Пригодилось? Поделись!

Діяльність страхової компанії "Оранта"

План

1. Про компанію

2. Страхові послуги

3. Страховий випадок

3.1 Форма заяви про страхову подію

3.2 Застраховані від нещасного випадку

3.3 Застрахований транспортний засіб

3.4 Застраховано ваше майно

3.5 Застрахована цивільна відповідальність

4. Добровільне страхування від нещасних випадків

5. Страхування КАСКО автотранспортних засобів


1. Про компанію

Національна акціонерна страхова компанія (НАСК) «Оранта» є правонаступницею Укрдержстраху, заснованого 25 листопада 1921 року. Цю дату компанія вважає датою свого заснування. У 1994 році Укрдержстрах було перетворено на Відкрите акціонерне товариство «Національна акціонерна страхова компанія «Оранта», засновником якого з боку держави виступив Фонд державного майна України. У 2007 році Фонд державного майна продав інвесторові останній пакет акцій, що перебував у державній власності. Компанія стала приватною, що сприяло подальшому поліпшенню структури активів НАСК «Оранта» і підвищенню її платоспроможності.

Останнім часом НАСК «Оранта» активно розвивається, удосконалюючи систему управління та впроваджуючи нові технології ведення бізнесу, дедалі більше стверджуючись на позиції лідера страхового ринку України. Компанія керується в діяльності стратегією нарощування своєї частки ринку в сегменті класичних видів страхування, постійно розширюючи лінійку страхових продуктів і підвищуючи якість обслуговування клієнтів.

На сьогодні НАСК «Оранта» — найбільша страхова компанія класичного страхового ринку України. У 2008 році НАСК «Оранта» зібрала рекордний для ринку обсяг страхових премій — 1010 млн. грн., що на 45 % перевищує обсяг премій компанії за 2007 рік (693,6 млн. грн.). Так, надходження по КАСКО становили 451,3 млн. грн., по ОСЦПВ — 236,7 млн. грн., від страхування майна — 209,6 млн. грн., від медичного страхування — 9,3 млн. грн., страхування від нещасного випадку — 28,1 млн. грн., за іншими видами страхування — 64,3 млн. грн. У 2008 році НАСК «Оранта» уклала 5409047 договорів страхування. За даними компанії, питома вага НАСК «Оранта» на ринку класичних страхових послуг за показником страхових премій — понад 12 %.

У 2008 році компанія врегулювала збитки на загальну суму 399,5 млн. грн., що на 66 % перевищує обсяг виплат НАСК «Оранта» у 2007 р. (240,1 млн. грн.). Розмір страхових резервів сягнув 405,9 млн. грн., що на 48 % перевищує показник 2007 року. Власний капітал компанії збільшився на 48 % і становить 411,1 млн. грн. Статутний фонд збільшився практично в чотири рази — до 175 млн. грн.

Компанія вже кілька років є безумовним лідером ринку ОСЦПВ. За даними Моторно-транспортного страхового бюро України, НАСК «Оранта» посіла перше місце в рейтингу «ТОП-10 страховиків за кількістю виданих полісів на 1 січня 2009 року» і в «ТОП-10 страховиків за розміром страхових виплат на 1 січня 2009 року». НАСК «Оранта» у 2008 р. уклала 1 440 492 договори страхування ОСЦПВ, що становить приблизно 21,4 % від загальної кількості застрахованих транспортних засобів. Частка НАСК «Оранта» у ринку ОСЦПВ — 18,4 % за обсягом страхових премій.

Незалежне рейтингове агентство «Кредит-Рейтинг» на підставі аналізу повної фінансової звітності НАСК «Оранта» за 2008 р. підтвердило довгостроковий кредитний рейтинг компанії на рівні uaА. Прогноз рейтингу — стабільний, що вказує на відсутність передумов для зміни рейтингу протягом року.

У 2008 році НАСК «Оранта» було визнано лідером у двох номінаціях Міжнародного фестивалю-конкурсу «Вибір року 2008»: «Страхова компанія року зі страхування майна», «Страхова компанія року зі страхування автотранспорту». У конкурсі «MasterCard Банк року 2008» «Оранта» посіла перше місце в номінації «Страхова компанія року». Компанію визнано також кращим роботодавцем серед страховиків за підсумками конкурсу «Кращий роботодавець України», проведеного журналом «Кореспондент». НАСК «Оранта» — найвідоміша страхова компанія України за результатами рейтингу газети «Дело» і посідає перше місце в рейтингу стабільності страхових компаній РА «Експерт-Рейтинг».

Результати 2008 року підтверджують успішний і динамічний розвиток компанії. Диверсифікована структура каналів продажів і реалізована програма оптимізації витрат на ведення бізнесу дали змогу компанії знизити негативний вплив поточної економічної ситуації на її діяльність і зберігати стабільне становище на ринку.

У сфері трудових стандартів керівництво Компанії орієнтоване на досягнення міжнародного рівня й стандартизації бізнес-процесів, починаючи добором і закінчуючи мотивацією персоналу. НАСК «Оранта» співпрацює з профспілковими організаціями, колективний договір між трудовим колективом і менеджментом НАСК «Оранта» було укладено у 2007 р.

З 1994 р. НАСК «Оранта» є повним членом МТСБУ а з 2003 року — членом Ядерного страхового пулу. У вересні 2008 року засновано Українську федерація убезпечення (УФУ), що об'єднала 14 класичних страхових компаний, з метою сприяння розвитку в Україні прозорого класичного страхування, гарантування високого рівня послуг страхування, які надаються Членами Федерації, інтеграції українського і європейського ринків страхування, захисту інтересів Членів Федерації, недопущення недобросовісної діяльності її Членів. НАСК «Оранта» виступила одним з ініціаторів створення Федерації і є її активним членом.

У грудні 2008 р. компанія підписала Глобальний Договір Організації Об'єднаних Націй і привсœелюдно задекларувала свою прихильність принципам соціально відповідального бізнесу. НАСК «Оранта» співпрацює із професійними українськими й міжнародними організаціями у сфері КСВ, бере участь у роботі комітетів і робочих груп Американської Торговельної Палати і Європейської Бизнес-Асоціації. За результатами незалежного рейтингу НАСК «Оранта» отримала найвищий рейтинг А+ серед соціально відповідальних компаній. Пріоритетом у роботі НАСК «Оранта» є проблематика дітей-сиріт в Україні та сприяння розвитку українського спорту. НАСК «Оранта» як лідер ринку відчуває пряму відповідальність за майбутнє держави, вбачаючи свою місію в розвитку суспільства, упевненого у майбутньому.


2. Страхові послуги

Для фізичних осіб

Особисте страхування:

добровільне страхування від нещасних випадків;

добровільне страхування на випадок хвороби;

добровільне медичне страхування;

добровільне страхування медичних та інших витрат осіб, що виїжджають за кордон;

добровільне медичне страхування під час поїздок по Україні.

Страхування майна та відповідальності:

страхування майна;

страхування майна, яке є предметом іпотеки;

страхування відповідальності.

Страхування автотранспортних засобів:

страхування КАСКО автотранспортних засобів;

дорожньо-транспортної пригоди;

стихійного лиха, самовільного падіння предметів на застрахований транспортний засіб, нападу тварин;

пожежі, вибуху, самозаймання;

протиправних дій третіх осіб, не пов’язаних з незаконним заволодінням. А саме: крадіжки або спроби крадіжки, грабежу, розбою тощо;

незаконного заволодіння шляхом крадіжки, грабежу, розбою.

Обов’язкові види страхування на транспорті.

Обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів на території України.

Обов’язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів на території країн членів міжнародної системи автомобільного страхування "Зелœена картка".

Обов’язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті.

Добровільні види страхування на транспорті.

Добровільне страхування цивільної відповідальності.

Добровільне страхування від нещасних випадків водія, пасажирів та кондукторів.

Прикордонне страхування.

Страхування професійної відповідальності

Для юридичних осіб

Страхування майна

Страхування автотранспортних засобів:

Страхування КАСКО автотранспортних засобі.

Обов’язкові види страхування на транспорті:

обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів на території України;

обов’язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів на території країн членів міжнародної системи автомобільного страхування "Зелœена картка";

обов’язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті.

Добровільні види страхування на транспорті:

добровільне страхування цивільної відповідальності;

добровільне страхування від нещасних випадків водія, пасажирів та кондукторів;

прикордонне страхування.

Страхування будівельно-монтажних ризиків

Страхування сільськогосподарських ризиків

Комплексне страхування посівів сільськогосподарських культур на період перезимівлі.

Комплексне (мультиризикове) страхування майбутнього врожаю сільськогосподарських культур на період весна-літо.

Добровільне страхування майбутнього врожаю сільськогосподарських культур.

Добровільне страхування тварин, що належать юридичним особам.

Обов'язкове страхування тварин на випадок загибелі, знищення, вимушеного забою, від хвороб, стихійних лих та нещасних випадків.

Страхування майна сільськогосподарських підприємств в т.ч. заставного та сільськогосподарської продукції у місці її зберігання.

Страхування транспортних засобів та спецтехніки сільськогосподарських підприємств.

Страхування відповідальності:

цивільна-правова відповідальність;

відповідальність роботодавця;

екологічна відповідальність;

відповідальність товаровиробника;

професійна відповідальність.

Cтрахування вантажів

Страхування авіаційних ризиків:

страхування повітряних суден від ризиків повної загибелі повітряного судна чи пошкодження окремих його частин, систем та елœементів конструкції;

страхування відповідальності експлуатанта повітряного судна за шкоду, заподіяну третім особам внаслідок авіаційної події за участю застрахованого повітряного судна;

страхування відповідальності повітряного перевізника за шкоду, заподіяну;

життю чи здоров'ю пасажира з моменту реєстрації та внесення в поіменний список перевізника до моменту, коли пасажир залишив перон аеропорту під наглядом уповноваженої особи перевізника;

багажу, пошті, вантажу на борту повітряного судна та під час завантаження/розвантаження повітряного судна;

страхування членів екіпажу повітряного судна та іншого авіаційного персоналу — шкода, заподіяна життю і здоров'ю (смерть, інвалідність, тимчасова втрата працездатності) під час виконання ними службових обов'язків (з початку передпольотної підготовки до закінчення після польотних робіт);

страхування працівників замовника авіаційних робіт, осіб, пов'язаних із забезпеченням технологічного процесу під час виконання авіаційних робіт — шкода, заподіяна життю і здоров'ю (смерть, інвалідність, тимчасова втрата працездатності) під час виконання ними службових обов’язків щодо забезпечення технологічного процесу під час виконання авіаційних робіт.

Особисте страхування:

добровільне страхування від нещасних випадків;

добровільне страхування на випадок хвороби;

добровільне медичне страхування;

добровільне страхування медичних та інших витрат осіб, що виїжджають за кордон;

добровільне медичне страхування під час поїздок по Україні.

Обов'язкове страхування цивільної відповідальності

Страхування фінансових ризиків

Страхування професійної відповідальності та якості продукції

Центральний міський структурний підрозділ 50002, м. Кривий Ріг, вул. Отто Брозовського, 72


3. Страховий випадок

Cтраховий випадок (Insured Loss) — подія, передбачена договором страхування або законодавством, яка відбулася і з настанням якої виникає обов'язок страховика здійснити виплату страхової суми (страхового відшкодування) страхувальнику, застрахованій або іншій третій особі.

Стаття 21 Закону України "Про страхування" передбачає такі обов'язки страхувальника при настанні страхового випадку:

вжити заходів щодо запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок настання страхового випадку;

повідомити страховика про настання страхового випадку в строк, передбачений умовами страхування.

Несвоєчасне повідомлення страхувальником про настання страхового випадку без поважних на це причин є однією з підстав для відмови страховика від проведення страхової виплати, так само як створення страховикові перешкод у визначенні обставин, характеру та розміру збитків. (п.5 ст. 26 Закону України "Про страхування").

Умовами договору страхування можуть бути передбачені також інші обов'язки страхувальника залежно від певного виду і умов страхування.

3.1 Форма заяви про страхову подію

Заява на виплату страхового відшкодування — невід'ємна частина пакету документів, які ви повинні надати у НАСК "Оранта" для розгляду справи у разі настання страхового випадку.

3.2 Застраховані від нещасного випадку

Страховими випадками в такому разі є смерть або травмування застрахованого внаслідок нещасного випадку, що мав місце в період дії договору страхування і підтверджений документами компетентних органів (медичних закладів, правоохоронних органів).

Під нещасним випадком розуміється:

травма;

випадкове попадання в дихальні шляхи стороннього тіла;

утоплення;

тепловий удар;

опіки, ураження блискавкою або елœектричним струмом;

обмороження, переохолодження;

випадкове гостре отруєння хімічними речовинами (промисловими або побутовими), ліками;

недоброякісними продуктами харчування (за винятком харчової токсикоінфекції);

укуси тварин, отруйних комах, змій.

До нещасних випадків не відносяться і не є підставою для страхової виплати настання нещасного випадку внаслідок:

впливу радіоактивного чи іншого іонізуючого випромінювання;

безпосœереднього або опосœередкованого впливу військових дій будь-якого роду, громадських заворушень та страйків;

будь-яких терористичних дій або будь-яких інших дій за політичними мотивами незалежно від того, брала в них участь Застрахована особа, чи ні;

порушення встановлених чинним законодавством України правил та норм безпеки праці;

вживання Застрахованою особою лікарських препаратів без призначення лікаря, самолікування або лікування особою, що не має відповідних повноважень, крім випадків, якщо застосування

Застрахованою особою зазначених речовин було пов’язане з протиправними діями третіх осіб;

перебування застрахованої особи у стані сп’яніння внаслідок вживання алкоголю, наркотичних засобів або інших одурманюючих речовин, а також снодійних препаратів або транквілізаторів;

керування застрахованою особою будь-якими засобами наземного, водного або повітряного транспорту без відповідної підготовки та посвідчення на право керування, або передачі нею керування особі, яка не має відповідної підготовки та посвідчення або знаходилась у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння, або під дією снодійних препаратів чи транквілізаторів;

самогубства, спроби самогубства застрахованої особи, крім випадків, якщо Застрахована особа була доведена до такого стану протиправними діями третіх осіб;

навмисного спричинœення застрахованою особою собі тілесних ушкоджень;

нараження застрахованої особи на невиправданий ризик (за винятком випадків рятування життя іншої особи);

вчинœення застрахованою особою умисного злочину (крім випадків необхідної оборони);

участі Застрахованої особи у спортивних заходах чи підготовці до них.

Що робити?

При настанні нещасного випадку:

негайно повідомити компетентні органи, офіційні державні та відомчі органи, організації (службу швидкої медичної допомоги, органи пожежної охорони, відомчі аварійні служби тощо);

протягом двох робочих днів, якщо інший термін не передбачений умовами договору страхування, сповістити Страховика про настання нещасного випадку;

умовами договору страхування можуть бути передбачені інші дії Страхувальника або Застрахованої особи, або Вигодонабувача, або спадкоємців Застрахованої особи у разі настання нещасного випадку;

страхувальник повинœен забезпечити участь Страховика у з’ясуванні причин настання та наслідків нещасного випадку.

Документи, необхідні для розгляду страхової справи:

довідка з медичного закладу (на фірмовому бланку, підписана відповідальною особою та завірена відповідною печаткою медичного закладу), що підтверджує факт настання нещасного випадку або діагноз захворювання, із зазначенням прізвища пацієнта͵ датою звернення за медичною допомогою, тривалістю лікування, переліком наданих послуг, з розбиттям їх за датами та вартістю, загальною сумою до виплати;

рецепт, виписаний лікарем, якщо у зв’язку з даним захворюванням виникла необхідність у придбанні медикаментів;

документ, що підтверджує факт оплати за лікування, медикаменти та інші послуги (штамп про оплату, банківська квитанція із зазначеною сумою для переказу, чек тощо).

3.3 Застрахований транспортний засіб

 

Страховими випадками в такому разі є події, внаслідок яких транспортний засіб було пошкоджено або втрачено, а саме:

,зіткнення застрахованого транспортного засобу під час руху з рухомими та/чи нерухомими предметами, зіткнення рухомих транспортних засобів з нерухомим застрахованим транспортним засобом, перевертання застрахованого транспортного засобу (ризик "ДТП");

стихійні явища (злива, град, снігопад, повінь, паводок, затоплення, землетрус, оповзень, обвал, осідання ґрунту, удар блискавки, вихор, ураган, смерч, сель, буря, шторм), напад тварин; самовільне падіння предметів на застрахований транспортний засіб (ризик "Стихійні явища");

пожежа чи вибух, що не пов’язані з протиправними діями третіх осіб (ризик "Пожежа");

знищення застрахованого транспортного засобу в цілому, пошкодження, знищення або викрадення окремих його частин, деталей, вузлів, механізмів, що входять в заводську комплектацію, а також пошкодження, знищення або викрадення застрахованого додаткового обладнання (ризик "Протиправні дії третіх осіб");

втрата застрахованого транспортного засобу внаслідок незаконного заволодіння шляхом крадіжки, грабежу чи розбою (ризик "Незаконне заволодіння").

Не є страховими випадками пошкодження або втрата транспортного засобу якщо:

транспортний засіб нелœегально ввезений на митну територію України;

номери кузова (рами) застрахованого транспортного засобу не відповідають записам у реєстраційних документах;

умисні дії Страхувальника, члена його родини або довіреної особи. Зазначена норма не поширюється на дії, пов’язані з виконанням ними громадянського чи службового обов’язку, в стані необхідної оборони (без перевищення її меж) або захисту майна, життя, здоров’я, честі, гідності та ділової репутації;

самогубства (або спроби самогубства) Страхувальника або довіреної особи;

керування застрахованим транспортним засобом особою, яка:

не мала посвідчення водія на право керування транспортним засобом відповідної категорії;

не мала законних підстав керувати застрахованим транспортним засобом відповідно до чинного законодавства;

перебувала в стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння або під впливом медикаментозних препаратів, при застосуванні яких протипоказано керувати транспортними засобами;

використання застрахованого транспортного засобу для проведення навчальної їзди;

використання застрахованого транспортного засобу Страхувальником або довіреною особою при скоєні умисного злочину, за який передбачена кримінальна відповідальність;

участь у спортивних змаганнях, конкурсах, змагання у швидкості і підготовці до них;

військові дії та військові заходи, заколоти, бунти, тероризм, громадські заворушення;

технічні несправності та/або брак деталей, матеріальні збитки від якого повинні відшкодуватися за гарантійними зобов’язаннями підприємства – виробника чи продавця;

брак, допущений під час відновлювального ремонту;

порушення вимог Правил дорожнього руху щодо буксирування транспортного засобу;

завантаження або розвантаження застрахованого транспортного засобу для його перевезення та під час його перевезення будь-яким видом транспорту;

пожежі або вибухи при навантаженні, розвантаженні, зберіганні або транспортуванні вогнепальної зброї, бойових припасів, паливно-мастильних, вибухонебезпечних, легкозаймистих та їдких речовин і предметів на непристосованому для цих цілей транспортному засобі;

гідравлічний удар;

вплив ядерного вибуху, радіації і радіоактивного зараження;

пошкодження, викрадення або знищення шин та/або дисків, ковпаків коліс, якщо при цьому транспортний засіб не зазнав інших пошкоджень;

порушення Страхувальником або довіреною особою правил експлуатації та/або ремонту транспортних засобів, вимог чинних "Правил дорожнього руху в Україні" щодо технічного стану транспортних засобів та їх обладнання, правил перевезення й зберігання вогненебезпечних і вибухонебезпечних речовин і предметів, вимог безпеки під час перевезення вантажів (відповідно до Правил дорожнього руху);

корозії, руйнуванні, втрати природних властивостей матеріалів, які використані в застрахованому транспортному засобі та/або застрахованому додатковому обладнанні, втрати експлуатаційних якостей;

технічна поломка, виходу з ладу деталей, вузлів, агрегатів застрахованого транспортного засобу та/або застрахованого додаткового обладнання, якщо транспортний засіб не зазнав при цьому інших пошкоджень;

обман, зловживання довірою або службовим становищем, вимаганням, шахрайства, розтрати, будь-якого привласнення чи втрати застрахованого транспортного засобу;

втрати товарної вартості.

Що робити?

У випадку ДТП:

ввімкнути аварійну світлову сигналізацію і встановити знак аварійної зупинки;

не забирати автомобіль з місця ДТП, не переміщати предмети, що мають відношення до події;

викликати співробітників ДАІ;

повідомити цілодобову сервісну службу 8 800 5016690;

записати прізвища й адреси очевидців події;

взяти довідку про участь у ДТП із зазначенням отриманих автотранспортом механічних пошкоджень;

без письмової згоди НАСК "Оранта" не ремонтувати транспортний засіб до його огляду співробітниками Компанії;

упродовж 2 діб подати заяву на виплату страхового відшкодування з повним описом обставин події.

У випадку "Незаконного заволодіння":

подати письмову заяву про викрадення до відділу внутрішніх справ за місцем події;

повідомити органи внутрішніх справ про настання події;

негайно повідомити цілодобову сервісну службу 8 800 5016690;

протягом 2 діб подати в НАСК "Оранта" заяву з такими відомостями:

номер страхового поліса;

марка автомобіля, його державний номер;

дата͵ час і місце викрадення (гараж, стоянка, від будинку і т.д.), інші обставини події;

координати підрозділу МВС, у якому була зроблена заява про викрадення (бажано ПІБ слідчого і телœефон).

У випадку стихійного лиха:

упродовж 2 діб подати заяву встановленого зразка на виплату страхового відшкодування з викладенням обставин події;

пред'явити страховику для огляду пошкоджений автомобіль;

без згоди страховика не здійснювати ремонт транспортного засобу, крім робіт, необхідних для його транспортування;

довідка з гідрометеорологічної служби.

Документи, які необхідно мати при оформленні заяви на виплату страхового відшкодування:

оригінал поліса чи договору страхування;

оригінал свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу;

підтвердження права власності та/або права керування (розпорядження) автомобілем і подорожній лист (для юридичних осіб);

посвідчення водія особи, що керувала автомобілем у момент ДТП;

у випадку ДТП – довідку про участь у ДТП із зазначенням отриманих автотранспортом механічних пошкоджень;

паспорт та ідентифікаційний код.


3.4 Застраховано ваше майно

Об'єктом страхування є майнові інтереси, що не суперечать законодавству України, пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням майном, зазначеним у договорі страхування.

Подія, визначена нижче, вважається страховим випадком, якщо є прямий, безпосœередній зв'язок між настанням цієї події і загибеллю, пошкодженням чи втратою застрахованого майна.

вогонь (пожежа, вибух, удар блискавки);

пожежа і задимлення, що її супроводжує (включаючи виділення сажі і корозійного газу), крім її виникнення внаслідок навмисного або ненавмисного знищення або пошкодження (підпалення) майна третіми особами;

удар блискавки;

вибух;

ураган, шторм;

град;

зливові дощі, тиск снігового шару;

паводок;

зсув мас гірських порід;

землетрус;

гірські обвали і схід лавин;

виверження вулкану;

цунамі;

інші стихійна лиха;

вилив рідини з водопровідних, каналізаційних і опалювальних систем, внаслідок їх розриву або переповнювання, в тому числі і з сусідніх приміщень;

знищення, пошкодження майна в результаті помилкового вмикання автоматичних систем пожежогасіння;

крадіжка, грабіж, а також знищення, пошкодження в результаті спроб цих дій;

навмисне або ненавмисне знищення або пошкодження майна третіми особами;

падіння на застраховане майно пілотованих літальних об'єктів, їх частин чи вантажу, що на них перевозився.

Що робити?

При настанні страхової події:

терміново вжити заходів (якщо це можливо) для ліквідації аварії і зменшення розмірів збитку: викликати пожежну охорону, аварійну бригаду, співробітників міліції тощо;

відразу, як тільки це стане відомо, але не пізніше однієї доби з цього моменту, сповістити про подію найближче відділення НАСК "Оранта".

При цьому необхідно повідомити:

номер і дату страхового поліса;

точну дату і час події;

обставини і причини понесених збитків;

заходи, що було вжито для зменшення розміру збитків;

стан пошкодженого (знищеного) майна;

місце розташування застрахованого майна на даний момент;

прізвище і контактний телœефон особи, що передала повідомлення.

Документи, необхідні для розгляду страхової справи:

Заява про виплату страхового відшкодування, що повинна містити

точну дату і час події;

точну адресу;

причину збитку;

приблизний розмір збитку;

дії страхувальника, направлені на зменшення розміру збитку;

документи, що підтверджують придбання або прийняття в оренду пошкодженого майна і його вартість;

інші документи, які підтверджують факт та обставини настання страхового випадку, розмір збитків тощо — на вимогу страхувальника.

Для власників заміських будівель документами, що підтверджують майнові інтереси страхувальника, є:

свідоцтво про право власності на землю;

членська книжка садового товариства;

калькуляція витрат на ремонтно-будівельні роботи;

перелік знищеного, ушкодженого чи втраченого майна;

документи компетентних органів, що підтверджують факт події:

у випадку пожежі — постанова про порушення або відмову в порушенні кримінальної справи з місцевого відділу пожежної охорони;

довідка й акт про пожежу не є достатніми документами для оформлення виплати страхового відшкодування;

у разі крадіжки або інших злочинних діях третіх осіб — довідка з міліції з зазначенням переліку пошкодженого/викраденого майна.

Для всіх подій, що мають ознаки складу злочину (підпал, крадіжка зі зломом, грабіж) у документі має бути зазначено, чи порушена кримінальна справа з вказівкою на відповідні статті КК. У випадку відмови в порушенні кримінальної справи необхідно надати засвідчену копію відповідної постанови.

у випадку аварії комунікацій — акт за підписом головного інженера і печаткою РЕУ (ЖЕК) про причину аварії та винну сторону;

у разі стихійних подій — довідку з органів гідрометеослужби (Комісії з надзвичайних ситуацій при місцевій адміністрації);

інші документи, що підтверджують факт та обставини настання страхового випадку, розмір збитків тощо — на вимогу страхувальника.

Ремонт або відновні роботи можна починати тільки з дозволу уповноважених представників НАСК "Оранта" (крім випадків, коли затримка може призвести до збільшення розміру збитків).


3.5 Застрахована цивільна відповідальність

Обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів визначається ст. 7 Закону України "Про страхування" та "Положенням про порядок і умови проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів", затвердженим Постановою Кабінету Міністрів №1175 від 28 вересня 1996 р.

Що робити?

У разі настання страхового випадку страхувальник (водій транспортного засобу, який скоїв дорожньо-транспортну пригоду) зобов'язаний:

терміново повідомити про дорожньо-транспортну пригоду відповідні органи Міністерства внутрішніх справ України;

вжити заходів для невідкладного, але не пізніше трьох робочих днів, повідомлення Страховика, з яким було укладено договір обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності, або у випадках, передбачених Законом "Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів", МТСБУ про настання ДТП;

проінформувати інших учасників події про себе, своє місце проживання, назву та місце знаходження Страховика та надати відомості про відповідні страхові поліси;

вжити всі можливі заходи з метою запобігання чи зменшення подальшої шкоди;

зберегти транспортний засіб чи пошкоджене майно в такому стані, в якому воно знаходилося після ДТП, до тих пір, доки їх не огляне призначений Страховиком аварійний комісар або експерт;

Документи, необхідні для розгляду страхової справи:

заява встановленого зразка

до заяви додається довідка про ДТП, довідки відповідних закладів охорони здоров’я щодо тимчасової втрати працездатності або довідки спеціалізованих установ про встановлення стійкої втрати працездатності (інвалідності) у разі її виникнення, інші документи, які мають відношення до даної дорожньо-транспортної пригоди, завірені у встановленому порядку;

письмове пояснення про обставини дорожньо-транспортної пригоди;

оригінал страхового полісу;

із врахуванням обставин конкретного страхового випадку страховик має право вимагати інші документи, що підтверджують факт та обставини настання страхового випадку, розмір збитку та виконання страхувальником умов страхового договору;

інші документи, що підтверджують факт та обставини настання страхового випадку, розмір збитків тощо — на вимогу страхувальника.

 


4. Добровільне страхування від нещасних випадків

 

Як страхування від нещасного випадку захищає інтереси Застрахованих осіб?

Страхування від нещасного випадку гарантує, що страхова компанія здійснить страхову виплату, якщо з Застрахованою особою станеться нещасний випадок, що призведе до розладу здоров`я (травмування, ушкодження, порушення функцій організму тощо) або спричинить смерть Застрахованої особи.

Страхову виплату за договором добровільного страхування від нещасного випадку отримує або сама Застрахована особа, або її Вигодонабувач, визначений у договорі страхування. У разі ж смерті Застрахованої особи внаслідок нещасного випадку страхову виплату в розмірі 100% страхової суми, визначеної для Застрахованої особи, отримає Вигодонабувач, визначений у договорі страхування. Якщо Вигодонабувач у договорі страхування не був визначений, то у разі смерті Застрахованої особи від нещасного випадку страхову виплату отримають її спадкоємці за законом.

Що таке нещасний випадок?

Нещасним випадком (відповідно до договору страхування) є раптові непередбачувані події, включаючи протиправні дії третіх осіб, що фактично відбулися в період дії договору страхування та спричинили або розлад здоров’я Застрахованої особи, викликаний ушкодженням тканин організму з порушенням їх цілісності і функцій, деформацією і порушенням опорно-рухового апарату, заподіяними зовнішнім впливом, або смерть Застрахованої особи. Нещасними випадками також є випадкове потрапляння у дихальні шляхи стороннього тіла, утоплення, тепловий удар, опіки, укуси тварин, комах, змій, обмороження, ураження елœектричним струмом і блискавкою, випадкове отруєння отруйними речовинами, газами, ліками, недоброякісними продуктами харчування (за винятком харчової токсикоінфекції).

Важливо! Захворювання (раптові, хронічні, загострення хронічних), та їх наслідки не є нещасним випадком за умовами договору страхування. Тому, на випадок смерті або інвалідності внаслідок захворювання, страхові виплати умовами цього виду страхування НЕ передбачені.

Договір добровільного страхування від нещасних випадків (договір страхування) — це письмова угода між Страхувальником (фізична особа) і Страховиком (страхова компанія), згідно з якою Страховик бере на себе зобов’язання у разі настання страхового випадку здійснити страхову виплату на умовах, визначених у договорі, а Страхувальник зобов’язується вносити страхові платежі у визначені строки і дотримуватись інших умов договору.

Застраховані особи — фізичні особи, на користь яких укладено договір страхування.

Договір добровільного страхування від нещасного випадку може бути укладений щодо ризиків настання:

тимчасової втрати працездатності або травматичного ушкодження Застрахованої особи внаслідок нещасного випадку;

стійкої втрати працездатності Застрахованої особи (встановлення їй І, ІІ або ІІІ групи інвалідності) внаслідок нещасного випадку;

смерті Застрахованої особи внаслідок нещасного випадку.

Як правило, договір страхування за погодженням сторін укладається щодо певної комбінації таких ризиків.

При цьому ризик смерті включається практично до будь-якого договору страхування. Перелік ризиків, що включені до договору страхування, суттєвим чином впливає на розмір страхового внеску.

Як визначаються розміри страхової суми та страхового тарифу?

Страхова сума — визначена у договорі страхування грошова сума, в межах якої Страховик зобов’язується здійснити страхову виплату у разі настання страхового випадку. Розмір страхової суми визначається за згодою сторін.

Страховий тариф — це розмір страхового внеску (плати за страхування), визначений у відсотках від страхової суми.

Страховий тариф залежить від переліку обраних ризиків, професійної ризиковості, терміну страхування, інших умов страхування. Розмір річного страхового тарифу за договорами добровільного страхування від нещасного випадку знаходиться в діапазоні від 0,15 до 1,5%.

Як визначається розмір страхової виплати?

Якщо договором страхування передбачена страхова виплата у разі тимчасової втрати працездатності Застрахованої особи внаслідок нещасного випадку, Страховик здійснює страхову виплату у розмірі від 0,05% до 0,7% (конкретний розмір визначається у договорі страхування) страхової суми за кожний день непрацездатності або лікування, але не більше 100% від страхової суми.

У разі травматичного ушкодження Застрахованої особи внаслідок нещасного випадку страхова виплата визначається за таблицею страхових виплат (це таблиця, в якій кожному діагнозу травми або ушкодження організму відповідає певний розмір страхової виплати у % від страхової суми).

Якщо договором страхування передбачена страхова виплата у разі встановлення Застрахованій особі групи інвалідності внаслідок нещасного випадку, Страховик здійснює страхову виплату, розмір якої визначається у відсотках від страхової суми:

від 90 до 100% — у разі встановлення Застрахованій особі І групи інвалідності;

від 60 до 80% — у разі встановлення Застрахованій особі ІІ групи інвалідності;

від 40 до 60% — у разі встановлення Застрахованій особі ІІІ групи інвалідності.

Конкретний розмір страхової виплати та її обмеження визначаються договором страхування.

Якщо договором страхування передбачена страхова виплата у разі смерті Застрахованої особи внаслідок нещасного випадку, Страховик виплачує Вигодонабувачу або спадкоємцям Застрахованої особи 100% страхової суми.

Докладну інформацію про добровільне особисте страхування від нещасних випадків Ви можете отримати від наших фахівців найближчого до Вас структурного підрозділу представницької мережі НАСК "Оранта".


5. Страхування КАСКО автотранспортних засобів

 

Національна акціонерна страхова компанія "Оранта" здійснює страхування автотранспортних засобів юридичних осіб на випадок їх втрати або пошкодження внаслідок:

дорожньо-транспортної пригоди;

стихійного лиха, самовільного падіння предметів на застрахований транспортний засіб, нападу тварин;

пожежі, вибуху, самозаймання;

протиправних дій третіх осіб, не пов’язаних з незаконним заволодінням. А саме: крадіжки або спроби крадіжки, грабежу, розбою тощо;

незаконного заволодіння шляхом крадіжки, грабежу, розбою.

За вибором власника та/або експлуатанта транспортного засобу договір страхування може покривати всі перераховані ризики (повне КАСКО) або бути укладений лише на деякі з них (часткове КАСКО).

НАСК "Оранта" приймає на страхування транспортні засоби строком експлуатації до 8 років, а саме:

автомобілі легкові, вантажні, вантажно-пасажирські;

автобуси та мікроавтобуси;

причепи, напівпричепи;

сільськогосподарську та спеціальну техніку.

Страхова сума визначається за взаємною домовленістю сторін як:

дійсна вартість транспортного засобу на момент укладення договору;

частка від дійсної вартості транспортного засобу.

Договір страхування укладається, як правило, за умови франшизи – власної участі власника та/або експлуатанта транспортного засобу у відшкодуванні збитків. Франшиза встановлюється у відсотках від страхової суми або в абсолютному виразі.

Страхувальник може при укладенні договру страхування вибрати опцію – "без франшизи по склу" і, незалежно від розміру франшизи за договором, при пошкодженні тільки скляних деталей франшиза не застосовуватиметься!

Страховий тариф залежить від обраних страхових ризиків, типу та марки транспортного засобу, строку експлуатації, стажу та віку водіїв, наявності додаткового протиугінного пристрою, розміру франшизи, інших факторів та знаходиться в межах 3,5 – 8% страхової суми.

При пошкодженні скляних деталей та/або при незначних (до 2% страхової суми) пошкодженнях транспортного засобу довідка ДАІ не є обов’язковою.

ДТП визнається страховим випадком навіть у разі грубого порушення водієм Правил дорожнього руху.

Не встановлено жодних обмежень щодо зберігання застрахованого транспортного засобу в нічний час!

Страхове відшкодування сплачується в межах страхової суми, виходячи з витрат на ремонт транспортного засобу.

Страхувальник при укладенні договору може обрати варіант визначення вартості відновлювального ремонту:

за експертною оцінкою;

за рахунком гарантійної СТО.


Діяльність страхової компанії "Оранта" - 2020 (c).
Яндекс.Метрика