Пройти Антиплагиат ©Главная » Рефераты » Текст работы «Словник слів іншомовного пожодження економічного змісту»


Словник слів іншомовного пожодження економічного змісту

Зміст слів іншомовного походження із обраного фаху. Відокремлення із величезної кількості слів іншомовного походження терміносистеми економічного змісту дає можливість студентам-економістам працювати з ними під час занять із "Української ділової мови".

Дисциплина: Иностранные языки и языкознание
Вид работы: методичка
Язык: украинский
Дата добавления: 8.03.2009
Размер файла: 48 Kb
Просмотров: 3258
Загрузок: 16

Все приложения, графические материалы, формулы, таблицы и рисунки работы на тему: Словник слів іншомовного пожодження економічного змісту (предмет: Иностранные языки и языкознание) находятся в архиве, который можно скачать с нашего сайта.
Приступая к прочтению данного произведения (перемещая полосу прокрутки браузера вниз), Вы соглашаетесь с условиями открытой лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная (CC BY 4.0)
.

51

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ КОНДРАТЮКА

КАФЕДРА УКРАЇНОЗНАВСТВА ТА ГУМАНІТАРНОЇ

ПІДГОТОВКИ

СЛОВНИК ІНШОМОВНИХ СЛІВ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

ПОЛТАВА

2003

Словник іншомовних слів

для студентів економічного

факультету / Укл. Ю.О. Єщенко

Відп. за вип. - канд.іст.наук, доцент Н.К.Кочерга

Полтава: ПНТУ, 2003 - 33 с.

Затверджено радою університету

Протокол № 4 від 29.12.2002 р.

Науковий редактор Н.В.Жигилій

Коректор -

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ!

Якщо ви хочете знати зміст слів іншомовного походження із обраного фаху - цей словник для вас. Підготовлений викладачами кафедри українознавства та гуманітарної підготовки спільно із студентами, словник допоможе вам при вивченні багатьох дисциплін економічного профілю - обліку і аудиту, менеджменту, фінансів і кредиту та ін.

Укладачі словника ставили своїм завданням відокремити із величезної кількості слів іншомовного походження терміносистеми економічного змісту, дати можливість студентам-економістам працювати з ними під час занять із “Української ділової мови”, інших дисциплін економічного профілю. Хоча, безперечно, в сучасній ринковій економіці України слів іншомовного походження економічного змісту знайдете значно більше, ніж вміщено у словнику.

Статті у словнику складаються із реєстрового слова (слова-заголовка), етимологічної довідки і дефініції (короткого тлумачення).

У словник уведені слова іншомовного походження активної економічної лексики, яка поповнила українську мову останніми роками. Словник містить близько 500 іншомовних слів.

А

Абандон (фр. 'abandon') - відмова страхувальника від своїх прав на застраховане майно на користь страхівника з метою отримання від нього певної страхової суми.

Абекор (англ. abecor) - скорочена назва міжнародного банківського об”єднання у складі 10 учасників - великих європейських банків, яке сприяє міжбанківському обміну інформацією та здійсненню наукових досліджень.

Абонемент (фр. 'abonnement') - документ на право обслуговування або користування чим-небудь.

Аваль (фр. 'aval') - банківська гарантія що передається у формі підпису на лицьовій стороні векселя.

Аваліст - особа яка надає вексельне поручництво тобто та що здійснила аваль.

Аванс (фр. 'avance') - грошова сума що надається за рахунок майбутніх платежів за матеріальні цінності виконані роботи та надані послуги.

Авізо (італ. 'avviso') - у банківській комерційній практиці офіційне повідомлення про виконання розрахункової операції.

Авіста (італ. 'a vista' - після пред'явлення) - напис на векселі або іншому документі грошових розрахунків який засвідчує що оплата цього документа повинна бути здійснена при його поданні чи через певний термін із дня його подачі.

Автаркія (гр. 'avtarkeia' - самозадоволення) - в економічній практиці: політика створення замкненого самодостатнього господарства в межах окремої країни із закріпленням внутрішнього ринку за монополіями.

Авуари (фр. 'avoir' - майно) - 1) в широкому значенні - різні активи (грошові кошти, чеки, векселі, перекази, акредитиви), за рахунок яких можуть бути здійснені платежі й погашені зобов'язання їх власників; 2) у вузькому розумінні - кошти банку в іноземній валюті, цінних паперах і золоті, що зберігаються в закордонних банках.

Агент [торговельний] (англ. 'agent' лат. 'agens' - діючий) - юридична або фізична особа, що здійснює юридичні дії за рахунок і в інтересах іншої особи.

Адвертайзинг (англ. 'advertising') - система реклами, організація та процес інформування.

Адендум (лат. 'addere' - додавати) - доповнення до договору, в якому можуть змінюватися або конкретизуватися ті або інші умови.

Аджастер (англ. 'adjuster') - спеціаліст у галузі складання диспаш-рахунків (щодо збитків між судном, вантажем та фрахтом, пов'язаних із загальною аварією).

Ажіо (італ. 'aggio') - 1) сплата, що перевищує встановлений курс валюти або номінальну ціну акції. Термін використовується при підвищенні валютного курсу. Ажіо також називають додаток до продажної ціни валюти за особливих умов її реалізації (обміну) - за терміновість обміну, її обсяг та інші пільгові умови або додаток до ціни акції (якщо акції розміщено на ринку цінних паперів); 2) термін, який використовують, характеризуючи інфляцію. Використовують для порівняння цінності металевих (золотих, срібних) грошей та їх паперових еквівалентів за номіналом.

Аквізитор (лат. 'acquisitor') - страховий працівник або агент, який займається укладанням нових договорів добровільного страхування, або тих, дiя яких закінчилася достроково.

Аквізиція (лат. 'acquico') - робота із залученням осіб до укладання нових договорів добровільного страхування.

Акредитив (нім. 'akkreditiv' лат. 'accreditivus' - довірчий) - 1) вид банківського рахунку, який використовують для іногородніх безготівкових розрахунків між підприємствами за рахунок спеціально заброньованих коштів; 2) іменний грошовий документ, що засвідчує право особи на отримання в банківському закладі вказаної у ньому суми.

Акцепт (лат. 'acceptus' - прийнятий) - одна з форм безготівкових розрахунків між господарськими суб'єктами за продукцію, надані послуги або виконані роботи, яка передбачає отримання згоди покупця на сплату за продукцію (виконані роботи, надані послуги).

Акцептант (лат. 'acceptantis' - приймаючий) - особа, що бере на себе обов'язки оплатити в обумовлені строки вексель, рахунок.

Альпарі (італ. 'al pari' - -нарівні) - відповідність біржового курсу цінних паперів або валюти їх номіналу.

Амендмент (лат. 'amendo') - 1) заява про зміни; 2) поправка до резолюції.

Андерайтер - особа, яка бере на себе обов'язки з розміщення, реалізації цінних паперів (акцій) на ринку.

Андерайтинг (англ. 'underwriting') - розміщення цінних паперів за публічною передплатою через посередників, функції яких зазвичай виконують інвестиційні банки.

Ануїтет (лат. 'annuitas') - вид державної позики, з якої кредитор періодично одержує певний прибуток, що встановлюється з розрахунком на поступову оплату боргу й процентів з нього.

Аудієнція (лат. 'audientia' - слухання) - офіційний прийом у особи, яка займає високу посаду.

Афірмація (лат. 'affirmatio') - створення, посвідчення.

Афорфе (фр. 'a forfair') - див. Фортейтинг.

Б

База (фр. base гр. basis) - підприємство з приймання, зберігання, переробки та відпускання товару оптовим покупцям.

Бай-бек (англ. 'buy-back') - 1) довгострокова товарообмінна операція, коли поставки машин та устаткування в кредит надалі оплачуються продукцією, що вироблена на їх основі; 2) купівля корпорацією власного товару на відкритому ринку аби скоротити число неоплаченої частки.

Банк (фр. 'banque') - заклад, що займається фінансовими та кредитними операціями, переважно як посередник між юридичними та фізичними особами, що шукають застосування своїм грошовим коштам, та юридичними й фізичними особами, що потребують їх.

Банкір (нім. 'bankier' фр. 'banquier') - банківський ділок, великий акціонер банку або власник банкірського дому.

Банкнота (англ. 'bank-note') - кредитні знаки грошей, що їх випускають емісійні банки для заміни металевих грошей як засіб обігу й платежів.

Банко (італ. 'banco' - лава) - ціна або курс, за якими банк продає та купує цінні папери.

Банкомат (фр. 'banque' + гр. 'automates') - автоматичний електронний апарат, що здійснює виплату готівкою за індивідуальним банківським магнітним чеком вкладника (кредитною карткою).

Банкрутство (фр. 'banqueroute') - боргова неспроможність, припинення платежів за борговими зобов'язаннями окремими підприємцями або акціонерними товариствами.

Баратрія (англ. 'barratry') - збиток, завданий судну або вантажу навмисними діями членів судової команди.

Бербоут-чартер (англ. 'bareboat charter') - фрахтування судна без екіпажу. На відміну від звичайного чартера, який є договором перевезення, Б-ч. є договором найму. Фрахтувальник сам наймає екіпаж і несе всі видатки за експлуатацію судна.

Беквордейшн - див. Контанго.

Беса - зниження курсу цінних паперів, що котуються на ринку.

Бід (англ. 'bid') - 1) зобов'язання купити товар за визначену ціну, наприклад, за курсом, за яким дилер купить або візьме до торгу валюту;

2) ставка цінних паперів або контракт за вказаною ціною.

Бізнесмен (англ. 'businessman') - комерсант, підприємець, людина, яка робить вигідну справу (бізнес).

“Білий слон” (англ. 'white elephant') - біржовий жаргон, вираз, що означає угоду, за якою попередньо відомо, що витрати перебільшують потенційні можливості очікуваного прибутку з неї. Угода типу «Білий слон» проводиться для того, щоб знизити ринкові ціни (курси цінних паперів) на біржі, якщо є необхідність у терміновому збуті товару.

Бодмерія (нім. 'bodmerei') - грошова позика під заставу судна та вантажу за рахунок їх власників, яку бере капітан судна в разі необхідності для завершення рейсу.

Бонд (англ. 'bond') - такий стан товару, коли він ще не оплачений провізним митом.

Бони (фр. - 'bon') - 1) кредитні документи, які дають утримувачу право отримання у вказаний строк визначеної грошової суми; 2) тимчасові паперові гроші, які вийшли з обігу і стали предметом колекціонування, вивчення.

Бонус (лат. 'bonus') - комісійна винагорода, плата за надані комісійні послуги. На товарному ринку розміри Б. отримуються у відсотках до вартості проданого (обмінного або закупленого) товару і змінюються залежно від стану товару, попиту на нього, каналів продажу, об'єму продажу тощо.

Борд (англ. 'board') - умова, за якою товар слід доставити на борт судна за рахунок продавця.

Бракераж (старонім. 'brak' + фр. суфікс '-ge') - виявлення браку і перевірка відповідності продукції стандартам або технічним умовам

Брокер (англ. 'broker') - посередник при укладанні договорів, який спеціалізується на певних видах товарів, послуг; діє за дорученням і за рахунок клієнтів, отримуючи від них спеціальну винагороду.

Брокеридж - винагорода, отримана брокером від клієнтів. Розраховується у відсотках від вартості укладених за участю брокера угод (див. Куртаж).

Брутто (італ. 'brutto') - 1) маса товару з упаковкою; 2) валовий прибуток без вирахування витрат .

Брутто-премія - сума внесків страхування, яка розраховується, виходячи з брутто-ставки та розміру страхової суми.

Брутто-ставка - тарифна ставка внесків страхування.

Бюджет (англ. 'bedget', букв. - сумка) - план доходів та видатків держави, установи, підприємства або окремої особи на певний період.

Бюро (фр. 'bureau') - 1) колегіальний орган, група осіб, які обираються або призначаються для керівної роботи в будь-якій організації, закладі;

2) канцелярія, контора, відділ, установа.

Бюрократ - (фр. 'bureaucrate') - 1) особа, яка належить до бюрократії;

2) посадова особа, яка виконує свої обов'язки формально, на шкоду справі.

В

Вальвація (фр. 'evaluation') - 1) грошова одиниця тієї або іншої країни;

2) грошові знаки іноземних держав, а також кредитні й платіжні документи, які виражені в іноземних грошових одиницях та використовуюються в міжнародних розрахунках.

Валоризація (фр. 'valorisation') - 1) підвищення ціни товарів, курсу цінних паперів і т. ін. за допомогою державних заходів; 2) те ж, що і Ревальвація.

Валюта (іт. 'valuta') - 1) грошова одиниця даної країни; 2) тип грошової системи (золота, срібна, паперова В.); 3) грошові знаки іноземних держав, а також кредитні й платіжні документи в іноземних грошових одиницях, які використовуються в міжнародних розрахунках.

Варіофікація (лат.vario) -випуск різних варіантів однієї продукції.

Ваучер (англ.voucher) -1)Приватизаційний чек, документ, який обмінюється на акції підприємства, що приватизується. 2)Документ, що підтверджує оплату товарів та послуг, видачцу кредиту, отримання грошей тощо.

Ведмідь (англ. 'bear') - у біржовій практиці термін, який означає “спекулянт”, який “грає” на зниження.

Вексель (нім. wechsel) - письмове боргове зобов”язання встановленої форми, яке дає його власникові право вимагати від боржника сплати зазначеної у векселі суми грошей у вказаний термін.

Велфер (англ. 'welfare') - 1) американський пропагандистський термін, який означає ідеальний стан економіки держави із забезпеченням благополуччя всього народу; 2) фінансова допомога американського уряду або приватної організації бідним та нужденним людям.

Венчурний (англ. venture) - пов”язаний з комерційним ризиком, ризикований; венчурні фірми - маленькі фірми в галузі наукових досліджень, інженерних розробок, створення та впровадження нововведень ризикованого характеру.

Вердикт -(англ.,франц. verdict) - 1) рішення присяжних засідателів у суді з приводу винності чи невинності підсудного; 2) переносно - винести вердикт - ухвалити і оголосити рішення з будь-якого питання.

Верифікація (фр. 'verification') - перевірка документів, розрахунків.

Вестинг (англ. vesting) - право робітників на отримання допомоги з фондів, утворених за рахунок внесків працедавців, напр., пенсійних внесків.

Вестернізація (англ. 'western') - бездумне запозичення англо-американського або західно-європейського способу життя - в галузі економіки , політики тощо.

Віремент (від франц. virement) - банківська операція , перерахування певної суми з поточного рахунку однієї особи на поточний рахунок іншої .

Вокодер (англ. 'vocoder') - вид телефонного зв'язку, при якому мова передається в закодованому вигляді; застосовується на лініях далекого зв'язку для збільшення їх пропускної здатності.

Вотинг-траст (англ. votetrust) - угода, спільно з якою акціонери передають своє право голосу довіреним особам.

Г

Газгольдер (англ. 'gasholder': 'big gas' - газ, 'holder' - тримач) - стаціонарне газосховище - металевий резервуар для нагромадження і зберігання газу.

Гарант (фр. 'garant') - поручник, той, хто дає гарантію.

Гарантія (фр. 'garantie') - порука, забезпечення.

Гармонізація (нім. 'harmonisierung') - погодження.

„Гарячі гроші” (англ. 'hot money') - грошові номінали, які стихійно переміщуються з однієї країни до іншої з метою збереження вартості або витягання величезного прибутку.

Генералізація (лат. 'generalis' - загальний) - узагальнення, логічний перехід від окремого до загального підпорядкування окремих явищ загальному принципові.

Герао (хінді 'gherao') - в Індії та Пакістані - форма суспільного протесту, демонстрація, учасники якої оточують заклад (дирекцію або фабрику), перекриваючи вхід і вихід з нього.

Гешефт (нім. 'geschaft') - неторговельний (не завжди “чистий”) інтерес, торговельна угода, спекулятивний обіг, комбінація, афера.

Гіффіна товари - товари (найчастіше маловартісні), попит на які за певних обставин зростає при підвищенні їхньої ціни (а не знижується, як слід було б чекати).

Гонорар (лат. 'honorarium') - грошова винагорода автору за твори мистецькі, літературні, наукові праці тощо.

Гриф (фр. 'griffe') - 1) штемпельний відбиток власноручного підпису (частіше за все посадової особи) на паперах другорядного значення; 2) напис на виданнях або документах, що передбачає особливий порядок користування ними.

Гросбух - головна книга в бухгалтерії, що містить повний перелік прибутково-видаткових операцій.

Грюндерство - масове лихоманкове заснування підприємств, акціонерних товариств, банків, характерне для пожвавлення виробництва.

Ґатунок (нім. gattung) - 1) cорт, розряд виробу за якістю; 2)переносно - взагалі різновид.

Ґрант-елемент (англ. 'grant-element') - показник, який використовується в міжнародній статистиці для порівняння умов надання різних кредитів та позик. Умови кожного кредиту характеризуються трьома параметрами: строком надання, пільговим періодом і процентною ставкою. Ґ.-е. - інтегральний показник, що враховує різницю у кожному з параметрів.

Д

Дамно (лат. 'damno') - втрата на курсі цінних паперів з їхнього продажу, який нижчий за номінальну ціну.

Дато-вексель (лат. 'data' + нім. 'wechsel') - вексель, у якому строк платежу вказано не прямо, а через визначений час до дня оформлення.

Дебіт (англ. 'debit' лат. 'debit' - він винен) - ліва сторона бухгалтерського рахунку, на якій відображають господарські операції; рахунок надходжень і боргів даній установі.

Дебіт (фр. 'debit') - кількість води, нафти, газу, яке дає джерело, колодязь, бурова свердловина та ін. за одиницю часу; переважно вимірюється в літрах, кубічних метрах чи тоннах за сек., хв., год., добу.

Дебітор (лат. 'debitor') - боржник, юридична або фізична особа, яка заборгувала підприємству, організації, закладу.

Девіза (фр. 'devises') - вексель в іноземній валюті, а також інший документ (чек, акредитив, іноземна банкнота), який використовується для міжнародних розрахунків.

Декорт (нім. 'decort') - знижка із зумовленої ціни товару за його дострокову оплату або за невідповідність товару умовам контракту, угоди.

Делькредере (італ. 'del credere') - зобов'язання брокера або агента гарантувати виконання угоди перед особою, яку він представляє. У випадку невиконання третьою особою зобов'язань за угодою, брокер або агент, який узяв на себе Д., відшкодовує збитки особі , яку представляє.

Дельта (гр. 'delta') - відношення змін винагороди опціону до змін біржового котирування цін.

Демаркетинг (англ. 'demarketing') - вид маркетингу, спрямований на зменшення попиту на товари або послуги, який не можна задовольнити через недостатній рівень виробничих можливостей, обмеженість товарних ресурсів. Для зменшення попиту можуть бути використані такі прийоми, як: підвищення цін на товари або послуги, відмова від реклами тощо.

Демпінг (англ. 'dumping') - штучне зниження цін на товари з метою усунення конкурентів на ринку.

Денонсація (фр. 'denoncer') - в міжнародному праві відмова однієї із сторін міжнародного договору від його виконання, що призводить до припинення дії договору.

Депозит (лат. 'depositum' - річ, віддана на схов) - гроші або цінні папери, що їх вносять до кредитних установ (банків , ощадних кас) для зберігання; Д. називають також вклади в банках і ощадних касах.

Депонент (лат. 'deponentis' - той, що відкладає) - особа або організація, яка є власником депозиту.

Депонувати (лат. 'depono' - кладу) - передавати на зберігання кредитним установам грошові суми, цінні папери тощо; робити внески, вклади.

Депорт (фр. 'deport' лат. 'deporto' - відношу) - у капіталістичних країнах купівля цінних паперів з одночасним продажем їх на певний строк за нижчим курсом. Застосовують спекулянти на фондовій біржі для одержання курсової різниці.

Дефлірування (англ. 'deflation') - операція, що забезпечує переведення економічних показників, розрахованих у поточних цінах, у постійні (незмінні) ціни.

Дефлятор - коефіцієнт переведення економічних показників, розрахованих у поточних цінах , у постійні.

Дефляція (лат. 'deflatio' 'deflo' - видуваю, здуваю) - зменшення маси паперових грошей та нерозмінних на золото банкнот, випущених в обіг у період інфляції, з вилученням частини надлишку паперових грошей.

Джобер (англ. 'jobber') - дилер Лондонської фондової біржі. На відміну від дилерів більшості фірм не має права укладати угоди безпосередньо з клієнтами поза біржею. Домовляється тільки з маклерами і за свій рахунок.

Дивіденд (лат. 'dividendus') - дохід, одержаний власником акції за рахунок прибутку акціонерного товариства.

Дизажіо (італ. 'disaggio') - відхилення ринкового курсу грошових знаків, векселів та інших цінних паперів у бік зниження від їхньої номінальної вартості. Протилежне - ажіо.

Диктат (нім. 'diktat' лат. 'dicto' - диктую, наказую) - в міжнародному праві - нерівноправний договір, нав'язаний однією державою іншій.

Дилер (англ. 'diler') - 1)особа або установа - торговельний представник підприємтва, фірми. 2) біржовий посередник, що займається купівлею та продажем цінних паперів.

Дискаунтер (англ. `discounter') - в промислово розвинених країнах магазин споживчих товарів за зниженими цінами без надання додаткових послуг.

Дисконт (англ. 'discount' лат. 'computo' - рахую) - 1)облік (купівля)

векселя; 2)обліковий відсоток,який стягують банки при обліку векселя; 3)знижка з ціни товару, валюти; 4)різниця між номіналом цінного паперу та його біржовим курсом.

Дисконтна політика - політика підвищення або зниження ставок за купівлю векселів центральними емісійними банками для регулювання попиту й пропозиції позичкових капіталів, стану платіжного балансу і валютних курсів.

Дисконтер (італ. 'sconto') - особа, яка веде облік векселів; той, хто займається розміном грошей.

Диспач (англ. 'dispatch' - швидкість) - винагорода за дострокове навантаження або розвантаження судна.

Диспаша (фр. 'dispache') - у морському праві розрахунок збитку при аварії, що припадає на вантажі, судно й фрахт відповідно до їхньої вартості й розподіляється між вантажовласником і судновласником.

Диспашер (фр. 'dispacher') - страховий агент, офіційний експерт, який проводить диспашу.

Диспонент (лат. 'disponentis' - той, що розміщує, розподіляє) - 1) уповноважений у справах фірми; 2) той, що має вільні суми на рахунках у комісіонерів чи кореспондентів банку.

Дистриб'ютор (англ. 'distributor') - незалежний оптовий посередник, що здійснює закупівлю продукції для продажу різним фірмам і магазинам, а також промислові підприємства, кооперативи. Відносини між Д. та його замовниками складаються на основі договору.

Домант (англ. 'dormant') - партнер, який не бере участі у справі, невідомий клієнтурі.

Досьє (фр. 'dossier') - сукупність документів, матеріалів, що стосується певного питання, справи, особи, а також тека, у якій містяться ці матеріали.

Дотація (лат. 'dotatio' лат. 'doto' - наділяю) - асигнування з державного бюджету на покриття збитків, для збалансування нижчестоящих бюджетів, доплата.

Дублікат (лат. 'duplicatus' - подвоєний) - другий примірник документа, що має таку ж юридичну силу, як і оригінал.

Е

Еквівалент (лат. 'aequivalentis' - що має силу, значення, ціну) - товар, що виражає вартість інших товарів, на які він обмінюється.

Економіка (гр. 'oikonomia' - управління господарством) - 1) історично визначена сукупність суспільно-виробничих відносин, що характеризують економічний лад суспільства, його базис, властивий певній суспільно-економічній формації; 2) народне господарство даної країни; 3) наука, що вивчає специфіку виробничих відносин у певній галузі або сфері суспільної діяльності.

Ексекватур (лат. 'exequatur' - хай виконує свої обов'язки) - 1) визнання особи іноземного консула державою, що його приймає; 2) документ, що констатує таке визнання.

Експансія (лат. 'expansio' - розширення, поширення) - загарбання державами та монополістичними об'єднаннями чужих територій, ринків, джерел сировини; економічне й політичне поневолення інших країн.

Експедитор (лат. 'expedio' - споряджую) - службова особа, обов'язком якої є відправлення товарів, кореспонденції тощо.

Експедиція (лат. expeditio - приведення в порядок, похід) - 1) відділ установи підприємства, що приймає, відправляє, розсилає кореспонденцію; 2) відрядження групи людей для дослідження різних об`єктів.

Експерт (лат. 'expertus' - досвічений) - фахівець, який здійснює експертизу.

Експертиза (фр. 'expertise' лат. 'expertus' - досвічений) - розгляд експертом якихось справ, питань, що потребують спеціальних знань.

Експорт (англ. 'export' лат. 'exporto' - виношу, вивожу) - 1) вивіз за межі країни товарів, капіталу, цінних паперів для реалізації їх на зовнішньому ринку; 2) кількість і вартість вивезених за кордон товарів.

Експортер (фр. 'exporteur' лат. 'exporto' - вивожу) - особа або організіція (країна), яка вивозить товари, капітали або цінні папери за кордон.

Експропріація (лат. 'expropriation' - позбавляю власності) - примусове вилучення майна у власність держави.

Ембарго (ісп. 'embargo' - заборона) - 1) заборона державною владою будь-якої країни ввозити або вивозити золото, іноземну валюту, товари та інші цінності; 2) заборона заходити в порти й виходити з них іноземним суднам; 3) затримання (арешт) у країні іноземної власності.

Еміненція (лат. 'eminentia' - перевага, довершеність, досконалість) - людина (люди), що керує якоюсь справою, закладом, державою закулісно, таємно, законспіровано, анонімно.

Емісар (лат. 'emissarius' - посланець) - особа, що її одна держава посилає в іншу з певним дорученням (здебільшого секретним).

Емісія (лат. 'emissio' - випуск, випромінювання) - випуск банкнотів (паперових грошей) та цінних паперів державними установами та акціонерними товариствами.

Емітент (лат. 'emittentis' - той, що випукає) - установа або підприємство, що випускає в обіг цінні папери, банкноти або паперові гроші, тобто здійснює емісію.

Ескроу (англ. 'escrow') - депонування у третьої особи грошової суми на ім'я іншої особи з тим, щоб сума була віддана їй лише після виконання відомих умов.

Є

Євро -грошова одиниця країн Європейського Союзу, запроваджена у 1998р.

Євробонди - (від євро… і англ. bonds - облігації) - різновид цінних паперів у вигляді купонних облігацій, які випускає емітент з метою отримання довгострокової позички на ринку Європи

Євровалюти - (від євро… і валюта) - національні валюти європейських або інших країн, що знаходяться на рахунках іноземних банків за межами країн їхньої емісії і використовуються для розрахунково-кредитних операцій, напр., долари США на банківських рахунках Франції або Італії називають євродоларами .Є. обертаються виключно у безготівковій формі.

Євродолари - (від євро… і долари ) - тимчасово вільні кошти в доларах США, які розміщені організаціями і особами в європейських банках і використовуються цими банками для надання кредитів.

Єврокард - (англ. eurocard) - міжнародна кредитна картка з правом користування у країнах- членах європейської системи банківських карток.

Євроноти - (англ.euronotes) - середньострокові цінні папери, які випускають терміном на 3-6 місяців за ставкою, що змінюється відповідно до ставки Лондонського міжбанківського ринку.

Єврочек (англ. 'eurocheque') - кредитна картка, що береться до оплати в кожній з країн - учасниць Європейської банківської системи; використовується в Західній Європі.

Ж

Жирант (італ. 'girante' - перевести суму) - особа, яка передає право стягнення боргу за переказним векселем іншій особі через оформлення індосаменту.

Жирантувати - переказувати вексель на іншу особу шляхом передавального запису.

Жират -( нім. girat) особа, якій шляхом індосаменту передається право вимоги виконання боргового зобов'язання за переказним векселем.

Жиро (італ. 'giro' - оборот) - 1) вид безготівкових рахунків, здійснюваних за допомогою рахункових чеків; 2) передавальний напис власника на звороті чеків, векселів та інших цінних паперів про надання прав за цими документами іншій особі; те саме, що й індосамент.

Жиробанк - банк, який здійснює безготівкові розрахунки між своїми клієнтами.

Жироконто (італ. 'giro' + 'conto') - особливий вид поточного рахунку, що відкривається для розрахунків із третіми особами, котрі мають поточні рахунки в тому самому банкові.

Жироцентраль - різновид кредитних установ, що виконує функції центрального банку для комунальних (муніципальних) ощадних кас.

Жиросистема - система платежів через рахунки у поштових відділеннях у країнах Європи та Японії.

З

Загальний еквівалент (лат. 'aequas' - рівний + 'valens' - має силу, значення, ціну) - товар, за допомогою якого при розвинутому товарному виробництві у процесі обміну, купівлі-продажу вимірюється вартість усіх інших товарів.

Золотий пул (англ. 'pool' - спільний котел) - одна з форм монополій, яка характеризується тим, що прибуток усіх учасників надходить у загальний фонд і розподіляється між ними пропорційно до розмірів функціонування їх коштів.

І

Імідж (лат. 'imago' - образ) - 1) Образ ділової людини, уявлення оточуючих про неї, часто цілеспрямовано створюване;2) Образ фірми, товарів, послуг, який забезпечує становище на ринку. Створення схвального відгуку про товар, послугу, поведінку людини.

Іммобілізація (лат. 'immobilis' - нерухомий) - 1) перетворення рухомого майна в нерухоме; 2) перетворення капіталу акціонерного товариства в капітал одноосібних підприємців; 3) розміщення оборотних засобів у малорухомі цінності (у процентні папери, що не котируються на біржі, та інше).

Імпорт (англ. 'import' - ввожу) - ввезення товарів або капіталів будь-якою країною з-за кордону.

Імпресаріо (італ. 'impresario') - підприємець, агент-професіонал, що організує і, як правило, фінансує концерти, спектаклі, гастролі артистів або театральних колективів.

Інвестор (англ. 'investor') - юридична або фізична особа, що приймає рішення щодо внесення власних, позикових та інших залучених майнових та інтелектуальних цінностей до інвестиційного проекту.

Індекс - цифровий показник , що відображає у процентах послідовні зміни якогось економічного явища.

Індемнітет (лат. 'indemnitatis' - відшкодування збитків) - відшкодування збитків, компенсація.

Індент - разове доручення імпортера однієї країни комісіонеру іншої на придбання певної партії товару; якщо індент точно встановлює, у якого виробника повинна бути куплена дана партія товару і якщо відомості про зумовлюваний товар вказані точно, то І. наз. закритим; відкритий І. надає право комісіонеру обрати виробника.

Індосамент (нім. indossament < лат. in - на і dossum - спина) - те саме, що і жиро.

Індосант (нім. indossant) - те саме, що і жирант.

Індосат (нім. indossat) - те саме, що і жират.

Інжиніринг (англ. 'enginnering') - інженерно-консультаційні послуги, виділені у самостійну сферу діяльності; комплекс послуг комерційного характеру з підготовки і забезпечення процесу виробництва і реалізації продукції, з обслуговування будівництва та експлуатації промислових, інфраструктурних сільськогосподарських та інших об'єктів.

Інкаcо (італ. 'incasso') - вид банківської діяльності, при якій банк отримує гроші за різними документами від імені своїх клієнтів і за їх рахунок.

Інновація (лат. 'innovatio') - нововведення. Має такі значення: 1) внески коштів в економіку, що забезпечує зміну поколінь техніки й технології;

2) нова техніка, технологія, яка є досягненням науково-технічного прогресу;

3) сучасні дослідження в різних галузях на основі нових підходів, наукового переосмислення.

Інсайдер (англ. 'insider') - фізична особа, яка завдяки своєму службовому становищу володіє конфіденціальною інформацією щодо фірми, підприємства.

Інсталяція (фр. 'installation') - монтаж та обладнання підприємства або установи.

Інтенсифікація [виробництва] (фр. 'intensification' лат. 'intensio' - напруження, зусилля + 'facio' - роблю) - напрям у розвитку суспільного виробництва, за яким зростання його обсягу відбувається насамперед внаслідок науково-технічного прогресу, підвищення рівня організації виробництва й управління, ефективного використання технічних, матеріальних і трудових ресурсів.

Інфляція (лат. 'infflatio' - роздмухування, розбухання 'inflo' вдуваю) - економічне явище, що викликається перевищенням загальної суми всіх грошових доходів, виплачуваних населенню, і різноманітних соціальних витрат над створеною у виробництві загальною вартістю товарної маси споживацького призначення і послуг населенню.

Іпотека (гр. 'hypothзkз' - застава) - 1) застава нерухомого майна для одержаної позики; 2) іпотечна позика ( І. кредит ) - грошова позичка , яка видається банком під заставу нерухомості; 3) заставна І. - боргове свідоцтво про заставу нерухомості, що видається банком боржнику.

К

Каверинг (англ. 'covering') - відкуп раніше проданих цінних паперів, товарів для припинення зобов'язань за угодами на строк, укладений біржовими спекулянтами.

Кадастр (фр. 'cadastre' 'katastichоn' - реєстр) - опис та оцінка об'єктів, що підлягають оподаткуванню.

Камбізм (англ. 'cambistry') - стратегія валютних операцій. Суть К. полягає в пошуках більш ефективних методів переведення коштів до іншої країни.

Камбіо (італ. 'cаmbio' - розмін) - позиковий лист, вексель.

Камбіст (італ. 'cambista' - міняйло) - особа, що займається вексельними операціями, а також торгівлею іноземними монетами.

“Кам-нью” (англ. 'cum new') - певна умова при купівлі акцій деяких корпорацій на фондовій біржі, згідно з якою покупцеві надається право на придбання акцій нових випусків даної корпорації.

Капітал (нім. 'kapital' лат. 'kapitalis' - головніший) -1) вартість, яка є засобом отримання додаткової вартості шляхом використання найманої праці; к. грошовий - кошти як джерело отримання прибутку, а також кошти, інвестовані в підприємство; к. фізичний - капітал у формі матеріальних засобів: машин, обладнання,будівель, споруд - всього, що може бути використане для виробництва товарів або послуг. “) переносно - вплив, авторитет; те, що становить велику цінність.

Карт-бланш (фр. 'carte blanche') - 1) чистий бланк, підписаний особою, що надає іншій особі право заповнити цей бланк текстом; 2) необмежені повноваження, повна свобода дій.

Картель (фр. 'cartello' - папір, документ) - асоціація незалежних промислових підприємств, виробників однотипної продукції, організація якої передбачає досягнення монопольного контролю певного ринку.

Каско (італ.)- страхування транспортних засобів.

Каф (англ. 'CAF') - умова в контрактах купівлі-продажу, яка визначає зобов'язання продавця і покупця щодо доставки товару та встановлення цін. Застосовується при морському та річному транспортуванні в міжнародній торгівлі.

Кворум (лат. 'quorum [praesentia sufficit]' - яких присутності достатньо) - кількість присутніх на зборах організації, достатня для визначення зборів правочинними.

Квота (лат. 'quot' - скільки) - 1) частка в загальному виробництві, збуті, експорті або імпорті продукції, яку встановлюють для учасників монополістичних об'єднань (картелів, синдикатів); 2) розмір податку з одиниці оподаткування.

Квотування (англ. 'quotation') - метод оперативного державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, що полягає у встановленні кількісних обмежень (квот) експорту або імпорту товарів.

Клерк (англ. 'clerk', фр. 'clerc' лат. 'clericus' - духовна особа) - 1) в Англії і США конторник, діловод; 2) Франції, Бельгії, Нідерландах діловод, стажер при нотаріусі.

Клієнт (лат. 'clientis') - юридична або фізична особа, з якою підприємство знаходиться у будь-яких торговельних відносинах.

Кліринг (англ. 'clearing') - система безготівкових розрахунків шляхом зарахування взаємних вимог і зобов'язань всередині країни. К. являє собою систему безготівкових розрахунків між банками, здійснюваних розрахунковими палатами.

Ковернота страхова (англ. 'cover' - покривати + 'note' - короткий запис) - свідоцтво страхове, що видається брокером страхувачу та підтверджує укладання угоди страхування.

Командист (фр. 'commandite' - фінансування) - член товариства (компанії), що зветься командитним, учасники якого несуть спільну відповідальність у межах свого вкладу.

Комерсант (фр. 'commercant' лат. 'commercium' - торгівля) - приватний торговець.

Комерція (лат. 'commercium' - торгівля) - торгівля, діяльність, спрямована на одержання прибутку.

Комівояжер (фр. 'commis' - службовець + 'voyageur' - мандрівний) - роз'їзний агент торговельної фірми, який пропонує покупцям товари за зразками, каталогами тощо.

Комісіонер (фр. 'commissionnaire') - сторона у договорі про торговельну комісію, що виконує доручення іншої сторони за комісійну винагороду і за її рахунок, але від свого імені.

Комітент (фр. 'committentis' - той, що доручає) - особа, яка доручає комісіонерові укласти угоду від імені останнього, але за рахунок К.

Компанія (фр. 'compagnie') - торговельне, промислове, будь-яке інше підприємство, звичайно дрібне торговельно-промислове об'єднання бізнесменів, підприємців.

Конвенція (лат. 'conventio' - договір) - 1) угода, міжнародний договір з якихось спеціальних питань; 2) договір між підприємствами та організаціями для врегулювання питань збуту, виробництва.

Конверсія (англ. 'conversion' - перетворення, зміна) - перехід на випуск нової продукції, зміна структури виробництва підприємства.

Конгломерат (лат. 'conglomeratus' - зібраний, накопичений) - одна з форм об'єднання підприємств, фірм, що працюють без будь-якої спільності вироблюваної продукції і технології.

Кондиція (лат. 'condicio' - умова, вимога) - 1) умови договору; 2) норми, стандарти, якість, сорт, яким має відповідати товар (продукція) за умовами договору.

Конкурент (лат. 'concurrens' - той, що змагається) - товаровиробник, розширення обсягів діяльності якого призводить до зменшення ринкової частини іншого товаровиробника.

Конкуренція (лат. 'concurrentia' - стикатися) - суперництво між товаровиробниками за кращі, більш вигідні економічні умови виробництва та реалізації товарів.

Коносамент (фр. 'connaissement' - знати, розумітися) - документ, що видається перевізником вантажовідправникові; він дає право його власнику розпоряджатися вантажем, зокрема, здійснювати угоди купівлі-продажу й застави.

Консалтинг (англ. 'consulting') - надання спеціалізованих консультаційних послуг відносно тієї чи іншої галузі господарювання.

Консенсус (лат. 'consensus' - згода, одностайність) - загальна угода в спірному питаннi, до якої приходять учасники зборів, форумів, конференцій, переговорів.

Консигнант (лат. 'consignantis' - той, що засвідчує) - власник товару, який продає його за кордон через комісіонера.

Консигнатор (лат. 'consigno') - посередник при експорті товарів.

Консигнація (лат. 'consignatio' - письмовий доказ) - форма комісійного продажу товарів за кордон, при якій їх володар відправляє своєму представнику, що знаходиться за кордоном, партії товарів для їх реалізації.

Консолі (англ. 'concols' скор. від 'consolidated annuites' - консолідована рента) - облігації державних довгострокових позик.

Консолідація (лат. 'consolidatio') - операцiя по перетворенню короткострокових позик у довгостроковi або безстроковi позики.

Консорціум (лат. 'consortium' - співучасть, спільність) - одна з форм монополій; угода групи банкiвських або промислових монополiй для спiльного здiйснення великих фінансових або комерційних операцiй.

Консультація (лат. consultatio - звертання за порадою) - 1) порада компетентного фахівця; 2) установа, що організує надання порад спеціалістами з певних питань.

Консумація (лат. consumptio) - споживання, використання, реалiзація товарів покупцям.

Консьюмеризм (англ. consumer) - організований рух громадян або державних організацій за розширення прав та посилення впливу покупців на продавців і виробників товару.

Контанго - ситуація, коли ціни на наявний товар вищі за котирування на строк угод, а ціни на товар з близькими строками поставки вищі, ніж на товар з віддаленими строками поставки.

Конто (італ. 'conto') - рахунок.

Контрабанда (італ. 'contrabando' 'contra' - проти + 'bando' - урядовий указ) - незаконне перевезення товарів або інших цінностей через державний кордон.

Контрагент (лат. 'contrahentis' - той, хто домовляється) - сторона в договорі.

Контракт (лат. 'contractus' - угода) - договір, угода із взаємними зобов'язаннями сторін; підписується, як правило, у письмовій формі.

Контрактанти (фр. 'contractant') - особи або організації, що приймають на себе певні зобов'язання за контрактом.

Контрактація (лат. 'contractus') - одна з форм зустрічної торгівлі, застосовується при закупці сільськогосподарської продукції. Використовують у випадках, коли має місце низька купівельна спроможність грошової одиниці та товарний дефіцит.

Контрафакція (фр. contrefaction - підробка) - 1) незаконне використання товарних знаків і знаків обслуговування; 2) підробка.

Контроверза (фр. 'controverse' лат. 'controversia') - розбіжність, спірне питання.

Конфедерація (лат. 'confoederatio' - спілка, об'єднання) - спілка, товариство, об'єднання якихось організацій.

Концерн (англ. 'concern' - об'єднання) - форма об'єднання з особливо високим рівнем концентрації і централізації капіталів.

Концесіонер - особа чи організація, яка одержала концесію.

Концесія (лат. 'concessio' - дозвіл, поступка) - договір на тимчасове здавання в експлуатацію іноземній державі, юридичній або фізичній особі (концесіонеру) на визначених сторонами умовах підприємств, земельних наділів тощо, а також цінностей з метою становлення або розвитку національної економіки.

Кооперація (лат. 'coopero' - співробітничаю) - 1) форма організації праці, за якої певна кількість людей спільно бере участь в одному й тому ж або різних, але пов'язаних між собою виробничих процесах; 2) добровільні об'єднання людей для спільної господарської діяльності.

Кореспондент (фр. 'correspondant' лат. 'correspondere' - відповідати, повідомляти) - банк або інша фінансова організація, що представляє інтереси іншої подібної організації в даному місті, або в даній країні.

Корпорація - (лат. corporatio - спілка) - добровільне об'єднання фізичних і юридичних осіб, зв`язаних між собою зобов'язаннями по створенню і забезпеченню діяльності господарського підприємства.

Котирування (фр. 'coter', букв. - розмічати, нумерувати) - встановлення курсу валюти, тобто визначення її вартості в іноземних валютах.

Кредит (лат. 'credit', букв. - він вірить) - права сторона бухгалтерського рахунку; на кредит активних рахунків записують вибуття цінностей, пасивних - надходження.

Кредит (лат. 'creditim' - позика 'credo' - вірю, довіряю) - продаж товарів з відстрочкою платежу або передача на строк грошей та матеріальних цінностей з умовою їх повернення.

Кулісьє (фр. 'coulissier') - неофіційний біржовий посередник, який без участі офіційних маклерів укладає біржові угоди.

Купюра (фр. 'coupure' 'couper' - різати) - грошові знаки різної вартості, а також облігації та подібні цінні папери.

Кур'єр (фр. 'courrier') - 1) службовець, який розносить ділові папери;

2) особа для роз'їздів у термінових справах.

Куртаж (фр. 'courtage' 'courtier' - посередник) - винагорода маклеру за посередництво при здійсненні біржової операції.

Куртьє (фр. 'courtier') - посередник.

Кухандель (нім. 'kuggandel') - закулісні переговори, закулісна торгівля.

Л

Лаж (італ. 'l`aggio') - 1) підвищення ринкової “ціни” золота в паперових грошах, що стихійно встановлюється на ринку.

Латифундія (італ. 'latifundium' 'latus' - широкий + 'fundus' - земля, маєток) - велике приватне земельне володіння, маєток, помістя.

Легат (лат. 'legatum' - належне за заповітом) - у заповіті доручення спадкоємцю виплатити якійсь особі певну суму або передати їй певне майно.

Лейбл (англ. 'label' - етикетка) - невеличка фірмова етикетка на одязі, вид товарного знаку, що має також декоративне значення.

Ленд-ліз (англ. 'lend-lease' 'lend' - давати в борг + 'lease' - здавати в оренду)- система передачі в США в позику або оренду зброї, боєприпасів, стратегічної сировини, продовольства тощо країнам антигітлерівської коаліції під час другої світової війни.

Лендлорд (англ. 'land lord' - помічник) - великий землевласник в Англії.

Лібералізація (нім. 'liberalisierung' - більший) - в економіці зняття обмежень, лімітів оптових та роздрібних цін на будь-які продукти; частіше - збільшення цін.

Лібор (англ. 'LIBOR' London Interbank Offered Rate) - середня ставка процента, за якою лондонські банки надають позику надійним банкам на ринку євровалют.

Лізинг - здавання в тимчасове користування майна (різних видів технічних засобів, будівель, споруд) з періодичною оплатою його вартості.

Лімітед, ЛТД (англ. 'Limited', 'Ltd') - визначення обмеженої відповідальності компанії за зобов'язаннями.

Ліндз енд легз (англ. 'leands and lags') - маніпулювання строками проведення розрахунків з метою отримання фінансових та інших вигід.

Лістинг (англ. 'listing') - допуск цінних паперів на біржу; якщо цінні папери зареєстровані на біржі, то можна проводити операції з їхньої купівлі-продажу.

Ліфо (англ. LIFO 'last - in - first - out') - 1) метод бухгалтерського обліку товарно-матеріальних цінностей за цінами останньої партії, що надійшла або виготовлена; 2) метод розрахунку процентів з достроковим вилученням частини внеску з банку, що забезпечує вкладнику виграш в процентних сумах, оскільки за цим методом знімаються суми, які надійшли на рахунок останніми.

Ліцензіар (англ. 'licenser') - юридична особа, власник винаходу, патенту або технологічних знань, який видає ліцензіату ліцензію на використання своїх прав на визначений час.

Ліцензіат (лат. 'licentiatus' - допущений) - фізична або юридична особа, яка в ліцензійній угоді виступає як покупець ліценції.

Ліцензія (лат. 'licentia' - право, дозвіл) - дозвіл, що видається патентовласником іншій юридичній або фізичній особі на комерційне використання винаходу, який захищено патентом, на обумовлений строк та за визначену винагороду. Право власності на винахід залишається за ліцензіаром.

Локо (лат. 'loco' - на місці) - 1) ціна товару, визначена за місцем перебування його (без урахування доставки); 2) угода про купівлю-продаж іноземної валюти або цінних паперів, розрахунки.

Ломбард (італ.) - кредитна установа, що надає населенню позики за певний процент під заставу цінних речей.

Лоро, лоро-конто (англ. 'laro account' - їхній рахунок) - рахунок, відкритий банком своєму кореспондентові для внесення сум, що надходять на його користь.

Лот - обсяг товару в натуральному вираженні. Використовується для проведення торгів як типова одиниця купівлі - продажу. Лот визначається з урахуванням вантажопідіймальності транспортних засобів.

Лукративний (лат. 'lucrativus') - доходний, прибутковий, грошовий.

М

Маклер (нім. 'makler') - професійний посередник при укладанні торговельних і біржових угод у капіталістичних країнах.

Манко (італ. 'manco', букв. - менше) - недовага товару, недостача.

Маржа (фр. 'marge' - край, межа) - 1) різниця між біржовою ціною товару і найбільшим розміром можливої позики під цей товар; 2) різниця між ціною, визначеною в біржовому бюлетені, та ціною покупця.

Маркетинг (англ. 'marketing' - торгівля, продаж) - комплексна система заходів з організації управління виробничо-збутовою діяльністю, що грунтується на вивченні ринку з метою максимально можливого задоволення потреб покупців.

Маркувати (фр. 'marquer') - ставити на виріб або упаковку клеймо з технічною характеристикою продукції із зазначенням виробника. Матракаж (фр. 'matraguage') - радіотелевізійна реклама, в якій нескінченно повторюються фрази (малюнки, пісеньки, мовні трафарети тощо) до знесилення слухача (глядача).

Медіо (лат. 'medium' - середина) - строк виконання біржових угод, встановлюється на середину місяця.

Менеджери (англ. 'managers' 'manage' - керувати) - специфiчний соціальний прошарок сучасного суспільства, включає найманих професійних керуючих (директори підприємств, керівники окремих підрозділів) у концернах, трестах.

Менеджмент (англ. 'management' - управління) - мистецтво керування інтелектуальними, фінансовими, сировинними, матеріальними ресурсами з метою найбільш ефективної виробничої діяльності.

Меркантильний (фр. 'mercantile' італ. 'mercante' - торговець) -
1) торговельний, комерційний; 2) переносно - своєкорисливий, пов`язаний з матеріальною вигодою.

Модус вівенді (лат. 'modus vivendi', букв. - спосіб життя) - у міжнародному праві - тимчасова, звичайно короткострокова угода, що її укладають, коли обставини не створюють умов для досягнення постійного або довготривалого договору.

Моніторинг (англ. 'monitor') - систематичне співставлення дійсного становища фірми або організації з бажаним.

Монополія (гр. 'monos' - один + 'poleo' - продаю) - 1) виключне право на володіння чим-небудь або здійснення якихось заходів; 2) характерне для капіталізму панування в певній галузі; 3) зосередження будь-чого в розпорядженні держави, однієї організації, фірми, особи тощо.

Монопсія (гр. 'monos', 'opsonia') - ситуація на ринку, коли одному покупцю протистоїть велика кількість продавців. Найбільш типовим проявом М. є державні закупки сільгоспродукції, озброєння тощо.

Мораторій (лат. 'moratorius' - затримуючий, уповільнюючий) - відстрочка платежів, встановлена урядом на певний час у зв'язку з настанням надзвичайних обставин - війни, стихійного лиха тощо.

Мультипак (англ. 'multipack') - контейнерна упаковка, в якій знаходиться декілька одиниць індивідуального упакованого товару.

Н

“Нау” рахунок (англ. 'NOW' 'negotiable orders of withdrawal' + 'account') - різновид рахунків, які займають проміжне положення між ощадними та поточними рахунками. Їх характерна особливість полягає в тому, що їх власники мають право за повідомленням за 30 днів виписувати накази „про вилучення” коштів i використовувати їх (накази) для платежів нарівні з чеком.

Націоналізація (фр. 'nationalisation' лат. 'natio' - народ) - вилучення з приватної власності осіб у власність держави землі, промислових і транспортних підприємств або цілих галузей народного господарства.

Нетто (італ. 'netto', букв. - чистий) - 1) вага товару без упаковки; 2) ціна товару за вирахуванням знижок; 3) чистий прибуток або доход бюджету після вирахування витрат.

Новація (лат. 'novatio' - оновлення) - 1) припинення зобов'язання сторін, заміна його іншим, новим зобов`язанням;

2) у праві - угода про заміну одного зобов'язання іншим, яка приводить до припинення існуючого між ними зобов'язання й виникнення на його основі нового; 3) нововведення.

Номінал (лат. 'nominalis' - іменний) - вартість, вказувана на грошових знаках, акціях та облігаціях - номінальна вартість; 2) зазначена в прейскуранті або на товарі його ціна - номінальна ціна.

Норматив (лат. 'normatio' - впорядкування) - економічний або інший показник норм, відповідно до яких виконується будь-яка робота.

Ностро (англ. 'nostro account') - рахунок, який має банк у свого кореспондента для внесення сум, що надходять; з цього рахунку ж здійснюються також платежі за дорученням банку.

Нотаріус (лат. 'notarius' - писар) - службова особа, яка засвідчує, оформляє різні юридичні акти (договори, заповіти, доручення).

Ноутбук (англ. 'notebook') - тип портативного мінікомп'ютера у вигляді книги.

Нотифікація (лат. 'notifico' - оповіщаю) - у цивільному праві буржуазних країн - повідомлення векселедержателем векселедавця про опротестування виданого ним векселя.

Ноу-хау (англ. 'know how' - знати, як) - у сучасних міжнародних економічних відносинах форма обміну фахівцями, технічною документацією, рекомендаціями щодо впровадження й використання технічних досягнень.

Нувориш (фр. 'nouveau riche', букв. - новий багач) - особа, яка спритно і швидко збагатіла на спекуляціях; багатій-вискочка.

О

Облігація (лат. 'obligatio' - зобов`язання, порука) - цінний папір, що дає власникові доход у вигляді процента чи виграшу.

Обліго (італ. 'obligo' лат. 'obligo' - зобов'язую) - 1) сума заборгованості по векселях; 2) банківські книги особистих рахунків, у яких обраховують заборгованість окремих осіб по векселях.

Овердрафт (англ. 'overdraft') - форма короткострокового кредитування, яку практикують банки. Виникла в Англії. Суть О. полягає в тому, що клієнтові банку надається право у визначених межах розрахуватися чеками на суми, що перевищують залишки на його поточному рахунку.

Олігархія (грец. 'oligarchia', букв. - влада небагатьох) -

1) одна з форм державного правління, за якої політичне й економічне правління здійснюється невеликою купкою багатіїв; 2) О. фінансова - невелика група власників, яка фактично підпорядковує весь апарат держави і визначає її внутрішню й зовнішню політику.

Олігополія (грец. 'oligos' - небагато + 'poleo' - продаю) - панування в деяких галузях промисловості кількох компаній на відміну від монополій.

Олігопсонія (англ. 'oligopsony') - ситуація на ринку, коли достатньо обмеженій кількості покупців протиставлена велика кількість продавців.

Оперативний (лат. 'operativus' - діяльний) - 1) той, що стосується операції, випливає з неї, супроводиться операцією; 2) той, що вміє швидко виконувати завдання; дійовий.

Операції “своп” (англ. 'swap' - обмін) - операції з купівлі (продажу) якогось активу на умовах термінової поставки (угода “своп”) з одночасним укладанням зворотної угоди на визначений строк. Існують валютні, відсоткові О.с. Нерідко О.с. здійснюється iз золотом. Якщо О.с. здійснює центральний банк, то вона дозволяє йому без фактичного зменшення золотих резервів отримати кредити.

Опціон (лат. 'optionis' - вільний вибір) - умова, що включається в біржові угоди на строк, за яким одній із сторін надається право вибору між альтернативними елементами угоди.

Ордер (нім. 'order' лат. 'ordo' - ряд, порядок) - наказ керівника підприємства, установи, організації касі на видачу або прийняття грошей готівкою.

Оферент - особа, яка надіслала оферту.

Оферта, оферт (лат. 'offertus' - запропонований) - в цивільному праві - пропозиція однієї особи іншій укласти угоду з докладним переліком усіх її умов.

Офіс (англ. 'office' лат. 'officium' - обов'язок, служба) - в англомовних країнах - контора, канцелярія, служба.

Офсет угода (англ. 'offset') - одна з форм зустрічної торгівлі, яка передбачає обмін товарами та послугами.

Оф-шор (англ. 'off-shore') - центр спільного підприємництва, що надає пільги лише з фінансово-кредитних операцій із закордонними партнерами в іноземній валюті.

П

Паблік рілейшнз (англ. 'public relations') - процес формування сприятливої суспільної думки про фірму, товари, послуги тощо.

Пагамент - оплата готівкою.

Пакхауз (нім. 'packhaus') - закрите складське приміщення для збереження вантажів, товарів на митницях, залізничних станціях тощо.

“Парасоль цін” (англ. 'price umbrella') - підтримання цін на певному рівні, встановленому фірмою-лідером даної галузі виробництва або торгівлі.

Паритет (нім. 'paritat' лат. 'paritas' - рівність) - співвідношення валют різних країн, вимірюване співвідношенням їх золотого вмісту.

Партнерство (англ. partnership) - юридична форма організації підприємства. Посідає проміжне місце між індивідуальним підприємством та компанією з обмеженою відповідальністю. П. - це спільне підприємство декількох осіб, кожна з яких бере участь у ньому не лише внесенням свого капіталу, а й особистою працею.

Партнершип (англ. 'partnership') - вид товариства, прийнятий у США та Англії; П. не визнається юридичною особою і фірма П. реєструється лише у випадку, якщо вона не розкриває імені учасників товариства.

Парцель (англ. 'parcel') - партія товару, дрібна партія вантажу.

Пасив (італ. 'passivo' лат. 'passivus' - недіяльний) - одна з двох частин бухгалтерського балансу, в якій на певну дату в грошовому вираженні відображено джерела утворення коштів підприємства, організації, установи.

Патент (лат. 'patents' - відкритий, очевидний) - 1) документ, що засвідчує авторство на винахід та виключне право на використання його протягом певного строку; 2) свідоцтво на право займатися торгівлею чи промислом; 3) П. консульський - документ, що видається консулові його урядом при призначенні в іншу країну: засвідчує надані повноваження; 4) свідоцтво, що видається кораблеві закордонного плавання про санітарний стан судна та порту, з якого він відправляється.

Персонал (лат. 'personalis' - особливий) - особовий склад підприємства, установи тощо, сукупність кадрів однієї професійної категорії.

Персональний (лат. 'personalos') - особистий, особовий.

Перформер (англ. 'performer') - акція, яка має успіх, володіє максимально можливим дивідендом.

Позиція (на біржі) (лат. 'positio' - розміщую, ставлю) - місяць, у якому дозволена поставка товару за ф'ючерсним контрактом.

Поліполія (англ. 'polypoly') - ситуація на ринку, коли число великих продавців обмежене, але достатнє, щоб підтримувати конкуренцію та суперництво між собою.

Порт-франко (італ. 'port-franco') - вільний порт, портове місто, в межах якого іноземні товари ввозяться та вивозяться без мита.

“Прайм рейт” (англ. 'prime rate') - мінімальна процентна ставка з незабезпечених короткострокових позик, яку встановлюють американські комерційні банки.

Презентант (лат. 'praesento' - передаю, вручаю) - пред'явник векселя.

Презентація (лат. 'praesento' - передаю, вручаю) - надання переказного векселя для його акцепту особі, яка зобов'язана сплатити по ньому трасатові.

Президент (лат. 'praisidentis' - той, що сидить спереду)- виборний голова, керівник товариства, організації, установи.

Прейскурант (нім. 'preis' - ціна + фр. 'courant' - поточний, теперешній) - офіційний довідник цін на товари й послуги.

Преліменарії (лат. 'prae' + 'limen' - раніше) - попередня угода, яка згодом може бути заміщена іншою; тимчасові рішення.

Продукція (лат. 'productio' - виробляю) - сукупність матеріальних благ, добутих чи створених внаслідок виробничої діяльності; П. валова - загальний обсяг виробництва (в грошовому вираженні) окремими підприємствами або галуззю народного господарства за певний період; П. товарна - продукція, що йде за межі підприємства, яке її виготувало.

Продуцент (лат. 'producentis' - виробник) - виробник; країна, яка виробляє певний товар.

Пролонгація (лат. 'prolongare' - продовжувати) - продовження строку чинності договору, угоди, векселя.

Промеса (фр. 'promesse' - обіцянка) - документ, за яким власник облігації або лотерейного білета зобов'язується переуступити їх за певну винагороду, якщо на них випаде виграш у найближчому тиражі. Одна з форм спекуляції виграшними позиками.

Промоушен (англ. 'promotion') - 1) підтримка; 2) допомога в розповсюдженні, продажу, збуті товару.

Проспект (лат. 'prospectus' - вид, погляд) - рекламна листівка, буклет, довідник з описом товарів та умов купівлі.

Протекціонізм (лат. 'protectionis' - прикриття, захист) - економічна політика держав, спрямована на захист національної промисловості й сільського господарства від іноземної конкуренції, а також на загарбання зовнішніх ринків. Знаряддям П. є митна політика.

Процент позиковий (лат. 'pro centum' - на сотню) - плата, що її одержує кредитор від позичальника за користування наданими йому коштами. За капіталізму є частиною прибутку.

Р

Рантьє (фр. 'rentier') - особа , що живе на проценти з відданого в позику капіталу, від доходів з цінних паперів.

Раціоналізація (лат. 'rationalis' - розумний) - сукупність організаційно-технічних заходів, спрямованих на якнайефективніше використання наявних виробничих ресурсів і якнайдоцільнішу організацію виробничих процесів.

Реалізувати (фр. 'realiser' лат. 'realis' - суттєвий, дійсний) - продати майно, товар або цінні папери.

Ревальвація ('ре..' + фр. 'evaluation' - оцінка)- вид грошової реформи з метою стабілізації капіталістичної валюти; підвищення державного курсу паперових грошей щодо золота або іноземної валюти.

Ревокація (лат. 'revocalio' - відкликання) - 1) скасування вже даного розпорядження; 2) пропозиція того, хто видав чек, анулювати цей чек.

Рейс (нім. 'reise' - подорож) - завершена операція щодо переміщення вантажів або пасажирів транспортними засобами (судном, літаком, автомобілем, вагоном), а також пробіг цих засобів в одному напрямі (від початкового до кінцевого пункту).

Рейтинг (англ. 'rating') - оцінка кредитної спроможності позичальника.

Рекамбіо - (італ. 'recambio') див. Ретратта.

Реквізиція (лат. 'requisitio' - вимога) - примусове вилучення державою майна у власника в державних або громадських інтересах з виплатою йому вартості майна.

Реквірент (лат. 'requirens' - той, що вимагає) - векселедержатель, який звертається до нотаріального або іншого відповідального органу з вимогою опротестувати вексель.

Реклама (фр. 'reclame' лат. 'reclamo' - вигукую, кличу) - 1) популяризація товарів, видовищ, послуг тощо за допомогою преси, радіо, телебачення, плакатів, світлових стендів тощо; 2) поширення відомостей про кого-небудь, про щось з метою популяризації.

Рекламація (лат. 'reclamatio' - несхвалення, протест) - в цивільному праві вимога кредитора до боржника усунути недоліки, виявлені в одержаній ним продукції чи у виконаній для нього роботі, або у зв`язку з цим знизити ціни, відшкодувати збитки тощо.

Ремісія (лат. 'remissio' - зниження, ослаблення) - знижка, яку постачальник робить платникові для округлення суми платежу.

Ремітент (лат. 'remittens' - 'remittentis' - відсилаючий) - особа, на яку виписано вексель і якій має бути сплачена певна сума грошей за цим векселем.

Ремітувати (лат. 'remitto' - відсилаю) - пересилати кредиторові тратти, чеки, телеграфні перекази, виписані в іноземній валюті в рахунок погашення боргу.

Рента (нім. 'rente' - фр. 'rente' лат. 'reddo' сплачую, повертаю) - доход з капіталу, землі або майна, що його власники регулярно одержують, не займаючись підприємницькою діяльністю; доход у формі процента.

Рентабельний (нім. 'rentabel') - той, що дає прибуток, доход, доцільний з господарської точки зору.

Репорт (фр. 'report' лат. 'reporto' - несу назад, передаю) - спекулятивна угода - продаж цінних паперів з одночасним зворотним їх викупом на певний строк за підвищену ціну.

Реституція (лат. 'restutio' - відновлення) - відновлення у попередньому правовому становищі (наприклад, у разі визнання судом або арбітражем договору недійсним кожна зi сторін повертає те, що вона отримала за цим договором).

Рестрикція (лат. 'restrictio' - стягую, обмежую) - 1) застосування будь-яких обмежень; 2) обмеження виробництва, продажу та експорту монополіями з метою одержати монопольно високий прибуток.

Ресурси (фр. 'ressources' лат. 'resurgo' - підіймаюсь, виникаю знову) - матеріальні засоби, цінності, запаси, кошти, що їх у разі потреби можна використовувати.

Ретратта (італ. 'retratta' лат. 'retrago' - тягну назад) - поворотний переказний вексель. Інша назва - зустрічна тратта. Р. виписується на ім'я векселедавця у випадку опротестування векселя особою, що оплатила його.

Рефакція (фр. 'refaction' 're..' - проти + лат. 'factio' - для) - 1) знижка з оптової ціни або ваги товару, якщо фактична якість його нижча за передбачену договором, стандартом чи технічними умовами; 2) знижка з тарифу, надана вантажовідправникові за окремою угодою при наявності великої кількості вантажу.

Референт (лат. 'referentis' - повідомляючий) - службова особа, що є консультантом, доповідачем з певних питань.

Рефляція (англ. 'reflation') - збільшення кількості грошового обігу країни для поновлення рівня цін, один з різновидів інфляції, за яким з допомогою монетарної політики поновлюються ціни.

Реформа (фр. 'reforme' лат. 'reformo' - перетворюю, поліпшую) - перетворення, зміна, нововведення, яке не знищує основ існуючої структури.

Рецепіса (лат. 'recepisse' - отримувати) - розписка в одержанні товару.

Рецесія (лат. 'recessio') - невелика економічна депресія, застій, падіння активної економічної діяльності.

Ризик-тейкер (англ. 'risk' + 'taker') - підприємець, який не боїться ризикувати.

Римеса (італ. 'rimessa' - передача, переказ) - у міжнародних розрахунках різні форми платіжних засобів у іноземній валюті (вексель, чек, переказ). Боржник купує Р. за національну валюту у третьої особи й надсилає своєму іноземному кредитору в рахунок заборгованості.

Ринкові кондиції (лат. 'conditio') - 1) сукупність вимог споживачів до якості товарів з точки зору можливості їх реалізації на ринку. Р.к. відображають параметри та технічні характеристики продукції, що пропонуються до продажу, а також стан товару на момент реалізації. Розрізняють допустимі та високі Р.к.; 2) стандарт, норма, якість, яким, згідно з умовами договору поставки, повинен відповідати обумовлений товар.

Ріелтор (англ. 'realtor') - особа, яка займається торгівлею нерухомого майна.

Роялті (англ. 'royalti') - 1) винагорода, яку згідно з ліцензійною угодою ліцензіат сплачує ліцензіару. Р. - це регулярні платежі. Їхній розмір встановлюється як частина прибутку або суми від продажу продукції, виробленої за ліцензією; 2) плата за право розробки природних ресурсів, яку перераховує користувач власникові землі або надр.

С

Саботаж (фр. 'sabotage' - стукати черевиками) - наявний зрив роботи шляхом прямої відмови від неї або свідомо недбалого її виконання.

Сальдо (італ. 'saldo' - розрахунок) - різниця між обсягом експорту та імпорту.

Санування (лат. 'sanatio' - лікування) - 1) збільшення кредиту, надання субсидій та інші фінансові заходи капіталістичних держав або банків з метою допомоги великим підприємствам, які перебувають перед загрозою збанкрутування; 2) реформація балансу, тобто закриття, списання пiсля затвердження розрахунку розподілу сум прибутку на частки, які відносяться до звітного року.

Свінг (англ. 'swing') - межа автоматичного кредитування сторонами двосторонньої платіжної угоди, технічний кредит за валютним клірингом. Встановлюється у визначеному відсотковому відношенні до обсягу налагодженого сторонами товарообігу.

Світч (англ. 'switch') - 1) перенесення строку поставки з одного місяця на інший; 2) ліквідація зобов'язань в одних цінних паперах або валютах та укладання угод в інших; 3)передання третій країні залишків на кліринговому рахунку за курсом зі знижкою проти офіційного.

СДР (англ. 'Special Drawing Rights') - міжнародні резервні засоби та платіжні кошти, які існують для регулювання сальдо платіжних балансів, поповнення офіційних резервів та розрахунків з МВФ.

Сейф (англ. 'safe', букв. - надійний, безпечний) - 1) вогнетривка металева скриня або шафа для зберігання цінностей, документів тощо; 2) приміщення з такими шафами або скринями в банках.

Секвестр (лат. 'sequestrum' - заборона) - заборона чи обмеження права користування будь-яким майном за розпорядженням органів державної влади.

Секція (лат. 'sectio' - розподіл) - відділення, частина установи, організації, товариства тощо.

Серія (лат. 'series' - ряд) - розряд, категорія цінних паперів, документів, позначених цифрами або літерами.

Сертифікат (фр. 'certiaficat' лат. 'certum' - правильно + 'facere' - робити) - 1) посвідчення, письмове свідоцтво; 2) назва облігації спеціальних державних позик; 3) документ, що засвідчує кількість і якість експортного товару (переважно в металургійній промисловості).

Синдикат (гр. 'sundikos' - захисник) - одна з форм капіталістичних монополій; об'єднання самостійних підприємств з метою регулювання ринку певного товару, підтёримання високого рівня цін і одержання надприбутку.

Сіф (англ. 'CIF' 'cost insurance freight') - умови, які застосовуються в контрактах купівлі-продажу для визначення зобов'язань продавця і покупця з поставки товару та встановлення цін.

Складан - заголовок рекламного послання.

Сортимент (фр. 'assortiment') - склад продукції за марками, розмірами.

Спекуляція (лат. 'speculatio' - вистежування, виглядання) - торгівля, біржова угода, розрахована на легку й швидку наживу.

Спекуляція (біржова) - операції на біржі, що здійснюються з єдиною метою - вилучення прибутку з різниці в цінах.

Спонсор (англ. 'sponsor') - організація або особа, що оплачує роботу радіостанцій або телебачення та виконавців за умови, що частка часу, зайнятого програмою, буде відпущена на рекламу його товару чи послуг.

Спот (англ. 'spot')- наявний товар, товар з поставкою зі складу.

Спот-промт (англ. 'spot promt') - чартер з умовою негайної готовності судна до завантаження.

Спред (спредл) - 1) купівля і продаж ф'ючерсних контрактів одного й того ж товару з різними строками поставки, що здійснюється одначасно; 2) купівля та продаж (одночасно) ф'ючерсних контрактів не пов'язаних взаємно товарів з метою зниження сплачуваних податків; 3) купівля-продаж опціонів одного типу (одночасно) за різними базисними цінами.

Стабілізація (лат. 'stabilis' - стійкий) - стан стійкості, сталості.

Стагнація (лат. 'stagnum' - болото, стояча вода) - застій у виробництві, торгівлі тощо, характерний для капіталістичної економіки.

Стайлінг (англ. 'styling') - дизайн, тобто надання форми й зовнішнього вигляду виробу.

Стандарт (англ. 'standard')- 1) норма, зразок, мірило; 2) прийнятий тип виробів, який відповідає певним вимогам за якістю, хімічним складом, фізичними властивостями, вагою, розміром, об'ємом тощо.

Стелаж (нім. 'stellage' - ставити) - одна з форм біржових угод (подвійний опціон).

Сторно (італ. 'storno') - спосіб виправлення помилок у бухгалтерському обліку, допущених при записах господарських операцій.

Субвенція (лат. 'subventio' - приходжу на допомогу) - форма фінансової допомоги держави окремим галузям господарства, банкам, підприємствам у періоди економічних криз або з агресивною метою - для розгортання військової промисловості й пов'язаних з нею галузей.

Суперет (англ. 'superette') - малий універсам у США, магазин самообслуговування, площа якого від 120 до 400 кв.м. Торгують в С. переважно гастрономічними товарами.

Супермаркет (англ. 'supermarket' лат. 'super' - над + англ. 'market' - ринок, продаж) - одна з форм великого сучасного капіталістичного торговельного підприємства.

Суперстор (англ. 'superstore') - торговельний центр, в якому реалізується широкий асортимент продовольчих і промислових товарів та різних послуг. Більшість їх розташована поза межами міста.

Сюрвейєр (англ. 'surveyor') - інспектор або агент з огляду застрахованого майна.

Т

Тайм-чартер (англ. 'time-charter' 'time' - строк + 'charter' - привілей, закон) - договір про оренду морського судна на певний строк.

Тайм-шит (англ. 'time-sheet' 'time' - час + 'sheet' - аркуш, відомість) - судновий документ на вантажні операції, що його складають в іноземних портах.

Тантьєма (фр. 'tantieme', букв. - частина 'tant' - стільки) - одна з форм додаткової винагороди членів правлінь акціонерних товариств, страхових компаній, банків.

Такса (нім. 'taxe' лат. 'taxare' - оцінювати) - встановлені державою або органом місцевого самоврядування стабільні розцінки на товар, оплату праці та послуг.

Тара (італ. 'tara') - 1) товарна упаковка; 2) вага упаковки товару, а також засобів перевезення (вага вагона, автомобіля).

Таргетування (англ. 'target')- спосіб реалізації господарської політики держави або окремого підприємства, який полягає у виборі будь-якої економічної „мішені”, на котру необхідно впливати, щоб досягнути певних результатів.

Тариф (фр. 'tarif') - система ставок, за якими оплачують виробничі й невиробничі послуги, працю тощо.

Тарифікація (фр. 'tarification') - визначення тарифу на основі певної класифікації об'єктів оподаткування або оплати.

Тель-кель (фр. 'tel quel') - умова договору, згідно з яким покупець приймає товар незалежно від його якості, виключно за назвою, вказаною в договорі.

Тендер (англ. 'tender') - бланк з пропозицією, що розсилається організатором, на поставку певного товару чи надання певних послуг.

Технополіс (гр. 'techno' + 'polis') - форма територіальної інтеграції науки та виробництва.

Тикер (англ. 'ticker') - електронна система, шо фіксує курси останніх угод на біржі та подає інформацію на табло.

Трактат (лат. 'tractatus' - обговорення, розгляд) - міжнародний договір, угода.

Трансфер (трансферт) (фр. 'transfert' лат. 'transfero' - переношу, переміщую)- 1) переказ іноземної валюти або передача золота з однієї країни в іншу; 2) передавання іноземних цінних паперів (акцій) однією особою у власність іншої відповідним написом або заявою.

Трасант (нім. 'trassant' італ. 'trassare' - виписувати вексель) - особа, що переводить свій платіж на іншу особу.

Трасат (нім. 'trassat') - особа, яка має сплатити за переказним векселем.

Траст (англ. 'trust') - 1) доручення на ведення операцій в господарчій та інших сферах діяльності; 2) об'єднання, фонд.

Трастування (італ. 'trassate' - переказувати вексель) - спосіб міжнародних розрахунків, за яким кредитор виписує тратту в іноземній валюті й продає її за валюту своєї країни.

Тратта (італ. 'tratta') - переважно в міжнародних розрахунках переказний вексель.

Трейдер (англ. 'trader') - представник брокера в торговельній зоні біржі; приймає замовлення від імені фірми на продаж і купівлю.

Трест (англ. 'trust', букв. - довіра) - одна з форм капіталістичних монополій, за якою всі об'єднані підприємства втрачають свою комерційну й виробничу самостійність і підпорядковуються єдиному управлінню.

Тріумвір (лат. 'triumvir' 'tres' - три + 'vir' - чоловік) - учасник тріумвірату.

Тріумвірат (лат. 'triumviratus' 'tres' - три + 'vir' - чоловік)- переносно - три особи, що об'єдналися для спільної діяльності.

У

Угода офсетна (англ. 'offset') - угода, за якою припиняються зобов'язання сторін на ф'ючерсній біржі.

Угода “спот” (англ. 'spot') - 1) угода з реальним товаром з поставкою із складу та оплатою готівкою; 2) угода, за якою обмін валют проводиться негайно (протягом двох робочих днів, не враховуючи день укладення угоди).

Узуфрукт - (лат. usus-fructus ) право особи користуватися чужою власністю і одержувати від неї прибутки за умови збереження її цілісності і господарського призначення.

Уніфікація - приведення чогось до єдиної системи.

Ультиматум (лат. 'ultimatum' 'ultimus' - останній) - у міжнародних відносинах дипломатична нота з категоричною вимогою однієї держави до іншої про виконання в певний строк тих чи інших дій або утримання від них, супроводжувана погрозою застосувати санкції.

Ультимо (італ. 'ultimo' - останній, крайній) - у біржовій термінології остання дата виконання певної угоди.

Ф

Факсиміле (фр. 'facsimile' лат. 'fac simile' - збори, подібне) - кліше-печатка для відтворення власного підпису.

Факторинг (англ. 'factoring') - вид фінансово-комерційних послуг, суть яких полягає в придбанні банками та іншими фінансовими організаціями боргів підприємств. За факторингом здійснюється оплата товарів банками в міру їх поставки за наданими документами. Подальші борги з покупців утримує та організація (банк), яка надає факторингові послуги.

Факторія (англ. 'factory' лат. 'factor' - той, що робить) - віддалена філія торговельної контори (переважно закордонна).

Фактотум (лат. 'fac totum' - роби все) - довірена особа, яка виконує доручені завдання.

Фактура (лат. 'factura' - обробка, побудова) - рахунок на проданий товар із зазначенням його кількості й вартості.

Фальсифікат (лат. 'falsificatum' - підроблене) - підроблений продукт.

Фальсифікація (лат. 'falsificatio' - підробка) - вчинена з корисних мотивів підробка чогось, зміна вигляду або властивостей предмета й надання йому такого зовнішнього вигляду, який не відповідає його справжній суті.

Фас (англ. 'FAS' 'Free Alongside Sheep') - умова, яку застосовують у контрактах купівлі-продажу для визначення зобов'язань продавця і покупця з поставки товару та встановлення цін. Використовують для річного та морського транспортування товарів.

Федерація (лат. 'feederatio' - союз) - союз товариств або організацій.

Ферма (фр. 'ferme' лат. 'firma' - орендна плата) - приватне капіталістичне сільськогосподарське підприємство на власній або орендованій землі.

Фермер (англ. 'farmer' лат. 'firmarius' - орендар) - орендар або власник землі, який веде на ній господарство головним чином за допомогою найманої праці.

Фідуціарна емісія (лат. 'fiducia' - довіра + 'emissio') - частка банкнотної емісії, яку не забезпечено металевим запасом емісійного банку.

Фікс - 1) установлена ціна на товари; 2) точно визначена сума винагороди.

Філія (лат. 'filialis') - організація, яка є частиною іншої організації (підприємства) - юридичної особи. Знаходиться поза місцем її розташування.

Фірма (італ. 'firma', букв. - підпис лат. 'firmus' - міцний, надійний) - найменування господарського, торговельного чи промислового підприємства, яке має право юридичної особи.

Фіск (лат. 'fiscus') - державна скарбниця.

Фіфо (англ. 'FIFO' 'first-in-first-out') - 1) метод бухгалтерського обліку товарів за ціною першої партії, 2) метод розрахунку відсотків з дострокової частково вилученої плати з банків (суми, внесеної першою на вклад).

Фліпер (англ. fliper) - 1) агент, який виконує короткотермінові фінансові операції; 2) особа, що продає акції одразу після їх купівлі.

Фломаркт (нім. 'flomarkt') - місце продажу поношених речей.

Флотинг - вільні коливання валютного курсу.

Флоут - (англ. float - коливатися, вільно пливти) - 1) сукупність акцій компанії, випущених на ринок; 2) час між пред”явленням чека і його оплатою або списанням коштів із рахунка.

Фоб (англ. 'FOB' 'free on board', букв. - вільно на борту) - вид зовнішньоторговельної угоди, пов'язаної з морським перевезенням товарів.

Фонд (фр. 'fond' лат. 'fundus' - основа) - 1) запаси, ресурси, нагромадження; 2) кошти або матеріальні засоби, призначені для якої-небудь мети; 3) цінні папери, що дають прибуток; 4) громадська організація, що займається збиранням та розподілом коштів на певні соціальні потреби.

Фондова біржа - ринок цінних паперів.

Форвард-ринок (англ. 'forward') - ринок, на якому угоди укладаються протягом довгого періоду.

Форвардна покупка - покупка з отриманням товару в пізніший строк.

Формуляр - (нім. - formular) 1) бланк (картка), куди вносять основні відомості про щось (напр., про споруду, механізм, про їх експлуатацію). 2) бібліографічна облікова картка.

Форс-мажор (фр. 'force majeure') - 1) обставини, що не можна подолати; 2) положення контракту купівлі-продажу, які передбачають відстрочування його виконання у зв'язку з причинами, що не залежать від сторін, що роблять його виконання неможливим.

Фортейтинг (фр. 'a fortait') - специфічна форма кредитування торговельних операцій, що полягає в купівлі у продавця товару векселів, акцептованих покупцем цих товарів.

Форум (лат. 'forum' - площа, двір) - широкі представницькі збори - з'їзд, конференція, конгрес.

Франко (італ. 'franco', букв. - вільний) - вид торговельної угоди, за якою частину витрат на транспортування товарів покладають на постачальника (продавця); Ф.-вагон - вид угоди, коли покупець сплачує за перевезення з моменту завантаження товарів у вагон.

Франкування - (англ.- franking) - 1) сплата поштових перевезень шляхом наклеювання марок.2)Оплата наперед перевезення багажу, вантажів. 3)порядок включення у ціну витрат на транспортування і зберігання вантажів.

Франчайзі - дрібний підприємець, який відкриває свою справу під керівництвом франчайзера (велика торговельна або промислова фірма).

Франшиза (фр. 'franchise' - вільність, привілей) - межі відхилення кількості поставленого товару від зазначеної в договорі (в процентах).

Фрахт (нім. 'fracht' - вантаж) - плата за перевезення вантажів водним шляхом або за використання суден протягом певного часу.

Фрахтувати (нім. 'frachten') - наймати судно для перевезення вантажів.

Ф'ючерс - 1) ф'ючерсний контракт; 2) контракт із визначеним строком поставки.

Ф'ючерсна угода - термінова угода, яка передбачає купівлю-продаж права на товар з поставкою в майбутньому. При цьому партнери не розраховують передати один одному цінності, які купуються або продаються. Мета угоди - одержання різниці в ціні за перiод між укладанням контракту і його виконанням.

Х

Хайринг - середньострокова оренда майна.

Хедж (англ. 'hedge') - 1) страхування від ризиків несприятливих змін цін; 2) ф'ючерсний контракт, що служить для страхування від ризиків несприятливих змін цін.

Хеджер (англ. 'hedger') - будь-яке підприємство, банк, фермер або інший господарський об'єкт, що здійснює операції на ф'ючерсній біржі - хеджування.

Хеджування (англ. 'hedging') - операції на біржах, що дозволяють страхуватися від несприятливих змін цін; доповнення до звичайної комерційної діяльності промислових , торговельних фірм тощо угод на ф'ючерсній біржі. Розрізняють хеджування купівлею та хеджування продажем.

Холдинг (англ. 'holding') - вид підприємництва, суть якого полягає в придбанні контрольних пакетів акцій різних компаній з метою встановлення контролю за їхньою діяльністю та отримання доходів у вигляді дивідендів.

Холдингова компанія (англ. 'holding company') - компанія, яка сама не має виробничих підприємств, а володіє акціями інших компаній.

Ц

Цедент - (англ. Cedent) кредитор, який передає право на отримання грошей за векселем або іншим грошовим зобов”язанням іншій особі.

Ценз (лат. Census) 1) У Старод.Римі періодичний перепис майна громадян для оподаткування 2)У Західній Європі за середньовіччя подать (чинш)3) Характерні ознаки, за якими явища й об”єкти, що їх вивчають, відносять до досліджуваної статистичної сукупності (напр., ц. промислового підприємства) 4)Умови допущення особи до користування тими чи іншими політичними правами (виборчий ц.).

Цент (англ. 'cent' лат. 'centum' - сто) - розмінна монета США, Канади, Нідерландів та деяких інших країн.

Централізація (лат. 'centralis' - серединний) - 1) зосередження керівництва в єдиному центрі; 2) Ц. капіталу - процес об'єднання окремих капіталів у один великий.

Централізм (лат. 'centralis' - центральний) - принцип організації системи управління, що полягає в підпорядкуванні місцевих органів, ланок управління центральним.

Цесіонарій (англ. 'cessionary') - правонаступник, особа, якій передається право на операції з будь-чим або на власність.

Ч

Чарти - графіки цін, які застосовуються для обліку шляхом прогнозування. Прогноз здійснюється шляхом ідентифікації фігури та інших графічних сигналів, що з'являються на графіках.

Чартинг (англ. 'charting') - складання діаграм та графіків з аналізу ринку з метою визначення його стану та для прогнозування цін або середньої ціни.

Чек (англ. 'check') - 1) складений за встановленою формою документ, який містить письмове розпорядження власника рахунку (чекодавця) кредитній установі сплатити певну суму грошей чековласнику; 2) талон каси, який підтверджує сплату певної суми за товар або надання послуги.

Ш

Шеф (фр. 'chef' - голова, керівник) - у капіталістичних країнах загальна назва начальника установи, підприємства, відділу тощо.

Шоу-бізнес (англ. 'show business') - мистецтво розваг; теле- та радіопередачі, професії, підприємства, що належать до нього.

Шоуїнг - термін рекламного бізнесу, який означає ступінь охоплення даної місцевості, населеного пункту, автотраси тощо засобами реклами на щитах, панелях, плакатах.

Штат (нім. 'staat' - держава) - постійний склад працівників підприємства, установи чи організації.

Штраф (нім. 'strafe', букв. - покарання) - грошове стягнення, що його накладає суд або адміністративний орган.

Штейкбрехер (нім. 'streikbrecher' 'streik' - страйк + 'brechen' - ламати) - робітник, який не бере участі в страйку, або той, кого завербували підприємець або держава для заміни страйкуючого.

Штрихкод (нім. 'strich' + фр. 'code') - автоматична ідентифікація товару у вигляді смужок на етикетці. Використовується також на кредитних банківських картках, на складах, на виробництві тощо.

Ю

Юрисконсульт (лат. 'jurisconsultus' - правознавець) - постійний консультант з правових питань в установах, на підприємствах, в організаціях.

Заказать работу без рисков и посредников
Хочу скачать данную работу! Нажмите на слово скачать
Чтобы скачать работу бесплатно нужно вступить в нашу группу ВКонтакте. Просто кликните по кнопке ниже. Кстати, в нашей группе мы бесплатно помогаем с написанием учебных работ.

Через несколько секунд после проверки подписки появится ссылка на продолжение загрузки работы.
Сколько стоит заказать работу? Бесплатная оценка
Повысить оригинальность данной работы. Обход Антиплагиата.
Сделать работу самостоятельно с помощью "РЕФ-Мастера" ©
Узнать подробней о Реф-Мастере
РЕФ-Мастер - уникальная программа для самостоятельного написания рефератов, курсовых, контрольных и дипломных работ. При помощи РЕФ-Мастера можно легко и быстро сделать оригинальный реферат, контрольную или курсовую на базе готовой работы - Словник слів іншомовного пожодження економічного змісту.
Основные инструменты, используемые профессиональными рефератными агентствами, теперь в распоряжении пользователей реф.рф абсолютно бесплатно!
Как правильно написать введение?
Подробней о нашей инструкции по введению
Секреты идеального введения курсовой работы (а также реферата и диплома) от профессиональных авторов крупнейших рефератных агентств России. Узнайте, как правильно сформулировать актуальность темы работы, определить цели и задачи, указать предмет, объект и методы исследования, а также теоретическую, нормативно-правовую и практическую базу Вашей работы.
Как правильно написать заключение?
Подробней о нашей инструкции по заключению
Секреты идеального заключения дипломной и курсовой работы от профессиональных авторов крупнейших рефератных агентств России. Узнайте, как правильно сформулировать выводы о проделанной работы и составить рекомендации по совершенствованию изучаемого вопроса.
Всё об оформлении списка литературы по ГОСТу Как оформить список литературы по ГОСТу?
Рекомендуем
Учебники по дисциплине: Иностранные языки и языкознаниеметодичка по предмету Иностранные языки и языкознание на тему: Словник слів іншомовного пожодження економічного змісту - понятие и виды, структура и классификация, 2017, 2018-2019 год.Заказать реферат (курсовую, диплом или отчёт) без рисков, напрямую у автора.

Похожие работы:

Воспользоваться поиском

Похожие учебники и литература 2019:    Готовые списки литературы по ГОСТ

Неправильные глаголы в английском языке. Irregular verbs. Таблица.
Словарь литературоведческих терминов
Башҡорт теленең практик курсы. Күнегеүҙəр йыйынтығы
Теория перевода
Русский язык - основы правописания в кратком изложении
Теория перевода лекции
Теория языка
Топики на английском языке
Основы редактирования лексики
English for management
Правописание гласных в корне словаСкачать работу: Словник слів іншомовного пожодження економічного змісту, 2019 г.

Перейти в список рефератов, курсовых, контрольных и дипломов по
         дисциплине Иностранные языки и языкознание