-
Пройти Антиплагиат ©


Педагогика УРОК ЯК ДІАЛОГІЧНА ВЗАЄМОДІЯ

Количество просмотров публикации УРОК ЯК ДІАЛОГІЧНА ВЗАЄМОДІЯ - 932

 Наименование параметра  Значение
Тема статьи: УРОК ЯК ДІАЛОГІЧНА ВЗАЄМОДІЯ
Рубрика (тематическая категория) ПедагогикаМета˸поглиблення знань про діалог у навчанні, формування вмінь порівняльного аналізу моделей уроку-діалогу і уроку монологу, розвиток особистісних складни­ків досвіду гуманістичного навчання — діалогічного мислення, педагогічної рефлекси, емпати, ідентифікації

Обладнаннявідеозаписи уроків, зразки різних варіантів уроків, опубліковані в педагогічній літературі, роздатковий дидактичний матеріал

Опорні поняття˸гуманістичне навчання, авторитарне навчання, урок-діалог, урок-монолог, співробітництво на уроці, ситуація успіху у навчанні, психологічна пози­ція вчителя й учня на уроці, персоналізація учня у навчанні, емоційна захищеність учня на уроці, пізнавальна активність учня на уроці

Завдання для студентів

1. Опрацювавши рекомендовану літературу, підготуватися до співбесіди

1 1 Гуманістичне та авторитарне навчання Сутність, результативність, перспек­тиви розвитку

1 2 Поняття діалогу у навчанні Критерії ефективності уроку-діалогу 1 3 Особистісні складники майстерності вчителя у забезпеченні навчального діалогу

2. Виконати вправи 1, 2, 4

3. Змоделювати загальну побудову уроків, розроблених за однією темою і для одного класу (тема, клас — за вибором студента), але з різних педагогічних по­ зицій — авторитарного і гуманістичного навчання Визначити педагогічну ефек­ тивність цих різних моделей уроку

Список рекомендованої літератури

1 Основи педагогического мастерства / Под ред Й А Зязюна — М , 1989 — С 210-238

2 Педагогічна майстерність / За ред І А Зязюна — К , 1997 — С 268 — 287

3 Амонашвили Ш А Психологические основи педагогики сотрудничества — К, 1991 - С 5-10,46-96

4 Курганов С Ю Ребенок и взрослый в учебном диалоге — М , 1989 — С 3—11

5 Педагогічний пошук / Упоряд І М Баженова, Пер з рос — К , 1988 — 496 с (досвід учителів-новаторів за вибором студента)

6 Сухомлинський В О Сто порад учителеві / Вибр твори У 5 т — К , 1976 — Т 2 -С 452-454,470-473,478-481

7 Фридман Л М Педагогический опыт глазами психолога Кн для учите­ ля - М , 1987 - С 11-34УРОК ЯК ДІАЛОГІЧНА ВЗАЄМОДІЯ - понятие и виды. Классификация и особенности категории "УРОК ЯК ДІАЛОГІЧНА ВЗАЄМОДІЯ" 2015, 2017-2018.