-
Пройти Антиплагиат ©Главная » Рефераты » Текст работы «Коліївщина»


Коліївщина

1768 рік був часом загальної смути. Для православних Речі Посполитої настали тривожні часи. Ватага гайдамаків під проводом Максима Залізняка. Здобутки повстанців: Фастів, Черкаси, Корсунь, Богуслав, Лисянка, Умань. Підступні дії Катерини ІІ.

Дисциплина: История и исторические личности
Вид работы: доклад
Язык: украинский
Дата добавления: 19.01.2005
Размер файла: 25 Kb
Просмотров: 2458
Загрузок: 31

Все приложения, графические материалы, формулы, таблицы и рисунки работы на тему: Коліївщина (предмет: История и исторические личности) находятся в архиве, который можно скачать с нашего сайта.
Приступая к прочтению данного произведения (перемещая полосу прокрутки браузера вниз), Вы соглашаетесь с условиями открытой лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная (CC BY 4.0)
.

1

Коліївщина.

1768 рік був часом загальної смути. Шляхту Речі Посполи-тої дедалі більше дратувало постійне втручання у польсь-кі справи російської цариці Катерини II. Спочатку вона добилася того, що королем Польщі обрали її ко-ханця Станіслава Понятовського, а згодом примусила поляків гарантувати релігійні свободи православним. Розлючена шанта-жем росіян польська шляхта утворила в лютому 1768 р. Барську конфедерацію й напала на російські війська, роз-ташовані на польських землях. Для православних Речі Пос-политої настали тривожні часи. Ба-гато з них були переко-нані, що конфедерати не простять їм підтримки, яку вони одержували від росіян. Інші вирішили вдарити по шляхті, доки вона не на-пала першою. У травні 1768 р. з Мотронинського монастиря вирушила на північ у заселені частини Правобережжя ватага із 70 гайдамаків під прово-дом Максима За-лізняка, запорожця з Лівобережжя. Залізня-кові люди підбурювали селян до пов-стання. У їхніх маніфестах проголошувалося: «Настав час скинути з себе раб-ство... і помститися за муки, зневагу і небачені гнобле-ння, яких ми зазнали від наших панів».
За лічені дні загін поповнили новобранці з селян і манд-рівних гайдамаків. Місто за містом падали перед повстан-цями: Фастів, Черкаси, Корсунь, Богуслав, Лисянка. На по-чатку червня близько 2 тис. гайдамаків обступили Умань -- добре укріплене місто, де сховалися тисячі шляхтичів, католицьких та греко-католиЦьких священиків, орендарів-євреїв. Долю Умані вирішив Іван Гонта -- сотник в охороні Стефана Потоцького, який разом зі своїм загоном узяв бік повстанців. Коли мі-сто здалося, почалась нещадна різанина, в якій страшною смертю загинули ти-сячі чоловіків, жінок і дітей. Яків Швачка господарював ближче до російського кордону, в околицях Василькова та Білої Церкви. Він прославився між ватажками особливою жорстокістю. Го-ловним пристанищем його був Фастів, туди до нього приво-дили зловлених ляхів, там їх судили і вбивали: слідча комісія нарахувала потім таких вбитих біля 700 душ. На-прикінці червня в руках повстанців були Київське, Брац-лавське, а також частина Подільського і Волинського воє-водств. Лише присутність польських та російських військ на інших західноукраїнських землях перешкоджала їх при-єднанню до повстанців. До поразки повстання зовсім не-сподівано спричинилися росіяни. Побоюючись поширення повстання на Лівобережжя, Катерина II наказала своєму полководцеві генералу Михайлу Кречетникову подати допо-могу полякам. Увечері 6 липня 1768 р. Кречетников запро-сив на бенкет Залізняка, Ґонту та інших гайдамацьких ва-тажків, де заарештував їх разом з їхніми приголомшеними товаришами. Російських підданих було відіслано на суд в Київ, польських - віддано польському начальству, що спричиняло лютий суд на місці, вбиваючи багато людей на смерть, або засуджуючи на різні люті муки. Росіяни вида-ли Ґонту та 800 його людей полякам, які піддали його тортурам, а потім стратили. Залізняка та решту гайдама-ків було заслано до Сибіру. На-ступних кілька років поль-ський воєвода Юзеф Стемпковський продовжував чинити пом-сту над українськими селянами, тисячі яких він заморду-вав у своїй резиденції в Кодні. Так зустріло сумний кінець останнє повстання українських селян проти польсь-ких феодалів.

Заказать работу без рисков и посредников
Хочу скачать данную работу! Нажмите на слово скачать
Чтобы скачать работу бесплатно нужно вступить в нашу группу ВКонтакте. Просто кликните по кнопке ниже. Кстати, в нашей группе мы бесплатно помогаем с написанием учебных работ.

Через несколько секунд после проверки подписки появится ссылка на продолжение загрузки работы.
Сколько стоит заказать работу? Бесплатная оценка
Повысить оригинальность данной работы. Обход Антиплагиата.
Сделать работу самостоятельно с помощью "РЕФ-Мастера" ©
Узнать подробней о Реф-Мастере
РЕФ-Мастер - уникальная программа для самостоятельного написания рефератов, курсовых, контрольных и дипломных работ. При помощи РЕФ-Мастера можно легко и быстро сделать оригинальный реферат, контрольную или курсовую на базе готовой работы - Коліївщина.
Основные инструменты, используемые профессиональными рефератными агентствами, теперь в распоряжении пользователей реф.рф абсолютно бесплатно!
Как правильно написать введение?
Подробней о нашей инструкции по введению
Секреты идеального введения курсовой работы (а также реферата и диплома) от профессиональных авторов крупнейших рефератных агентств России. Узнайте, как правильно сформулировать актуальность темы работы, определить цели и задачи, указать предмет, объект и методы исследования, а также теоретическую, нормативно-правовую и практическую базу Вашей работы.
Как правильно написать заключение?
Подробней о нашей инструкции по заключению
Секреты идеального заключения дипломной и курсовой работы от профессиональных авторов крупнейших рефератных агентств России. Узнайте, как правильно сформулировать выводы о проделанной работы и составить рекомендации по совершенствованию изучаемого вопроса.
Всё об оформлении списка литературы по ГОСТу Как оформить список литературы по ГОСТу?
Рекомендуем
Учебники по дисциплине: История и исторические личностидоклад по предмету История и исторические личности на тему: Коліївщина - понятие и виды, структура и классификация, 2017, 2018-2019 год.Заказать реферат (курсовую, диплом или отчёт) без рисков, напрямую у автора.

Похожие работы:

Визвольна війна угорського народу 1703—1711 pp.

25.03.2010/контрольная работа

Значення та участь закарпатців у визвольній війні угорського народу 1703—1711 pp. Гайдамацький рух у першій половині XVIII ст. Коліївщина (селянська війна) як боротьба проти панщини, посилення руху опришків у Галичині, на Закарпатті та Північній Буковині.

Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

27.02.2009/дипломная работа

Гетьманування І. Мазепи. Північна війна і Україна. Політичний і соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської держави. Ліквідація автономного устрою України. Гайдамацький рух. Коліївщина. Виникнення українського козацтва.

Повстання 1768 р. в Україні

15.01.2011/курсовая работа

Гайдамацький рух у Правобережній Україні з початку XVIII ст., передумови, причини і хід повстання: початок, розгортання, Уманська різня; організація життя на захоплених М. Залізняком територіях; позиція Запорізької Січі; придушення і наслідки Коліївщини.


Похожие учебники и литература 2019:    Готовые списки литературы по ГОСТ

История отечества. Курс лекций
История. Справочник для подготовки к ЕГЭ
Цивилизации Древнего Востока
История нового времени
История России
История России с древних времён до начала 19 века
История Казахстана - экзаменационные билеты
История СССР
История отечества - полный курс лекций
История России 19-20 века
История Древних цивилизаций
История государственного управления в России
Отечественная история. Учебник
История нового времени. Лекции
История нового времени. Лекции 2
История нового времени. Лекции 3
Российская империя во второй половине XIX
Российская империя в конце XIX - начале XX века
История России XVIII века
Российская империя во первой половине XIX
Источники отечественной истории государства и права краткоСкачать работу: Коліївщина, 2019 г.

Перейти в список рефератов, курсовых, контрольных и дипломов по
         дисциплине История и исторические личности