-
Пройти Антиплагиат ©


Педагогика Характеристика та ознаки творчої обдарованості

Количество просмотров публикации Характеристика та ознаки творчої обдарованості - 712

 Наименование параметра  Значение
Тема статьи: Характеристика та ознаки творчої обдарованості
Рубрика (тематическая категория) ПедагогикаОбдарованість - це система, що розвивається протягом життя якість психіки, яке визначає можливість досягнення людиною більш високих, неабияких результатів в одному або декількох видах діяльності порівняно з іншими людьми.

Обдарована дитина - це дитина, який виділяється яскравими, очевидними, іноді видатними досягненнями (або має внутрішні передумови для таких досягнень) в тому або іншому виді діяльності.

Обдарованість часто проявляється в успішності діяльності, що має стихійний, самодіяльний характер.
Размещено на реф.рф
Наприклад, захоплений технічним конструюванням дитина може будинку з ентузіазмом будувати свої моделі, але при цьому не проявляти аналогічної активності ні в шкільній, ні в спеціально організованій позашкільної діяльності (гуртку, секції, студії). Крім того, обдаровані діти далеко не завжди прагнуть демонструвати свої досягнення перед оточуючими. Так, дитина, який складає вірші, розповіді, може приховувати своє захоплення від педагога.

В якості однієї з причин відсутності проявів того або іншого виду обдарованості може бути брак необхідних знань, умінь і навичок, а також недоступність (в силу умов життя) предметної області діяльності, відповідної даруванню дитини. Таким чином, обдарованість у різних дітей може бути виражена в більш або менш очевидною формі. Аналізуючи особливості поведінки дитини, викладач, психолог і батьки повинні робити свого роду ʼʼдопускʼʼ на недостатнє знання про його справжні можливості, розуміючи при цьому, що існують діти, чию обдарованість вони поки не змогли побачити.

Обдарованість у дитячому віці можна розглядати як потенціалу психічного розвитку по відношенню до подальших етапів життєвого шляху особистості.

Виходячи з цього, в практичній роботі з дітьми замість поняття ʼʼобдарована дитинаʼʼ слід використовувати поняття ʼʼознаки обдарованості дітейʼʼ (або ʼʼдитина з ознаками обдарованостіʼʼ).

Мотиваційний аспект поведінки обдарованої дитини може бути описаний наступними ознаками˸

підвищена виборча чутливість до певних сторонам предметної дійсності (знаків, звуків, кольором, технічних пристроїв, рослин і т.д.) або певних форм власної активності (фізичної, пізнавальної, художньо-виразною і т.д.), що супроводжується, як правило, переживанням почуття задоволення;

підвищена пізнавальна потреба, яка проявляється в ненаситної допитливості, а також готовність за власною ініціативою виходити за межі вихідних вимог діяльності. Яскраво виражений інтерес до тих або інших занять або сферами діяльності, надзвичайно висока захопленість будь-яким предметом, занурена в ту або іншу справу. Наявність настільки інтенсивної схильності до певного виду діяльності має своїм наслідком разючу завзятість і працелюбний. Перевагу парадоксальною, суперечливою і невизначеною інформації, неприйняття стандартних, типових завдань і готових відповідей;

висока вимогливість до результатів власної праці, схильність ставити дуже складні цілі і наполегливість у досягненні, прагнення до досконалості.

Психологічні особливості дітей, що демонструють обдарованість, можуть розглядатися лише як ознаки, які супроводжують обдарованість, але не обов'язково як фактори, її породжують. Блискуча пам'ять, феноменальна спостережливість, здатність до миттєвих обчислень і т.п. самі по собі далеко не завжди свідчать про наявність обдарованості. Тому наявність зазначених психологічних особливостей може служити лише підставою для припущення про обдарованість, а не для висновку про її безумовному наявності.


Характеристика та ознаки творчої обдарованості - понятие и виды. Классификация и особенности категории "Характеристика та ознаки творчої обдарованості" 2015, 2017-2018.