-
Пройти Антиплагиат ©


Педагогика Хід виконання роботи.

Количество просмотров публикации Хід виконання роботи. - 661

 Наименование параметра  Значение
Тема статьи: Хід виконання роботи.
Рубрика (тематическая категория) Педагогика1 .Знайти на глобусі екватор - нульову паралель.

2.Знайти крайні точки півночі та півдня, тобто точки, розташовані на 90 градусів північної та 90 градусів південної широти.

3. Дати відповіді на питання ˸

а) скільки градусів від екватора до північного полюса?

б )яку кількість паралелей можна провести на земній кулі?

4. Визначити на глобусі і фізичній карті, через скільки градусів проведені паралелі.

5. Знайти 30 градусів північної широти, 60 градусів північної широти, 20 градусів південної широти, 40 градусів південної широти. 6. На якій широті знаходяться˸ Київ, Москва, Делі, Нью-Йорк?

7. Знайти нульовий та 180 меридіани.

8. Дати відповіді на питання˸

а) від якої точки починається рахунок меридіанів?

б) чому називають півкулі східною і західною?

в) в якому напрямі ведеться відлік меридіанів?

9. Знайти географічну довготу˸ 130 градусів східної довготи, 160 градусів східної довготи, 20 градусів західної довготи, 30 градусів західної довготи.

10. Визначити географічні координати крайніх точок України.

11.Визначити географічні координати Мурманську,Донецьку,

Львова.

12.Знайти точки за наступними координатами˸ 60 градусів північної широти, 30 градусів східної довготи; 36 градучів північної широти, 140 градусів східної довготи.

ПАМ'ЯТКА

Важливо пам'ятати і навчити учнів правильно показувати по карті різні географічні об'єкти˸

1. Біля карти треба стояти так, щоб не затуляти її собою.

2. Показувати треба тільки указкою довжиною 50-70 см.

3. Площадні об'єкти ( низовини, озера, моря, кордони областей, держав) треба показувати, обводячи указкою межі з однієї точки по колу.

4. Географічні об'єкти треба називати, а потім показувати по карті.

5. Річки треба показувати від витіку до гирла.

При виконанні практичних робіт на контурній карті треба пам'ятати, що в четвертому класі проводяться лише найпростіші види робіт. Вимоги до роботи з контурною картою˸

1 .Підписувати назви географічних об'єктів великими друкованими буквами.

2.Підписувати треба˸- міста - справа від умовного знаку, річки - вздовж течії, гірські хребти - вздовж їх простягання, корисні копалини - справа від умовного знаку, озера,моря - підписуються по середині водоймища знизу до верху.

Не можна копіювати фізичну карту, краще гори визначити коричневим коліром у напрямку хребта, низовини і височини - зеленими і жовтими лініями в межах об'єкту. Кордони України позначаються червоним коліром.

Запитання і завдання для самостійної роботи.

1. Підготувати повідомлення „ Значення плану і карти в науці і практичній діяльності людини”.

2. Підібрати з географічної літератури ознаки, за якими можна орієнтуватися на місцевості ( 5-6 прикладів).

3. Підготувати картки з умовними знаками географічних карт, які вивчаються в 4 класі початкової школи з курсу „Я і Україна”.

Література.

Андреев Н.В. Топография и картография.- М. Просвещение,1991

Андреев Н.В. Картография с основами топографии. – М. Просвещение, 1990

Куприн А.М. Топография для всех. – М. Недра,1999


Хід виконання роботи. - понятие и виды. Классификация и особенности категории "Хід виконання роботи." 2015, 2017-2018.