-
Пройти Антиплагиат ©Главная » Рефераты » Текст работы «Створення туристичної фірми»


Створення туристичної фірми

Організація товариства з обмеженою відповідальністю "Адеона", основні види діяльності, організаційна структурата. Додаткові послуги, які ним надаються. Порядок державної реєстрації фірми, отримання ліцензії. Сегментація туристичного ринку, види туризму.

Дисциплина: Спорт, туризм и физкультура
Вид работы: контрольная работа
Язык: украинский
Дата добавления: 7.09.2015
Размер файла: 75 Kb
Просмотров: 2127
Загрузок: 22

Все приложения, графические материалы, формулы, таблицы и рисунки работы на тему: Створення туристичної фірми (предмет: Спорт, туризм и физкультура) находятся в архиве, который можно скачать с нашего сайта.
Приступая к прочтению данного произведения (перемещая полосу прокрутки браузера вниз), Вы соглашаетесь с условиями открытой лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная (CC BY 4.0)
.

Міністерство освіти і науки України

Житомирський державний технологічний університет

Кафедра менеджменту та маркетингу

Звіт

По проекту з курсу: «Менеджмент організацій»

Вступ

Туризм -- це тимчасовий виїзд людини з місця постійного проживання в оздоровчих, пізнавальних або професійно-ділових цілях без заняття оплачуваною діяльністю. Турист (мандрівник) -- особа, яка здійснює подорож по Україні або в іншу країну з будь-якою, не забороненою законом країни перебування метою на термін від 24 годин до шести місяців без здійснення будь-якої оплачуваної діяльності та з зобов'язанням залишити країну або місце перебування у зазначений термін.

Туристична діяльність -- діяльність з надання різноманітних туристичних послуг відповідно до вимог законодавства України.

Екскурсійна діяльність -- діяльність з організації подорожей, що не перевищують 24 години у супроводі фахівця-екскурсовода за заздалегідь складеними маршрутами з метою ознайомлення з пам'ятками історії, культури, природи, музеями, з визначними місцями тощо.

Суб'єкти туристичної діяльності -- це підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, фізичні особи, які зареєстровані у встановленому чинним законодавством України порядку і мають ліцензію на здійснення діяльності, пов'язаної з наданням туристичних послуг.

Туристичні послуги -- це послуги суб'єктів туристичної діяльності щодо розміщення, харчування, транспортного, інформаційно-рекламного обслуговування, а також послуги закладів культури, спорту, побуту, розваг, спрямовані на задоволення потреб туристів.

Туристичний продукт -- це комплекс туристичних послуг, необхідних для туриста під час його подорожі.

Розділ 1.

Об'єктом проекту виступає Товариство з обмеженою відповідальністю «Адеона» (ТзОВ «Адеона»).

Згідно Господарського кодексу, Товариством з обмеженою відповідальністю є господарське товариство, що має статутний фонд, поділений на частки, розмір яких визначається установчими документами, і несе відповідальність за своїми зобов'язанями тільки своїм майном. Учасники Товариства, які повністю сплатили свої вклади, несуть ризик збитків, повязаних з діяльністю товариства у межах своїх вкладів.

Як зазначалось, назва ТзОВ - «Адеона». Адеона - давньогрецька богиня, покровителька, захистниця тих, хто у дорозі. Туризм -- це тимчасовий виїзд людини з місця постійного проживання в оздоровчих, пізнавальних або професійно-ділових цілях без заняття оплачуваною діяльністю. Оскільки, наші клієнти мандруватимуть, то ТзОВ «Адеона», буде намагатись створити такі умови, щоб вони відчували задоволення, захист, комфорт та інтерес.

Розділ 2

Юридична адреса ТзОВ «Адеона»:

10000,

м. Житомир

вул. Київська, 73

телефон 36-38-80

е-mail: adeona@ukr.net

Ескізи штампу та печатки

Розділ 3

Основні коди підприємства:

1. ЄДРПОУ……………….58726498

2. ЗКФВ…………………...25

3. Місцезнаходження……..1469852376

Розділ 4

Основними видами діяльності ТзОВ «Адеона» є:

- ефективне використання наявної матеріальної бази, будівництво та реконструкція туристичних обєктів, розвиток мережі громадського харчування;

- надання громадянам України та інших країн туристсько-екскурсійних та інших видів послуг по організації відпочинку, побуту та харчування;

- організація страхування туристів,

- організація виставок, ярмарок, конкурсів;

- посередницька діяльність, торгівля туристським та сопртивним інвентарем та обладнанням, товарами народного вжитку і продовольчими товарами;

- виготовлення рекламної продукції, сувенірів, виробів народних промислів та їх реалізація;

- здійснення перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом;

Додаткові послуги, які надаються ТзОВ «Адеона» є:

· екскурсії;

· знижки;

· оформлення страхового полісу;

· бронювання квитків;

· сільський туризм.

В Україні ліцензуванню підлягають такі види туристичної діяльності:

- організація прийому та обслуговування іноземних туристів в Україні (іноземний туризм);

- організація прийому та обслуговування вітчизняних туристів в Україні (внутрішній туризм);

- організація туристичних поїздок за межі України (зарубіжний туризм);

- екскурсійна діяльність;

- організація масового та оздоровчо-спортивного туризму.

Ліцензуванню підлягають туристичні агентства, бюро подорожей, бюро екскурсій, бюро з прийому туристів, туристичні оператори, готелі, мотелі, кемпінги, туристичні комплекси і бази, інші юридичні особи незалежно від форм власності та фізичні особи, .які здійснюють туристичну діяльність, передбачену їх статутами або положеннями.

ТзОВ «Адеона» для здійснення своєї діяльності отримає ліцензію на такі види діяльності: організацію прийому та обслуговування вітчизняних туристів в Україні (внутрішній туризм); екскурсійну діяльність; організацію масового та оздоровчо-спортивного туризму.

Готельні послуги та послуги харчування, що надаються суб'єктами туристичної діяльності, підлягають обов'язковій сертифікації на їх відповідність вимогам нормативних документів України.

Розділ 5

Після складання засновницьких документів та сформування майна підприємства у вигляді статутного фонду починається наступний етап заснування власної справи, який полягає в державній реєстрації фірми. Державна реєстрація є найважливішим етапом, адже саме вона завершує процес створення підприємства. Будь-яка підприємницька структура вважається створеною і набуває паво юридичної особи з дня її реєстрації у Державній Адміністрації місцевих органів влади за місцезнаходженням підприємства.

Для здійснення державної реєстрації ТзОВ „Адеона” необхідно внести плату за державну реєстрацію у розмірі 170 грн. згідно чинного законодавства та подати до Житомирського міськвиконкому наступні документи:

- установчі документи у повному обсязі відповідно до чинного законодавства (рішення власників майна про створення юридичної особи, тобто Засновницький договір, а також протокол установчих зборів, Статут ТзОВ „Адеона”);

- реєстраційну картку встановленого зразка;

- документ, що засвідчує внесення плати а державну реєстрацію;

- документ, що засвічує сплату власниками внесків до статутного фонду суб'єкта господарювання в розмірі, який встановлюється законом;

- документи, що підтверджують місцезнаходження товариства за зазначеною в установчих документах адресою;

- рішення Антимонопольного Комітету України про згоду на створення суб'єкта господарювання.

Відділ державної реєстрації Житомирської облдержадміністрації після перевірки наведених в реєстраційній картці відомостей та комплектності пакету документів формує реєстраційну справу ТзОВ ”Адеона”, і фіксує дату надходження документів у журналі обліку реєстраційних справ та письмово повідомляє про це нас шляхом надіслання довідки, яка підписується представником органу державної реєстрації, відповідальним за прийняття документів, і засвідчується штампом цього органу. Орган державної реєстрації несе відповідальність за комплектність та зберігання реєстраційної справи.

Потім протягом 3-х робочих днів з дня надходження документів Житомирський міськвиконком вносить дані реєстраційної картки до Реєстру суб'єктів підприємницької діяльності та видає нам свідоцтво про державну реєстрацію встановленого зразку з проставленим ідентифікаційним кодом, який був наданий органу державної реєстрації відділом статистики. Крім оригіналу свідоцтва про державну реєстрацію видається три його копії, а також оригінал та копія поданих установчих документів з відміткою органів державної реєстрації.

Міськвиконком надсилає до відділу державної статистики та Житомирської державної податкової адміністрації - копії реєстраційної картки з відміткою про державну адміністрацію, до пенсійного відділу та відділу соціального страхування - інформаційне повідомлення.

Наступним етапом процесу створення підприємства є післяреєстраційний. Він передбачає реєстраційні клопоти. Наступним кроком для ТзОВ „Адеаона” є стати на облік в органах державної податково служби. З цією метою подаються до Житомирської державної податкової адміністрації свідоцтво про державну реєстрацію та копію установчих документів (копія реєстраційної картки вже була надіслана). Це є підставою для взяття ТзОВ ”Адеона” на облік. Термін взяття на облік суб'єкта підприємницької діяльності органами державної податкової служби, за наявності цих документів не повинен перевищувати двох днів.

Для одержання дозволу на виготовлення печаток і штампів ТзОВ ”Адеона” необхідно внести плати за видачу дозволу на виготовлення печаток і штампів у розмірі 130 грн.. Після цього подається в Житомирський РВ УМВС в Житомирській області копію свідоцтва про державну реєстрацію, два примірники зразків печаток і штампів, які були затверджені нами і додаткового погодження не потребують (на них зазначений ідентифікаційний код ТзОВ ”Адеона”, а також документ, що підтверджує внесення плати за видачу дозволу на виготовлення печаток і штампів.

Свідоцтво про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності та копія документа, що підтверджує взяття його на облік в органі державної податкової служби, є підставою для відкриття рахунків у будь-яких банках у встановленому порядку. Це дає змогу відкрити постійних рахунок у Житомирському відділенні Укрексімбанку.

Через те, що ТзОВ ”Адеона” буде займатися турагентською діяльністю необхідно отримати ліцензію, адже даний вид діяльності за Законом України „Про ліцензування підлягає ліцензуванню.

Суб'єкт господарювання, який має намір провадити певний вид господарської діяльності, що ліцензується, особисто або через уповноважений ним орган звертається до відповідного органу ліцензування із заявою встановленого зразка про видачу ліцензії.

У заяві про видачу ліцензії мають міститися такі дані:

1) відомості про суб'єкт господарювання - заявника (найменування, місцезнаходження, банківські реквізити, ідентифікаційний код);

2) вид господарської діяльності, вказаний згідно статті 9 Закону України „Про ліцензування певних видів господарської діяльності” (повністю або частково), на провадження якого заявник має намір одержати ліцензію.

Отже, нами заповнено заяву такого зразка із вказанням необхідних даних про ТзОВ „Адеона” і вказаний вид діяльності, що підлягає ліцензуванню, тобто турагентська діяльність. До заяви додається копія свідоцтва про державну реєстрацію.

Заява про видачу та документи, що одаються до неї приймається за описом, копія якого видається нам з відміткою про дату прийняття документів органом ліцензування та підписом відповідальної особи.

Органом ліцензування приймається рішення про видачу ліцензії через 10 робочих днів з дати надходження заяви. Повідомлення про прийняття рішення надсилається нам у письмовій формі на другий день з ати прийняття відповідного рішення. У ліцензії зазначається:

- найменування орану ліцензування, що видав ліцензію;

- вид господарської діяльності, на право провадження якого була видана ліцензія;

- найменування юридичної особи - ТзОВ „Адеона”;

- ідентифікаційний код юридичної особи;

- місцезнаходження юридичної особи;

- дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії; строк дії ліцензії;

- посада, прізвище та ініціали особи, яка підписала ліцензію;

- дата видачі ліцензії.

Органом ліцензування оформлюється ліцензія за три робочі дні з дня надходження документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії та копії опису, який видається при прийнятті заяви про видачу ліцензії.

Ліцензію на провадження турагентської діяльності планується отримати на три роки. Протягом цього періоду отримається право на підставі даної ліцензії займатися даним видом діяльності по всій території України.

Розділ 6

Суть послуги полягає в тому, що, споживачі можуть отримати літній відпочинок за кордоном або на території України без оплати путівки одразу. Людина безкоштовно їде до обраної країни (контракт з турагенціями якої має фірма) і відпрацьовує вартість подорожі та відпочинку в готельних комплексах місцевих курортів. За кордоном турист перебуває на підставі туристичної візи (термін відпочинку не більше 1 місяця). На час перебування на місці відпочинку з туристом укладається контракт, відповідно до якого він має відпрацювати 40 годин на тиждень за обраним місцем роботи (бармен, офіціант, прибиральник, покоївка тощо). Туристу гарантується два вихідних на тиждень. Весь вільний час він може використовувати на власний розсуд в межах країни. Умови проживання зазначаються в контракті (в готелі за місцем роботи). Передбачається 3-х разове харчування за рахунок приймаючої сторони. Туристу надаються кишенькові гроші в межах 50 у.о. на тиждень

Знання англійської або іншої іноземної мови в залежності від обраної роботи не обов'язкове, але впливає на розмір заробітної плати, а отже на можливість відпочивати в кращих умовах, престижнішому регіоні. Барменам та офіціантам обов'язково потрібно знати англійську мову.

Для того, щоб поїхати за кордон турист повинен мати закордонний паспорт, ідентифікаційний код (копія), чотири фотокартки 3х4, медичну довідку, документ, що засвідчує закінчення курсів бармена, офіціанта, тощо, якщо є. Отримати літній “відпочинок без грошей” може людина, яка досягла 18 річного віку і має бажання.

В Україні турист має змогу відпочити у кредит в Криму. В даній місцевості пропонується праця на полях та виноградниках. Всі умови перебування зазначатимуться к укладеному контракті: проживання в літніх будиночках та котеджах, 3-х разове харчування. Турист має працювати не більше 40 годин на тиждень, йому надаються 2 вихідні. Термін перебування на відпочинку від 1 до 3-х місяців. Туристу необхідно мати медичну довідку, ідентифікаційний код, 4 фотокартки 3х4 та український паспорт.

Туристи повинні виконувати всі зобов'язання, які зазначені в контракті. Підприємство також виконує всі свої обв'язки. Якщо студент вирішить залишитись за кордоном на більший термін, то його буде депортовано без права повернення в дану країну.

Такий літній “відпочинок без грошей” забезпечує споживачу можливість поїхати до обраної країни, не маючи навіть коштів для його оплати, саме тому дана послуга є досить актуальною на сьогодні. Підприємство є єдиним, що надаватиме такий спектр послуг. Такі пропозиції не зустрічаються серед інших туристичних агенцій міста Житомира, а отже наше підприємство може стати монополістом на даному ринку.

Поїхати на літній відпочинок за кордон чи в Україні для житомирянина, що не має грошей на його оплату, особливо для студента, - це вже не мрія, а абсолютна реальність з допомогою туристичної агенції „Адеона”.

Доцільно також використовувати одну з пропозицій під назвою „Гарячі путівки”, і впровадити в асортимент послуг, що надає підприємство. Суть послуги полягає в тому, що путівка, до початку якої залишається 2 - 3 дні, і яка не була реалізована до цього часу отримує статус „гарячої”. При цьому її вартість падає майже вдвічі. Система Spy Glass в рамках додаткової пропозиції відображає для своїх користувачів загальний перелік таких „гарячих” путівок, зібраних серед пропозицій зі всього світу в єдину базу даних, де і можна замовити необхідний тур.

Така послуга може надати можливість підприємству для відправлення на закордонні курорти туристів з низьким рівнем доходу. Наприклад, найнижча ціна на путівку для відпочинку в Турції (8 днів / 7 ночей) з харчуванням на другій лінії моря за попереднім замовленням складає близька $600 - 650, а при уціненні подібної пропозиції, вона може коштувати $200 - 250. Звісно, споживач не має можливості вибрати, в якому саме готелі він бажає відпочивати, але є можливість для „простих робочих людей” побувати за кордоном, в „казкових” місцях значно зекономивши кошти.

Впровадження цієї послуги дозволить:

- розширити сегмент ринку та значно більше його диференціювати;

- значно збільшити загальний обсяг продаж та прибутку за рахунок ексклюзивних тарифів та кількості клієнтів;

- збільшити прибуток за рахунок збільшення комісійної винагороди;

- забезпечити стабільність, високу конкурентоспроможність, постійний розвиток бізнесу;

- використовувати найновіші технології у своїй роботі, збільшити швидкість обслуговування кожного клієнта, що полегшить роботу співробітників за рахунок повної автоматизації офісів;

- максимально задовольнити потреби клієнтів, забезпечити єдині низькі ціни та високу якість обслуговування.

Розділ 7

Сегментація туристичного ринку -- це діяльність щодо класифікації потенційних споживачів за якісними та кількісними особливостями їх попиту.

Здійснюючи сегментацію, підприємство поділяє ринок на окремі групи клієнтів, кожна з яких потребує однакових або схожих видів послуг. За допомогою сегментації реалізується основний принцип маркетингу -- орієнтація на споживача. Від того, наскільки правильно її проведено, залежить успіх у конкурентній боротьбі, оскільки вона дозволяє досягти підвищення ефективності форм і методів продажу, реклами, стимулювання збуту та ін.

У туризмі основними ознаками сегментації є:

* географічні;

* демографічні;

* соціально-демографічні;

* психологічні;

* поведінкові.

При сегментації ринку за географічними ознаками доцільно розглядати групи споживачів з однаковими або схожими перевагами, які визначаються місцем проживанням клієнтів. Як географічний сегмент може розглядатися ціла країна або група країн, що мають будь-яку історичну, політичну, етнічну чи релігійну спільність.

Демографічні ознаки (стать споживачів, їх вік; кількість членів сім'ї) використовуються дуже часто. Це зумовлено доступністю характеристик, їх стійкістю протягом тривалого часу, а також наявністю між ними та попитом тісного взаємозв'язку. Соціально-економічні ознаки передбачають виділення сегментів споживачів на основі спільності соціальної та професійної приналежності, освіти та рівня доходів.

Психологічна сегментація об'єднує цілий комплекс характеристик споживачів. Він загалом має визначення «спосіб життя». Останній являє собою модель життя особи, що характеризується захопленнями, вчинками, інтересами, думками, типом відносин з людьми.

Поведінкові ознаки пов'язані і багато в чому визначаються психологічними ознаками. В основі їх використання лежить урахування аспектів поведінки споживачів, а саме: мотиви поїздок, вигоди, прихильність до фірми, готовність придбати туристичний продукт, чутливість до обслуговування тощо.

Розглянуті ознаки створюють основу лише для первинної сегментації. Задача маркетингу полягає в тому, щоб підібрати для конкретної фірми їх комбінацію, поєднання ознак, щоб виявити конкретні сегменти, на які необхідно спрямувати зусилля при просуванні або розробці свого турпродукту.

Сегментація за віком споживачів

У туризмі існує тенденція виділення відносно однорідних сегментів за віком споживачів. Відповідно до даної ознаки розрізнюють три сегменти, яким має відповідати й різна пропозиція туристичного продукту (схема 1):

* молодіжний туризм;

* туризм середнього віку;

* туризм третього віку.

Молодіжний туризм (до 30 років) -- це найдешевші подорожі з використанням менш комфортабельних засобів розміщення та транспорту, активний вечірній відпочинок (бари, дискотеки, дискусійні клуби, зустрічі за інтересами, лотереї, конкурси тощо). Для цього сегмента характерна висока туристична комунікабельність внаслідок прагнення молодих людей до спілкування, пізнання і наявності вільного часу (наприклад, канікули).

Для другого сегмента -- туризм середнього віку (30--50 років) -- характерним є переважання сімейного відпочинку. Тому слід передбачати можливість використання дитячих майданчиків для гри, дитячих басейнів та ін. Це має особливе значення при створенні туристських комплексів у курортній місцевості.

Туристи середнього віку ставлять підвищені вимоги до комфорту і зручності, змістовним екскурсійним програмам, що включають ознайомлення з об'єктами відповідно до їх професійних інтересів.

При розробці туристичних послуг для цього сегмента необхідно мати на увазі, що особи середнього віку є економічно найактивнішим населенням, їх бажання здійснити туристську подорож викликане потребою у відпочинку, пов'язаному зі зміною обстановки. Збіг у часі періоду відпусток і шкільних канікул є основною причиною яскраво вираженої сезонності туризму даного сегмента

Туризм третього віку (старше 50 років) вимагає не тільки комфорту, але й персональної уваги з боку обслуговуючого персоналу, можливості отримання кваліфікованої медичної допомоги, наявності в ресторанах дієтичного харчування, розміщення в готелях, розташованих в тихих місцях.

Особливістю даного сегмента ринку є відсутність яскраво вираженої сезонності. Так, при поїздках на відпочинок ці туристи намагаються уникати періоду піка туристичного сезону (липень, серпень), оскільки він співпадає з найспекотнішим періодом року. Вони віддають перевагу «оксамитовому сезону» з м'яким кліматом. До того ж при виборі часу поїздки туристи «третього віку» не обмежені рамками відпускного періоду.

До найпоширеніших методів сегментації відносять сегментацію туристичного ринку за спонукальними мотивами, що зумовлюють цілі подорожей. Саме мета подорожі визначає вид туризму. Розрізняють такі види туризму:

* маршрутно-пізнавальний;

* спортивно-оздоровчий;

* діловий і конгрес-туризм;

* курортний;

* лікувальний;

* фестивальний;

* мисливський;

* екологічний;

* шоп-туризм;

* релігійний;

* учбовий;

* етнічний та інші.

Для визначення цілей маркетингу, проведення рекламних заходів застосовується сегментація з використанням комбінації ознак, а саме: мотивація подорожі, значущість туризму в структурі витрат споживача, терпимість до чужорідної культури, стереотип поведінки туриста в турцентрі та ін. Як приклад можна навести класифікацію німецького дослідника Г.Гана, який розрізняє шість основних типів туристів:

* S-тип (сонце, піщаний пляж, море) -- типовий відпускник, який віддає перевагу пасивному відпочинку на морських курортах, спокою та комфорту; уникає суєти на відпочинку, але контактує з приємними людьми.

* F-тип -- відпускник, який віддає перевагу поїздкам на далекі відстані та флірту. Він проводитиме свою відпустку тільки там, де щось відбувається, оскільки перебування на пляжі в колі сім'ї або поодинці не для нього; кредо такого туриста -- суспільство, задоволення, зміна вражень.

* W-1-тип -- це любитель лісових прогулянок і походів. Це відпускник, який віддає перевагу активному відпочинку, пішим походам та ін. Фізична активність на свіжому повітрі незалежно від погоди -- ось його кредо. На відпочинку прагне до підтримання хорошої фізичної форми, але професійно спортом не займається.

* W-2-тип -- швидше спортсмен, ніж аматор (наприклад, альпініст, льотчик-аматор та ін.). Він витримує тривалі та високі, навіть екстремальні, навантаження. При виборі ним туру та турцентру домінує такий критерій, як наявність умов для занять хобі. Такі критерії вибору, як ландшафт, культура, історія для нього не мають великого значення.

* А-тип -- любитель пригод. Ризик, нові відчуття, випробування своїх сил у несподіваних ситуаціях, небезпека визначають вибір мети подорожі у цього типу туриста.

* В-тип (освіта та огляд визначних пам'яток) -- це допитливі туристи. Ця група поділяється на три підгрупи:

а) «експерти», що віддають перевагу перебуванню в місцях визначних пам'яток;

б) «емоційні любителі культури і природи»;

в) «фахівці», які поглиблюють свої знання в певних областях культури, історії, мистецтва та ін.

Таким чином, здійснюючи сегментацію, туристичні фірми виявляють групи клієнтів, які об'єднані за тими чи іншими ознаками. Кожному з ринкових сегментів має відповідати специфічна туристична пропозиція. Такий підхід дозволяє не тільки задовольняти попит, але й формувати його.

Варто зазначити, що в останній час досить поширеним стає сільський туризм, особливо у Західній Україні. У нашому регіоні дана ніша ще не зайнята, що дасть ТзОВ «Адеона» конкурентну перевагу.

Доцільно розподілити зазначені сегменти, на які буде орієнтуватися ТзОВ «Адеона», залежно від пори року наступним чином:

1. Грудень - січень - лютий

· Молодіжний туризм

· Люди середнього віку, переважно незалежні від сім'ї

· Середній рівень доходів

· Спортивно-оздоровчий туризм(це можуть бути подорожі на гірськолижні курорти)

2. Березень - квітень - травень, вересень, жовтень, листопад

· Молодіжний туризм

· Середній та низький рівень доходів

· Маршрутно-пізнавальний, навчальний туризм (екскурсії по різних регіонах, відпочинок у Карпатах - насолода природою)

3. Червень , вересень

· Туризм третього віку

· Низький та середній рівень доходів

· Курортний туризм

4. Липень - серпень

· Молодь та люди середнього віку

· Будь-який рівень доходу

· Курортний туризм

5. Поза сезоном

Ринкові сегменти, що утворено за допомогою різних ознак, необхідно досліджувати з метою виявлення найбільш відповідних для них туристичних фірм.

Розділ 8

Організаційна структура ТзОВ «Адеона»

Формою здійснення в організації функцій і ефективним механізмом саморегулювання та координації діяльності працівників є організаційна структура. На ТзОВ «Адеона» існує лінійно-функціональна структура управління, при якій лінійна підлеглість з усіх питань пов?язаних з управлінням даного об?єкта, поєднується з функціональним управлінням. Ця структура грунтується на розподілі сфер повноважень і відповідальності за функціями управління, а по вертикалі - за підлеглістю нижчих ланок вищим.

Кожний працівник може одержати вказівки по відповідних функціях від інших посадових осіб того самого рангу. Ці вказівки можуть стосуватись техніки, технології праці, але аж ніяк не діяльності працівників уцілому. Водночас при лінійно-функціональній структурі управління нерідко виникають проблеми взаємовідносин лінійних керівників і спеціалістів, іноді спостерігається недостатня відповідальність, оскільки ті працівники, які готують рішення, не завжди беруть участь у їх здійсненні і несуть за них відповідальність.

Розділ 9

Структура управління ТзОВ «Адеона»

Висновки

Для забезпечення стабільності функціонування та нарощування конкурентних переваг підприємству доцільно вести картотеку конкурентів, де вказується перелік основних конкуруючих фірм міста, асортимент пропозиції, ціни на їх послуги тих видів, які надає підприємство, загальний напрям розвитку конкурентів та їх орієнтації.

У нашому місті дуже багато туристичних фірм. Це пояснюється низькими бар'єрами входження у галузь, тобто низьким рівнем затрат для створення та налагодження діяльності. Проте, новостворені турагенти не витримують впливу фактора сезонності бізнесу. Вони починають свою діяльність найчастіше з початком літнього сезону і отримують високі доходи, адже ринок в дійсності не є повністю освоєним. А з настанням осені втрачають багато і не виправдовують затрат, що спричиняє вихід з ринку.

Значною мірою вихід з ринку багатьох дрібних тур фірм спричинило прийняття нового закону України «Про туризм» у 2004 році, який встановив положення про обов'язкове створення резервного фонду в якості страхування відповідальності представників пропозиції на туристичному ринку на випадок невиконання своїх зобов'язань перед клієнтами. Цим наші законотворці намагалися захистити права споживача при незадоволенні його вимог. Але для створення такого фонду необхідно сплатити значну суму страхового внеску, яка складає близько 2-х тисяч гривень для турагентів та 10-ти тисяч гривень для туроператорів. Без створення такого фонду неможливо отримати ліцензію нового зразка. Таким чином велика кількість дрібних тур фірм залишилось без ліцензії і функціонують незаконно, або виходять з ринку.

Найважливішими конкурентами ТзОВ «Адеона» є такі підприємства як «Житомиртурист», «Автотур», «Екотур», «Інтертех», «Турсервіс», «Супутник», «Заграва». Проведемо коротку характеристику кожного з них:

«Автотур» - підприємство , якого є вихідцем з «Житомиртурист». Підприємство спеціалізується на наданні дешевого відпочинку, щоб забезпечити кожному бажаючому можливість подорожувати. Цей конкурент функціонує стабільно, але не має ліцензії нового зразка.

«Інтертех» - підприємство подібного спрямування, як і попереднє, проте має ліцензію і характеризується порядністю по відношенню до клієнтів.

«Екотур» - підприємство відрізняється спрямуванням на заможних клієнтів. Воно пропонує дорогі путівки в санаторії та різні лікувальні комплекси і працюють з клієнтами на індивідуальному підході. Слабким місцем такої діяльності є відсутність груп, тобто підприємство не використовує транспортні засоби, а відправляє споживачів «своїм ходом». Це створює незручності для клієнтів. Має ліцензію.

«Турсервіс» - порядна організація, яка надає в основному дешеві пропозиції, проте має певне коло VIP-клієнтів. Працює стабільно, користується пошаною серед конкурентів. Ліцензована.

«Супутник» - підприємство не ліцензоване і має негативну репутацію серед населення. Існує вагоме підгрунтя виходу з ринку.

«Заграва» - центр туризму, що зявився лише приблизно 3 роки тому, спеціалізується на відкритті віз, переважно шенгени та робочих до країн Західної Європи. Має налагодженні зв'язки з Росією, організовує виїзди до Санкт-Петербургу.

Заказать работу без рисков и посредников
Хочу скачать данную работу! Нажмите на слово скачать
Чтобы скачать работу бесплатно нужно вступить в нашу группу ВКонтакте. Просто кликните по кнопке ниже. Кстати, в нашей группе мы бесплатно помогаем с написанием учебных работ.

Через несколько секунд после проверки подписки появится ссылка на продолжение загрузки работы.
Сколько стоит заказать работу? Бесплатная оценка
Повысить оригинальность данной работы. Обход Антиплагиата.
Сделать работу самостоятельно с помощью "РЕФ-Мастера" ©
Узнать подробней о Реф-Мастере
РЕФ-Мастер - уникальная программа для самостоятельного написания рефератов, курсовых, контрольных и дипломных работ. При помощи РЕФ-Мастера можно легко и быстро сделать оригинальный реферат, контрольную или курсовую на базе готовой работы - Створення туристичної фірми.
Основные инструменты, используемые профессиональными рефератными агентствами, теперь в распоряжении пользователей реф.рф абсолютно бесплатно!
Как правильно написать введение?
Подробней о нашей инструкции по введению
Секреты идеального введения курсовой работы (а также реферата и диплома) от профессиональных авторов крупнейших рефератных агентств России. Узнайте, как правильно сформулировать актуальность темы работы, определить цели и задачи, указать предмет, объект и методы исследования, а также теоретическую, нормативно-правовую и практическую базу Вашей работы.
Как правильно написать заключение?
Подробней о нашей инструкции по заключению
Секреты идеального заключения дипломной и курсовой работы от профессиональных авторов крупнейших рефератных агентств России. Узнайте, как правильно сформулировать выводы о проделанной работы и составить рекомендации по совершенствованию изучаемого вопроса.
Всё об оформлении списка литературы по ГОСТу Как оформить список литературы по ГОСТу?
Рекомендуем
Учебники по дисциплине: Спорт, туризм и физкультураконтрольная работа по предмету Спорт, туризм и физкультура на тему: Створення туристичної фірми - понятие и виды, структура и классификация, 2017, 2018-2019 год.Заказать реферат (курсовую, диплом или отчёт) без рисков, напрямую у автора.

Похожие работы:

Туристичні ресурси Хмельниччини

17.05.2009/реферат

Археологічно-екскурсійний потенціал Хмельниччини. Туристичний маршрут лівобережжям Дністра. Маршрут "Давньоруські твердині Дунаєвеччини". Особливості створення туристичної привабливості регіону. Рекреаційно-туристичний потенціал Подільського регіону.


Похожие учебники и литература 2019:    Готовые списки литературы по ГОСТ

Физкультура - экзаменационные вопросы
История развития туризма в России
Управление качеством гостиничных услуг
Физическая культура для студентов
География туризмаСкачать работу: Створення туристичної фірми, 2019 г.

Перейти в список рефератов, курсовых, контрольных и дипломов по
         дисциплине Спорт, туризм и физкультура