-
Пройти Антиплагиат ©


Педагогика УЯВА ПЕДАГОГА

Количество просмотров публикации УЯВА ПЕДАГОГА - 604

 Наименование параметра  Значение
Тема статьи: УЯВА ПЕДАГОГА
Рубрика (тематическая категория) ПедагогикаМета˸ визначення особливостей уяви педагога та її ролі у розв'язанні професій­них завдань, вироблення установки на самостійну роботу з розвитку уяви май­бутнього педагога

Обладнання˸картки із завданнями для діагностування рівня розвитку уяви Опорні поняття˸уява, прогностична діяльність, індивідуальні особливості уяви педагога

Завдання для студентів

1. Опрацювавши рекомендовану літературу підготуватися до обговорення тео ретичних питань

1 1 Поняття про уяву Уява в діяльності вчителя 1 2 Індивідуальні особливості уяви педагога 1 3 Засоби розвитку уяви

2. Виконати вправи на розвиток уяви

3. Підготуватися до моделювання фрагмента індивідуальної бесіди з учнем на тему ʼʼПричини низької успішності навчання школяраʼʼ Розробити варіанти бе­ сіди для учнів з низьким та високим рівнями успішності в навчанні Підготувати коментар для кожного варіанта бесіди

Список рекомендованої літератури

& 1 Кан-Калик В А Учителю о педагогическом общении — М , 1987 — С 114 — 117, 134-136, 178-180

2 Моделировачие педагогических ситуаций / Под ред Ю Н Кулюткина, Г С Сухобской - М , 1981 - 120с

3 Натадзе Р Г Воображение как фактор поведения // Хрестоматия по пси- хологии - М , 1987 - С 217-222

4 Основи педагогического мастерства Метод рекомендации для студентов II курса - М , 1988 - С 33-40

5 Регуш Л А Прогностическая способность учителя и её диагностика — Л , 1989 - С 4-21

6 Станиславский К С Работа актера над собой // Собр соч В 8 т — Т 2 — С 69-95

7 Юсупов Й М Психология взаимопонимания — Казань, 1991 — С 76 — 88УЯВА ПЕДАГОГА - понятие и виды. Классификация и особенности категории "УЯВА ПЕДАГОГА" 2015, 2017-2018.