Пригодилось? Поделись!

Вибір форм кредиту комерційного банку для фінансування капітальних та поточних потреб підприємства

Міністерство освіти і науки України

НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФІНАНСОВОЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра економічного аналізу і фінансів

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни “Банківські операції”

“Вибір форм кредиту комерційного банку для фінансування капітальних та поточних потреб підприємства”


Дніпропетровськ 2007


ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ (ВАРІАНТ №4)

1.1 Вхідні дані для підприємства варіант №4

1.2 Методологічні вхідні дані завдання

РОЗДІЛ 2. РОЗРАХУНКИ ВАРІАНТІВ КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА

2.1 Етап 1. Складання графіку обслуговування боргу

2.2 Етап 2. Алгоритм та розрахунок ліміту овердрафту

РОЗДІЛ 3. ПЛАНУВАННЯ РІЧНОГО ГРАФІКУ ПЛАТЕЖІВ ПІДПРИЄМСТВА

3.1 Етап 3. Складання графіку платежів

3.2 Аналіз результатів

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 


ВСТУП

Метою курсової роботи є закріплення, поглиблення та узагальнення знань, одержаних студентами за час вивчення дисципліни, їх застосування для розрахунку платежів по різним видам кредитів, складання звіту про рух коштів на поточних рахунках, визначення необхідних сум овердрафту для фінансування поточних потреб підприємства.

В курсовій роботі були вирішені наступні задачі:

1)  на базі вихідних даних застосовані теоретичні та практичні знання, отримані під час вивчення дисципліни;

2)  пояснені методичні підходи до віднесення окремих показників, що розраховуються;

3)  визначені найбільш сприятливі умови кредитування для підприємства та обґрунтувати їх ефективність;

4)  складені звіти про обороти підприємства за поточним рахунком з урахуванням отриманих кредитів, порядку проведення розрахунків в іноземній та національній валюті;

5)  пояснені прийняті рішення щодо відстрочки платежу, чи інших операцій по поточному та кредитним рахункам підприємства;

6)  пояснені причини та наслідки виникнення від’ємних залишків по поточному рахунку підприємства (поточні овердрафтні кредити).

Розділи курсової роботи відповідають трьом основним етапам її виконання, а саме:

1)  Етап 1. Складання графіку обслуговування боргу.

2)  Етап 2. Розрахунок ліміту овердрафту.

3)  Етап 3. Складання графіку платежів

Курсова робота виконана згідно методичних вказівок на базі комплексу вихідних даних для умовного підприємства варіант №4.

При виконанні курсової роботи застосований комплекс побудованих програмно-пов’язаних “елœектронних” таблиць Excel2000.


РОЗДІЛ 1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ (ВАРІАНТ №4)

 

1.1 Вхідні дані для підприємства варіант №4

Таблиця 1.1 Вхідні дані для розрахунку графіку обслуговування боргу (Варіант №4)

Вартість обладнання, яке підприємство планує придбати за кредитні кошти, грн.

124 872

Базова процентна ставка

24,0%

Ставка LIBOR

4,5%

Плата за оформлення об’єкту застави

0,1%

Плата за відкриття кредитного рахунку

4,0%

Плата за перевірку документів

0,5%

РКО

1,0%

Активи, що передаються у заставу, грн..

156 091

Витрати на оформлення страхової гарантії кредиту

5,0%

Вексель 1, грн.

49 949

Строк погашення векселя №1 (надходження коштів)

15.08.2007

Вексель 2, грн.

12 487

Строк погашення векселя №2 (надходження коштів)

30.10.2007

Вексель 3, грн.

24 974

Строк погашення векселя №3 (надходження коштів)

15.12.2007

Курс грн. /дол..

5,05

Плата за покупку валюти на міжбанківській біржі

1,0%

Збір в Пенсійний Фонд за покупку валюти на біржі

1,0%

Плата за вільний продаж валюти на міжбанківській біржі

0,5%

Плата за обов’язковий продаж валюти на міжбанківській біржі

0%

Ставка оподаткування прибутку

25,0%

Норматив обов’язкового обсягу продажу валюти по експортних контрактах ЗЕД

50,0%

Строк продажу валюти з момента надходження на валютний розр.рахунок (в задачі), днів

1

Таблиця 1.2 Вхідні дані для розрахунку графіку платежів (Варіант №4)

Вид грошових виплат / надходжень Регулярність Сума
Виручка по контракту № 1/23456, грн. 10 січня 26 015
Виручка по контракту № 1/23457, грн. 5 лютого 30 178
Виручка по контракту № 1/23458в, дол. 20 березня 10 198
Виручка по контракту № 1/23459, грн. 13 квітня 19 667
Виручка по контракту № 1/23460, грн. 7 травня 24 870
Виручка по контракту № 1/23461, грн. 17 червня 12 956
Виручка по контракту № 1/23462в, дол. 12 липня 14 090
Виручка по контракту № 1/23463в, дол. 27 серпня 3 642
Виручка по контракту № 1/23464, грн. 14 вересня 14 464
Виручка по контракту № 1/23465, грн. 18 жовтня 25 287
Виручка по контракту № 1/23466, грн. 21 листопада 22 872
Виручка по контракту № 1/23467, грн. 27 грудня 35 901
Виплата заробітної плати, грн. До 30 числа кожного місяця 4 683
Оплата комунальних послуг, грн. До 10 числа кожного місяця 624
Оплата елœектроенергії, грн. До 15 числа кожного місяця 1 301
Оплата водопостачання, грн. До 20 числа кожного місяця 572
Оплата матеріалів по контракту № 2/312, грн. 15 січня 4 683
Оплата матеріалів по контракту № 2/313, грн. 23 лютого 8 325
Оплата матеріалів по контракту № 2/314, грн. 2 березня 13 528
Оплата матеріалів по контракту № 2/315, грн. 5 квітня 10 271
Оплата матеріалів по контракту № 2/316, грн. 13 травня 17 659
Оплата матеріалів по контракту № 2/317, грн. 7 червня 11 291
Оплата матеріалів по контракту № 2/318, грн. 1 липня 12 029
Оплата матеріалів по контракту № 2/319, грн.. 21 серпня 10 781
Оплата матеріалів по контракту № 2/320в, дол.. 18 вересня 4 433
Оплата матеріалів по контракту № 2/321, грн. 13 жовтня 12 238
Оплата матеріалів по контракту № 2/322, грн. 24 листопада 10 614
Оплата матеріалів по контракту № 2/323, грн. 16 грудня 10 968
Оплата податку на землю, грн. До 25 числа кожного місяця наступного за звітним 754
Оплата податку на прибуток за IV квартал 2006 року, грн. До 20 лютого місяця наступного за звітним кварталом 7 076

Вид грошових виплат / надходжень

Регулярність

Сума

Оплата податку на прибуток за IІІІ квартали 2007 року, грн. До 20 числа місяця наступного за звітним кварталом

Згідно розрахунку

Оплата податку на фонд оплати праці, грн. При виплаті заробітної плати 36,5% від ФОП
Оплата інших обов’язкових податків та зборів, грн. До 25 числа місяця наступного за звітним 151
Погашення дебіторської заборгованості, грн. 12 січня

4 745

Погашення дебіторської заборгованості, грн. 16 лютого

5 909

Погашення дебіторської заборгованості, грн. 6 березня

3 592

Погашення дебіторської заборгованості, дол. 19 квітня

6 597

Погашення дебіторської заборгованості, грн. 23 травня

8 221

Погашення дебіторської заборгованості, грн. 4 червня

9 730

Погашення дебіторської заборгованості, грн. 12 липня

4 776

Погашення дебіторської заборгованості, дол. 1 серпня

2 393

Погашення дебіторської заборгованості, грн. 22 вересня

2 914

Погашення дебіторської заборгованості, грн. 16 жовтня

2 556

Погашення дебіторської заборгованості, грн. 22 листопада

2 279

Погашення дебіторської заборгованості, грн. 19 грудня

3 388

Залишок на гривневому рахунку на 01.01.2007

1 516

Залишок на валютному рахунку на 01.01.2007

255

Таблиця 1.3 Вхідні дані для розрахунку ліміту овердрафту (Варіант № 4)

Показник Листопад 2007 р. Грудень 2007 р.
Виручка від реалізації, грн.

37 233

40 286

Дебіторська заборгованість (неторгова), грн.

2 979

3 210

Відстрочка платежу

6,0%

5,0%

Неплатежі по неторговій заборгованості

0,6%

0,7%

Неплатежі по торговій заборгованості

0,8%

Кредитний рейтинг

0,90

Коефіцієнт стабільності грошових потоків

0,85

Коефіцієнт перспективності галузі

0,93

Завдання

1.  Скласти графіки обслуговування боргу по всіх перелічених формах кредиту (овердрафт, стандартний короткостроковий кредит, кредитна лінія, авальний кредит, кредит по лінії ЄБРР) та обрати найбільш вигідний варіант фінансування капітальних потреб підприємства.

2.  Визначити максимально можливу суму овердрафту з урахуванням всіх платежів в тому числі по обслуговуванню кредиту.

3.  Скласти графік платежів по поточному рахунку підприємства.

4.  На основі розрахованих показників проаналізувати отримані результати та зробити ґрунтовані висновки щодо динаміки показників та стану платежів на підприємстві.


1.2 Методологічні вхідні дані завдання

Вартість обладнання, яке підприємство планує придбати за кредитні кошти становить М= 124 872 грн.

Згідно з календарним планом надходжень та витрат, підприємство може сплачувати відсотки та погашати основну суму боргу (крім овердрафту) до 20 числа місяця наступного за звітним.

Всі розрахунки підприємства за торговими контрактами здійснюються за допомогою платіжного доручення.

Динаміка процентних ставок по кредитах наведена у таблиці 1.4.

Таблиця 1.4 Динаміка зміни процентної ставки на кінець кожного місяця, +/ %

Вид кредиту Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень
Короткостроковий кредит 2,50 1,50  2,20 4,50
Кредитна лінія 3,50
Ставка LIBOR 0,25 0,37 1,68 0,14 0,16  0,28
Вид кредиту Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень
Короткостроковий кредит 1,50 2,50 3,80
Кредитна лінія 5,70 4,20
Ставка LIBOR 0,23 0,5 0,65 0,24 0,87 0,48

За січень проценти нараховуються у відповідності з початковими вихідними даними задачі R1%=24%, ставка LIBOR складає R2%=4,5%.

Відсотки по стандартному короткостроковому кредиту та кредиту ЄБРР нараховуються на залишок боргу, а основна сума боргу може погашатись рівними сумами або за амортизаційним (іпотечним) графіком за бажанням клієнта.

При отриманні кредиту на придбання обладнання можливі наступні умови кредитування (табл. 1.5).


Таблиця 1.5 Умови надання кредиту терміном на 1 рік

Умови

Кредитування

Стандартний короткостроковий кредит

Кредитна

лінія

Кредит по лінії ЄБРР Авальний кредит
Максимальна сума кредиту 70% вартості обладнання 70% вартості об’єкту застави 70% вартості об’єкту застави 90% номіналу векселів
Термін погашення процентів по кредиту та основної суми боргу До 20 числа місяця наступного за звітним До 20 числа місяця наступного за звітним До 20 числа місяця наступного за звітним До 20 числа місяця наступного за звітним
Процентна ставка R1+5% R1+3% LIBOR+8% R1+6%
Характер ставки Плаваюча Плаваюча Плаваюча Фіксована
Періодичність перегляду ставки Щомісяця

По

кварталах

Щомісяця
Валюта кредиту Гривня Гривня Долари США Гривня
Забезпечення кредиту Обладнання, що купується Активи позичальника Активи позичальника, гарантія страхової компанії Векселя, авальовані банком

Максимальна сума активів, яка може бути надана в якості застави складає А46= 156 091 дол.США. Витрати по наданню гарантії страхової компанії складає 5% від суми кредиту. Для всього періоду розрахунку курс гривні – 5,05 грн./дол. США.

Кредитна лінія передбачає перерахування основної суми боргу на протязі січня 10.01.07 – 60 % від суми кредиту та 15.01.07 – 40 % від суми кредиту.

Тарифи банка передбачають:

-  плату за відкриття кредитного рахунку – 4% від суми кредиту,

-  плату за перевірку документів та розрахунок кредитного ліміту – 0,5 % від суми кредиту,

-  плату за розрахунково-касове обслуговування – 1,0% від суми платежу,

-  плату за оформлення об’єкту застави – 0,1% від вартості майна, що передається у заставу,

-  за обробку платіжних документів плата не стягується,

-  в січні місяці при отриманні кредитів (не пізніше 10 січня сплачуються витрати по оформленню кредиту),

-  за послуги біржі стягається 1% від суми покупки/продажу валюти,

-  при надходженні на поточний рахунок іноземної валюти в формі торгової виручки 50% від надходження підлягає обов’язковому продажу на валютній біржі,

-  ставка оподаткування прибутку приймається на рівні 25%.

У підприємства маються 3 авальованих векселя, які він може передати у заставу під авальний кредит номіналом А47=49 949 грн., А48=12 487 грн. та А49=24 974 грн.. З погашенням відповідно 20.08.07, 31.10.07 та 15.12.07.

За листопад 2007 р. сукупний обсяг реалізації підприємства склав П1=37 233 грн., при чому К1%=6,0% реалізації було здійснено на умовах відстрочки платежу на 1 місяць. Дебіторська заборгованість, що виникла у результаті неторгових операцій підприємства та підлягала погашенню у листопаді місяці склала ДЗ1=2 979 грн. Однак неплатежі по цій заборгованості склали К2%=0,6%.

У грудні 2007 р. обсяг реалізації товару підприємства збільшився на К3%=8,2 у порівнянні з попереднім місяцем, однак на умовах відстрочки платежу на 1 місяць було реалізовано К4 %=5,0%. Дебіторська заборгованість, що виникла у результаті неторгових операцій підприємства та підлягала погашенню у грудні склала ДЗ2=3 210 грн. Неплатежі по торговій дебіторській заборгованості склали К5%=0,8%, а по неторговій – К6%=0,7%. Кредитний рейтинг – К7=0,90, коефіцієнт стабільності грошових потоків – К8=0,85, перспективність галузі – К9=0,93.

Овердрафт надається на умовах плаваючої процентної ставки R% . При чому, для різних термінів користування кредитом встановлюється різна процентна ставка (табл. 1.6).

Таблиця 1.6 Ставки по овердрафту

Термін кредиту 17 днів 814 днів 1521 днів 2231 днів
Ставка R, % R1 R1+2% R1+4% R1+6%

Динаміка процентної ставки по овердрафту ідентична до ставки по стандартному короткостроковому кредиту R1.

Овердрафтом підприємство користується в тому випадку, коли коштів на поточному рахунку не вистачає для оплати поточних витрат. Проценти по овердрафту погашаються одночасно з основною сумою боргу.


РОЗДІЛ 2. РОЗРАХУНКИ ВАРІАНТІВ КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА

2.1 Етап 1. Складання графіку обслуговування боргу

На даному етапі на основі вихідних даних складаємо графіки погашення кредитних платежів та знаходимо найбільш рентабельну систему кредитування з мінімумом витрат на обслуговування кредиту.

Вихідними умовами є наступні:

а) Для придбання необхідного обладнання потрібен кредит на суму

-  124 872 грн. зі строком погашення 1 рік (Табл.1.1);

б) Згідно з табл. 1.5 банк за кредит потребує заставу, в якості якої підприємство може надати:

-  власно кредитуєме обладнання на суму 124 872 грн. з коефіцієнтом обліку застави 0,7, тобто на суму кредиту 124 872 грн.*0,7=87 410 грн.;

-  активи підприємства на суму 156 091 грн. з коефіцієнтом обліку застави 0,7, тобто на суму кредиту 156 091грн.*0,7 = 109 264 грн.;

-  3 авальованих банком векселя на загальну суму (49 949+12487+24974) грн.= 87410 грн. з коефіцієнтом обліку 0,9, тобто на суму кредиту 87410грн.*0,9 = 78669 грн.

Таким чином для придбання обладнання підприємство вимушене йти на комбіновану заставу та комбінований кредит, враховуючи умови табл.1.1 по виду застави, яку можна запропонувати за кожним з можливих видів кредиту.

Для фінансування придбання обладнання підприємство може скористуватись наступними видами кредиту: стандартний короткостроковий кредит, кредитна лінія, авальний кредит, кредит по лінії ЄБРР. Термін кредитування згідно з вхідними умовами – 1 рік.

Розрахуємо собівартості кожного з перелічених видів кредиту для виявлення оптимальної комбінації кредитів, які забезпечать необхідну суму для придбання обладнання.

1. Розрахуємо графік обслуговування стандартного короткострокового кредиту.

Враховуючи, що в якості застави короткострокового кредиту можна надати власно кредитуєме обладнання, визначимо максимально можливу суму кредиту:

грн. (2.1)

де Sобл – вартість обладнання, грн.

k – коефіцієнт забезпеченості кредиту, долі од.

Ставка по короткостроковому кредиту на 5% більше базової процентної ставки R1=24,0% по гривневому кредиту (табл.1.5). Таким чином, процентна ставка складає 29% з врахуванням плаваючого корегування на протязі року згідно табл. 1.4.

Витрати на оформлення застави по короткостроковому кредиту становлять 0,1% від вартості застави, тобто 124 872 * 0,001 = 125 грн., страхування застави при цьому виді кредитування не передбачається.

Кредит може погашатись рівними сумами основного кредитного боргу (варіант 1) та рівними виплатами частини основного боргу та кредитних відсотків (амортизаційний графік обслуговування боргу – варіант 2).

Розрахуємо варіант 1 з використанням «елœектронних таблиць» Excel2000 (табл. 2.1).


Таблиця 2.1 Погашення короткострокового кредиту рівними сумами


(варіант 1), грн.

Розрахуємо варіант 2. Для розрахунку сумарної виплати за період скористуємось формулою постійних виплат (РМТ):

 (2.2)

де r – річна процентна ставка по кредиту, долі од.

 початкова сума кредиту, грн

Скориставшись наведеною формулою (2.2) та даними табл.2.1, розраховуємо, що при середньорічній відсотковій ставці 33,56% щомісячні виплати повинні становити 7 983,71 грн. Однак, процентна ставка змінюється щомісяця, тому в таблицю вводиться додатковий стовпчик “Поправка на процент”. Значення даного стовпчика розраховуються так:

 (2.3)

де rпот – поточна річна процентна ставка по кредиту, долі од.,

rпоч – початкова річна процентна ставка по кредиту, долі од.

 поточний залишок кредиту, на який нараховується

процентна ставка.

Графік обслуговування боргу приймає наступний вигляд (табл. 2.2).


Таблиця 2.2 Погашення короткострокового кредиту рівними виплатами (варіант 2), грн.

При використанні стандартного короткострокового кредиту підприємство повинно оплатити наступні витрати (табл. 2.3).


Таблиця 2.3 Сукупні витрати з обслуговування стандартного короткострокового кредиту, грн.


2. Розрахуємо графік обслуговування кредитної лінії.

При використанні кредитної лінії проводяться аналогічні розрахунки. Особливістю даного кредиту є надання кредиту окремими траншами. Тобто, в місяці надання окремого траншу відсотки нараховуються за фактичний період використання кредиту.

Ставка по кредитній лінії на 3% більше базової процентної ставки R1=24,0% по гривневому кредиту (табл.1.5). Таким чином, процентна ставка складає 27% з врахуванням плаваючого корегування на протязі року згідно табл. 1.4. Окрім цього, сума кредиту страхується від неповернення з витратами 5 % від суми кредиту.

Згідно з вхідними даними параметри кредитної лінії наступні (табл. 2.4).

Таблиця 2.4 Вхідні параметри гривневої кредитної лінії

Показник Сума Показник Термін Сума
Сума кредиту, грн. 109 264 Транш 1 (60%) 10.01.2007 65 560
Початкова ставка кредиту , % 27 % Транш 2 (40%) 15.01.2007 43 704
Сума застави, грн. 156 091
Витрати на оформлення застави(0,1%), грн. 156
Витрати на страхування кредиту (5%), грн. 5463

Розрахунок варіанту 1 та варіанту 2 наведений у табл. 2.5 та 2.6.


Таблиця 2.5 Погашення кредитної лінії рівними сумами (варіант 1),


грн.


Таблиця 2.6 Погашення кредиту рівними виплатами (варіант 2), грн.

В табл.2.5, 2.6 за перший місяць визначена сума поправки як на плаваючу ставку так і з урахуванням фактичного періоду використання кредиту: 1 транш –21день, 2 транш –16 днів з 31 днів січня 2007 року.

Таким чином, при використанні кредитної лінії підприємство повинно оплатити наступні витрати (табл. 2.7).Таблиця 2.7 Сукупні витрати з обслуговування кредитної лінії, грн.

3. Розрахуємо графік обслуговування кредиту по лінії ЄБРР.

Використання кредиту по лінії Європейського Банку Реконструкції та Розвитку (ЄБРР) пов’язане з наступними умовами:

-  кредит надається в доларах США по відповідному курсу,

-  ставка по кредиту базується на ставці LIBOR (+8%).

Згідно з вхідними даними параметри кредиту по лінії ЄБРР наступні (табл. 2.8).

Таблиця 2.8 Вхідні параметри кредиту по лінії ЄБРР

Показник грн. дол. США
Сума кредиту 109 264 21 637
Курс валюти кредиту грн./дол.США 5,05
Ставка 12,5%
Витрати на оформлення застави 156
Витрати на страхування кредиту (5%) 5463

Витрати на покупку валюти

для повернення кредиту (1%)

1092
Витрати на покупку валюти для сплати процентів (1%) розрахунок

Згідно з вхідними даними кредит погашається лише рівними сумами. Графік обслуговування боргу наведений в табл. 2.9.


Таблиця 2.9 Погашення кредиту по лінії ЄБРР рівними сумами, дол. США

Таким чином, при використанні кредитної лінії підприємство повинно оплатити наступні витрати (табл. 2.10).


Таблиця 2.10 Сукупні витрати з обслуговування кредиту по лінії ЄБРР

4. Розрахуємо графік обслуговування вексельно-авального кредиту.

Використання вексельно-авального кредиту пов’язане з деякими особливостями у розрахунку терміну кредиту та погашення основної суми боргу.

Так при визначенні терміну погашення кредиту необхідно враховувати те, що кредит повинœен погашатись за 5 днів до терміну погашення векселя (табл. 2.11).

При цьому основна сума боргу погашається в поточному місяці (20 числа або за графіком), а проценти по вексельно-авальному кредиту – у наступному місяці. Таким чином, в серпні необхідно погасити основну суму кредиту до 15 серпня, в жовтні – до 26 числа, в грудні – до 10 числа.

Ставка по кредитній лінії на 6% більше базової процентної ставки R1=24,0% по гривневому кредиту (табл. 1.5). Таким чином, фіксована процентна ставка по вексельно-авальному кредиту складає 30%. Сума кредиту становить 90% від заставної суми векселів.

Таблиця 2.11 Вхідні параметри вексельно-авального кредиту

Показник Сума векселя, грн. Термін погашення векселя, грн. Сума погашення основної частини кредиту, грн. Термін погашення кредиту, грн.
Вексель 1 49 949 20.08.2007 44 954 15.08.2007
Вексель 2 12 487 31.10.2007 11 238 26.10.2007
Вексель 3 24 974 15.12.2007 22 477 10.12.2007
Сума кредиту 78 669
Ставка по кредиту 30,0%

Графік обслуговування боргу складається окремо по кожному векселю (табл. 2.12 – 2.14), а потім консолідується в єдиний графік обслуговування вексельно-авального кредиту (табл. 2.15).Таблиця 2.12 Погашення авального кредиту (вексель 1), грн.


Таблиця 2.13 Погашення авального кредиту (вексель 2), грн.Таблиця 2.14 Погашення авального кредиту (вексель 3), грн.


Таблиця 2.15 Сукупний платіж по авальному кредиту

Таким чином, при використанні вексельно-авального кредиту підприємство повинно оплатити наступні витрати (табл. 2.16).Таблиця 2.16 Сукупні витрати з вексельно-авального кредиту, грн.

Порівняємо собівартість використання наведених форм кредитів. Для цього проведемо розрахунок відносних витрат на основі даних по сукупним витратам та сумі можливого кредиту (табл. 2.17).

Таблиця 2.17 Порівняльна таблиця витрат по кредитам, грн.

Показник Стандартний кредит Кредитна лінія Кредит ЄБРР Вексельно-авальний кредит
Варіант 1 Варіант 2 Варіант 1 Варіант 2
Сума кредиту 87 410 87 410 109 264 109 264 109 264 78 669
Витрати 20 833 21 687 28 775 29 534 21 036 14 720
Відносні витрати 23,83% 24,81% 26,34% 27,03% 19,25% 18,71%

Згідно з результатами розрахунку найбільш вигідним є використання вексельно-авального кредиту та кредиту по лінії ЄБРР. Враховуючи, що самостійно ні суми вексельно-авального кредиту, ні суми кредиту ЄБРР не достає для придбання обладнання, а кредити ЄБРР на суму менше 100 000 грн. практично отримати неможливо, приймаємо наступну комбінацію:

-  для кредитування повністю використовуємо можливу суму кредиту ЄБРР в доларах США (109 264 грн.);

-  для отримання додатково необхідної суми кредиту на придбання обладнання (124 872 грн. – 109 264 грн. = 15 608 грн.) застосовуємо вексель № 3 вартістю 24 974 грн. зі строком погашення 10.12.2007 року (максимальна сума кредиту 22 477 грн.), використовуючи додаткові кредитні кошти в якості оборотного капіталу.

Таким чином, комбінований новий графік обслуговування боргу приймає наступний вигляд (табл. 2.18). Загальні сумарні витрати на обслуговування повної суми комбінованого кредиту наведені в табл. 2.19.

Таблиця 2.18 Комбінований графік обслуговування кредиту по лінії ЄБРР + вексельно-авального кредиту (по векселю №3), грн.Таблиця 2.19 Сукупні витрати з комбінованого кредиту ЄБРР +


вексельно-авального кредиту, грн.

2.2 Етап 2. Алгоритм та розрахунок ліміту овердрафту

Ліміт овердрафту (тобто автоматичного кредитування банком дебетового сальдо на розрахунковому рахунку підприємства) здійснюється по результатам оцінки надходження грошових потоків на розрахунковий рахунок підприємства за 2 попередніх місяця.

За листопад 2006 р. сукупний обсяг реалізації підприємства склав П1=37233 грн., при чому К1%=6,0% реалізації було здійснено на умовах відстрочки платежу на 1 місяць. Дебіторська заборгованість, що виникла у результаті неторгових операцій підприємства та підлягала погашенню у листопаді місяці склала ДЗ1=2 979 грн. Однак неплатежі по цій заборгованості склали К2%=0,6%.

У грудні 2006 р. обсяг реалізації товару підприємства збільшився на К3%=8,2 у порівнянні з попереднім місяцем, однак на умовах відстрочки платежу на 1 місяць було реалізовано К4 %=5,0%. Дебіторська заборгованість, що виникла у результаті неторгових операцій підприємства та підлягала погашенню у грудні склала ДЗ2=3 210 грн. Неплатежі по торговій дебіторській заборгованості склали К5%=0,8%, а по неторговій – К6%=0,7%. Кредитний рейтинг – К7=0,90, коефіцієнт стабільності грошових потоків – К8=0,85, перспективність галузі – К9=0,93.

Овердрафт надається на умовах плаваючої процентної ставки R%. При чому, для різних термінів користування кредитом встановлюється різна процентна ставка (табл. 2.20).

Таблиця 2.20 Ставки по овердрафту

Термі кредиту 17 днів 814 днів 1521 днів 2231 днів
Ставка R, % R1 R1+2% R1+4% R1+6%
Фактична ставка R,% 24,0% 26,0% 28,0% 30,0%

Динаміка процентної ставки по овердрафту ідентична до ставки по стандартному короткостроковому кредиту (табл.1.4).

Овердрафтом підприємство користується в тому випадку, коли коштів на поточному рахунку не вистачає для оплати поточних витрат. Проценти по овердрафту погашаються одночасно з основною сумою боргу.

Розраховуємо сукупні надходження на поточний рахунок підприємства в листопаді та грудні 2007 р.

Розраховуємо ліміт овердрафту:

Таким чином, на січень 2007 року банком встановлюється ліміт овердрафтного кредиту для підприємства у розмірі 28 937 грн. На наступні місяці 2007 року, для яких розраховується графік надходження та витрат коштів з розрахункового рахунку підприємства у 2007 році, ліміт овердрафту перераховується з врахуванням 2х останніх місяців.


РОЗДІЛ 3. ПЛАНУВАННЯ РІЧНОГО ГРАФІКУ ПЛАТЕЖІВ ПІДПРИЄМСТВА

3.1 Етап 3. Складання графіку платежів

На основі вихідних даних розділу 1 та запланованого графіку обслуговування кредитного боргу, розрахованого в розділі 2, побудуємо попередній графік надходження та витрат коштів з розрахункового рахунку підприємства та з’ясуємо необхідність, величину та строк залучення овердрафтних кредитів.

Складемо звіт про рух за поточним рахунком в січні місяці 2007 року (табл. 3.1).

Як видно з наведеного розрахунку, залишок на поточному рахунку в національній валюті більше нуля, тобто в січні підприємство не користується овердрафтом.

При розрахунку податку на прибуток враховані всі доходи та витрати підприємства за звітній період. Згідно з законами України [3], [4], податок на прибуток сплачується раз в квартал за попередній період на протязі 10 днів з подання квартальної декларації, яка подається через 40 днів після закінчення кварталу, тобто строк сплати:

-  за 4 квартал 2006 року – до 20 лютого 2007 року (40+10);

-  за 1 квартал 2007 року – до 20 травня 2007 року (40+10);

-  за 2 квартал 2007 року – до 20 серпня 2007 року (40+10);

-  за 3 квартал 2007 року – до 20 листопада 2007 року (40+10);

-  за 4 квартал 2007 року – до 20 лютого 2008 року (40+10);

Необхідно враховувати, що витрати, пов’язані з погашенням основної суми боргу здійснюються за рахунок прибутку після сплати податку, а процентні витрати включаються у валові витрати підприємства.


Таблиця 3.1 Звіт про обороти за поточними рахунками за січень 2007 рокуТаблиця 3.2 Звіт про обороти за поточними рахунками за лютий 2007


року


Таблиця 3.3 Звіт про обороти за поточними рахунками за березень 2007


року


Таблиця 3.4 Звіт про обороти за поточними рахунками за квітень 2007


року


Таблиця 3.5 Звіт про обороти за поточними рахунками за травень 2007


року


Таблиця 3.6 Звіт про обороти за поточними рахунками за червень 2007 рокуТаблиця 3.7 Звіт про обороти за поточними рахунками за липень 2007


року


Таблиця 3.8 Звіт про обороти за поточними рахунками за серпень 2007


рокуТаблиця 3.9 Звіт про обороти за поточними рахунками за вересень 2007 року


Таблиця 3.10 Звіт про обороти за поточними рахунками за жовтень


2007 року


Таблиця 3.11 Звіт про обороти за поточними рахунками за листопад 2007 рокуТаблиця 3.12 Звіт про обороти за поточними рахунками за грудень 2007


року

Таблиця 3.13 Розрахунок процентного платежу по овердрафту за березень 2007, грн.

Початок користування кредитом Закінчення використання кредиту Сукупна сума овердрафту Основна сума за розрахунковий період Стандартний термін Розрахунковий термін Штрафний термін Базова процентна ставка Розрахункова процентна ставка Процентний платіж
02.03 06.03 8 586,2 8 586,2 4 4 24,00% 24,00%
06.03 15.03 6385,9 6385,9 10 10 24,00% 26,00%
15.03 20.03 7 852,5 7 852,5 5 5 24,00% 24,00%

Разом

 

93,89


Таблиця 3.14 Розрахунок процентного платежу по овердрафту за травень 2007, грн.

Початок користування кредитом Закінчення використання кредиту Сукупна сума овердрафту Основна сума за розрахунковий період Стандартний термін Розрахунковий термін Штрафний термін Базова процентна ставка Розрахункова процентна ставка Процентний платіж
20.05 23.05 4 215,7 4 215,7 3 3 24,00% 24,00% 8,32

Разом

 

8,32

Таблиця 3.15 Розрахунок процентного платежу по овердрафту за червень 2007, грн.

Початок користування кредитом Закінчення використання кредиту Сукупна сума овердрафту Основна сума за розрахунковий період Стандартний термін Розрахунковий термін Штрафний термін Базова процентна ставка Розрахункова процентна ставка Процентний платіж
31.05 04.06 2459,2 2459,2 4 4 24,00% 24,00% 6,47
07.06 15.06 5531,4 5531,4 8 8 24,00% 30,00%
15.06 17.06 6997,9 6997,9 2 2 24,00% 30,00%
17.06 20.06 4028,8 4028,8 3 3 24,00% 30,00%
20.06 30.06 6876,7 6876,7 10 10 24,00% 30,00% 114,33

Разом

 

120,80

Таблиця 3.16 Розрахунок процентного платежу по овердрафту за липень 2007, грн.

Початок користування кредитом Закінчення використання кредиту Сукупна сума овердрафту Основна сума за розрахунковий період Стандартний термін Розрахунковий термін Штрафний термін Базова процентна ставка Розрахункова процентна ставка Процентний платіж
01.07 12.07 25 596,5 25 596,5 12 12 12 24,00% 26,00% 218,8
01.07 12.07 25 596,5 25 596,5 12 48,00% 52,0% 437,60

Разом

 

656,4


3.2 Аналіз результатів


Таблиця 3.17 Оцінка прибутковості діяльності підприємства варіант №4 за 2007 рік

Спільний аналіз даних табл.3.1 – 3.12 показує, що станом на 01.01.2008 року показники наявності коштів та боргів характеризуються наступним:

а) вексельно – авальний кредит повернутий та проценти сплачені;

б) кредит ЄБРР повернутий достроково (на 1 місяць раніше) та проценти сплачені;

в) кредитний борг з рівня 124872 грн. станом на 01.01.2007 становить 0 грн. станом на 01.01.2008 року;

г) сальдо коштів на гривневому розрахунковому рахунку з рівня 1516,0 грн. станом на 01.10.2007 року зросло до рівня 46 254,19 грн. станом на 01.01.2008 року;

д) сальдо коштів на валютному розрахунковому рахунку з рівня 255 дол. США станом на 01.10.2007 року знизилось до рівня 54,35 дол. США станом на 01.01.2008 року;

е) чистий прибуток підприємства за 2007 рік становить 140 802 грн., рентабельність продаж (валового доходу) становить 28,3%.


ВИСНОВКИ

 

Згідно з завданням курсової роботи проведений аналіз ефективності залучення кредитних коштів для придбання необхідного обладнання підприємству варіант №4 показав, що найнижчий рівень собівартості кредиту в вексельно-авальному кредиті (18,71%), але суми авальованих векселів, які є у підприємства нестає для повної суми необхідного кредиту. У валютного кредиту ЄБРР другі за рангом показники собівартості кредиту (19,25%), але застави, яка є у підприємства у вигляді активів, нестає також для повної суми кредиту.

Таким чином, за результатами проведено аналізу в курсовій роботі був вибраний комбінований кредит:

-  валютний кредит ЄБРР, який виданий під 100% наявної застави активів;

-  додатковий вексельно-авальний кредит з заставою тільки векселя №3 з строком погашення 15.12.2007 року;

Розрахункова собівартість комбінованого кредиту становить – 19,69%.

Спільний аналіз помісячних графіків руху грошових коштів за 2007 рік на гривневому та валютному розрахунковому рахунках підприємства варіант №4 з врахуванням вихідних даних по надходженням і витратам підприємства, а також врахуванні надходження коштів від погашення векселів показав, що станом на 01.01.2008 року показники наявності коштів та боргів характеризуються наступним:

а) вексельно – авальний кредит повернутий та проценти сплачені;

б) кредит ЄБРР повернутий достроково (на 1 місяць раніше) та проценти сплачені;

в) кредитний борг з рівня 124872 грн. станом на 01.01.2007 становить 0 грн. станом на 01.01.2008 року;

г) сальдо коштів на гривневому розрахунковому рахунку з рівня 1516,0 грн. станом на 01.10.2007 року зросло до рівня 46 254,19 грн. станом на 01.01.2008 року;

д) сальдо коштів на валютному розрахунковому рахунку з рівня 255 дол. США станом на 01.10.2007 року знизилось до рівня 54,35 дол. США станом на 01.01.2008 року;

е) чистий прибуток підприємства за 2007 рік становить 140 802 грн., рентабельність продаж (валового доходу) становить 28,3%.


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. ЗАКОН УКРАЇНИ «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року N 2121III // Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 27 квітня 2007 року N 997V Комп’ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Лігазакон”, 2007

2. ЗАКОН УКРАЇНИ „Про заставу” від 2 жовтня 1992 року N 2654XII // Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 27 квітня 2007 року N 997V Комп’ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Лігазакон”, 2007

3. Закон України “Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами і державними цільовими фондами // Закон України від 21.12.2000 № 2181ІІІ (Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 23 червня 2005 р. N 2711IV )

4. Закон України „Про оподаткування прибутку підприємств” // від 22 травня 1997 р. N 283/97ВР (станом змін від від 7 липня 2005 р. N 2771IV )

5. ДЕКРЕТ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ «Про систему валютного регулювання і валютного контролю” від 19 лютого 1993 року N 1593 // Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України та Господарським кодексом України від 23 лютого 2006 року N 3509IV Комп’ютерна законодавчодовідкова система законодавства України “Лігазакон”, 2007

6. Інструкція з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України // Постанова Правління Національного банку України від 15 вересня 2004 року N 435 Комп’ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Лігазакон”, 2007

7. Аналіз банківської діяльності: Підручник / А.М.Герасимович та ін.; За ред. А.М.Герасимовича. — К.: КНЕУ, 2003.— 599 с.

8. Банківські операції: Підручник / За ред. А. М. Мороз. — К.: КНЕУ, друге видання. — 2002. — 476 с.

9. Банківські операції: Підручник/ А.М.Мороз, М.І.Савлук, М.Ф.Пуховкіна та ін.; За ред.дра екон.наук,проф.А.М.Мороза. К.: КНЕУ, 2000. 384с.

10. Банки и банковские операции: Учебник для вузов / Под ред. проф. Е.Ф.Жукова. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. 471 с.

11. Гриджук Д.М. Забезпечення кредитних зобов"язань у діяльності банків/ Д.М.Гриджук, В.О.Олійник. Київ: Істина, 2001. 256с.

12. Гроші та кредит: Підручник / За ред. проф. М. І. Савлука. — К.: КНЕУ, 2002. — 578 с.

13. Економіка підприємства: Підручник/ Ред. С.Ф. Покропивний. 3тє вид., без змін. К.: КНЕУ, 2006. 528 с. (До 100річчя Київського національного економічного університету)

14. Коцовська Р., Ричаківська В та інш. Операції комерційних банків – Львів : ЛБІ НБУ, 2001 – 276 с.

15. Крамаренко Г.О., Чорна О.Є. Фінансовий менеджмент. Киів: Центр навчальної літератури, 2006р. 520с.

16. Лагутин В.Д. Кредитование : теория и практика. Учебное пособие. 3 –е изд. К.: «Знание», 2002. 215 с.

17. Фінанси підприємств: Підручник / Кол. авт. під кер. проф. А. М. Поддєрьогіна. – К.: КНЕУ, 2004. 546 с.

18. Фінансовий менеджмент: Підручник/Кер. кол. авт. і наук. ред проф.А.М.Поддєрьогін. К.: КНЕУ, 2005. 536 с.

19. Шевченко Р. І. Банківські операції : Навч.метод. посіб. для самост. вивч.дисципліни / Київський національний економічний унт К. : КНЕУ, 2003. – 276с.

20. Шевченко Р. І. Кредитування і контроль : Навч.метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни / Київський національний економічний унт. К. : КНЕУ, 2002. 183с.


Вибір форм кредиту комерційного банку для фінансування капітальних та поточних потреб підприємства - 2020 (c).
Яндекс.Метрика