріст суми вкладів у 2006 році порівняно з 2000 збільшився на 3737 тис. грн., у тому числі за рахунок:

росту середнього розміру вкладів він зріс на 2352 тис. грн., зрушень у структурі вкладів за видами - на 94 тис. грн., приросту кількості вкладів — на 1291 тис. грн.

Таким чином, за період з 2000 року по 2006 рік структура вкладів населœення змінилася незначно: збільшення частки вкладів „до запитання” на 5% та відповідне зменшення частки строкових вкладів пояснюється, перш за всœе, активним використанням в останні роки спеціальних карткових рахунків, а також широким використанням різними установами і підприємствами зарплатних проектів. Загальний абсолютний приріст обсягів вкладів відбувався, в першу чергу, за рахунок збільшення середнього розміру як вкладів „до запитання”, так і строкових вкладів, а також за рахунок приросту кількості вкладів, структурні зрушення по видам вкладів фізичних осіб дали незначний приріст обсягів вкладів. Середній розмір вкладу по відділенню банку в розмірі 3054 грн. менший за середній розмір вкладу в розмірі 3694 грн. в цілому за „Укрпромбанк”, що пов`язано з відповідним регіональним рівнем економічного розвитку Сумщини.

Проведений аналіз залучення депозитів фізичних осіб відділенням банку дає підстави вважати, що керівництво банку приділяє певну увагу стимулюванню зацікавленості середніх вкладників у зберіганні грошей у банку. Такий підхід зумовлює зростання довіри населœення і приватного сектора економіки до банку. Відтак банк зможе нарощувати обсяги надійних депозитів та використовувати ці кошти для інвестування регіональних програм розвитку економіки області.

Для підвищення ефективності роботи з населœенням по залученню депозитів необхідно проводити зміни в напрямі спрощення і доступності операцій для фізичних осіб.


Список використаних джерел

1.  Банківське право України: Навч. посібник кол. авт.: Жуков А.М., Кротюк В.Л., Пасічник В.В., Селіванов А.О. та ін./ За заᴦ. ред. А.О. Селіванова- К.: Видавничий дім, 2000 р .- 384 с.

2.  Батракова Л.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка: Учебник для вузов. – М.: Логос, 2001. – 344с.

3.  Бутинœець Ф.Ф. Аналіз діяльності комерційного банку. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів за спеціальністю “Банківський менеджмент” /За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця та проф. А.М. Герасимовича. – Житомир: ПП “Рута”, 2001. – 384 с.

4.  Основні тенденції змін у структурі вкладів на українському депозитному ринку як свідчення зміцнення довіри до банків//Вісник Національного банку України (укр.).- 2004.- № 11.-C. 43-46 Кожель Н.О.

5.  Оптимізація депозитної діяльності комерційного банку//Фінанси України (укр.).- 2004.- № 5.-C. 138-145 Дмитренко М.Г.

6.  Дмитренко М.Г. Управління фінансами комерційних банків. Черкаси: БРАМА-ІСУЕП, 2000. – 184 с.

7.  Клімова О.О. Аналіз прибутковості комерційних банків України // Фінанси України (укр.).- 2005.- № 3.- C.112-117

8.  Ковбасюк М.Р. Економічний аналіз діяльності комерційних банків і підприємств / Навчальний посібник. – К.: Видавничий дім “Скарби”, 2001. – 336 с.

9.  Лукань Л.П., Смага Л.М., Цегелик Г.Г. Використання економетричних моделœей для дослідження результатів діяльності банків // Регіональна економіка (укр.).- 2004.- № 3.- C.237-245

10.   Банківські депозити //Бухгалтерія. Право. Податки. Консультація.- 2005.- № 19.-C. 67-71 Кириленко В.

11.  Парасій-Вергуненко І.М. Концептуальні засади стратегічного аналізу в банках // Фінанси України (укр.).- 2004.- № 8.- C.111-118

12.  Парасій-Вергуненко І.М. Методичні аспекти стратегічного аналізу фінансових результатів комерційного банку // Вісник Національного банку України (укр.).- 1999.- № 11.- C.49-51

13.  Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000р.// Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. Додаток до журналу Вісник НБУ. – 2001. - № 1.

14.  Про порядок регулювання діяльності банків в Україні: Інструкція, затверджена постановою Правління НБУ від 26.09.2001 за № 368 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. – 2001. – Вип. 10. – С.17-57.

15.  Про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями: Положення, затв. постановою Правління НБУ № 279 від 06.07.2000 р.// www.rada.gov.ua

16.  Тиркало Р.І. Банківська справа: Навчальний посібник / За ред. проф, Р.І. Тиркала. – Тернопіль: Карт-бланш, 2001. – 314 с. – (Серія “Банки і біржі”).

17.  Тиркало Р.І., Шивоблок З.І. Фінансовий аналіз комерційного банку: основи теорії, експрес – діагностика, рейтинг: Навч. посібник. – К.: Слобожанщина, 1999. – 236 с.

18.  Шеремет А.Д., Щербакова Г.Н. Финансовый анализ в коммерческом банке. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 256 с.

19.  Ширинская Е.Б., Пономарева Н.А., Купчинский В.А., Финансово – аналитическая служба в банке: Практ. пособие. – М.: ФБК – Пресс, 1998.

20.  Экономический анализ деятельности банка \ Учебное пособие. – М.: “ИНФРА - М”, 1996.- 144 с.

21.  Депозитна політика комерційного банку // Банківська справа(укр.).- 2005.- № 2.-C. 29-36 Кириленко В.


ДОДАТКИ


 Додаток А

Таблиця 1а

Фінансовий результат за станом на 01.01.07 р. (млн. грн.)


п/п

Банк

Фінансовий
результат

Питома
вага (%)

Прибутков.
статутного
капіталу(%)

Прибутковість
активів(%)

ВСЬОГО 3277,975 100,000 15,199 1,182
1 РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВАЛЬ 384,458 11,729 25,665 1,460
2 ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ 303,368 9,255 33,032 1,866
3 ПРИВАТБАНК 291,117 8,881 18,402 0,970
4 РАЙФФАЙЗЕНБАНК УКРАЇНА 252,444 7,701 48,566 2,523
5 УКРСОЦБАНК 242,379 7,394 65,527 1,644
6 НАДРА 170,943 5,215 71,226 1,971
7 ОЩАДБАНК 137,297 4,188 18,990 1,370
8 ПРАВЕКС-БАНК 65,891 2,010 46,566 2,382
9 IНГ БАНК УКРАЇНА 64,942 1,981 21,309 2,211
10 ФIНАНСИ I КРЕДИТ 64,201 1,959 12,996 1,007
11 ПУМБ 60,642 1,850 18,602 1,087
12 УКРСИББАНК 56,528 1,724 4,522 0,299
13 ХФБ УКРАЇНА 50,588 1,543 46,059 2,246
14 КРЕДИТПРОМБАНК 49,093 1,498 10,934 0,777
15 ДОНГОРБАНК 44,647 1,362 23,716 1,709
16 КАЛIОН БАНК УКРАЇНА 44,048 1,344 51,963 2,587
17 МРIЯ 43,724 1,334 32,795 1,747
18 IНДУСТРIАЛБАНК 42,682 1,302 16,032 1,622
19 КРЕДИТ-ДНIПРО 41,949 1,280 56,914 3,326
20 УКРПРОМБАНК 41,236 1,258 6,989 0,695

Таблиця 2а

Депозити фізичних осіб за станом на 01.01.07 р. (млн. грн.)


п/п

Банк Сума, всього

Питома
вага (%)

Частка в
зобов'язаннях (%)

В тому числі

кошти до
запитання

строкові
депозити

ВСЬОГО 87010,724 100,000 35,514 19152,054 67858,671
1 ПРИВАТБАНК 13461,684 15,471 49,076 3194,361 10267,323
2 РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВАЛЬ 9943,903 11,428 41,245 2944,598 6999,305
3 ОЩАДБАНК 6961,959 8,001 76,462 5096,155 1865,804
4 УКРСОЦБАНК 4382,107 5,036 33,270 934,844 3447,263
5 НАДРА 3334,200 3,832 41,925 406,605 2927,595
6 УКРСИББАНК 3334,100 3,832 19,137 439,270 2894,830
7 УКРПРОМБАНК 3286,038 3,777 62,515 239,725 3046,314
8 ФIНАНСИ I КРЕДИТ 2761,342 3,174 48,249 159,488 2601,853
9 ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ 2495,018 2,867 16,756 431,235 2063,783
10 ФОРУМ 1920,251 2,207 34,027 78,959 1841,292
11 ПРАВЕКС-БАНК 1868,826 2,148 73,831 191,604 1677,221
12 РАЙФФАЙЗЕНБАНК УКРАЇНА 1653,964 1,901 18,126 937,925 716,039
13 УКРГАЗБАНК 1389,798 1,597 42,517 209,244 1180,553
14 IНДЕКС-БАНК 1347,356 1,548 56,260 126,106 1221,251
15 КРЕДОБАНК (УКРАЇНА) 1304,494 1,499 49,584 181,335 1123,159
16 КРЕДИТПРОМБАНК 1254,041 1,441 21,895 103,593 1150,448
17 БРОКБIЗНЕСБАНК 1226,027 1,409 24,909 119,049 1106,978
18 ПIВДЕННИЙ 1061,987 1,221 33,879 188,458 873,530
19 ТАС-КОМЕРЦБАНК 1052,759 1,210 35,389 48,337 1004,422
20 IМЕКС-БАНК 985,013 1,132 48,632 228,098 756,915


Продовження Додатку А

Таблиця 3а

Депозити юридичних осіб за станом на 01.01.07 р. (млн. грн.)


п/п

Банк

Сума,
всього

Питома
вага (%)

Частка в 
зобов'язаннях (%)

 В тому числі

кошти до
запитання

строкові
депозити

ВСЬОГО 83503,313 100,000 34,083 41003,987 42499,326
1 ПРИВАТБАНК 6837,522 8,188 24,927 5141,405 1696,118
2 УКРСОЦБАНК 6419,671 7,688 48,740 3472,940 2946,731
3 РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВАЛЬ 6017,920 7,207 24,961 3647,470 2370,450
4 ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ 4848,198 5,806 32,559 2422,719 2425,479
5 УКРСИББАНК 4149,144 4,969 23,815 2005,771 2143,373
6 БРОКБIЗНЕСБАНК 2594,183 3,107 52,707 907,561 1686,623
7 РАЙФФАЙЗЕНБАНК УКРАЇНА 2406,726 2,882 26,376 1477,322 929,404
8 КРЕДИТПРОМБАНК 2334,114 2,795 40,753 858,575 1475,539
9 СIТIБАНК УКРАЇНА 2316,909 2,775 91,164 1051,990 1264,918
10 ФОРУМ 2255,936 2,702 39,976 395,845 1860,092
11 ПУМБ 2078,587 2,489 43,914 545,207 1533,379
12 IНГ БАНК УКРАЇНА 1971,244 2,361 80,163 1070,052 901,192
13 ХРЕЩАТИК 1764,106 2,113 61,336 874,879 889,228
14 ФIНАНСИ I КРЕДИТ 1595,232 1,910 27,873 392,499 1202,733
15 АЛЬФА-БАНК 1518,347 1,818 51,444 292,298 1226,048
16 IНДУСТРIАЛБАНК 1509,989 1,808 68,273 1154,160 355,829
17 ПIВДЕННИЙ 1385,845 1,660 44,210 633,314 752,531
18 НАДРА 1324,363 1,586 16,653 635,712 688,651
19 ОЩАДБАНК 1313,788 1,573 14,429 1300,997 12,792
20 ДОНГОРБАНК 1290,826 1,546 56,339 768,006 522,820
21 ХФБ УКРАЇНА 1215,381 1,455 60,133 936,344 279,037
22 ТАС-КОМЕРЦБАНК 1213,301 1,453 40,785 289,751 923,550
23 УКРПРОМБАНК 1163,613 1,393 22,137 446,630 716,983


Таблиця 4а

Капітал за станом на 01.01.07 р. (млн. грн.)


п/п

Банк Капітал

% до
01.10.06

Капітал
(млн.ЄВРО)

Питома
вага (%)

Статутний капітал
(млн.ЄВРО)

ВСЬОГО 35326,098 5500,721 100,000 3358,231
1 ПРИВАТБАНК 3371,836 102,62 525,038 9,545 246,337
2 РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВАЛЬ 2252,308 103,18 350,713 6,376 233,258
3 УКРСИББАНК 2047,623 100,45 318,841 5,796 194,641
4 ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ 1850,584 101,99 288,159 5,239 143,009
5 УКРСОЦБАНК 1575,638 101,24 245,347 4,460 57,596
6 РАЙФФАЙЗЕНБАНК УКРАЇНА 1036,981 102,46 161,471 2,935 80,939
7 БРОКБIЗНЕСБАНК 958,181 116,60 149,201 2,712 101,213
8 ОЩАДБАНК 900,893 101,59 140,280 2,550 112,580
9 ПУМБ 840,649 158,51 130,900 2,380 50,763
10 НАДРА 823,099 100,01 128,167 2,330 37,371
11 ФIНАНСИ I КРЕДИТ 739,375 100,56 115,130 2,093 76,922
12 ФОРУМ 726,031 113,69 113,052 2,055 84,430
13 УКРПРОМБАНК 664,843 101,11 103,524 1,882 91,870
14 КРЕДИТПРОМБАНК 604,976 101,08 94,202 1,713 69,915
15 ВАБАНК 521,410 98,80 81,190 1,476 31,362
16 АЛЬФА-БАНК 512,967 181,96 79,875 1,452 56,057
17 IНГ БАНК УКРАЇНА 483,202 95,69 75,241 1,368 47,455
18 IНДУСТРIАЛБАНК 413,563 100,75 64,397 1,171 41,456


Продовження Додатку А

Таблиця 5а

Структура кредитно - інвестиційного портфелю

за станом на 01.01.07 р. (млн. грн.)


п/п

Банк КІП

Питома
вага (%)

В тому числі

Міжбанківські
кредити

Кредити
юридичним особам

Кредити
фізичним особам

Цінні папери
ВСЬОГО 223283,89 100,00 20025,51 125153,28 65462,84 12642,26
1 ПРИВАТБАНК 24389,33 10,923 2144,30 10270,90 10760,21 1213,92
2 РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВАЛЬ 21143,47 9,469 302,17 10447,62 10037,49 356,19
3 УКРСИББАНК 15471,89 6,929 896,32 6739,46 7253,69 582,41
4 ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ 13441,37 6,020 134,16 12366,14 328,58 612,50
5 УКРСОЦБАНК 11407,68 5,109 82,48 4844,07 5940,88 540,25
6 РАЙФФАЙЗЕНБАНК УКРАЇНА 8486,22 3,801 98,58 4093,28 4165,72 128,64
7 НАДРА 7703,22 3,450 782,33 3045,85 3347,04 528,01
8 ОЩАДБАНК 6924,00 3,101 819,68 1216,00 2371,20 2517,11
9 ФIНАНСИ I КРЕДИТ 5586,82 2,502 279,66 3567,28 1503,92 235,96
10 ФОРУМ 5395,18 2,416 981,44 3543,90 763,08 106,77
11 КРЕДИТПРОМБАНК 5238,64 2,346 928,23 2957,02 1176,83 176,56
12 УКРПРОМБАНК 4974,85 2,228 273,44 4108,85 556,50 36,07
13 БРОКБIЗНЕСБАНК 4805,89 2,152 576,86 3409,06 477,69 342,29
14 ПУМБ 4628,31 2,073 1281,42 2677,88 321,74 347,28
15 ВАБАНК 2888,16 1,293 462,62 1834,89 400,53 190,12
16 ТАС-КОМЕРЦБАНК 2869,73 1,285 252,12 1526,17 1064,28 27,16
17 УКРГАЗБАНК 2797,25 1,253 650,45 1229,13 471,84 445,82
18 ПIВДЕННИЙ 2796,42 1,252 131,08 2283,45 313,44 68,45
19 АЛЬФА-БАНК 2717,35 1,217 116,60 2218,02 273,75 108,99
20 IНГ БАНК УКРАЇНА 2694,99 1,207 531,71 1694,44 20,82 448,01

Таблиця 6а

Активи та зобов'язання за станом на 01.01.07 р. (млн. грн.)


п/п

Банк Активи

Питома
вага (%)

Балансовий
капітал

Зобов'я-
зання

ВСЬОГО 277299,49 100,00 32298,75 245000,75
1 ПРИВАТБАНК 29998,28 10,818 2567,81 27430,47
2 РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВАЛЬ 26331,98 9,496 2222,55 24109,44
3 УКРСИББАНК 18905,94 6,818 1483,81 17422,13
4 ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ 16260,28 5,864 1369,60 14890,68
5 УКРСОЦБАНК 14740,41 5,316 1569,06 13171,35
6 ОЩАДБАНК 10018,00 3,613 912,88 9105,12
7 РАЙФФАЙЗЕНБАНК УКРАЇНА 10006,24 3,608 881,58 9124,65
8 НАДРА 8672,73 3,128 719,88 7952,86
9 ФIНАНСИ I КРЕДИТ 6372,92 2,298 649,80 5723,12
10 КРЕДИТПРОМБАНК 6319,24 2,279 591,73 5727,51
11 ФОРУМ 6307,54 2,275 664,25 5643,29
12 УКРПРОМБАНК 5930,11 2,139 673,68 5256,44
13 БРОКБIЗНЕСБАНК 5866,09 2,115 944,15 4921,94
14 ПУМБ 5581,14 2,013 847,78 4733,35
15 УКРГАЗБАНК 3534,53 1,275 265,70 3268,83
16 ТАС-КОМЕРЦБАНК 3521,09 1,270 546,24 2974,85
17 ПIВДЕННИЙ 3483,76 1,256 349,07 3134,69
18 ВАБАНК 3408,03 1,229 549,32 2858,71
19 АЛЬФА-БАНК 3404,23 1,228 452,79 2951,45
20 ХРЕЩАТИК 3208,48 1,157 332,36 2876,12

Додаток Б

Таблиця 1б

Ставки по залишках на рахунках (національна валюта - UAH)

Вид рахунку

Сплата відсотків

Особливі умови

Плата по залишках на рахунку, % річних

Пенсійний картковий рахунок Щомісячна виплата відсотків на платіжну картку Для отримання пенсій та грошової допомоги. З правом поповнення. 13
Ощадний поточний рахунок Щомісячно на фактичний залишок за кожний день знаходження коштів на Рахунку клієнта͵ якщо сума залишку на кінець кожного дня не менше 500 грн. Перерахування нарахованих процентів на рахунок. Використання коштів з цього рахунку здійснюється за режимом поточного рахунку 6

Таблиця 2б

Ставки депозитних вкладів фізичних осіб (національна валюта - UAH)

Назва вкладу

Сплата відсотків

Особливі умови

Сума вкладу (UAH)

Річна відсоткова ставка на термін, %

1міс 3міс 6міс 9міс 12міс 18міс 24міс
Експрес Виплата процентів в кінці строку вкладу ВИПУСК ПЛАТІЖНОЇ КАРТКИ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНО! Без права поповнення від 3000 10 --- --- --- --- --- ---
Ко-Бренд Щомісячно. Перерахування процентів на платіжну картку Без права поповнення. Процентна ставка по залишку на картковому рахунку - 5 % від 3000 --- --- --- --- 15.9 --- ---
Накопичувальний Щомісячна виплата відсотків на платіжну картку Поповнення за вкладами:на 6 міс.протягом 92 дн.; на 9 міс. протягом 138 дн.; на 12 міс.- 183 дн.; на 18 міс.- 270 дн.; на 24 міс.- 540 дн. Мінімальна сума поповнення - 500 грн. Процентна ставка по залишку на картковому рахунку - 5 % від 500 --- --- 14.3 14.6 15 15 15
Універсальний Щомісячна виплата відсотків на платіжну картку Без права поповнення; відсоткова ставка по картковому рахунку - 5 % від 500 --- 14.8 15 15.3 15.7 15.7 15.7
Пенсійний (для одержувачів пенсії та грошової допомоги через Укрпромбанк) Щомісячна виплата відсотків на платіжну картку З правом поповнення протягом всього періоду дії вкладу; мінімальна сума поповнення - 100 грн.; максимальна сума поповнення - не більше 2 000 грн. на місяць; відсоткова ставка по картковому рахунку - 5 % від 500 --- 14.8 15 15.3 15.7 15.7 15.7
Постійний вкладник* Щомісячна виплата відсотків на платіжну картку Без права поповнення, відсоткова ставка по картковому рахунку - 5% від 500 --- 15.1 15.3 15.6 16 16 16
Інвестиційний Щоквартальна виплата відсотків на платіжну картку Без права поповнення; відсоткова ставка по картковому рахунку - 5 % від 3000 --- --- --- --- 16 16 16
Капітал Виплата відсотків в кінці строку вкладу Без права поповнення; випуск платіжної картки не передбачено від 5000 --- --- --- --- 16.2 16.2 16.2
Капітал + Виплата процентів в кінці строку вкладу Без права поповнення; випуск платіжної картки не передбачено від 500000 --- --- --- --- --- --- 16.7
УВАГА!

При достроковому поверненні вкладів, що оформлені на строк 92, 183 та 275 дні, процентна ставка встановлюється 2 % річних за фактичний строк перебування грошових коштів на депозитному рахунку, на строк 370 дні, 540 дні, 730 дні - 4 % річних
При достроковому поверненні вкладів, майнові права за якими передані в забезпечення по кредитах, отриманих в Укрпромбанку, термін погашення по яких наступив, перерахування процентів за фактичний строк перебування грошових коштів на депозитному рахунку не здійснюється


Продовження Додатку Б

Таблиця 3б

Ставки депозитних вкладів фізичних осіб (іноземна валюта - USD)

Назва вкладу

Сплата відсотків

Особливі умови

Сума вкладу (USD)

Річна відсоткова ставка на термін, %

1міс 3міс 6міс 9міс 12міс 18міс 24міс
Експрес Виплата процентів в кінці строку вкладу ВИПУСК ПЛАТІЖНОЇ КАРТКИ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНО! Без права поповнення від 500 6 --- --- --- --- --- ---
Ко-бренд Щомісячно. Перерахування процентів на платіжну картку Без права поповнення. Процентна ставка по залишку на картковому рахунку - 3 % від 500 --- --- --- --- 11 --- ---
Постійний вкладник* Щомісячна виплата відсотків на платіжну картку Без права поповнення; відсоткова ставка по картковому рахунку - 3 % від 100 --- 10.3 10.5 10.8 11 11 11
Універсальний Щомісячна виплата відсотків на платіжну картку Без права поповнення; відсоткова ставка по картковому рахунку - 3 % від 100 --- 10 10.2 10.5 10.7 10.7 10.7
Накопичувальний Щомісячна виплата відсотків на платіжну картку Поповнення за вкладами: на 6 міс. протягом 92 дн.; на 9 міс. протягом 138 дн.; на 12 міс. - 183 дн.; на 18 міс. - 270 дн.; на 24 міс. - 540 дн. Мінімальна сума поповнення - 100 USD. Процентна ставка по залишку на картковому рахунку - 3% від 100 --- --- 9.5 9.8 10 10 10
Інвестиційний Щоквартальна виплата відсотків на платіжну картку Без права поповнення; відсоткова ставка по картковому рахунку - 3 % від 500 --- --- --- --- 11 11 11
Капітал Виплата процентів в кінці строку вкладу ВИПУСК ПЛАТІЖНОЇ КАРТКИ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНО! Без права поповнення від 1000 --- --- --- --- 11.3 11.3 11.3
Капітал + Виплата відсотків в кінці строку вкладу ВИПУСК ПЛАТІЖНОЇ КАРТКИ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНО! Без права поповнення від 100000 --- --- --- --- --- --- 11.8
УВАГА!

При достроковому поверненні вкладів, що оформлені на строк 92 дні, 183 дні та 275 дні,, процентна ставка встановлюється 1 % річних за фактичний строк перебування грошових коштів на депозитному рахунку, на строк 370 дні, 540 дні, 730 дні - 2 % річних
При достроковому поверненні вкладів, майнові права за якими передані в забезпечення по кредитах, отриманих в Укрпромбанку, термін погашення по яких наступив, перерахування процентів за фактичний строк перебування грошових коштів на депозитному рахунку не здійснюється


Продовження Додатку Б

Таблиця 4б

Ставки депозитних вкладів фізичних осіб (іноземна валюта - EUR)

Назва вкладу

Сплата відсотків

Особливі умови

Сума вкладу (EUR)

Річна відсоткова ставка на термін, %

3міс 6міс 9міс 12міс 18міс 24міс 63міс
Універсальний Щомісячна виплата відсотків на платіжну картку Без права поповнення; відсоткова ставка по картковому рахунку - 2 % від 100 7.5 7.7 8 8.2 8.2 8.2 ---
Накопичувальний Щомісячна виплата відсотків на платіжну картку Поповнення за вкладами:на 6 міс.протягом 92 дн.; на 9 міс.протягом 138 дн.; на 12 міс.- 183 дн.; на 18 міс.- 270 дн.; на 24 міс.- 540 дн. Мінімальна сума поповнення - 100 EUR. Процентна ставка по залишку на картковому рахунку - 2 % від 100 --- 7 7.3 7.5 7.5 7.5 ---
Інвестиційний Щоквартальна виплата відсотків на платіжну картку Без права поповнення; відсоткова ставка по картковому рахунку - 2 % від 500 --- --- --- 8.5 8.5 8.5 ---
Постійний вкладник* Щомісячна виплата відсотків на платіжну картку Без права поповнення; відсоткова ставка по картковому рахунку - 2 % від 100 7.8 8 8.3 8.5 8.5 8.5 ---
Капітал Виплата відсотків в кінці строку вкладу ВИПУСК ПЛАТІЖНОЇ КАРТКИ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНО! Без права поповнення від 1000 --- --- --- 9 9 9 ---
УВАГА!

При достроковому поверненні вкладів, що оформлені на строк 92 дні, 183 дні та 275 дні, процентна ставка встановлюється 1 % річних за фактичний строк перебування грошових коштів на депозитному рахунку, на строк 370 дні, 540 дні, 730 дні - 2 % річних
При достроковому поверненні вкладів, майнові права за якими передані в забезпечення по кредитах, отриманих в Укрпромбанку, термін погашення по яких наступив, перерахування процентів за фактичний строк перебування грошових коштів на депозитному рахунку не здійснюється

 

- для вкладників, у яких закінчився термін дії депозитного вкладу та кошти знаходяться на рахунку у банку; вклади знаходяться на рахунку у банку не менше 3-х останніх місяців на дату звернення вкладника


.

Додаток Д

КАРТКА

із зразками підписів

Додаток 4

до Інструкції про порядок відкриття. використання і закриття рахунків у національній валютах

Ідентифікаційний
номер за ДРФО __________________________

ВІДМІТКИ БАНКУ

 

Рахунок № .......................

Власник рахунку _________________________

________________________________________

Дозвіл на прийняття зразка підпису

Місце проживання ________________________

______________________________ тел. ________

Головний бухгалтер

(підпис)

 (або інша уповноважена на це особа банку)

Назва банку Сумська обласна філія ТОВ „Укпромбанк”

Місцезнаходження банку44030

Суми, вул.Петропавлівська 59

ІНШІ ВІДМІТКИ

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
Продовження додатка 4

Зразок підпису

власника рахунку

Засвідчую справжність
підпису (підписів) гр..

__________________________________

Зразки підписів

довірених осіб

який (які) зроблено в моїй присутності
_________________________________
Наведений (наведені) зразок (зразки) підпису (підписів) прошу вважати обов'язковими під час здійснення операцій за рахунком. _________________________________

Зразок

відбитка печатки1

(підпис та прізвище працівника банку, який відкриває рахунок)

1 Зазаначаеться за наявності печатки у фізичної особи-підприємця


Додаток Ж

/БМ/

Довіреність №

М.Суми

„______________” ______________________________________________ р.

(число, місяць, рік - прописом )

Я, гр. __________________________________________________________

(ПІБ)

який мешкаю за адресою _________________________________, паспорт

серія ____ № _______________ виданий (ким, коли виданий) ___________

__________________________________ ідентифікаційний номер платника податку (для резидентів) _________________________ цією довіреністю

уповноважую ____________________________________________________

(ПІБ уповноваженої особи)

який мешкає за адресою _________________________________, паспорт

серія ____ № _______________ виданий (ким, коли виданий) ___________

__________________________________ ідентифікаційний номер платника податку (для резидентів) _________________________

здійснювати по рахунку № _________________________ в СОФ ТОВ „Укпромбанк” наступні операції :

-  зняття з рахунку готівкових грошових коштів;

-  перерахування з рахунку грошових коштів;

-  отримання готівкових коштів із закриттям рахунку;

-  отримання довідок про стан рахунку;

-  дострокове розірвання договору на відкриття та ведення рахунку в порядку, передбаченому договором.

Довіреність видана без права передовіри.

Довіреність діє до „____” __________________ 200___ р.

Підпис Власника рахунку _________________

Підпис уповноваженого

працівника Банку, то засвідчує довіреність ________________ М.П.

ПІБ та посада уповноваженого

працівника Банку, що засвідчив довіреність _________________________

 _______________________________________________________________

Інформація для клієнта.

Порядок припинœення предстанництв за довіреністю:

Банк має бути повідомлений про припинœення дії довіреності. При цьому, до Банку надається заява, копія свідоцтва про смерть. (у разі смерті особи, що видала довіреність) або відповідне рішення суду.

Банк не несе відповідальності за видачу коштів представнику на підставі довіреності, якщо Банк не було повідомлено про припинœення дії довіреності.

1 У системі „Bankmastcr RS"обирається один з варіантів. Також є можливість вказати особливі операції не визначені переліком. Для цього використовується окреме поле.


Додаток К


Сумська обласна філія ТОВ „Укпромбанк”


 

Заповідальне розпорядження за вкладом № _______

м.Суми

___________________________________________________________число, місяціь, рік (заповнюється, прописом)


Я, гр. _____________________________________________________

________________________________________________________________

що мешкає за адресою ____________________________________________

________________________________________________________________

паспорт: серія ______ № ________________ виданий (коли, ким) ______
________________________________________________________________

заповідаю увесь (частину, яку ?) ____________________________________

вклад на рахунку № _______________________________________________

в ______________________________________ Сумської обласної філії ТОВ „Укпромбанк” після моєї смерті виплатити:

________________________________________________________________

(П.І.Б. повністю)

заповідаю увесь (частину, яку ?) ____________________________________

вклад на рахунку № _______________________________________________

в ______________________________________ Сумської обласної філії ТОВ „Укпромбанк” моєї смерті виплатити:

________________________________________________________________

(П.І.Б. повністю)

________________

(Підпис вкладника)

Підпис вкладника ________________________________________________

(П.І.Б. вкладника)

посвідчую ______________________________________________________

(підпис уповноваженої особи Банку)

________________________________________________________________

( П.І.Б. та посада уповноваженої особи Банка)

М.П. „___” _________________ 200 ___ р.

(дата реєстрації та посвідчення заповідального)


Додаток Л

Правила обслуговування строкових депозитних рахунків

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Правління ТОВ „Укпромбанк” від 30.01. 2006, протокол № 12

 

ПРАВИЛА ОБСЛУГОВУВАННЯ СТРОКОВИХ ВКЛАДНИХ (ДЕПОЗИТНИХ) РАХУНКІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ, ВІДКРИТИХ В ТОВ „Укпромбанк”

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Вкладні операції в Акціонерно-комерційному банку соціального розвитку «Укрпромбанк», його філіях та відділеннях (надалі — Банк) за участю фізичної особи (надалі – Вкладник), в подальшому разом — Сторони, а окремо – Сторона, здійснюються на підставі укладеного між Банком і Вкладником Договору банківського вкладу (надалі – Договір) та Правил обслуговування строкових вкладних (депозитних) рахунків фізичних осіб, відкритих в Акціонерно-комерційному банку соціального розвитку «Укрпромбанк»: (надалі – Правила).

Цими Правилами регулюються загальні умови укладення та виконання Договору, порядок нарахування процентів на банківський вклад (надалі – Депозит), порядок зміни розміру процентної ставки, що нараховується на Депозит, права та обов’язки Сторін за Договором, їх відповідальність, а також інші умови Договору.

2. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ

Відносини Вкладника та Банку регулюються:

·  безпосœередньо Договором, який підлягає підписанню в день внесення коштів на депозитний рахунок (Договір підписується Вкладником та уповноваженим представником Банку, а також скріплюється відбитком печатки Банку);

·  цими Правилами;

·  нормами чинного законодавства України.

3. ВИД ДЕПОЗИТУ

Вид Депозиту обирається Вкладником самостійно та визначається наступними критеріями:

·  мінімальна сума Депозиту;

·  строк залучення Депозиту;

·  процентна ставка за Депозитом;

·  умови поповнення та дострокового витребування Депозиту;

·  періодичність та умови сплати процентів.

4. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ВКЛАДНИКОМ СУМИ ДЕПОЗИТУ

Сума Депозиту може бути внесена Вкладником у готівковій формі в касу Банку або шляхом безготівкового зарахування коштів на депозитний рахунок.

Сума, що вноситься Вкладником на депозитний рахунок, не може бути меншою мінімальної суми, встановленої для Депозиту відповідного виду.

Договір вважається укладеним з моменту його підписання Сторонами та внесення коштів на депозитний рахунок, що підтверджується відповідною випискою по рахунку.

При внесенні Вкладником готівкових коштів на депозитний рахунок Банком видається квитанція та виписка по рахунку, а при внесенні безготівкових коштів – виписка по рахунку. Квитанція та виписка по рахунку мають бути підписані працівником Банку та скріплені відбитком печатки (штампу).

Під час внесення коштів на депозитний рахунок, відкритий в програмному комплексі СБОН+, Вкладнику необхідно:

·  надати працівнику Банку ідентифікаційну картку СБОН+ та ввести ПІН-код для доступу до рахунку;

·  після завершення операції – отримати від працівника Банку ідентифікаційну картку СБОН+.

5. ПРОЦЕНТНА СТАВКА

Процентна ставка за Депозитом встановлюється згідно з чинними на день укладення Договору умовами залучення Депозитів.

У залежності від виду Депозиту умови Договорів можуть передбачати встановлення фіксованого розміру процентної ставки протягом всього строку залучення Депозиту, або можливість зміни розміру процентної ставки протягом цього строку.

У разі зміни розміру процентної ставки в сторону збільшення новий розмір процентної ставки вважається погодженим Вкладником.

У випадку зміни розміру процентної ставки в сторону зменшення, Банк зобов’язаний повідомити про це Вкладника не пізніше ніж за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до дати впровадження нового розміру процентної ставки, шляхом публікації повідомлення у друкованих засобах масової інформації (газеті «Урядовий кур’єр»), а також шляхом розміщення відповідного оголошення на інформаційних стендах, що розташовані у приміщенні Банку та на сайті Банку http://www.usb.com/www.ukrprombank.ua

Якщо новий розмір процентної ставки не влаштовує Вкладника, він має право розірвати Договір та вимагати дострокової видачі суми Депозиту. При цьому виплата нарахованих процентів здійснюється за зниженою процентною ставкою, визначеною умовами Договору для такого випадку.

6. ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ, СПЛАТИ ПРОЦЕНТІВ ТА ПОВЕРНЕННЯ ДЕПОЗИТУ

Нарахування процентів здійснюється щомісячно: в останній робочий день поточного місяця за період з дати початку розрахункового періоду (розрахунковий період складає 1 місяць після дати внесення суми Депозиту) по день, що передує останньому робочому дню; в дату закінчення розрахункового періоду за період з останнього робочого дня попереднього місяця до дати початку розрахункового періоду; та в день повернення Депозиту за період з останнього дня нарахування процентів по день, що передує дню повернення суми депозиту (включно).

Нарахування процентів на Депозит здійснюється щомісячно у валюті Депозиту за фактичну кількість днів в періоді (28-29-30-31/365-366). При нарахуванні процентів день внесення Депозиту та день повернення Депозиту не враховуються.

У випадку додаткового внесення коштів на Депозит (включаючи капіталізацію процентів), день такого внесення не включається до розрахунку процентів. У випадку часткового зняття коштів з депозитного рахунку, проценти за цей день нараховуються тільки на суму залишку Депозиту на депозитному рахунку.

Строк виплати процентів встановлюється Договором у залежності від виду Депозиту.

У випадку розірвання Договору з ініціативи Вкладника, він зобов’язаний попередити Банк про свій намір не пізніше ніж за 2 (два) робочих дні шляхом подання відповідної заяви. Повернення суми Депозиту та сплата нарахованих процентів в даному випадку здійснюється шляхом перерахування відповідної суми коштів на рахунок, зазначений в Договорі, у відповідності до визначених Договором умов його розірвання за ініціативою Вкладника. Допускається часткове повернення суми Депозиту Вкладнику, якщо це передбачено умовами Депозиту та Договору.

При достроковому розірванні Договору з ініціативи Вкладника, проценти на Депозит нараховуються та сплачуються за зниженою процентною ставкою в розмірі, визначеному Договором.

У день, встановлений Договором для повернення Депозиту, Банк перераховує суму Депозиту та суму нарахованих процентів на поточний рахунок Вкладника, реквізити якого зазначаються в Договорі.

Якщо день повернення Депозиту, встановлений Договором, припадає на неробочий день для банківських установ, повернення Депозиту здійснюється на наступний робочий день (крім випадку відкриття депозитного рахунку у програмному комплексі СБОН+, у якому повернення Депозиту здійснюється у день, встановлений Договором).

Грошові кошти, що надійшли на поточний рахунок Вкладника у вигляді суми Депозиту та нарахованих процентів, повертаються Банком готівкою або в безготівковій формі на зазначений Вкладником рахунок.

Для отримання суми Депозиту та нарахованих процентів готівкою з поточного рахунку в касі Банку, Вкладник надає працівнику Банку паспорт або встановлений чинним законодавством документ, що його замінює.

За умови відкриття депозитного рахунку у програмному комплексі СБОН+, для отримання суми Депозиту та нарахованих процентів готівкою з поточного рахунку в касі Банку, Вкладнику необхідно:

·  надати працівнику Банку ідентифікаційну картку СБОН+ та ввести ПІН-код для надання доступу до рахунку;

·  у випадку відсутності фотографії Вкладника у програмному комплексі, Вкладник, для здійснення його ідентифікації, надає паспорт або встановлений чинним законодавством документ, що його замінює;

·  отримати готівкові кошти з каси Банку;

·  після завершення операції – отримати від працівника Банку ідентифікаційну картку СБОН+.

При видачі Банком готівкових коштів з поточного рахунку Вкладник проставляє підпис на двох екземплярах заяви на видачу готівки та отримує другий екземпляр зазначеної заяви та виписку по рахунку з підписом працівника Банку та відбитком печатки (штампу).

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

Банк має право:

використовувати грошові кошти Вкладника протягом строку, визначеного Договором ;

встановлювати обмеження можливості Вкладника здійснювати додаткове внесення коштів на депозитний рахунок певною сумою;

вимагати від Вкладника належного виконання обов’язків перед Банком відповідно до положень Договору та цих Правил.

Банк зобов'язаний:

нараховувати та сплачувати Вкладнику проценти за Депозитом відповідно до умов, визначених Договором та цими Правилами;

після здійснення операцій за депозитним рахунком, надавати Вкладнику відповідну виписку;

забезпечити збереження банківської таємниці стосовно Депозиту згідно з чинним законодавством України;

у день, визначений Договором, повернути Вкладнику суму Депозиту та сплатити суму нарахованих процентів згідно з умовами Договору та цих Правил;

у випадку розірвання Договору з ініціативи Вкладника, Банк зобов’язаний повернути Вкладнику суму Депозиту та сплатити суму нарахованих процентів згідно з умовами Договору та цих Правил не пізніше ніж на 3 (третій) робочий день з моменту отримання відповідної заяви від Вкладника.

Вкладник має право:

у день, визначений Договором, отримати суму Депозитного вкладу та суму нарахованих процентів згідно з умовами цього Договору та цих Правил;

розірвати Договір з власної ініціативи та вимагати дострокової видачі суми Депозиту та нарахованих процентів.

Вкладник зобов’язаний:

протягом п’ятиробочих днів повідомляти Банк про зміну свого місця проживання, паспортних даних з наданням відповідних документів, що підтверджують настання таких змін;

у випадку розірвання Договору з власної ініціативи, повідомити Банк про свій намір не пізніше ніж за 2 (два) робочих дні в порядку, встановленому цими Правилами;

забезпечити належне зберігання ідентифікаційної картки СБОН+;

не передавати ідентифікаційну картку СБОН+ для зберігання та/або використання іншим особам, в т.ч. працівникам Банку, крім випадків передачі ідентифікаційної картки СБОН+ працівнику Банку для проведення операцій по рахунку у присутності Вкладника;

зберігати таємницю персонального ідентифікаційного номеру (ПІН);

у разі втрати ідентифікаційної картки СБОН+ повідомити про це Банк.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД НЕЇ

За невиконання або неналежне виконання умов Договору та цих Правил Сторони несуть відповідальність, передбачену положеннями чинного законодавства України.

Сторони звільняються від відповідальності за невиконання умов Договору та цих Правил у випадку настання та дії обставин, що знаходяться поза межами контролю Сторін, та які Сторони не могли передбачити або запобігти, якщо такі обставини призвели до неможливості виконання Сторонами своїх обов’язків (форс-мажорні обставини). При цьому строк виконання обов’язків відкладається на весь строк дії таких обставин. До зазначених обставин належать: військові дії, незалежно від факту оголошення війни, повстання, акції громадської непокори, стихійні лиха тощо.

9. ОСОБЛИВОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДЕПОЗИТУ З МОЖЛИВІСТЮ ВІДКРИТТЯ КРЕДИТНОЇ ЛІНІЇ

Умови певних видів Договорів можуть передбачати можливість відкриття Вкладнику кредитної лінії під заставу майнових прав вимоги грошових коштів, розміщених на депозитному рахунку. При відкритті кредитної лінії відкривається позичковий рахунок.

Моментом (днем) надання траншу кредиту вважається день перерахування з позичкового рахунку на поточний рахунок Вкладника, реквізити яких визначені в Договорі, грошових коштів в сумі відповідного траншу кредиту (окрема частина кредитної лінії).

Моментом (днем) повернення траншу кредиту вважається день зарахування на позичковий рахунок Банку, реквізити якого визначені Договором, суми траншу кредиту.

Розмір процентних ставок, встановлений Договором, як за Депозитом, так і за кредитом, може бути змінено в порядку, встановленому цими Правилами.

У день повернення Депозиту, Банк перераховує суму Депозиту та нарахованих процентів на поточний рахунок, реквізити якого визначені в Договорі, з одночасним договірним списанням заборгованості за кредитом та/або нарахованими процентами та/або можливою неустойкою, у випадку її наявності, з вказаного в Договорі поточного рахунку Вкладника.

Вкладник доручає Банку здійснювати договірне списання з його поточного рахунку, відкритого в Банку:

в кінцевий термін повернення заборгованості за кредитом, визначений в Договорі, сум, що підлягають сплаті за кредитом, а у випадку відсутності грошових коштів на рахунку Вкладника - в день їх надходження;

в останній день кожного розрахункового періоду, визначеного в Договорі, процентів, нарахованих за користування кредитом, а у випадку, якщо на рахунку Вкладника будуть відсутні грошові кошти - в день їх надходження.

Погашення заборгованості Вкладника за кредитом здійснюється в наступній черговості:

·  прострочена заборгованість за нарахованими процентами;

·  прострочена заборгованість за кредитом;

·  строкова заборгованість за нарахованими процентами;

·  строкова заборгованість за кредитом;

·  пеня за порушення строків повернення кредиту;

·  штрафи.

У випадку укладення Договору, яким передбачена можливість відкриття кредитної лінії Вкладнику, Сторони, крім прав та обов’язків, визначених розділом 7 цих Правил, мають нижчевказані права та обов’язки.

Банк зобов'язаний протягом одного робочого дня від дати набрання чинності договором застави майнових прав, визначеним Договором, відкрити Вкладнику позичковий рахунок, визначений в Договорі, та в день звернення Вкладника за отриманням траншу кредиту, перераховувати з нього грошові кошти в межах суми кредиту, в порядку, визначеному Договором та цими Правилами. Підтвердженням факту отримання Вкладником траншу кредиту вважається підписана ним виписка з поточного рахунку, визначеного в Договорі.

Вкладник має право:

на дострокове повернення Депозиту після припинœення дії договору застави майнових прав вимоги грошових коштів, розміщених на депозитному рахунку, що визначений Договором, або за умови повернення суми Депозиту на поточний рахунок Вкладника, визначений в Договорі, з одночасним списанням з нього суми коштів, необхідної для погашення заборгованості кредитом та/або нарахованими процентами та/або можливою неустойкою, у випадку її наявності;

здійснювати дострокове часткове або повне погашення кредиту та нарахованих процентів, з урахуванням вимог Договору та цих Правил.

Вкладник зобов’язаний:

одночасно з укладенням Договору укласти договір застави майнових прав вимоги отримання грошових коштів, розміщених на депозитному рахунку, на узгоджених із Банком умовах;

у день надання Банком першого траншу кредиту оплатити вартість внесення запису про заставу майнових прав вимоги отримання грошових коштів, розміщених на депозитному рахунку, за Договором до Державного реєстру обтяжень рухомого майна;

сплачувати Банку проценти в розмірі та порядку, визначені Договором та цими Правилами;

повернути в повному обсязі кредит та сплатити проценти, нараховані за фактичний час його використання , а також можливу неустойку, у строк, визначений Договором;

достроково погасити наявну заборгованість за кредитом та сплатити нараховані проценти, можливу неустойку, у випадку дострокового витребування Депозиту, майнові права вимоги якого є предметом застави за договором застави майнових прав, згідно з яким забезпечено виконання кредитних зобов'язань Вкладника, не пізніше 16 год. 00 хв., в день подання до Банку письмової заяви про намір достроково витребувати суму Депозиту та нарахованих процентів;

протягом п’яти робочих днів повідомляти Банк про зміну адреси, місця роботи, прізвища та імені, а також інших обставин, що можуть вплинути на виконання зобов‘язань за Договором та цими Правилами, із наданням відповідних документів, що підтверджують настання таких змін.

У випадку порушення Вкладником своого обов’язку, зазначеного в абзаці 5 обов’язків Вкладника, визначених в розділі 9 цих Правил, Вкладник зобов'язаний сплатити Банку штраф у розмірі 1 (один) відсоток від суми залишку за кредитом за кожний випадок.

10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Всі зміни до цих Правил публікуються в газеті „Урядовий кур’єр”, розміщуються на інформаційних стендах, що розташовані у приміщенні Банку та на сайті Банку www.ukrprombank.ua не менш ніж за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до впровадження зазначених змін.


Аналіз вкладень фізичних осіб (на прикладі ТОВ "Укрпромбанк") - 2020 (c).
Яндекс.Метрика