-
Пройти Антиплагиат ©


Педагогика УРОК — ТЕАТР ОДНОГО АКТОРА

Количество просмотров публикации УРОК — ТЕАТР ОДНОГО АКТОРА - 1240

 Наименование параметра  Значение
Тема статьи: УРОК — ТЕАТР ОДНОГО АКТОРА
Рубрика (тематическая категория) ПедагогикаЗгадаймо слова відомого донецького вчителя В. Шаталова, навколо якого кипіли пристрасті захоплення, зневаги, заздрощів, розчарування в 70 —90-х роках XX ст.˸ ʼʼДумка, образ, слово можуть приходити до нас несподіваними комбінаціями. При цьому одні з них можуть переважати, інші відігравати допоміжні ролі, але, будучи взаємопов'язаними, відосо­битись вони вже не можуть ніколи. Це природні властивості нашої пам'яті, які знаходяться у витоках і наукового, і літературного (мис­тецького. — Авт.), і будь-якого іншого сприймання довколишнього світуʼʼ!. Хто коли-небудь слухав Шаталова, відвідав його уроки з фізи­ки, історії, географії, не міг не сповнитися поваги до нього за його різнобічні дидактичні пошуки, великий талант об'єднувати аудиторію, добирати собі помічників у відбуванні педагогічного дійства. Тим-то і викликав пристрасті Шаталов, що не вписувався в стереотип байдужого до позитивних почуттів учнів педагога. Зазнали зневаги в Україні, пе­редусім в отупілих керівників освітою, за подібні шаталівським пошу­ки М. Щетинін на Кіровоградщині, М. Гузик на Одещині. Доречно наго­лосити, що М. Гузик переніс ідею театру в клас і на школу, очоливши її як директор.
Размещено на реф.рф
Щоправда, вперше цю ідею реалізував на Черкащині в ці самі роки О. Захаренко.

Звичайно, вибудувати педагогічну дію за принципом театральної на уроці — справа зовсім не проста. Ще важчою вона є в межах школи.

Колективна дія акторського ансамблю на сцені зовсім інша, ніж пе­дагогічна дія в класі, де педагог-актор має відразу стати педагогом-режисером, передавши свої акторські функції учням. Постає питання, як зробити учнів діяльними, не байдужими до вчителя, до теми уроку. Більше того, як зробити їх щасливими від перебування на уроці, у школі, від спілкування з учителем на уроці і учителями в школі.

Для вчителя важливо, починаючи зі студентських років, опановувати курс практичного педагогічного мистецтва. З чого слід починати? З ос­мислення педагогічної дії. Це характерно і для театральної школи.

К. Станіславський пропонував різні варіанти початку роботи з уч­нями, наприклад організацію самодіяльного спектаклю, в якому діти за власним вибором виконували б ролі чи імпровізації, відвідували і об­говорювали театральні спектаклі, брали участь у дискусіях тощо. Але в усіх цих випадках він спрямовував учнів до певної мети, допомагаючи усвідомити сутність того мистецтва, якого вони прийшли навчатися.

Мистецтво актора — це мистецтво сценічної дії. У театрі лише те набуває сили і переконливості, що виражається через дію. Дія є голов­ним засобом сценічної виразності. Через активну цілеспрямовану органіч­ну дію втілюється внутрішнє життя образу і розкривається ідейний

1 Шаталов В. Ф. Учить всех, учить каждого // Педагогический поиск. — М., 1987. - С. 150

задум твору Цьому завданню мають підпорядковуватись артистична техніка і творчий метод, якщо під дією розуміємо живий органічний процес, спрямований на здійснення визначеної мети

Педагогічну дію поєднує з театральною їхня органічність, що спря­мовує процес творчості за законами самої природи Це означає, що і актор, і педагог, як і в житті, мусять набути досвіду по-справжньому бачити, слухати, мислити, переживати, а не уявлятися такими, що мис­лять, переживають, діють Проте в органічності прихована і відмінність між актором та педагогом, а отже, й між відповідними діями Якщо актор має навчитися правильно сприймати, оцінювати, знаходити рішення і впливати на суб'єктів, які його оточують, в умовах художнього уза­гальнення, то педагог, концентруючи в собі акторсько-режисерські мож­ливості, — доводити результати свого впливу до художнього узагаль­нення Якщо акторові доводиться на сцені по-новому вчитися всього, що йому вже знайоме в житті, то педагогові слід навчатися бути природ­ним, самим собою, тобто вчителем з поглибленим баченням життя через призму своєї професії Та йому не завадить і систематично тренувати органічність дії для умов публічності Досконалість і акторської, і педа­гогічної професії слід відкривати в їх труднощах Доказом цього є сло­ва Станіславського ʼʼПам'ятайте, моє завдання — навчити вас важкої пращ ʼʼ' У нього є дивовижні за своєю мудрістю і точністю фрази про почуття ʼʼЗбуджуйте ваші почуття, але не торкайтеся їхʼʼ, ʼʼУ найкра­щих акторів [почуття] з'являються інтуїтивноʼʼ2


УРОК — ТЕАТР ОДНОГО АКТОРА - понятие и виды. Классификация и особенности категории "УРОК — ТЕАТР ОДНОГО АКТОРА" 2015, 2017-2018.