-
Пройти Антиплагиат ©Главная » Рефераты » Текст работы «Розрахунок номіналів компонентів електронних схем»


Розрахунок номіналів компонентів електронних схем

Призначення підсилювальних каскадів на біполярних транзисторах. Методика розрахунку параметрів та кінцеві схеми з вказаними номіналами елементів. Особливості лінійних електронних осциляторних схем, активні RC–фільтри нижніх частот и RC–генератори.

Дисциплина: Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника
Вид работы: курсовая работа
Язык: украинский
Дата добавления: 31.07.2015
Размер файла: 1705 Kb
Просмотров: 1379
Загрузок: 3

Все приложения, графические материалы, формулы, таблицы и рисунки работы на тему: Розрахунок номіналів компонентів електронних схем (предмет: Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника) находятся в архиве, который можно скачать с нашего сайта.
Приступая к прочтению данного произведения (перемещая полосу прокрутки браузера вниз), Вы соглашаетесь с условиями открытой лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная (CC BY 4.0)
.

Національний технічний університет

України “КПІ”

Кафедра Фізичної та біомедичної електроніки

КУРСОВА РОБОТА

з курсу Аналогова схемотехніка

тема Розрахунок номіналів компонентів електронних схем

Зміст

 • 1. Підсилювальні каскади на біполярних транзисторах
  • 1.1 Початкові дані
  • 1.2 Методика розрахунку
  • 1.3 Кінцеві схеми з вказаними номіналами елементів
 • 2. Активні RC-фільтри нижніх частот
  • 2.1 Початкові дані
  • 2.2 Методика розрахунку
  • 2.3 Кінцеві схеми з вказаними номіналами елементів
 • 3. RC-генератори
  • 3.1 Початкові дані
  • 3.2 Методика розрахунку
  • 3.3 Кінцева схема з вказаними номіналами елементів
 • Висновки
 • 1. Підсилювальні каскади на біполярних транзисторах
 • 1.1 Початкові дані
 • Рис 1.1 Підсилювальні каскади на біполярних транзисторах,,включені за схемою: а) з загальним емітером; б) з загальною базою
 • Табл. 1
 • № Варіанту

  Схема включення

  fH, Гц

  fв, кГц

  Мн=Мв

  RH, кОм

  U2m, В

  Тип транзистора

  1

  ЗЕ , ЗБ

  100

  120

  1,1

  18

  2

  МП39

  • Для даних схем включення і у відповідності з номером варіанта був вибраний транзистор МП39. Це германієвий сплавний транзистор p-n-p типу. Призначений для використання в каскадах підсилення напруги проміжної та низької частоти, імпульсних та інших пристроях радіоелектронної апаратури широкого використання. Випускаються в металоскляному корпусі з гнучкими виводами.
  • Рис.1.1. Транзистор МП39
  • В таблиці 2 представлені основні характеристики вибраного транзистора.
  • Табл. 2. Основні характеристики транзистора МП39
  • Параметри

   Режим вимірювання

   Значення параметрів

   h21Э

   Uкб=5 В, IЭ=1 мА, f=1 кГц , Иокр=200 С

   12

   IКБО, мкА

   Uкб=5 В, Иокр=200 С

   15

   Иокр=700 С

   ?400

   fh21Э, МГц

   Uкб=5 В, IЭ=1 мА

   0.5

   h11Б ,Ом

   Uкб=5 В, IЭ=1 мА, f=1 кГц

   25

   h22Б , мкСм

   Uкб=5 В, IЭ=1 мА, f=1 кГц

   3,3

   Cк, пФ

   Uкб=5 В, f=465 кГц

   60

   Iк доп, мА

   Uкб=5 В, IЭ=1 мА, f=1 кГц , Иокр=200 С

   40

   • Табл.3. Гранично допустимі експлуатаційні дані транзистора МП39
   • Параметри

    Режим вимірювання

    Значення параметрів

    UКЭ max , B

    RбЭ=200 Ом, Иокр =400 С

    15

    UКБ max , B

    -600 С ?Иокр?400 С

    10

    IК max , мА

    -600 С ?Иокр?700 С

    40

    IК нас max , мА

    -600 С ?Иокр?700 С

    150

    IЭ нас max , мА

    -600 С ?Иокр?700 С

    150

    PК max , мВт

    -500 С ?Иокр?550 С

    150

    Ипер max , 0 С

    -

    85

    • 1.2 Розрахунок параметрів для схеми з ЗЕ

    Транзистор обирається з вимоги забезпечення необхідної амплітуди вихідного сигналу і смуги пропускання при заданій вихідній напрузі та коефіцієнті частотних спотворень в області верхніх частот :

    Вибираємо (для p-n-p транзистора живлення набуває від`ємного значення )

    Опір резистора RKОЭ, і допустима ємність конденсатора навантаження Cн.доп. обираються з умови

    На сімействі вихідних характеристик транзистора побудуємо лінію навантаження по постійному струму і визначимо положення точки спокою (UкэA, IкA, IбA) для режиму класа А. На сімействі вхідних характеристик транзистора по IбA визначається напруга початкового зміщення UбэA.

    Рис. 1.2 Сімейство вхідних характеристик транзистора МП39 схеми з ЗЕ (А - обрана робоча точка).

    Рис. 1.3 Сімейство вихідних характеристик транзистора МП39 схеми з ЗЕ (А- обрана робоча точка).

    При заданих Е1=-10 В маємо UкэA=- 5 В, IкA= 20 мА, IбA= 500 мкА,

    IэA= IкA +IбA =20,5 мА , UбэA=-0.27 В.

    Опір резисторів забезпечуючих початкове зміщення фіксованим струмом бази:

    Емність розподільчих конденсаторів С1, С2

    1.3 Розрахунок параметрів для схеми з ЗБ

    Транзистор обирається з вимоги забезпечення необхідної амплітуди вихідного сигналу і смуги пропускання при заданій вихідній напрузі та коефіцієнті частотних спотворень в області верхніх частот :

    Вибираємо (для p-n-p транзистора живлення набуває від`ємного значення )

    Опір резистора і допустима ємність конденсатора навантаження обираються як і в схемі з ЗЕ, тобто

    На сімействі вихідних характеристик транзистора побудуємо лінію навантаження по постійному струму і визначимо положення точки спокою (UкбA, IкA, IэA) для режиму класа А. На сімействі вхідних характеристик транзистора по IэA визначається напруга початкового зміщення UэбA.

    Рис. 1.2 Сімейство вхідних характеристик транзистора МП39 схеми з ЗБ (В - обрана робоча точка).

    Рис. 1.3 Сімейство вихідних характеристик транзистора МП39 схеми з ЗБ (В- обрана робоча точка).

    При заданих Е1=-10 В і Е2=-1 В маємо UкбA=0 В, IкA= 20 мА, IэA= 20 мА,

    IбA= IкA +IэA =40 мА , UэбA=0.32 В.

    Опір резисторів забезпечуючих початкове зміщення фіксованим струмом бази :

    Ємність розподільчих конденсаторів С1, С2

    2. Активні RC-фільтри нижніх частот

    2.1 Початкові дані

    Частота зрізу .

    Схеми фільтрів наведені на рис. 2.1

    2.2 Методика розрахунку

    Параметри компонентів схеми для фільтрів нижніх частот 1-го порядку

    , обираємо ;

    , ;

    Рис. 2.1. Схеми фільтрів нижніх частот: а - першого порядку; б - другого порядку.

    .

    Для фільтрів нижніх частот 2-го порядку

    , обираємо ;

    , ;

    , ;

    ;, .

    В якості операційного підсилювача можна взяти модель К140УД6.

    2.3 Кінцеві схеми з вказаними номіналами елементів

    Схеми фільтрів першого та другого порядків наведені на рис. 2.2.

    3. RC-генератори

    3.1 Теоретичні відомості

    Лінійні електронні осциляторні схеми, які генерують синусоїдальний вихідний сигнал, складаються з підсилювача і частотно-вибіркового елемента - фільтра. Схеми генераторів які використовують RC кола, комбінацію резисторів і конденсаторів, в їх частотно-вибіркових частинах називаються RC генераторами.

    3.2 Початкові дані

    Частота генерації , 10

    Вихідна напруга , 2

    Схема генератора представлена на рис. 1.

    Рис. 2.2 Схеми фільтрів нижніх частот с вказаними номіналами елементів:

    а - першого порядку; б - другого порядку.

    3.3 Методика розрахунку

    Генератор з мостом Віна. В схемі (рис. 1) RC-генератора використовується частотно-залежний позитивний зворотній зв'язок (міст Віна) і частотно-незалежний негативний зворотній зв'язок (НЗЗ) за допомогою резисторів та . Для зменшення нелінійних спотворень в ланцюгу НЗЗ резистор шунтується двома зустрічно ввімкненими стабілітронами , з напругою стабілізації . Коли напруга на виході ОП стає більше стабілітрон (в залежності від полярності ) відкривається та шунтує резистор , зменшуючи тим самим коефіцієнт підсилення і попереджує досягнення рівня . Резистор дозволяє регулювати амплітуду вихідної напруги віл до .

    Вибір та розрахунок допоміжних параметрів.

    Приймаємо

    , .

    Обрана модель операційного підсилювача: К140УД6

    Вхідний струм , 100

    Різниця вхідних струмів,

    Вхідний опір ,

    Напруга зміщення нуля ,

    Коефіцієнт підсилення напруги

    Коефіцієнт ослаблення синфазних вхідних напруг , 70

    Частота одиничного підсилення ,

    Вихідний опір , 150

    Максимальний вихідний струм , 25

    Максимальна вихідна напруга ,

    Максимальна вхідна диференціальна напруга ,

    Напруга живлення ,

    Струм споживання ,

    Вибір стабілітрона:

    , ,

    таку напругу стабілізації має стабілітрон КС133Г.

    Розрахунок опорів та ємностей

    , ;

    , .

    Резистори , обираються у відповідності з умовами

    ;,

    де , - вхідний, вихідний опір ОП.

    Обираємо

    , .

    При таких значеннях опорів вказані вище умови виконуються:

    ;

    .

    3.4 Кінцева схема з вказаними номіналами елементів

    Схема представлена на рис. 2.

    Рис. 2

    Висновки

    В даній курсовій роботі проведено розрахунок типових підсилювальних каскадів на біполярних транзисторах, активних RC-фільтрів нижніх частот та RC-генераторів. Розглянуто і обґрунтовано методику розрахунків.

Заказать работу без рисков и посредников
Хочу скачать данную работу! Нажмите на слово скачать
Чтобы скачать работу бесплатно нужно вступить в нашу группу ВКонтакте. Просто кликните по кнопке ниже. Кстати, в нашей группе мы бесплатно помогаем с написанием учебных работ.

Через несколько секунд после проверки подписки появится ссылка на продолжение загрузки работы.
Сколько стоит заказать работу? Бесплатная оценка
Повысить оригинальность данной работы. Обход Антиплагиата.
Сделать работу самостоятельно с помощью "РЕФ-Мастера" ©
Узнать подробней о Реф-Мастере
РЕФ-Мастер - уникальная программа для самостоятельного написания рефератов, курсовых, контрольных и дипломных работ. При помощи РЕФ-Мастера можно легко и быстро сделать оригинальный реферат, контрольную или курсовую на базе готовой работы - Розрахунок номіналів компонентів електронних схем.
Основные инструменты, используемые профессиональными рефератными агентствами, теперь в распоряжении пользователей реф.рф абсолютно бесплатно!
Как правильно написать введение?
Подробней о нашей инструкции по введению
Секреты идеального введения курсовой работы (а также реферата и диплома) от профессиональных авторов крупнейших рефератных агентств России. Узнайте, как правильно сформулировать актуальность темы работы, определить цели и задачи, указать предмет, объект и методы исследования, а также теоретическую, нормативно-правовую и практическую базу Вашей работы.
Как правильно написать заключение?
Подробней о нашей инструкции по заключению
Секреты идеального заключения дипломной и курсовой работы от профессиональных авторов крупнейших рефератных агентств России. Узнайте, как правильно сформулировать выводы о проделанной работы и составить рекомендации по совершенствованию изучаемого вопроса.
Всё об оформлении списка литературы по ГОСТу Как оформить список литературы по ГОСТу?
Рекомендуем
Учебники по дисциплине: Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроникакурсовая работа по предмету Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника на тему: Розрахунок номіналів компонентів електронних схем - понятие и виды, структура и классификация, 2017, 2018-2019 год.Заказать реферат (курсовую, диплом или отчёт) без рисков, напрямую у автора.

Похожие работы:

Воспользоваться поискомСкачать работу: Розрахунок номіналів компонентів електронних схем, 2019 г.

Перейти в список рефератов, курсовых, контрольных и дипломов по
         дисциплине Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника