-
Пройти Антиплагиат ©Главная » Рефераты » Текст работы «Реінжиніринг бізнес-процесів на підприємстві ТОВ "УКР-ПАК"»


Реінжиніринг бізнес-процесів на підприємстві ТОВ "УКР-ПАК"

Проведення комплексного аналізу діяльності підприємства ТОВ "УКР-ПАК" шляхом реінжинірингу бізнес-процесів та застосуванням інновацій. Сутність та основні завдання процедури реіжинірингу. Розробка заходів необхідних для покращення діяльності підприємства.

Дисциплина: Экономика и экономическая теория
Вид работы: реферат
Язык: украинский
Дата добавления: 12.11.2015
Размер файла: 19 Kb
Просмотров: 1637
Загрузок: 19

Все приложения, графические материалы, формулы, таблицы и рисунки работы на тему: Реінжиніринг бізнес-процесів на підприємстві ТОВ "УКР-ПАК" (предмет: Экономика и экономическая теория) находятся в архиве, который можно скачать с нашего сайта.
Приступая к прочтению данного произведения (перемещая полосу прокрутки браузера вниз), Вы соглашаетесь с условиями открытой лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная (CC BY 4.0)
.

Міністерство освіти і науки України

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Кафедра документознавства та інформаційної діяльності

Практична робота №2

Тема: Реінжиніринг бізнес-процесів на підприємстві ТОВ "УКР-ПАК"

План

1. Визначити чи відповідає аналізоване підприємство характерним рисам реіжинірингу. Яким саме?

2. Визначити тип реінжинірингу для аналізованого підприємства.

3. Які, на Вашу думку, процеси на підприємстві потрібно реконструювати для покращення діяльності підприємства? Як саме це варто зробити? Чому?

1. Визначити чи відповідає аналізоване підприємство характерним рисам реіжинірингу. Яким саме?

ТОВ "УКР-ПАК" (09117, Київська обл., м. Біла Церква вул. Гагаріна, 37-а) є одним із провідних виробників сучасного і якісного устаткування для харчової промисловості в Україні та країнах ближнього зарубіжжя. Підприємство 11 років працює на ринку виробництва технологічного устаткування для харчової промисловості. За цей період нагромаджений унікальний досвід розробки і впровадження інноваційних продуктів у сфері виробництва й експлуатації технологічного устаткування.

Технічні фахівці ТОВ “УКР-ПАК” надають рекомендації по установці і налаштуванню устаткування, а також консультують обслуговуючий персонал компанії-замовника про можливі причини і способи усунення несправностей у випадку їхнього виникнення.

2. Визначити тип реінжинірингу для аналізованого підприємства

Основні типи імпортованої та власної продукції ТОВ “УКР-ПАК”:

- Водоохолоджувачі;

- Сатуратори;

- Лінії розливу;

- Укупорочне устаткування;

- Етикетировочне устаткування;

- Пакувальне устаткування;

- Глазуровочне устаткування;

- Конвеєри;

Гвинтові компресори;

Устаткування видуву ПЕТ тари.

В сучасних економічних умовах все більшу роль має розробка нових методів ефективного управління компанією. Одним з таких методів є реінжиніринг бізнес-процесів. Механізм його дії заснований на застосуванні останніх досягнень науки і техніки, постійному оновленні бізнесу, інноваціях, що так актуально для сучасного рівня розвитку нашої країни.

3. Які, на Вашу думку, процеси на підприємстві потрібно реконструювати для покращення діяльності підприємства? Як саме це варто зробити? Чому?

Реінжиніринг застосовується майже у всіх сферах бізнесу. Його соціальна значимість визначається багатостороннім використанням людського фактору, масштабним застосуванням новітніх технологій і розробок, вирішенням складних комплексних проблем. В ході реінжинірингу відбувається не тільки «горизонтальне», але і «вертикальне» стиснення процесів (там, де раніше виконавець для прийняття рішення звертався до керівництва, тепер приймає рішення самостійно).

1. Аналізоване підприємство відповідає характерним рисам реінжинірингу. По-перше, уся його діяльність зорієнтована на споживача, тобто за будь-яких умов підприємство намагається максимально задовольнити усі потреби споживача і навіть запропонувати йому додаткові бонусні пропозиції. Виробничий асортимент устаткування перш за все орієнтується на якість продукції, що завжди дуже доречно, адже конкуренція стрімко зростає і якість для споживача є чи не найвагомішим чинником у виборі продукції. По-друге, слід сказати, що ТОВ "УКР-ПАК" має вже певні сформовані свої критичні фактори успіху, серед яких чималий досвід (більше 11 років плідної роботи), що вже викликає довіру у потенційного покупця; якість продукції; ефективна робота на міжнародному рівні та багато інших.

2. Для даного підприємства підходить другий тип реінжинірингу: реструктурування бізнес-процесів, оскільки на даний момент справи в організації в цілому йдуть непогано, але погіршилась динаміка розвитку, почали випереджати конкуренти. Основним завданням підприємства є постійне досягнення кращого конкурентного положення у власній галузі. У даному випадку простого покращання бізнес процесів недостатньо, адже специфіка роботи підприємства змушує весь час гнатися за найновішими технологіями, щоб бути першими. Такий тип реструктурування поряд з підвищенням внутрішньої ефективності робить акцент на зв'язок з зовнішнім оточенням організації, замикаючи бізнес-процеси на споживача. Також сюди входять постійне представлення нових продуктів, створення іміджу, управління торговою маркою і т.д. В результаті його успішного використання забезпечуються посилення конкурентної позиції на ринку.

3. Щоб забезпечити сталий розвиток підприємства застосування процесу реінжинірингу є не відворотнім. Для максимально ефективної діяльності слід розробляти нові продукти на основі світової якості та досвіду;провести повну реструктуризацію матеріально-технічної бази з метою запобігання лише екстенсивного розвитку; сформувати розробку всіх стадій кожного проекту з метою спрощення та зручності роботи з замовниками та покупцями; оновлення іміджу шляхом цікавого сучасного ефективного PR-у. Залучення нових інвестицій, адже при такому типі реінжинірингу будуть значні витрати.

Висновок

Говорячи про переваги реінжинірингу, слід сказати, що немало випадків проведення бізнес-реінжинірингу закінчується невдачами. Звичайно це трапляється тоді, коли робляться спроби видати за бізнес-реінжиніринг дещо інше, але при цьому очікується результат масштабу, який передбачається в бізнес-реінжинірингу.

В Україні поява і становлення бізнес-реінжинірингу пов'язується звичайно з бажанням суттєво покращити ринкову діяльність, влити в нього нову кров, ліквідувати кризові явища. Стосовно до специфіки української економіки, стратегічною задачею підприємства є шляхом здійснення комплексної програми реінжинірингу, що включає якісне вдосконалення основних бізнес-процесів з одночасним застосуванням нових інформаційних технологій, досягти модернізації та суттєвого підвищення ефективності бізнесу для забезпечення стійкого економічного розвитку країни.

У аналізованому підприємстві чітко сформовані мета та засади діяльності, проте удосконалення означає розвиток і прибуток, а інколи удосконалення замало, що і змушує проводити реінжиніринг бізнес-процесів. Слід зазначити, що об'єктом реінжинірингу є процес а не підприємство, тобто сама робота підприємства.

Заказать работу без рисков и посредников
Хочу скачать данную работу! Нажмите на слово скачать
Чтобы скачать работу бесплатно нужно вступить в нашу группу ВКонтакте. Просто кликните по кнопке ниже. Кстати, в нашей группе мы бесплатно помогаем с написанием учебных работ.

Через несколько секунд после проверки подписки появится ссылка на продолжение загрузки работы.
Сколько стоит заказать работу? Бесплатная оценка
Повысить оригинальность данной работы. Обход Антиплагиата.
Сделать работу самостоятельно с помощью "РЕФ-Мастера" ©
Узнать подробней о Реф-Мастере
РЕФ-Мастер - уникальная программа для самостоятельного написания рефератов, курсовых, контрольных и дипломных работ. При помощи РЕФ-Мастера можно легко и быстро сделать оригинальный реферат, контрольную или курсовую на базе готовой работы - Реінжиніринг бізнес-процесів на підприємстві ТОВ "УКР-ПАК".
Основные инструменты, используемые профессиональными рефератными агентствами, теперь в распоряжении пользователей реф.рф абсолютно бесплатно!
Как правильно написать введение?
Подробней о нашей инструкции по введению
Секреты идеального введения курсовой работы (а также реферата и диплома) от профессиональных авторов крупнейших рефератных агентств России. Узнайте, как правильно сформулировать актуальность темы работы, определить цели и задачи, указать предмет, объект и методы исследования, а также теоретическую, нормативно-правовую и практическую базу Вашей работы.
Как правильно написать заключение?
Подробней о нашей инструкции по заключению
Секреты идеального заключения дипломной и курсовой работы от профессиональных авторов крупнейших рефератных агентств России. Узнайте, как правильно сформулировать выводы о проделанной работы и составить рекомендации по совершенствованию изучаемого вопроса.
Всё об оформлении списка литературы по ГОСТу Как оформить список литературы по ГОСТу?
Рекомендуем
Учебники по дисциплине: Экономика и экономическая теорияреферат по предмету Экономика и экономическая теория на тему: Реінжиніринг бізнес-процесів на підприємстві ТОВ "УКР-ПАК" - понятие и виды, структура и классификация, 2017, 2018-2019 год.Заказать реферат (курсовую, диплом или отчёт) без рисков, напрямую у автора.

Похожие работы:

Воспользоваться поиском

Похожие учебники и литература 2019:    Готовые списки литературы по ГОСТ

Макроэкономика
Экономическая теория
Экономический словарь
Транспортная задача и транспортная модель
Собственность. История развития и ключевые вопросы.
История экономических учений. Краткий курс.
История экономических учений. Курс лекций.
Экономическая теория. Учебник.
Мировая экономика. Курс лекций.
Основы микроэкономки
Валютные операции и валютное регулирование
История экономических учений. Учебник.
Экономика
Макроэкономика
Билеты по экономической теории
Учебники, лекции, шпаргалки по экономике
Основы экономической теории - базовый курс
Экономический рост: значение, различия, методы исследования
АФХД лекции
АФХД лекции 2
Исследование экономических процессов
Основы экономики
Экономика отраслевых рынков
Экономика общественного сектора
Микроэкономика. Курс лекций
История отечественной экономической мысли
Экономическая политика государства
Экономика учебник онлайн
Основы экономики. учебник
Экономическая теория. Учебник 2017
Собственность в экономике
Совершенная конкуренция
Макроэкономика учебникСкачать работу: Реінжиніринг бізнес-процесів на підприємстві ТОВ "УКР-ПАК", 2019 г.

Перейти в список рефератов, курсовых, контрольных и дипломов по
         дисциплине Экономика и экономическая теория