Пригодилось? Поделись!

Дія на людину постійних електричних полів та полів частотою 50 Гц

Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Факультет соціальнихнаук та соціальнихтехнологій

Кафедра „Школа соціальної роботи ім. В.І. Полтавця”

Реферат

з курсу «Основи охорони праці»

Тема: «Дія на людину постійних елœектричних полів та полів частотою 50 Гц»

Виконала: Годзула Олеся Вікторівна

Київ-2010


План

Вступ

1.  Електричне поле, механізм та джерела його виникнення

2.  Вплив елœектромагнітних полів на людину

3.  Джерела елœектромагнітного поля, які можуть становити небезпеку

Висновки

Бібліографія


Вступ

Людина стикається з дією елœектричного поля не лише маючи професію, пов’язану з роботою з елœектрикою чи певним специфічним обладнанням. Електричні поля в буквальному сенсі цього слова оточують людину у повсякденному житті, як на робочому місці, так і вдома, на вулиці тощо. Це пов’язано зі специфікою сучасного життя: елœектроприлади є необхідною його складовою і використовуються у всіх його сферах. А кожен елœектроприлад є джерелом елœектричного поля, і при використанні елœектроприладів варіюються лише інтенсивність цього поля і час, протягом якого користувач змушений перебувати під його дією.

Проблема впливу елœектричних полів на людину є предметом уваги і досить поширеною темою не лише наукової літератури. На сьогодні поширення набули статті про шкідливість полів, і журнали та інтернет-сайти, що пропонують такі статті, користуються популярністю не лише серед студентів, які пишуть реферати на дану тему, а й серед пересічних громадян, яким небайдуже здоров’я власне і своїх близьких.

Об’єктом вищезазначених статей та загалом літератури на дану тематику є елœектромагнітне поле, тобто елœектричне та магнітне поля розглядаються комплексно. Як перше, так і друге мають певний вплив на живі організми. Детальніше питання доцільності опису впливу цих полів як єдиного елœектромагнітного буде досліджене у першому розділі.


Розділ 1. Електричне поле, механізм та джерела його виникнення

Електричне поле створюється зарядами. Магнітне поле утворюється при русі елœектричних зарядів по провіднику. Наприклад, під час поширеного шкільного досліду з елœектризації ебоніту утворюється саме елœекричне поле, так як ебоніт не є провідником.

За визначенням, елœектромагнітне поле (також використовується абревіатура ЕМП) – це особлива форма матерії, за допомогою якої відбувається взаємодія між елœектрично зарядженими частинами. Фізичні причини існування елœектромагнітного поля пов'язані з тим, що елœектричне поле Е, що змінюється в часі, породжує магнітне поле Н, а Н, що змінюється, - вихрове елœектричне поле: обидва компоненти Е і Н, безперервно змінюючись, збуджують один одного. ЕМП нерухомих або таких, що рівномірно рухаються заряджених часток нерозривно пов'язане з цими частками. При прискореному русі заряджених часток, ЕМП "відривається" від них і існує незалежно у формі елœектромагнітних хвиль, не зникаючи з усуненням джерела (наприклад, радіохвилі не зникають і за відсутності струму в антені, що випромінює їх). [1]

Отже, елœектромагнітне поле створюється зарядами. Непорушні заряди створюють елœектричне поле, рухомі заряди — елœектричне й магнітне поле. Із цього випливає, що поділ на елœектричні й магнітні поля є доволі умовними. Якщо заряди нерухомі в одній інерційній системі координат, то відносно спостерігача в рухомій системі координат вони рухаються. В такому випадку непорушний спостерігача фіксуватиме лише елœектричне поле, а рухомий — елœектричне й магнітне поле водночас. Ці міркування свідчать про нерозризвність поняття елœектромагнітного поля. [2]

Проте інше джерело повідомляє, що недоцільно розглядати вплив елœектричного та магнітного полів як вплив єдиного елœектромагнітного поля за промислової частоти 50 Гц. Ефект впливу елœектромагнітного поля на біологічний об'єкт прийнято оцінювати кількістю елœектромагнітної енергії, що поглинається цим об'єктом при перебуванні його в полі. Встановлено, що в будь-якій точці поля в елœектроустановках надвисокої напруги (50 Гц) поглинœена тілом людини енергія магнітного поля приблизно в 50 разів менше поглинутої ним енергії елœектричного поля (в робочих зонах відкритих розподільних пристроїв та проводів ВЛ-750 кВ напруженість магнітного поля складає 20-25 А/м при небезпеки шкідливого впливу 150-200 А/м). На підставі цього був зроблений висновок, що негативна дія елœектромагнітних полів частотою 50 Гц обумовлена елœектричним полем.

Джерела елœектромагнітних полів можуть бути природного та антропогенного характеру. До природних джерел належать: Земля, Сонце, Космос. Електричне поле Землі має середню напруженість Е = 130 н/м. Менша напруженість у полюсів, більша – у екватора. При віддаленні від Землі вона зменшується за експонентою. Магнітне поле Землі має напруженість: у північного полюса – Н = 47,8А/м; у південного полюса Н = 39,8 А/м; у екватора Н = 19,9 А/м. Ці величини змінюються під впливом Сонячної активності, енергії космічних випромінювань. До цих вічно існуючих полів і випромінювань адаптувалося усе живе. [5]

Серед основних джерел елœектромагнітного поля антропогенного характеру можна перерахувати:

- Електротранспорт (трамваї, тролейбуси, потяги тощо);

- Лінії елœектропередач (міського освітлення, високовольтні тощо);

- Електропроводка (усередині будівель, телœекомунікації тощо);

- Побутові елœектроприлади;  - Телœе- і радіостанції (транслюючі антени);

- Супутниковий і стільниковий зв'язок (транслюючі антени);

- Радари;  - Персональні комп'ютери. [1]

Розділ 2. Вплив елœектромагнітних полів на людину

Ступінь біологічного впливу елœектромагнітних полів на організм людини залежить від частоти коливань, напруженості та інтенсивності поля, тривалості його впливу. Учені встановили, що найбільшу небезпеку для організму представляє тривале опромінення впродовж декількох років.

Внаслідок дії ЕМП можливі як гострі, так і хронічні ураження, порушення в системах і органах, функціональні зсуви в діяльності нервово-психічної, серцево-судинної, ендокринної, кровотворної та інших систем. Зазвичай зміни діяльності нервової та серцево-судинної системи зворотні, і хоча вони накопичуються і посилюються з часом, але, як правило, зменшуються та зникають при виключенні впливу і поліпшенні умов праці. Тривалий та інтенсивний вплив ЕМП призводить до стійких порушень і захворювань.

ЕМП низькочастотного діапазону (конкретно промислової частоти 50 Гц) викликають у працюючих порушення функціонального стану центральної нервової системи, серцево-судинної системи, спостерігається підвищена стомлюваність, млявість, зниження точності робочих рухів, зміна кров’яного тиску і пульсу, аритмія, головний біль. Також череж ЕМП можуть з’являтися роздратування, втрата уваги, зростати мовнорухової та зоровомоторної реакцій, підвищуватися межа нюхової чутливості, пригнічуватися харчовий та статевий рефлекси. Також згідно медичних досліджень у людей під впливом ЕМП фіксуються зміни показників білкового та вуглеводного обміну, збільшується вміст азоту в крові та сечі, знижується концентрація альбуміну та зростає вміст глобуліну, збільшується кількість лейкоцитів, тромбоцитів і відбуваються деякі інші зміни у складу крові. [4, 5, 7]

Дослідження тварин також можуть багато сказати про вплив ЕМП на живі організми, зокрема можливий вплив на людину. У тварин в перший період перебування у полі спостерігаються зміни поведінки: неспокій і збудження, рухова активність, намагання втікти із зони дії поля. Тривалий вплив приводив до зниження збудження, зростання процесів гальмування. Вплив ЕМП на тварин у період вагітності призводив до зростання кількості мертвонароджених, викиднів, каліцтв. Спостерігалися аналогічні наслідки, які проявлялися у наступних поколіннях. Мікроскопічні дослідження внутрішніх органів тварин виявили дистрофічні зміни тканин головного мозку, печінки, нирок, легенів, міокарду. Було зафіксовано порушення на клітинному рівні. [7]

Розділ 3. Джерела елœектромагнітного поля, які можуть становити небезпеку

Електромагнітні поля негативно впливають на людей, які безпосœередньо працюють із джерелами випромінювань, а також на населœення, яке проживає поблизу джерел випромінювання. Установлено, що більша частина населœення живе в умовах підвищеної активності ЕМП. [5]

Зокрема небезпеку можуть становити лінії елœектропередач. Здорова людина страждає від відносно тривалого перебування в полі ЛЕП. Короткочасне опромінення (хвилини) здатне привести до негативної реакції тільки у гіперчутливих людей або у хворих деякими видами алергії. Наприклад, відомі роботи англійських учених на початку 90-х років показали, що у ряду алергіків під дією поля ЛЕП розвивається реакція за типом епілептичної. При тривалому перебуванні (місяці - роки) людей в елœектромагнітному полі ЛЕП можуть розвиватися захворювання переважно серцево-судинної і нервової систем організму людини. Останніми роками в числі віддалених наслідків часто називаються онкологічні захворювання.

Найбільший вклад в елœектромагнітну обстановку будь-яких будівель в діапазоні промислової частоти 50 Гц вносить елœектротехнічне устаткування будівлі, а саме кабельні лінії, що підводять елœектрику до усіх квартир і інших споживачів системи життєзабезпечення будівлі, а також розподільні щити і трансформатори. У приміщеннях, суміжних з цими джерелами, зазвичай підвищений рівень магнітного поля промислової частоти, що викликається протікаючим елœектрострумом. Рівень елœектричного поля промислової частоти при цьому зазвичай не високий і не перевищує встановлені норми для населœення. Дослідники з університету Карнегі в Пітсбурзі (США ) сформулювали підхід до проблеми магнітного поля який вони назвали "розсудливе запобігання". Хоча знання відносно зв'язку між здоров'ям і наслідком перебування в магнітному полі залишаються неповними, але існують сильні підозри відносно наслідків для здоров'я. Зокрема вважається, що розвиток захворювань - передусім лейкемія - дуже ймовірно при тривалому опроміненні людини полями вищих рівнів (декілька годин в день, особливо вночі, в течії періоду більше року). Згідно з сучасними уявленнями, магнітне поле промислової частоти може бути небезпечним для здоров'я людини, якщо відбувається тривале опромінення ( регулярно, не менше 8 годин на добу, впродовж декількох років) з рівнем вище 0,2 мікротесел. Більшість побутових елœектроприладів має магнітне поле з таким рівнем опромінення на відстані 30см від них. [1]

Ірина Лігум у своїй статті наводить такий перелік небезпечних побутових елœектроприладів та ступінь їх небезпеки для користувачів:  

- мікрохвильова піч - небезпечний елœектричний прилад і потрібно перебувати від нього на відстані не ближче 30 см під час його роботи;  -

 пилосос - небезпечна відстань елœектромагнітного випромінювання - 60 см;  

- елœектроплитка - небезпека тривалого знаходження біля елœектроплити ближче, ніж 30 см, на жаль, рідко береться до уваги домогосподарками;  

- холодильник - в різних джерелах небезпека елœектромагнітного випромінювання різна і небезпечна відстань коливається від 30 см до 1,5 метра;  

- елœектричний чайник - область випромінювання до 25 см;  

- пральна машина - небезпечна відстань коливається від 40 до 60 см;  

- посудомийна машина - до 40 см;  

- елœектрична праска – небезпечна лише в режимі нагрівання і відстань небезпечного випромінювання – 20см;

- телœевізор - один з найнебезпечніших побутових приладів і відстань до нього має бути не менше 1,5 метрів, а для телœевізорів 29 дюймів і більше - відстань слід збільшити до 2 і більше метрів;

- кондиціонер - як і телœевізор, є одним з самих "випромінюючих" приладів, тому безпечно знаходитися не ближче 1,5 метрів;  

- комп'ютер - незважаючи на введення дуже жорстких заходів зі зниження елœектромагнітного випромінювання, цей прилад залишається досить небезпечним і бажано знаходитися не ближче 80 см від екрану;  

- радіотелœефон - напевно, найшкідливіший за елœектромагнітною дією на людину пристрій через дуже близьку відстань до людського мозку при використанні.[3]

Наведемо також деякі дані щодо ступеню небезпеки ПК. За узагальненим даними, у працюючих за монітором від 2 до 6 годин на добу функціональні порушення центральної нервової системи відбуваються в середньому в 4,6 рази частіше, чим у контрольних групах, хворобі серцево-судинної системи - в 2 рази частіше, хвороби верхніх дихальних шляхів - в 1,9 рази частіше, хвороби опорно-рухового апарата - в 3,1 рази частіше. Зі збільшенням тривалості роботи на комп'ютері співвідношення здоровіших і хворих серед користувачів різко зростає. Дослідження функціонального стану користувача комп'ютера, проведені в 1996 році Центром елœектромагнітної безпеки, показали, що навіть при короткочасній роботі (45 хвилин) в організмі користувача під впливом елœектромагнітного випромінювання монітора відбуваються значні зміни гормонального стану й специфічні зміни біострумів мозку. Особливо яскраво й стійко ці ефекти проявляються в жінок. Помічено, що в груп осіб (у цьому випадку це склало 20%) негативна реакція функціонального стану організму не проявляється при роботі із ПК менше 1 години. Виходячи з аналізу отриманих результатів зроблений висновок про можливість формування спеціальних критеріїв професійного відбору для персоналу, що використовує комп'ютер у процесі роботи.

Проте не можна у всіх проблемах користувачів ПК звинуватити ЕМП. Були виявлені такі можливі причини походження скарг користувачів персонального комп'ютера: - різь в очах: візуальні ергономічні параметри монітора, освітлення на робочому місці й у приміщенні;

- головний біль: аероіонний склад повітря в робочій зоні, режим роботи;  

- підвищена нервозність: елœектромагнітне поле, кольорова гама приміщення, режим роботи;  

- підвищена стомлюваність: елœектромагнітне поле, режим роботи;  - розлад пам'яті: елœектромагнітний поле, режим роботи;  

- порушення сну: режим роботи, елœектромагнітне поле;  - випадання волосся: елœектростатичні поля, режим роботи;  

- прищі й почервоніння шкіри: елœектростатичні поля, аероіонний і пиловий склад повітря в робочій зоні;  

- болі в животі: неправильна посадка через неправильне обладнання робочого місця;  

- біль у попереку: неправильна посадка користувача через обладнання робочого місця, режим роботи;  

- біль у зап'ястках і пальцях: неправильна конфігурація робочого місця, у тому числі висота стола не відповідає зросту й висоті крісла; незручна клавіатура; режим роботи. [1]

Щодо мобільних телœефонів, зараз ще немає однозначного й достовірного наукового підтвердження їх негативного впливу на людину, проте є дані щодо впливу їх на людину загалом. Фахівці Центру елœектромагнітної безпеки провели медико-біологічні експерименти по дослідженню впливу на фізіологічний і гормональний стан людини елœектромагнітного випромінювання мобільних телœефонів існуючих і перспективних стандартів стільникового зв'язку. При роботі мобільного телœефону елœектромагнітне випромінювання сприймається не тільки приймачем базової станції, але й тілом користувача, і в першу чергу його головою. Що при цьому відбувається в організмі людини і наскільки цей вплив небезпечний для здоров'я - однозначної відповіді на це питання дотепер не існує. Однак експеримент російських учених показав, що мозок людини не тільки відчуває випромінювання стільникового телœефону, але й розрізняє стандарти стільникового зв'язку. [1]


Висновки

Електричне поле оточує людину як за природних умов, так і у промисловому та побутовому середовищі. Як правило, його розглядають у комплексі з магнітним полем як єдинœе елœектромагнітне поле, хоча щодо доцільності такого підходу існують різні точки зору. Найчастіше людина має справу з полем частотою 50 Гц, яка прийнята як промислова частота (у США – 60 Гц).

Щодо впливу на людину елœектромагнітного поля промислової частоти, саме елœектричне поле розглядається як таке, яке може становити небезпеку. Магнітне поле, проте, за даними останніх досліджень, також «під підозрою» - йому приписується сприяння виникненню таких захворювань, як рак, лейкемія тощо. Електричне поле може згубно діяти на нервову систему, серцево-судинну систему, на протікання вагітності, змінювати склад крові, впливати на вироблення гормонів тощо. Вплив ЕМП залежить від його частоти, напруженості та інтенсивності, тривалості його впливу на організм.

Людина піддається впливові ЕМП не лише у випадку, якщо працює з його джерелами. Було досліджено негативний вплив на людину ЕМП від ліній елœектропередач, елœектротехнічного устаткування будівлі. Прилади, які сьогодні широко використовуються у побуті, мають свою небезпечну відстань випромінювання, ближче якої перебувати шкідливо при використанні цих приладів. Проте не завжди ЕМП є найбільш негативним чинником при їх використанні, що добре видно на прикладі аналізу симптоматики користувачів ПК. Також варто зазначити, що в цій сфері є ще багато непізнаного: це стосується зокрема впливу стільникових телœефонів на людину, а також магнітного поля і його впливу (адже курурудза, покладена поміж телœефонів, що одночасно дзвонять, перетворюється в поп-корн; а у людей, навколо жител яких індукція магнітного поля вище 0.3 мкТл, пухлини нервової системи та лейкози зустрічаються у 2 рази частіше).

Бібліографія

1.  Электромагнитное поле и его влияние на здоровье человека: Библиотека медицинской литературы. - Интегральная медицина ХХІ века: теория и практика. Доступно з: http://www.it-med.ru/library/ie/el_magn_field.htm.

2.  Електромагнітне поле: матеріал з Вікіпедії – вільної енциклопедії. Доступно з: http://uk.wikipedia.org/wiki/.

3.  Какие бытовые приборы опасны и на каком расстоянии: скорая помощь в техпоиске – журнал Техпоиск, 06.09.2007. Доступно з: http://tehpoisk.ru/articles/kakiebytpribopasny.

4.  Керб Л.П. Основи охорони праці: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2003. — 215 с.

5.  Небезпеки виробничої сфери та побуту (елœектричний струм, елœектромагнітні випромінювання): інформаційна стаття. Доступно з: http://www.djerelo.com/index.php?option=com_content&task=view&id=7887&Itemid=514/

6.  Жидецький В.Ц., Джигирей В.С., Мельников О.В. Основи охорони праці. – Львів: Афіша, 2000. – 348 с.


Дія на людину постійних електричних полів та полів частотою 50 Гц - 2020 (c).
Яндекс.Метрика