-
Пройти Антиплагиат ©Главная » Рефераты » Текст работы «Аналіз зовнішньоекономічної діяльності банку ВАТ "Міжнародний комерційний банк"»


Аналіз зовнішньоекономічної діяльності банку ВАТ "Міжнародний комерційний банк"

Теоретична сутність банківських операцій на зовнішніх ринках. Портфельний аналіз банківських продуктів комерційного банку, активні та пасивні банківські операції з іноземною валютою. Економічний ефект розширення міжнародного кредитування по лінії ЕБРР.

Дисциплина: Банковское, биржевое дело и страхование
Вид работы: курсовая работа
Язык: украинский
Дата добавления: 11.07.2015
Размер файла: 988 Kb
Просмотров: 2907
Загрузок: 9

Все приложения, графические материалы, формулы, таблицы и рисунки работы на тему: Аналіз зовнішньоекономічної діяльності банку ВАТ "Міжнародний комерційний банк" (предмет: Банковское, биржевое дело и страхование) находятся в архиве, который можно скачать с нашего сайта.
Приступая к прочтению данного произведения (перемещая полосу прокрутки браузера вниз), Вы соглашаетесь с условиями открытой лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная (CC BY 4.0)
.

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни “Аналіз банківської діяльності”

на тему

“Аналіз зовнішньоекономічної діяльності банку ВАТ «Міжнародний комерційний банк»

Зміст

Вступ

Розділ 1. Аналіз діяльності комерційного банку ВАТ «Міжнародний комерційний банк» на зовнішніх ринках

1.1 Теоретична сутність банківських операцій на зовнішніх ринках

1.2 Загальна характеристика ВАТ „Міжнародний комерційний банк”

1.3 Портфельний аналіз банківських продуктів ВАТ „Міжнародний комерційний банк” на зовнішніх ринках

1.3.1 Активні банківські операції на зовнішніх ринках

1.3.2 Пасивні банківські операції з іноземною валютою

1.4 Економічна діагностика ефективності діяльності ВАТ „Міжнародний комерційний банк”

Розділ 2. Основні напрямки розвитку бізнесу ВАТ «Міжнародний комерційний банк» на зовнішніх ринках

2.1 SWOT- аналіз та матриця привабливості сегментів міжнародного бізнесу ВАТ «Міжнародний комерційний банк»

2.2 Основні напрямки розвитку бізнесу ВАТ „Міжнародний комерційний банк” на зовнішніх ринках

2.3 Оцінка економічного ефекту розширення міжнародного кредитування по лінії ЕБРР на підвищення рентабельності роботи ВАТ “Міжнародний комерційний банк”

Висновки

Перелік використаної літератури

Додатки

Вступ

В число основних видів зовнішньоекономічної діяльності(ЗЕД), обслуговуємих комерційними банками, можна включити:

- міжнародну торгівлю;

- міжнародний лізинг;

- використання активів з-за кордону;

- контрактні форми ЗЕД;

- міжнародні інвестиції.

Актуальність дослідження діяльності фінансових установ на зовнішніх ринках полягає в тому, що основний принцип взаємовигідності ЗЕД, на перший погляд, не має особливих ускладнень і виглядає очевидним: кожний партнер, що бере участь у міжнародних операціях, одержує свій прибуток. Проте дотримуватися цього принципу не просто через значну кількість часу, необхідного для виконання угод, зміни валютних курсів, наявності різноманітних зв'язків між окремими зовнішньоекономічними угодами, використання бартерних операцій та ін. Тому дотримання принципу взаємовигідності потребує ретельного аналізу і врахування, розмежування різноманітних потоків прибутків і витрат.

Мета курсової роботи полягає в проведенні аналізу діяльності в комерційному банку ВАТ “Міжнародний комерційний банк” на зовнішніх ринках та розробці перспективної стратегії розширення обсягів його діяльності на зовнішніх ринках.

Предметом дослідження є портфель банківських продуктів та послуг комерційних банків, призначених для обслуговування ЗЕД суб'єктів господарської діяльності та приватних осіб, а також для власних операцій банку на зовнішніх ринках.

Об'єктом дослідження є діяльність ВАТ “Міжнародний комерційний банк” на зовнішніх фінансових ринках.

Методи дослідження, застосовані в курсовій роботі - кількісні та якісні методи оцінки ефективності роботи комерційних банків, методи ретроспективного економічного аналізу результатів діяльності банку (горизонтально-вертикальні статистичні розрізи), методи побудування економетричних регресійних моделей на ПЕОМ.

Інформаційно-методологічна база досліджень курсової роботи -- звітні документи ВАТ “Міжнародний комерційний банк” за 2001-2006 роки, інформаційні аналітичні бази Національного банку України та Асоціації українських банків, розташовані в глобальній мережі Інтернет, Закони України та нормативні документи Національного банку України з довідкової комп'ютерної бази “Ліга-Закон”.

Практичне значення отриманих результатів курсової роботи - в наданні ВАТ “Міжнародний комерційний банк” рекомендацій та практичних пропозицій по стратегії концентрації зовнішньоекономічних послуг банку в посередницькій діяльності по залученню на міжнародних фінансових ринках та наданню кредитів Європейського банку реконструкції та розвитку(ЄБРР) національним суб'єктам господарської діяльності під гарантію ВАТ “Міжнародний комерційний банк”.

Розділ 1. Аналіз діяльності комерційного банку ВАТ «Міжнародний комерційний банк» на зовнішніх ринках

1.1 Теоретична сутність банківських операцій на зовнішніх ринках

Основні види зовнішньоекономічної діяльності передбачені Законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність» [3] і до них в банківській діяльності можна віднести:

- міжнародні фінансові операції й операції з цінними паперами у випадках, передбачених законами України;

- кредитні і розрахункові операції між суб'єктами зовнішньоекономіч-ної діяльності й іноземних суб'єктів господарської діяльності;

- створення суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності банківських, страхових і кредитних установ за межами України;

- операції по покупці, продажу й обміну валюти на валютних аукціонах, орендні, у тому числі лізингові, операції;

- операції на валютних біржах і на міжбанківському валютному ринку;

Міжнародні розрахунки - це регулювання платежів за грошовими зобов'язаннями та вимогами, які виникають між юридичними особами та громадянами різних країн на підставі економічних, політичних, науково-технічних, культурних та інших відносин [22]. Серед міжнародних розрахунків переважають платежі з зовнішньої торгівлі, кредитів та інвестицій. Міжнародні розрахунки в основному провадяться через банки за допомогою кореспондентських відносин, що обумовлюють ведення кредитними установами кореспондентських рахунків. Ці рахунки провадяться переважно у безготівковому порядку.

Кореспондентськими відносинами [23] називається традиційна форма банківських зв'язків, яка використовується в основному при обслуговуванні зовнішньої торгівлі і включає в себе сукупність усіх можливих форм співробітництва між банками. Встановлення кореспондентських відносин між двома банками припускає заключення кореспондентської угоди, що у свою чергу означає, що банки, обмінявшися контрольними документами (альбомами зразків підписів осіб, уповноважених підписувати банківську документацію і ключем для ідентифікації телеграфного переписування), виконують різні операції з доручення один одного в межах встановлених один одному лімітів на проведення тих чи інших операцій.

До форм розрахунків, які використовуються у міжнародній торгівлі, належать такі:

- 100%-ний авансовий платіж;

- оплата після відвантаження;

- оплата після отримання товару(торгівля по відкритому рахунку)

- документарний акредитив;

- документарне інкасо;

- міжнародний факторинг;

- міжнародний форфейтинг;

Оформлення оформлення платіжних доручень в іноземній валюті виконується у вигляді структурованих документів згідно положенням Національного банку України [17].

Використання акредитивів у міжнародних розрахунках регулюється спеціальним документом - "Уніфіковані правила і звичаї для документарних акредитивів", що розроблений Міжнародної Торгової Палатою (ICC) [7, c.5]. Ці правила періодично доповнюються і змінюються виходячи з тенденцій розвитку міжнародної торгівлі і розрахунків. У сьогоденній час діє редакція Правил від 1993 р.

Застосування інкасової форми розрахунків регулюється спеціальним документом - "Уніфіковані правила по інкасо", що розроблений Міжнародною Торговельною Палатою (ICC) [8, c.5]. В теперішній час діє редакція Правил 1995 р.

Банківський факторинг - це придбання права на стягнення боргів, на перепродаж товарів і послуг з наступним одержанням платежів по них. При цьому мова йде, як правило, про короткострокові вимоги. Міжнародний факторинг дозволяє імпортеру на постійній основі одержувати товар з відстрочкою платежу (звичайно до трьох місяців). Зобов'язання оплати покладається на імпортера після приймання товарного постачання по якості і кількості. Факторинг відкриває унікальні можливості для підприємств, що імпортують товари, будучи не чим іншим, як товарним кредитом.

Форфейтингові операції банка [26, c.302] - це покупка боргу, вираженого в оборотному документі, у кредитора на безобіговій основі. Це означає, що покупець боргу (форфейтер) приймає на себе зобов'язання про відмовлення - форфейтінгу - від звертання регресивної вимоги до кредитора при неможливості одержання задоволення в боржника. Купівля оборотного зобов'язання відбувається, природно, зі знижкою.

Банківський, як і всякий інший бізнес, немислимий без ризику. Ризик присутній у будь-якій операції, тільки він може бути різних масштабів і по-різному компенсуватися [29]. Отже, для банківської діяльності важливим є не запобігання ризику взагалі, а передбачення і зниження його до мінімального рівня.

Валютний ризик в діяльності банку на зовнішніх ринках - це наявний або потенційний ризик для надходжень і капіталу, що виникає через несприятливі коливання курсів іноземних валют і цін на банківські метали.

Валютний ризик можна розділити на:

- ризик трансакції;

- ризик перерахунку з однієї валюти в іншу (трансляційний ризик);

- економічний валютний ризик.

Ризик трансакції полягає в тому, що несприятливі коливання курсів іноземних валют впливають на реальну вартість відкритих валютних позицій. Проте оскільки він, як правило, випливає з операцій маркетмейкерства, дилинга і прийняття позицій в іноземних валютах, цей ризик розглядається в як один з видів ринкового ризику.

Ризик перерахунку з однієї валюти в іншу (трансляційний) полягає в тому, що величина еквівалента валютної позиції в звітності змінюється в результаті змін обмінних курсів, що використовуються для перерахунку залишків в іноземних валютах у базову (національну) валюту.

Економічний валютний ризик складається в змінах конкурентноздатності фінансової установи або його структур на зовнішньому ринку через істотні зміни обмінних курсів.

Система керування валютним ризиком банка складається з регламентних документів - політики, положень, процедур, процесів і т.п., - які затверджуються наглядацькою радою або правлінням банку відповідно обраній ними форми корпоративного керування, з урахуванням розміру банку і складності його операцій.

Для більш ефективного керування валютним ризиком рекомендується:

- здійснювати періодичний аналіз відкритої валютної позиції банку за допомогою ризику-моделі "вартість/надходження" для виміру чутливості до змін валютних курсів;

- застосовувати для зменшення величини валютного ризику методи хеджирования.

Для зниження валютного ризику банк може використовувати наступні прийоми [30]:

1. Видача позичок в одній валюті з умовою її погашення в іншій з урахуванням форвардного курсу, зафіксованого в кредитному договорі.

2. Форвардні валютні контракти.

3. Валютні ф'ючерсні контракти.

4. Валютні опціони.

5. Валютні свопи.

6. Прискорення або затримка платежів.

7. Диверсифікованість валютних засобів банку в іноземній валюті.

1.2 Загальна характеристика ВАТ „Міжнародний комерційний банк”

ВАТ "Міжнародний комерційний банк" (далі - МКБ або Банк) працює на фінансовому ринку України більше 12 років. Банк було зареєстровано в січні 1994 року в м. Черкаси як банк “Левада”, а пізніше у 1999 році реорганізовано за участю американського та австрійського капіталу. Завдяки цьому банк значно посилив свою присутність на українському ринку банківських та фінансових послуг. Назву банку було змінено на ВАТ “Міжнародний комерційний банк”, а його головний офіс розташувався у старовинному районі міста Києва - Подолі, у приміщенні Гостинного двору [42].

На сьогоднішній день банк має філії в Черкасах, Одесі, Дніпропетровську, Києві, Сімферополі, Феодосії, Судаку, Харкові, Сумах, Львові та Вінниці, відді-лення в Керчі, Ялті, Євпаторії, де має свою постійну клієнтську базу.

Основним завданням банку є впровадження західних банківських технологій, використання індивідуального підходу до клієнтів, як юрідичних, так і фізичних осіб, розробка індивідуальних програм для постійних клієнтів. Також МКБ забезпечує повний спектр банківських послуг та високоякісне обслуговування клієнтів. Персонал банку висококваліфікований, більшість співробітників володіє іноземними мовами, навчалися або стажувалися за кордоном по міжнародних банківських програмах, а також набували практичного досвіду, працюючи у західних банках в Україні та за її межами.

Дніпропетровська філія ВАТ ”Міжнародний комерційний банк” була зареєстрована 13 грудня 2001року Управлінням Національного банку України в Дніпропетровській області. Протягом 2003 року Дніпропетровська філія ВАТ ”Міжнародний комерційний банк” відкрила відділення у м. Новомосковську та м. Павлоград.

ВАТ “Міжнародний комерційний банк” (м. Київ) у листопаді 2005 року завершив підписку на акції восьмої емісії в обсязі 9,06 млн. грн..

Таким чином, на початок 2006 року статутний капітал ВАТ “Міжнародний комерційний банк” дорівнює 44,101 млн. грн. (станом на початок 2005 року - 35,041 млн.грн.) і складається з українського та іноземного - американського та австрійського (частка 6,5%), - капіталу. Банк проводить свою діяльність на фінансовому ринку згідно ліцензії Національного банку України № 91 від 13.01.2000р. Остання ліцензія, яку отримав банк, нараховує 22 банківські операції з 30 загалом можливих.

Рейтингові показники ВАТ “Міжнародний комерцйійний банк” в банківській системі України (164 комерційних банка), проведені Асоціацією українських банків станом на 01.01.2006 [40], мають наступні рівні:

1. Обсяг активів балансу - 466,81 млн.грн. (62 місце), що становить 0,237% від сумарних активів банківської системи України.

2. Обсяг кредитно-інвестиційного портфелю - 348,13 млн.грн. (64 місце).

3. Обсяг власного капіталу - 57,517 млн.грн.(87 місце).

4. Обсяг депозитів фізичних осіб - 255,787 млн.грн. (40 місце).

5. Обсяг депозитів юридичних осіб - 123,453 млн.грн.(76 місце).

6. Фінансовий результат (прибуток 2005 року) - 2,794 млн.грн. (82 місце).

7. Обсяг статутного капіталу (капітал 1 рівня) - 7,385 млн.євро (87 місце), що перевищує мінімальне нормативне значення загального регулятивного капіталу(капітал 1+2 рівня) - 7,0 млн. євро, встановлене НБУ станом на 01.01.2006 року.

8. Рентабельність активів - 0,339 %, що в 2,5 рази нижче середнього рівня (1,07%) рентабельності активів банків в банківській системі України [41].

9. Рентабельність капіталу - 6,336 %, що на 24% нижче середнього рівня (8,43%) рентабельності власного капіталу банків в банківській системі України [41].

1.3 Портфельний аналіз банківських продуктів ВАТ „Міжнародний комерційний банк” на зовнішніх ринках

1.3.1 Активні банківські операції на зовнішніх ринках

ВАТ “МКБ” виконує наступні активні операції з іноземною валютою на зовнішніх ринках [42]:

- оплата зовнішньоекономічних імпортних контрактів клієнтів через систему кореспондентських рахунків в банках-нерезидентах;

- отримання коштів оплати від зовнішньоекономічних експортних контрактів клієнтів через систему кореспондентських рахунків в банках-нерезидентах;

- купівля/продаж безготівкової іноземної валюти на МВРУ та зовнішніх валютних ринках;

- надання кредитів в іноземній валюті та проплати по них через систему кореспондентських рахунків в банках-нерезидентах;

- виплата готівкових коштів за кордоном по міжнародним пластиковим карткам, емітованим банком для клієнтів в Україні;

- переказ готівкових коштів за кордон з використанням платіжних систем WESTERN UNION та UNISTREAM;

- продаж дорожніх чеків Thomas Cook;

- видача готівкової валюти на відрядження працівників за кордон;

- видача дозволів на вивезення валюти за кордон;

- оформлення документів по валютним акредитивам та гарантіям по зовнішньоекономічним контрактам клієнтів;

1. Кредити

МКБ надає короткострокові, середньострокові та довгострокові позики в доларах США та євро.

Основними принципами кредитування Банком є індивідуальний підхід до кожного Клієнта та консерватизм при оцінці ризиків. Остаточні умови кредитування залежать від показників діяльності підприємства, кредитного проекту та наявності фінансових потоків для погашення кредиту.

Перевага надається кредитуванню діючих та фінансово стійких бізнесів. Повернення кредитних коштів в першу чергу має забезпечуватися за рахунок доходів від діючого бізнесу Клієнта. Забезпеченням може бути нерухоме майно (земля, будівлі, цілісні майнові комплекси), рухоме майно (комплексне технологічне обладнання, механізми та інші активи), застава акцій, банківські гарантії та поруки, інші ліквідні активи.

Міжнародний комерційний банк на початку квітня 2005 року завершив свою першу (після паузи, викликаної політичною кризою в Україні) видачу кредитів Європейського банку Реконструкції та Розвитку. На першому етапі кредити отримали кавова група компаній "Іонія" (у розмірі $350 тис.), фармацевтична компанія ВАТ "Вітаміни" ($1 млн.) та сільськогосподарська - СТОВ "Кримтеплиця" ($480 тис.). Протягом 2005 р. МКБ видав ще вісім кредитів по лінії ЄБРР.

У цілому, ЄБРР відкрив банкові кредитну лінію в розмірі капіталу, тобто - $9 млн. МБК видає кредити до $2 млн. на 5 років під 11%-12% річних. Для України це довгі кредити, яких зараз бракує. Вони виходять дешевими, особливо коли долар падає. Крім того, кредит по кредитній лінії Європейського Банку свідчить про гарний фінансовий стан компанії, тому це ще й інвестиція в її імідж.

У рамках кредитної лінії дозволено кредитувати малий і середній бізнес (не більше за 500 співробітників, вартість основних фондів, не включаючи землі, до $5 млн.). Повинні бути розкриті власники, а підприємство повинне не мати тіньового обігу, не використовувати екологічно небезпечних технологій і не виробляти зброї та міцних спиртних напоїв.

Документарні операції. МКБ пропонує такі інструменти, як акредитив та банківські гарантії для забезпечення додаткових гарантій при здійсненні розрахунків між суб'єктами підприємницької діяльності (див. табл.1.1).

Таблиця 1.1. Акредитиви (Тарифи головного офісу)

Акредитиви

Тариф (USD)

Відкриття імпортного акредитива

0.3% min 200 USD

Відкриття акредитива в національній валюті

0,3% min 200 USD

Авізування акредитива

0.15% min 75 USD

Зміна умов акредитива

0.15% min 20 USD, max 200 USD

Платіж та перевірка документів

0.2% min 75 USD

Гарантія - спосіб забезпечення виконання грошових зобов'язань, згідно з яким Гарант (МКБ) бере на себе зобов'язання своєчасної сплати на користь Бенефіціара належної суми, яку винен боржник.

Банківська гарантія є односторонньою угодою; при видачі банківської га-рантії обов'язковою умовою є укладання договору з Клієнтом про надання бан-ківської гарантії, в якому визначається порядок видачі банківської гарантії, її умови, умови сплати та взаємна відповідальність сторін. Даний договір потребує забезпечення аналогічно кредитному договору.

МКБ випускає гарантії таких основних видів(див.табл.1.2):

- Гарантія платежу;

- Тендерна гарантія;

- Гарантія виконання зобов'язань;

- Гарантія повернення авансового платежу;

- Гарантія повернення кредиту.

Таблиця 1.2. Тарифи головного офісу

Гарантії

Тариф (USD)

Надання забезпеченої гарантії в іноземній валюті

0,3% min 200 USD

Повідомлення про гарантію

0,15% min 75 USD

Підтвердження гарантії (забезпеченої)

0,3% min 75 USD

Надання забезпеченої гарантії в національній валюті

2-10% min 100 USD

На рис.1.1,1.2 наведена структура та динаміка активних операцій в ВАТ «МКБ» у 2001 - 2006 роках.

Рисунок 1.1. Структура активів ВАТ “Міжнародний комерційний банк” станом на 01.01.2006 року

Рисунок 1.2. Динаміка структури активних операцій в кредитно-інвестиційному портфелі ВАТ “Міжнародний комерційний банк” у 2001 - 2006 роках

1.3.2 Пасивні банківські операції з іноземною валютою

Основними джерелами валютних коштів для проведення активних банківських операцій на зовнішніх ринках в ВАТ “МКБ” є [42]:

- поточні пасиви валютних коштів розрахунково-касового обслуговування клієнтів;

- депозити юридичних та фізичних осіб в іноземній валюті;

- поточні валютні кошти клієнтів на рахунках міжнародних пластикових платіжних карток;

- поточні кошти валютних переказів за системою WESTERN UNION та UNISTREAM;

- залучені валютні кредити іноземних банків;

Розрахунково-касове обслуговування

Основними видами послуг банку в рамках розрахункового та касового обслуговування клієнтів є:

· відкриття та обслуговування поточних рахунків

· касове обслуговування

· перекази валютних коштів

Депозити для юридичних осіб

Відносини Банку з корпоративними Клієнтами, яких нараховується понад

3 000, грунтуються на індивідуальному підході до потреб кожного Клієнта, якому надається депозитна програма МКБ для корпоративних клієнтів(табл.1.3).

Таблиця 1.3. Ставки депозитів для юридичних осіб Долар США, євро

1-3 місяці

3-6 місяців

6-9 місяців

9-12 місяців

понад 12 місяців

4%

5%

7%

8%

10%

Платіжні картки для юридичних осіб

Для здійснення розрахунків у межах України та за кордоном МКБ пропонує підприємствам використовувати платіжні карти системи Visa International. Це найпоширеніші у світі платіжні картки, які надають цілодобовий доступ до коштів по всьому світі. Картка системи Visa International - можливість оплачувати товари та послуги у понад 17 мільйонів торговельних закладів по всьому світу.

МКБ оформляє корпоративні картрахунки в доларах США та євро. При поповненні корпоративного картрахунка кошти можуть зараховуватися в безготівковій формі, що значно полегшить роботу бухгалтерії підприємства та скоротить час проведення розрахунків.

Депозити для фізичних осіб

Таблиця 1.4. Базові ставки депозитів для фізичних осіб

Долар США, євро

1-3 місяці

3-6 місяців

6-12 місяців

понад 12 місяців

5%

6%

8%

10%

У разі дострокового відкликання депозитного вкладу нарахування відсотків відбувається за такими ставками:

- у гривні - 2% (два відсотка) річних;

- у доларах США та євро - 1% (один відсоток) річних.

Платіжні картки для приватних осіб

Для здійснення розрахунків за кордоном МКБ пропонує громадянам користуватися платіжними картками системи Visa International.

Грошові перекази

З допомогою МКБ здійснюються грошові перекази за кордон. Для цього необов'язково відкривати поточний рахунок в Банку. Переказ коштів може здійснюватися як з особистого рахунка, так і без нього в межах норм, встановлених НБУ.

Без відкриття рахунку в Банку, МКБ пропонує використовувати систему Western Union для здійснення переказів в країни далекого зарубіжжя та систему UNIstream для того, щоб отримувати та переказувати кошти по території СНД.

МКБ одним з перших банків в Україні пропонує СИСТЕМУ UNIstream для отримання та здійснення грошових переказів в доларах США та євро в країни СНД, Балтії, Великобританію, Туреччину, Болгарію, Бельгію, Монголію, Китай, Румунію, Чехію, а також по Україні.

СИСТЕМА UNIstream має такі переваги:

- UNIstream - дешевий та швидкий спосіб переказати гроші в країни СНД - час доставки від 10 хвилин після відправлення;

- Комісія для відправника складає 1,3%-2,5% від суми переказу залежно від країни отримувача;

- Для отримувача переказу послуга БЕЗКОШТОВНА;

- UNIstream діє в 65 країнах, включаючи в себе 2000 пунктів обслуговуван-ня в 500 містах країн СНД.

На рис.1.3,1.4 наведена структура та динаміка пасивів в ВАТ «МКБ».

Рисунок 1.3. Структура пасивів ВАТ “Міжнародний комерційний банк” cтаном на 01.01.2006 року

Рисунок 1.4. Динаміка структури залучених коштів в ВАТ “Міжнародний комерційний банк” у 2001 - 2006 роках

1.4 Економічна діагностика ефективності діяльності ВАТ „Міжнародний комерційний банк”

Аналіз динаміки розвитку ВАТ “Міжнародний комерційний банк” в мікросередовищі оцінюється динамікой та структурой розвитку основних статей його пасивів та активів, прибутковістю діяльності та рівнем досягнутої рентабельності відносно нормативних вимог [41]

В додатку А наведені таблиці показників статей балансів та звітів про фінансові результати для ВАТ “Міжнародний комерційний банк” за 2003 - 2006 роки [40], [41], [42].

На рисунках 1.5 - 1.6 наведена динаміка росту обсягів основних статей пасивів та активів балансу ВАТ “Міжнародний комерційний банк” у 2001 - 2006 роках [40].

За класифікацією Національного банку України ВАТ “Міжнародний комерційний банк” відноситься до 4 групи банків, в які входять банки з активами рейтинга від 55 до 156, тобто з обсягами активів балансу, меншими 550 млн.грн. В 4 групі малих банків (в яку входять практично 100 банків України) ВАТ “Міжнародний комерційний банк” займає 6-7 місця [40].

Аналіз фінансових характеристик діяльності досліджуємого в курсовій роботі ВАТ “Міжнародний комерційний банк” на фоні загальних характеристик та тенденцій розвитку банківської системи України виявив наступні особливості його розвитку за 2001 - 2006 роки:

1) При поступовому рості власного капіталу банку у 2001 - 2006 роках з рівня 29,37 млн.грн. (4 квартал 2001) до 62,04 млн.грн.(1 квартал 2006), тобто на +111,2 %, обсяги залучених коштів у 2001 -2006 роках зросли з рівня 127,49 млн.грн.(4 квартал 2001) до рівня 428,54 млн.грн.(1 квартал 2006), тобто на 236,1 %, що в 2 рази більше темпу росту власного капіталу.

Рисунок 1.5. Динаміка росту обсягів залучених коштів та власного капіталу в ВАТ “Міжнародний комерційний банк” у 2001 - 2006 роках

Рисунок 1.6. Динаміка росту обсягів кредитно-інвестиційного портфелю в ВАТ “Міжнародний комерційний банк” у 2001 - 2006 роках

При цьому у другій половині 2004 року - першій половині 2005 року банк пройшов кризисну стадію, пов'язану з передвиборчим ажіотажем та песимістичними очікуваннями виборів Президента України у 2004 році (див. рис.1.5):

- за останні три квартали 2004 року обсяги залучених коштів зменшились з рівня 330,28 млн.грн. до рівня 237,05 млн.грн., тобто знизились на - 28,2 % за рахунок різкого віддоту строкових депозитів як фізичних так і юридичних осіб;

- тільки на кінець другого кварталу 2005 року обсяги залучених коштів знову зросли до рівня 1 кварталу 2004 року (343,0 млн.грн.) та почав різко зростати;

2) Аналіз структури кредитно-інвестиційного портфелю ВАТ “Міжнародний комерційний банк” за 2001 - 2006 роки показав (див.рис.1.6):

- банк традиційно займається кредитуванням юридичних осіб (80 -82 % кредитно-інвестиційного портфелю), всі інші сектори активних операцій займають другорядне місце в стратегії банку;

- з першого кварталу 2005 року банк тактично змінив напрямок кредитування, активізувавши кредитування фізичних осіб (12-13,5% кредитно-інвестиційного портфелю), застабілізувавши співвідношення кредитів юридичним та фізичним особам;

- у другому кварталі 2004 року банк вклав 12,5 млн.грн. в придбання державних цінних паперів та отримав довгостроковий кредит НБУ рефінансування в 11,4 млн.грн., інша активність банку на ринку цінних паперів дуже обмежена;

- з другого кварталу 2005 року банк мінімізував міжбанківське кредитування, зменшивши його обсяги в 5 разів;

- зростання кредитно-інвестиційного портфелю банка з другого кварталу 2005 року забезпечується послідовним нарощуванням обсягів кредитів пропорційно юридичним та фізичним особам;

3) Аналіз портфелю залучених та запозичених коштів в ВАТ “Міжнародний комерційний банк” за 2001 - 2005 роки показав:

- загальний обсяг валюти балансу зріс з рівня 156,9 млн.грн.(4 квартал 2001 року) до рівня 490,57 млн.грн.(1 квартал 2006 року), тобто темп росту відносно базового рівня 2001 року становить 312,7% а відповідно темп приросту - 212,7%;

- обсяг залучених коштів юридичних осіб на поточних рахунках пасиву балансу зріс з рівня 26,83 млн.грн.(4 квартал 2001 року) до рівня 35,39 млн.грн.(1 квартал 2006 року), тобто темп росту відносно базового рівня 2001 року становить 131,9% а відповідно темп приросту - 31,9%;

- обсяг залучених коштів юридичних осіб на строкові депозитні рахунки пасиву балансу зріс з рівня 16,72 млн.грн.(4 квартал 2001 року) до рівня 95,04 млн.грн.(1 квартал 2006 року), тобто темп росту відносно базового рівня 2001 року становить 568,4% а відповідно темп приросту - 468,4%;

- обсяг залучених коштів фізичних осіб на поточних рахунках пасиву балансу зріс з рівня 0,764 млн.грн.(4 квартал 2001 року) до рівня 14,88 млн.грн.(1 квартал 2006 року), тобто темп росту відносно базового рівня 2001 року становить 1947,6% а відповідно темп приросту - 1847,6%;

- обсяг залучених коштів фізичних осіб на строкові депозитні рахунки пасиву балансу зріс з рівня 19,2 млн.грн.(4 квартал 2001 року) до рівня 246,91 млн.грн.(1 квартал 2006 року), тобто темп росту відносно базового рівня 2001 року становить 1286,0% а відповідно темп приросту - 1186,0%;

Враховуючи наведену зміну структури залучених коштів, ВАТ “Міжнародний комерційний банк” у 2006 році практично став ощадним банком, оскільки строкові депозити фізичних осіб перевищили частку у 50% (50,3% валюти балансу у 1 кварталі 2006 року).

Аналіз ефективності роботи та фінансової стійкості банку до ризиків банківської діяльності проводимо згідно “ Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні” Національного банку України [12].

Згідно “Інструкції” [12], параметри обсягу та адекватності капіталу банку повинні відповідати наступним вимогам:

а) норматив Н1 - мінімального розміру регулятивного капіталу в євро (Регулятивний капітал банку складається з основного (1-го рівня) капіталу та додаткового (2-го рівня) капіталу. Основний капітал уважається більш незмінним, то і таким, що не підлягає передаванню, перерозподілу та повинен повністю покривати поточні збитки. Додатковий капітал має менш постійний характер та його розмір піддається змінам.):

- на 01.01.2004 - не менше 5,5 млн.євро;

- на 01.01.2005 - не менше 6,0 млн.євро;

- на 01.01.2006 - не менше 7,0 млн.євро;

- на 01.01.2007 - не менше 8,0 млн.євро;

б) норматив Н2 - адекватності регулятивного капіталу/ платоспроможності (Значення показника адекватності регулятивного капіталу визначається як співвідношення регулятивного капіталу банку до сумарних активів і певних позабалансових інструментів, зважених за ступенем кредитного ризику та зменшених на суму створених відповідних резервів за активними операціями та на суму забезпечення кредиту (вкладень в боргові цінні папери) безумовним зобов'язанням або грошовим покриттям у вигляді застави майнових прав)

- не менше 10% для достатньо капіталізованих банків

- більше 17% для добре капіталізованих банків

в) норматив Н3 - адекватності основного капіталу (Показник адекватності основного капіталу банку розраховується як співвідношення основного капіталу до загальних активів банку):

- не менше 4% для достатньо капіталізованих банків;

- більше 8% для добре капіталізованих банків

Рисунок 1.7. Динаміка показників виконання нормативу Н1 по обсягу регулятивного капіталу в ВАТ “Міжнародний комерційний банк” у 2000 -2006 роках

На рисунку 1.7 наведені результати розрахунків фактичного значення нормативу Н1 для ВАТ “Міжнародний комерційний банк” та його порівняння з нормативами НБУ у 2001 - 2006 роках. Як показують графіки на рисунку 1.7 на протязі 2001 - 2006 років банк виконує вимоги норматива Н1, але запас не перевищує 10 - 20%, тобто проблема нарощення власного капіталу для банку є критичною.

На рисунку 1.8 наведені результати розрахунків фактичних значень нормативів адекватності регулятивного та основного капіталу та порівняння їх з нормативними вимогами НБУ. Як видно з графіків рисунку 1.8, фактичні значення нормативів Н2,Н3 для ВАТ “Міжнародний комерційний банк” знаходяться в діапазоні - “добре капіталізований банк”.

Рисунок 1.8. Динаміка показників виконання нормативів Н2, Н3 адекватності регулятивного та власного капіталу в ВАТ “Міжнародний комерційний банк” у 2000 - 2006 роках

Прибутковість комерційного банку може бути охарактеризована наступними коефіцієнтами.

Коефіцієнти прибутковості комерційного банку [20]:

Двома найбільш важливими показниками аналізу прибутковості банку є показники прибутковості (рентабельності) активів та власного капіталу банку.

Прибуток після оподаткування

Прибуток на активи- ROA (%) = ----------------------------- х 100%

Середні загальні активи

Коефіцієнт ROA може використовуватись як коефіцієнт для оцінки діяльності керівництва банку.

Прибуток після оподаткування

Прибуток на капітал- ROE (%) = --------------------------- х 100%

Середній капітал

Коефіцієнт ROE є основним показником для акціонерів та майбутніх інвесторів банку, оскільки показує доцільність інвестування коштів в діяльність банку у порівнянні з альтернативним вкладенням капіталу в інші галузі з більш вищою рентабельністю.

Коефіцієнти ефективності діяльності комерційного банку

Чистий процентний спред(%) =

Процентний дохід Процентні витрати

=(--------------------- - -------------------------------) х 100%

Сума доходних активів Сума витратних залучених коштів

Чистий процентний спред - визначає здатність банку приносити прибуток у вигляді його доходу від процентної різниці підпроцентних активів та залучених коштів.

Чиста операційна маржа(%) =

Чистий процентний дохід + Інший операційний дохід

=------------------------------------------------------- х 100%

Середні загальні активи

Чиста процентна маржа - показує залежність банку від непроцентних доходів. Збільшення цього коефіцієнта може свідчити про рівень диверсифікації в фінансових послугах чи нездорове намагання досягти спекулятивного прибутку, щоб замаскувати недостатність основного банківського доходу від процентів.

В таблиці 1.5 наведені результати розрахунків показників ефективності діяльності ВАТ “Міжнародний комерційний банк” у 2003 - 2005 роках.. На графіках рисунку 1.9 наведені результати розрахунку ROA та ROE за 2001 - 2006 роки.

Таблиця 1.5

Результати розрахунків показників ефективності діяльності ВАТ “Міжнародний комерційний банк” у 2003 - 2006 роках

Рисунок 1.9. Динаміка рівней рентабельності активів (ROA) та рентабельності власного капіталу (ROE) в ВАТ “Міжнародний комерційний банк” у 2001 - 2006 роках

Аналіз даних розрахунків, наведених в таблиці 1.5, показує, що:

- динаміка рівня рентабельності роботи банка є негативною;

- за 2004 - 2005 рік частка процентних доходів в операційних доходах знизилась з 53,0% до 44,2%, в той же час частка комісійних доходів зросла з 30% до 40%;

- частка низькопроцентних активів (готівка, коррахунок в НБУ) зросла за 2004 -2005 роки з рівня 9,9% до 15,0%;

- рівень чистого процентного спреда знизився з 8,02% до 5,99%;

- рівень чистої операційної маржі знизився з 12% до 8,9%;

За класифікацією CAMEL НБУ по показникам фінансових результатів діяльності у 2005 році ВАТ “Міжнародний комерційний банк” відноситься до низькорентабельних банків, у яких рентабельність активів ROA нижче порогу достатньої рентабельності в 1% (фактично - 0,823% за 2005 рік), а рентабельність власного капіталу ROE нижче порогу достатньої рентабельності у 10% (фактично - 6,336% за 2005 рік).

Розділ 2. Основні напрямки розвитку бізнесу ВАТ «Міжнародний комерційний банк» на зовнішніх ринках

2.1 SWOT- аналіз та матриця привабливості сегментів міжнародного бізнесу ВАТ «Міжнародний комерційний банк»

Класичний SWOT-анализ припускає визначення сильних і слабких сторін у діяльності фірми, потенційних зовнішніх погроз і сприятливих можливостей і їхню оцінку в балах відносно среднеотраслевых показників або стосовно даних стратегічно важливих конкурентів. Класичним представленням інформації такого аналізу було складання таблиць сильних сторін у діяльності фірми (S), її слабких сторін (W), потенційних сприятливих можливостей (О) і зовнішніх погроз (Т) [35], [36].

У ряді робіт, викладається методика SWOT-аналізу, основний упор у якій зроблений не на методи визначення й оцінку S, W, O і T, а на формулювання конкретних стратегій і заходів на основі S, W і з обліком O і T. Так, у [35] пропонується після визначення S, W, O, T перейти до складання матриці стратегій:

SO - заходи, які необхідно провести, щоб використовувати сильні сторони для збільшення можливостей компанії;

WO - заходи, які необхідно провести, переборюючи слабкі сторони і використовуючи представлені можливості;

ST - заходи, що використовують сильні сторони організації для запобігання погроз;

WT - заходи, що мінімізують слабкі сторони для запобігання погроз.

У таблиці 2.1 представлені результати SWOT- аналізу для досліджуємого ВАТ „Міжнародний комерційний банк”.

Таблиця 2.1. Матриця SWOT - аналізу діяльності ВАТ „Міжнародний комерційний банк”

МАТРИЦЯ SWOT-АНАЛІЗУ

Сильні сторони (S)

1. Висока процентна частка торгових доходів по валютообміним операціям (13,8%) в загальних операційних доходах, що в 2 раза вище рівня банківської системи України

2. Наявність власного капі-талу 7,2 млн.евро, що відповідає нормативам НБУ

3.Виконання всіх норма-тивів НБУ по рівню капіталу та ризикам

4.Високий рівень банківсь-кого сервісу (персональні менеджери)

5. Наявність філій та відділень по території України

6. Наявність кредитної ліній ЕБРР по інвестиційному кредитуванню малого підприємств за рахунок можливості застави акцій ВАТ на суму статутного фонду

7. Високий рівень власного кредитування 59% -юрособи та 11% -фізособи і малий рівень передачі ресурсів по міжбанку - 2,3%, що в 5 разів нижче показників банківської системи

8. Наявність у банку власного програмного забезпечення по аналізу інвестиційного кредитуван-ня

Слабкі сторони (W)

1. Перекос у джерелах формування ресурсної бази 50,6% та 16,8% за рахунок „дорогих” строкових депозитів фізичних осіб та юридичних осіб

2. Низький рівень „дешевих” поточних коштів фізичних (4,2%) та юридичних (9,7%) осіб

3. Низький рівень (4,4%) міжбанківських ресурсів середньої вартості.

4. Динаміка рівня рентабель-ності роботи банка є негатив-ною, ROA<1%, ROES<6,5%, що в 2 раза нижче показників по банківській системі;

5. За 2004 - 2005 рік частка процентних доходів в операційних доходах знизилась з 53,0% до 44,2%, в той же час частка комісійних доходів зросла з 30% до 40%;

6. Частка низькопроцентних активів (готівка, коррахунок в НБУ) зросла за 2004 -2005 роки з рівня 9,9% до 15,0%;

7. Рівень чистого процентного спреда знизився з 8,02% до 5,99%;

8.Рівень чистої операційної маржі знизився з 12% до 8,9%;

9. Частка витрат на оплату праці в 1,8 раза вище рівня в банківській системі

10. Частка витрат на утримання інфраструктури банку в 1,7 раза вище рівня в банківській системі

Можливості (О)

1.Зниження вартості ресурсів за рахунок еврокредитов банків Європи

2. Зниження вартості ресурсів за рахунок залучення поточних коштів пенсійних та соціальних виплат населенню

3. Нагромадження ресурс-ної бази з терміном залу-чення більш 20-30 років за рахунок недержавних пенсійних фондів

4. Розширення валютної ліцензії для торгівлі банківськими металами

5. Підвищення рівня власного капіталу за рахунок додаткової емісії акцій ВАТ та їх рефінансування в ЕБРР

6. Розширення іпотечного кредитування населення за рахунок еврокредитів по технології кредитування малих підприємств.

SO-стратегія

1.Розширення участі на ринку іпотечного кредиту-вання за рахунок зниження відсоткових ставок на іпотечні кредити

2. Залучення ресурсів недер-жавних пенсійних фондів під нові іпотечні цінні папери

3. Розширення участі на ринку пенсійно-соціальних банківських продуктів по обслуговуванню виплат населенню

4. Розширення програм кредитування малого бізнесу за рахунок коштів ліній ЕБРР

WO-стратегія

1. Створення маркетингової групи і відділу недержавних пенсійних фондів

2. Створення відділу соціально-орієнтованих банківських продуктів по обслуговуванню пенсійно-соціальних виплат населенню

3. Створення підрозділу роботи з новими видами іпотечних цінних паперів рефінансування кредитів

4. Створення підрозділу роботи з Державною іпотечною установою рефінансування кредитів

5. Створення відділу роботи з банківськими металами

Погрози (Т)

1. Низька платоспро-можність населення та зни-ження активності на ринку валютообміну та бан-ківських металів

2. Зниження проектної рентабельності роботи кредитуємих підприємств за рахунок підняття ціни на енергоносії в Україні, ризик неповернення кредитів.

3. Монополізація недер-жавних пенсійних фондів в крупних банках та моно-полізація їми пенсійно-соціальних виплат

4. Директивне валютне регулювання та можливі втрати на різких змінах курсу за рішенням НБУ

ST-стратегія

1.Формування пільгових програм іпотечного креди-тування за рахунок фондів державної підтримки житлового забезпечення населення

2. Підвищення терміну кредитування до 30-40 років і зниження рівня щомісяч-них внесків до прийнятного рівня доходів населення

3. Зниження відсотків по кредитам за рахунок зниження вартості ресурсів

WT-стратегія

1.Надання відстрочок у платежах на 2-5 років від моменту надання кредиту

2. Участь у створенні верти-кально-інтегрованих ФПГ по житловому будівництву і регулювання цін на житло

3. Використання іпотеки землі як джерела залучення додаткового фінансування з міжнародних ринків

Побудована за результатами SWOT - аналізу матриця вибору цільових сегментів для банківських продуктів ВАТ “Міжнародний комерційний банк” на зовнішніх ринках наведена на рисунку 2.1.

Рисунок 2.1. Матриця «Дженерал Електрик» - McKinsey для банківських продуктів ВАТ “Міжнародний комерційний банк” на зовнішніх ринках

Таким чином, для ВАТ «МКБ» найбільш привабливим є інвестиційне кредитування підприємств по лінії кредитів ЕБРР. Також високий ступінь привабливості мають валютообмінні операції до яких доцільно долучити операції з банківськими металами. Середню ступінь привабливості має кредитування торгівельної експортно-імпортної діяльності підприємств, а низьку - надання гарантій платежів при здійсненні ЗЕД підприємствами.

2.2 Основні напрямки розвитку бізнесу ВАТ „Міжнародний комерційний банк” на зовнішніх ринках

Проведене маркетингове дослідження сильних та слабких позицій ВАТ „Міжнародного комерційного банку” по просуванню своїх банківських продуктів на зовнішніх ринках, показало:

1. Банк після останньої додаткової емісії акцій ВАТ у 2005 році має рівень власного статутного капіталу в євро - 7,22 млн.євро та рівень регулятивного капітала в євро - 9,13 млн.грн., що на мінімальному рівні задовільняє вимогам НБУ(рівень регулятивного капіталу для роботи на зовнішніх ринках повинен бути на менше 8,0 млн.євро).

2. Весь обсяг статутний капітал банку 44,1 млн. грн. імобілізований (вкладений) в основні засоби (залишкова балансова вартість яких дорівнює 43,68 млн.грн. станом на 01.01.2006 та 44,595 млн.грн. станом на 01.04.2006 року). Таким чином, рівень власного оборотного капіталу банка за рахунок капіталізованих фондів прибутку минулих років становить 17,68 млн.грн. станом на 01.01.2006 та 17,44 млн.грн. станом на 01.04.2006 року.

Але власний оборотний капітал банку також імобілізований в довгострокових державних цінних паперах - 15,84 млн. грн. станом на 01.01.2006 року та 15,82 млн.грн. станом на 01.04 2006 року, а також у страховому запасі різниці між нарахованими витратами до сплати - 6,48 млн.грн. станом на 01.04.2006 та чистими нарахованими доходами до отримання - 5,33 млн.грн. станом на 01.04.2006 року.

Тобто, фактично у банка немає вільних власних оборотних коштів для проведення самостійних операцій на зовншніх міжнародних фінансових ринках, як на його валютному сегменті, так і на його платіжному сегменті.

Таким чином, джерелом операцій банку на зовнішньоекономічних ринках можуть бути тільки залучені кошти клієнтів чи інших банків, як вітчизняних так і закордонних. Однак, оскільки основою ресурсної бази ВАТ “МКБ” є залучені строкові вклади фізичних осіб (50,6%), використання коштів клієнтів в міжнародних операціях різко обмежене, оскільки на коррахунки в іноземних банках валюта строкових вкладів не надходить, а використовується банком для проведення готівкових валютообмінних операцій на території України.

3. Враховуючи вищенаведене, найбільш привабливим сегментом ринку для банка на міжнародних фінансових ринках є залучення валютних ресурсів закордонних банків та інвестиційне кредитування малих та середніх підприємств в Україні за рахунок залучених валютних кредитів, в основному, по програмі цільового кредитування Европейського банку реконструкції та розвитку(ЕБРР) для України.

4. Економічна доцільність та можливість залучення еврокредитів банком, як відкритим акціонерним товариством, виникає внаслідок можливості використання акцій ВАТ, як цінних паперів вторинного ринку в якості застави в ЕБРР.

Оскільки досліджений рівень доходності акцій за результатами 2005 року становить ROE = 6,3%, а статутний капітал імобілізований в основних засобах і, відповідно, акції МКБ мають природу іпотечних цінних паперів, для ЕБРР це є достатнім рівнем дохідності та забезпеченості цінних паперів, які можуть бути використані в якості застави, а ліміт максимального обсягу лінії кредитування встановлюється на рівні 70% від обсягу акцій в заставі, тобто на рівні 5 млн.євро.

5. Враховуючи різницю рівнів плати за залучені еврокредити - 5,7 - 6,0 % на рік та рівень відсотків внутрішнього кредитування 20-22% річних в Україні, ВАТ „Міжнародний комерційний банк” має можливість отримати свою частину чистого прибутку на рівні 7 - 9% від суми кредиту в рік.

Таким чином, використовуючи акції ВАТ, як титул власності, банк може залучити під ці цінні папери низькопроцентні ресурси на міжнародному ринку банківського кредитування, тобто тимчасово рефінансувати кошти статутного капіталу, вкладені в основні фонди банку. Слід відмітити, що застосування акцій ВАТ в якості застави потребує домовленостей керівництва банка з власниками акцій та сплати їм додаткових комісійних, окрім дивідендів. З іншого боку сплата власникам акцій додаткових комісійних за централізовану заставу їх акцій піднімає інвестиційну привабливість акцій ВАТ “МКБ”.

На основі виконаного стратегічного маркетингового аналізу привабливості та доходності операцій в якості концентрованого цільового сегменту зовнішніх фінансових ринків (“ніші”) для банківських продуктів ВАТ “Міжнародний комерційний банк” в курсовому проекті обгрунтовується доцільність та економічна ефективність банківського продукту(послуги) - “КРЕДИТНА ЛІНІЯ ЄБРР ДЛЯ МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМТВ (МСП2)”.

Пропонуємий банківський продукт(послуга) передбачає залучення ВАТ “Міжнародний комерційний банк” на зовнішніх фінансових ринках кредитів під ставку LIBOR у Європейського банку реконструкції та розвитку та надання залучених кредитних коштів вітчизняним підприємствам на умовах захисту їми бізнес-плану кредитуємого проекту розвитку підприємництва в Україні.

Кредит надається в доларах США. Розмір кредиту, який Банк може надати підприємству, не може бути меншим, ніж 125 тисяч доларів США, та перевищувати 1 600 тисяч доларів США. Обмеження в сумі 1 600 тисяч доларів США існує також для групи підприємств, пов'язаних спільною участю у капіталі. Фінансування здійснюється шляхом:

- короткострокового кредитування на поповнення обігових коштів (на строк до 12 місяців);

- довгострокового кредитування здійснення інвестиційних заходів (на строк до 5 років);

- фінансування лізингових операцій.

Для покриття витрат на підготовку проекту позичальник сплачує Банку разову комісію (плата за управління кредитом та обслуговування позичкового рахунку). Розмір комісії становить 0,75% - 5% від суми кредиту, що надається.

Щомісячно стягується плата за зобов'язання, яка становить 0.5% - 2% річних від суми невикористаної частини кредиту (кредитної лінії). Загальна вартість кредитів коштів не буде перевищувати 13%-14% річних.

2.3 Оцінка економічного ефекту розширення міжнародного кредитування по лінії ЕБРР на підвищення рентабельності роботи ВАТ “Міжнародний комерційний банк”

Оцінка економічного впливу (ефекту) розширення міжнародного кредитування по лінії ЕБРР на підвищення рентабельності роботи банку може бути проведена за допомогою побудови економетричної моделі за фактичними даними діяьності банку. Суть моделі в наступному - про розширенні залишків залучених коштів міжнародних фінансових організацій від ЕБРР комерційний банк “відносно дешеву” ресурсну базу, яка значно вигідніше, ніж ресурси міжбанківського ринку України.

Під економетричною моделлю розуміємо рівняння регресії, яке встановлює кількісне співвідношення між дивідендною доходністю статутного капіталу банка і відсотковою часткою залишків залучених коштів міжнародних фінансових організацій. Аналіз формування дивідендної доходності статутного капіталу банка за допомогою економетричних методів включає [64]: з'ясування чинників, що можуть впливати на розмір доходів; формування масиву статистичної інформації; знаходження регресійних залежностей (побудова регресійних моделей); економічна інтерпретація моделей і практичне використання.

В табл.2.2 наведені вихідні дані статистичних спостережень по ВАТ „Міжнародний комерційний банк” для виявлення впливу структури залучених ресурсів фізичних осіб на дивідендний рівень доходності статутного капіталу банку.

В якості вхідних параметрів дослідження Х1, Х2, Х3, Х4, Х5 застосовуються:

Х1 - Процентна частка залучених кредитів ЕБРР в загальному обсязі залучених коштів, %;

Х2 - Процентна частка кошів на поточних рахунках фізичних осіб в загальному обсязі залучених коштів, %;

Х3 - Процентна частка строкових депозитів фізичних осіб в загальному обсязі залучених коштів, %;

Х4 - Процентна частка кошів на поточних рахунках юридичних осіб в загальному обсязі залучених коштів, %;

Х5 - Процентна частка строкових депозитів юридичних осіб в загальному обсязі залучених коштів, %;

В якості вихідної функції Y досліджується параметр:

Y - Дивідендна доходність статутного капіталу, %

При цьому в діапазоні Х1<6,5% - в табл.2.2 наведені реальні рівні дивідендної доходності статутного капітала ВАТ “МКБ” для реального залучення кредитів ЕБРР в період часу 2003 рік - 1 квартал 2006 року, в діапазоні Х1>7,0 % в табл. 2.2 наведені розрахункові дані, отримані моделюванням підвищення залишків на рахунках залучених коштів ЕБРР за рахунок зменшення строкових депозитів юридичних осіб та при інших незмінних параметрах ресурсної бази.

На основі наведених даних спостережень будуються лінійна одновимірні Y=f(X1) та багатовимірні Y=f(X1,X2,X3,Х,Х5) регресійні моделі, які встановлюють залежність доходності статутного капіталу банку від суми показників статей залученого платного капіталу ресурсів , (, n - кількість періодів, що розглядаються) в і-тий період.

Одновимірна лінійна регресійна модель представляється як:

, (2.1)

де - постійна складова доходу (початок відліку);

- коефіцієнт регресії;

- відхилення фактичних значень доходу від оцінки (математичного сподівання) середньої величини доходу в і-тий період.

Таблиця 2.2

Вихідні дані для економетричного моделювання

Існують різні способи оцінювання параметрів регресії. Найпростішим, найуніверсальнішим є метод найменших квадратів [31]. За цим методом параметри визначаються виходячи з умови, що найкраще наближення, яке мають забезпечувати параметри регресії, досягається, коли сума квадратів різниць між фактичними значеннями доходу та його оцінками є мінімальною, що можна записати як

. (2.2)

Відмітимо, що залишкова варіація (3.1) є функціоналом від параметрів регресійного рівняння:

(2.3)

За методом найменших квадратів параметри регресії і є розв'язком системи двох нормальних рівнянь [31]:

, (2.4)

.

Розв'язок цієї системи має вигляд:

, (2.5)

.

Середньоквадратична помилка регресії, знаходиться за формулою

, (2.6)

Коефіцієнт детермінації для даної моделі

(2.7)

повинен дорівнювати: >0,75 - сильний кореляційний зв'зок, 0,36>>0,75 - кореляційний зв'язок середньої щільності; <0,36 - кореляційній зв'язок низької щільності [31].

На рис.2.2 наведені результати регресійних розрахунків лінійної одновимірної моделі Y=f(X1), виконані за допомогою стандартних функцій “електронних таблиць” EXCEL-2000. Лнійне рівняння регресії описує статистичний процес:

Рівняння лінійної регресії Y = 1,5791*X1 + 22,435

Коефіцієнт детермінації R2 дорівнює 0,5453.

Сила зв'язка - середньої щільності (більше 0,36 та менша 0,75).

Напрямок зв'язку - прямий.

Фізичний зміст величини коефіцієнта детермінації R2: вона показує, яку долю загальної дисперсії пояснює наше рівняння регресії. Коефіцієнт детермінації використовується для порівняння якості конкуруючих регресійних моделей, кожна з якої значуща.

Таким чином, підвищення на 1% залишків на рахунках залучених єврокредитів ЕБРР відносно загальної ресурсної бази приводить до підняття на 1,58 % значення операційної рентабельності статутного капіталу банку.

Рис. 2.2. Регресійно-кореляційна залежність дивідендної доходності статутного капіталу банка від процентної частки коштів ЕБРР на рахунках залучених коштів банка

Лінійна багатовимірна модель (ЛБМ) Y=f(X1,X2,X3,X4,X5) має такий вигляд

y=в0+ в1x1+ … + вpxp (2.8)

y - залежна змінна - ендогенна змінна

x1, x2…xp - залежні змінні - екзогенні змінні.

У зв'язку з тим, що економетрична модель обов'язково має випадкову помилку, модель (2.8) переписується у вигляді (2.9)

y=в0+ в1x1+ … + вpxp (2.9)

де е - випадкова помилка або перешкода.

Якщо після необхідних обчислень визначені чисельні значення коефіцієнтів в, то кажуть, що ми отримали оцінку коефіцієнтів моделі:, тобто оцінкою коефіцієнта в є його чисельне значення b=.

Якщо замінити у виразі (2.8) коефіцієнти моделі оцінками, то ми отримаємо такий вираз

(2.10)

Основними передумовами використання моделі (2.8-2.10), а такі моделі ще називаються регресійними багатовимірними моделями, є такі:

1) M (е)=0 математичне сподівання перешкоди равно 0;

2) перешкода взаємонезалежна із змінними cov (xi,)=0

3) для 2-х визначень перешкоди коефіцієнтів коваріації між ними також дорівнює 0 - cov

4) перешкода е нормально розподілена величина з параметрами (0;1) е=N (е, 0;1)

5) від виміру до виміру дисперсія перешкоди не змінюється

П'ята властивість. носить спеціальну назву: гомоскедастичність (однорідність). Якщо умова 5) не виконана, то кажуть, що дисперсія має властивість гетероскедастичності.

Чисельний аналіз регресійної моделі починають з того, що визначають значення регресійних коефіцієнтів в1... вр та коефіцієнтів в0, який має спеціальну назву - вільний член.

Регресійні коефіцієнти визначають за допомогою методів найменших квадратів.

(2.11)

Візьмемо частичні похідні по кожному з виразів, дорівняти їх і отримаємо систему рівнянь

Ця система рівнянь має спеціальну назву - нормальна система.

(2.12)

Невідомі у системі (3.12) - це коефіцієнти в0, в1...

х1, y1 - ми маємо внаслідок спостережень

в0, в1 - це коефіцієнти, які ми повинні визначити

n - кількість спостережень, вони нам завжди відомі.

Використовуючи таблицю вихідних даних табл.2.2, розраховуємо багатовимірну лінійну регресійну модель за допомогою “електронних таблиць” EXCEL-2000. Результати розрахунків наведені в табл.2.3.

Як видно з даних розрахунків табл.2.3, лінійне багатовимірне рівняння регресії описує статистичний процес:

Рівняння багатовимірної лінійної регресії

Y = 0,3803*X1+0,0329*X2-0,9499*X3-1,1600*X4-0,0585*X5+93,266

Коефіцієнт детермінації R2 дорівнює 0,993.

Сила зв'язка - високої щільності (більше 0,75).

Напрямок зв'язку - прямий.

Таблиця 2.3

Результати розрахунків багатовимірної регресійної залежності Y=f(X1- X5)

Перевірку значущості регресійного рівня здійснюють за критерієм Фішера F. Якщо величина F буде більше Fтабл, то ми вважаємо, що наше рівняння значуще. Як видно з даних розрахунків (табл.2.3), проведених за допомогою “електронних таблиць” EXCEL-2000, фактичне значення критерія Фішера для багатовимірної вибірки(і=5) з n-1=14 величин становить 311,723. Згідно з таблицями критичних значень критерія Фішера для багатовимірної (і=5) лінійної вибірки з n-1=14 величин табличне значення Fтабл = 2,96 при рівні довірчої ймовірності Р=0,95 [65]. Тобто, отримана багатовимірна регресійна залежність є значущою, при цьому за коефіцієнтом детермінації вона краще описує реальний процес ніж одновимірна модель.

Таким чином вплив вхідних параметрів дослідження Х1, Х2, Х3, Х4, Х5 на вихідний параметр є наступним наступний:

- при зростанні Х1(Процентна частка залучених кредитів ЕБРР в загальному обсязі залучених коштів, %) - дивідендна дохідність збільшується на 0,38% на кожний процент зростання Х1;

- при зростанні Х2(Процентна частка кошів на поточних рахунках фізичних осіб в загальному обсязі залучених коштів, %)- дивідендна дохідність збільшується на 0,0329% на кожний процент зростання Х2;

- при зростанні Х3(Процентна частка строкових депозитів фізичних осіб в загальному обсязі залучених коштів, %) - дивідендна дохідність зменшується на -0,95% на кожний процент зростання Х3;

- при зростанні Х4(Процентна частка кошів на поточних рахунках юридичних осіб в загальному обсязі залучених коштів, %) -дивідендна дохідність зменшується на -1,16% на кожний процент зростання Х4;

- при зростанні Х5(Процентна частка строкових депозитів юридичних осіб в загальному обсязі залучених коштів, %) - дивідендна дохідність зменшується на -0,058% на кожний процент зростання Х5;

Висновки

Досліджуємий у курсовій роботі ВАТ “Міжнародний комерційний банк” (м. Київ) у листопаді 2005 року завершив підписку на акції восьмої емісії в обсязі 9,06 млн. грн., що дозволило станом на 01.01.2006 року збільшити статутний капітал банку до 44,1 млн. грн.

Як показав аналіз рейтингових місць ВАТ “Міжнародний комерційний банк” у банківській системі України, станом на 01.01.2006 року банк має наступні характеристики:

1. Обсяг активів балансу - 466,81 млн.грн. (62 місце), що становить 0,237% від сумарних активів банківської системи України.

2. Обсяг кредитно-інвестиційного портфелю - 348,13 млн.грн. (64 місце).

3. Обсяг власного капіталу - 57,517 млн.грн.(87 місце).

4. Обсяг депозитів фізичних осіб - 255,787 млн.грн. (40 місце).

5. Обсяг депозитів юридичних осіб - 123,453 млн.грн.(76 місце).

6. Фінансовий результат (прибуток 2005 року) - 2,794 млн.грн. (82 місце).

7. Обсяг статутного капіталу (капітал 1 рівня) - 7,385 млн.євро (87 місце), що перевищує мінімальне нормативне значення загального регулятивного капіталу(капітал 1+2 рівня) - 7,0 млн. євро, встановлене НБУ станом на 01.01.2006 року.

8. Рентабельність активів - 0,339 %, що в 2,5 рази нижче середнього рівня (1,07%) рентабельності активів банків в банківській системі України.

9. Рентабельність капіталу - 6,336 %, що на 24% нижче середнього рівня (8,43%) рентабельності власного капіталу банків в банківській системі України.

За класифікацією Національного банку України ВАТ “Міжнародний комерційний банк” відноситься до 4 групи банків, в які входять банки з активами рейтинга від 55 до 156, тобто з обсягами активів балансу, меншими 550 млн.грн. В 4 групі малих банків (в яку входять практично 100 банків України) ВАТ “Міжнародний комерційний банк” займає 6-7 місця.

Аналіз фінансових характеристик діяльності досліджуємого в дипломній роботі ВАТ “Міжнародний комерційний банк” на фоні загальних характеристик та тенденцій розвитку банківської системи України виявив наступні особливості його розвитку за 2001 - 2006 роки:

1) При поступовому рості власного капіталу банку у 2001 - 2006 роках з рівня 29,37 млн.грн. (4 квартал 2001) до 62,04 млн.грн.(1 квартал 2006), тобто на +111,2 %, обсяги залучених коштів у 2001 -2006 роках зросли з рівня 127,49 млн.грн.(4 квартал 2001) до рівня 428,54 млн.грн.(1 квартал 2006), тобто на

+ 236,1 %, що в 2 рази більше темпу росту власного капіталу.

2) Аналіз структури кредитно-інвестиційного портфелю ВАТ “Міжна-родний комерційний банк” за 2001 - 2006 роки показав:

- банк традиційно займається кредитуванням юридичних осіб (80 -82 % кредитно-інвестиційного портфелю), всі інші сектори активних операцій займають другорядне місце в стратегії банку;

- з першого кварталу 2005 року банк тактично змінив напрямок кредитування, активізувавши кредитування фізичних осіб (12-13,5% кредитно-інвестиційного портфелю), застабілізувавши співвідношення кредитів юридичним та фізичним особам;

- у другому кварталі 2004 року банк вклав 12,5 млн.грн. в придбання державних цінних паперів та отримав довгостроковий кредит НБУ рефінансування в 11,4 млн.грн., інша активність банку на ринку цінних паперів дуже обмежена;

- з другого кварталу 2005 року банк мінімізував міжбанківське кредитування, зменшивши його обсяги в 5 разів;

- зростання кредитно-інвестиційного портфелю банка з другого кварталу 2005 року забезпечується послідовним нарощуванням обсягів кредитів пропорційно юридичним та фізичним особам;

3) Аналіз портфелю залучених та запозичених коштів в ВАТ “Міжнародний комерційний банк” за 2001 - 2005 роки показав:

- загальний обсяг валюти балансу зріс з рівня 156,9 млн.грн.(4 квартал 2001 року) до рівня 490,57 млн.грн.(1 квартал 2006 року), тобто темп росту відносно базового рівня 2001 року становить 312,7% а відповідно темп приросту - 212,7%;

- обсяг залучених коштів юридичних осіб на поточних рахунках пасиву балансу зріс з рівня 26,83 млн.грн.(4 квартал 2001 року) до рівня 35,39 млн.грн.(1 квартал 2006 року), тобто темп росту відносно базового рівня 2001 року становить 131,9% а відповідно темп приросту - 31,9%;

- обсяг залучених коштів юридичних осіб на строкові депозитні рахунки пасиву балансу зріс з рівня 16,72 млн.грн.(4 квартал 2001 року) до рівня 95,04 млн.грн.(1 квартал 2006 року), тобто темп росту відносно базового рівня 2001 року становить 568,4% а відповідно темп приросту - 468,4%;

- обсяг залучених коштів фізичних осіб на поточних рахунках пасиву балансу зріс з рівня 0,764 млн.грн.(4 квартал 2001 року) до рівня 14,88 млн.грн.(1 квартал 2006 року), тобто темп росту відносно базового рівня 2001 року становить 1947,6% а відповідно темп приросту - 1847,6%;

- обсяг залучених коштів фізичних осіб на строкові депозитні рахунки пасиву балансу зріс з рівня 19,2 млн.грн.(4 квартал 2001 року) до рівня 246,91 млн.грн.(1 квартал 2006 року), тобто темп росту відносно базового рівня 2001 року становить 1286,0% а відповідно темп приросту - 1186,0%;

Враховуючи наведену зміну структури залучених коштів, ВАТ “Міжнародний комерційний банк” у 2006 році практично став ощадним банком, оскільки строкові депозити фізичних осіб перевищили частку у 50% (50,3% валюти балансу у 1 кварталі 2006 року).

Аналіз даних розрахунків проведених в курсовій роботі показав, що:

- динаміка рівня рентабельності роботи банка є негативною;

- за 2004 - 2005 рік частка процентних доходів в операційних доходах знизилась з 53,0% до 44,2%, в той же час частка комісійних доходів зросла з 30% до 40%;

- частка низькопроцентних активів (готівка, коррахунок в НБУ) зросла за 2004 -2005 роки з рівня 9,9% до 15,0%;

- рівень чистого процентного спреда знизився з 8,02% до 5,99%;

- рівень чистої операційної маржі знизився з 12% до 8,9%;

Таким чином, за класифікацією CAMEL Національного банку України по показникам фінансових результатів діяльності у 2005 році ВАТ “Міжнародний комерційний банк” відноситься до низькорентабельних банків, у яких рентабельність активів ROA нижче порогу достатньої рентабельності в 1% (фактично - 0,823% за 2005 рік), а рентабельність власного капіталу ROE нижче порогу достатньої рентабельності у 10% (фактично - 6,336% за 2005 рік). У 1 кварталі 2006 року показники ROA та ROE ще знизились, тобто у банка є проблеми з підвищенням фактичної рентабельності роботи.

Проведене маркетингове дослідження сильних та слабких позицій ВАТ „Міжнародного комерційного банку” показало:

1. Банк після останньої додаткової емісії акцій ВАТ у 2005 році має рівень власного статутного капіталу в євро - 7,22 млн.євро та рівень регулятивного капітала в євро - 9,13 млн.грн., що на мінімальному рівні задовільняє вимогам НБУ(рівень регулятивного капіталу для роботи на зовнішніх ринках повинен бути на менше 8,0 млн.євро).

2. Весь обсяг статутний капітал банку 44,1 млн. грн. імобілізований (вкладений) в основні засоби (залишкова балансова вартість яких дорівнює 43,68 млн.грн. станом на 01.01.2006 та 44,595 млн.грн. станом на 01.04.2006 року).Таким чином, рівень власного оборотного капіталу банка за рахунок капіталізованих фондів прибутку минулих років становить 17,68 млн.грн. станом на 01.01.2006 та 17,44 млн.грн. станом на 01.04.2006 року.

Але власний оборотний капітал банку також імобілізований в довгострокових державних цінних паперах - 15,84 млн. грн. станом на 01.01.2006 року та 15,82 млн.грн. станом на 01.04 2006 року, а також у страховому запасі різниці між нарахованими витратами до сплати - 6,48 млн.грн. станом на 01.04.2006 та чистими нарахованими доходами до отримання - 5,33 млн.грн. станом на 01.04.2006 року.

Тобто, фактично у банка немає вільних власних оборотних коштів для проведення самостійних операцій на зовншніх міжнародних фінансових ринках.

Оскільки основою ресурсної бази ВАТ “МКБ” є залучені строкові вклади фізичних осіб (50,6%), використання коштів клієнтів в міжнародних операціях також різко обмежене, оскільки на коррахунки в іноземних банках валюта строкових вкладів не надходить, а використовується банком для проведення готівкових валютообмінних операцій на території України.

3. Враховуючи вищенаведене, найбільш привабливим сегментом ринку для банка на міжнародних фінансових ринках є залучення валютних ресурсів закордонних банків та інвестиційне кредитування малих та середніх підприємств в Україні за рахунок залучених валютних кредитів, в основному, по програмі цільового кредитування Европейського банку реконструкції та розвитку(ЕБРР) для України.

4. Економічна доцільність та можливість залучення еврокредитів банком, як відкритим акціонерним товариством, виникає внаслідок можливості використання акцій ВАТ, як цінних паперів вторинного ринку в якості застави в ЕБРР.

Оскільки досліджений рівень доходності акцій за результатами 2005 року становить ROE = 6,3%, а статутний капітал імобілізований в основних засобах і, відповідно, акції МКБ мають природу іпотечних цінних паперів, для ЕБРР це є достатнім рівнем дохідності та забезпеченості цінних паперів, які можуть бути використані в якості застави, а ліміт максимального обсягу лінії кредитування встановлюється на рівні 70% від обсягу акцій в заставі, тобто на рівні 5 млн.євро.

3. Враховуючи різницю рівнів плати за залучені еврокредити - 5,7 - 6,0 % на рік та рівень відсотків внутрішнього кредитування 20-22% річних в Україні, ВАТ „Міжнародний комерційний банк” має можливість отримати свою частину чистого прибутку на рівні 7 - 9% від суми кредиту в рік.

Таким чином, використовуючи акції ВАТ, як титул власності, банк може залучити під ці цінні папери низькопроцентні ресурси на міжнародному ринку банківського кредитування, тобто тимчасово рефінансувати кошти статутного капіталу, вкладені в основні фонди банку

На основі виконаного стратегічного маркетингового аналізу привабливості та доходності операцій в якості концентрованого цільового сегменту зовнішніх фінансових ринків (“ніші”) для банківських продуктів ВАТ “Міжнародний комерційний банк” в дипломному проекті обгрунтовується доцільність та економічна ефективність банківського продукту(послуги) - “КРЕДИТНА ЛІНІЯ ЄБРР ДЛЯ МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМТВ (МСП2)”.

Пропонуємий банківський продукт(послуга) передбачає залучення ВАТ “Міжнародний комерційний банк” на зовнішніх фінансових ринках кредитів під ставку LIBOR у Європейського банку реконструкції та розвитку та надання залучених кредитних коштів вітчизняним підприємствам на умовах захисту їми бізнес-плану кредитуємого проекту розвитку підприємництва в Україні.

Проведена в дипломному проекті оцінка ефективності залучення кредитів ЕБРР на зовнішньому фінпансовому ринку показала:

- при зростанні Х1(Процентна частка залучених кредитів ЕБРР в загальному обсязі залучених коштів, %) - дивідендна дохідність збільшується на 0,38% на кожний процент зростання Х1;

- при зростанні Х2(Процентна частка кошів на поточних рахунках фізичних осіб в загальному обсязі залучених коштів, %)- дивідендна дохідність збільшується на 0,0329% на кожний процент зростання Х2;

- при зростанні Х3(Процентна частка строкових депозитів фізичних осіб в загальному обсязі залучених коштів, %) - дивідендна дохідність зменшується на -0,95% на кожний процент зростання Х3;

- при зростанні Х4(Процентна частка кошів на поточних рахунках юридичних осіб в загальному обсязі залучених коштів, %) -дивідендна дохідність зменшується на -1,16% на кожний процент зростання Х4;

- при зростанні Х5(Процентна частка строкових депозитів юридичних осіб в загальному обсязі залучених коштів, %) - дивідендна дохідність зменшується на -0,058% на кожний процент зростання Х5;

Практичне значення отриманих результатів дипломної роботи - в наданні ВАТ “Міжнародний комерційний банк” рекомендацій та практичних пропозицій по стратегії концентрації зовнішньоекономічних послуг банку в посередницькій діяльності по залученню на міжнародних фінансових ринках та наданню кредитів Європейського банку реконструкції та розвитку(ЄБРР) національним суб'єктам господарської діяльності під гарантію ВАТ “Міжнародний комерційний банк”.

Перелік використаної літератури

1. ЗАКОН УКРАЇНИ N 2121-III „Про банки і банківську діяльність” від 7 грудня 2000 року // Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 22 грудня 2005 року N 3273-IV // Законодавчо-довідкова система законодавства України WWW.LIGA-ZAKON.COM.UA, квітень 2006 року

2. Закон України N 679-XIV “Про Національний банк України” від 20 травня 1999 року // Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 10.01. 2002 року N 2922-III)// Законодавчо-довід-кова система законодавства України WWW.LIGA-ZAKON.COM.UA, квітень 2006 року

3. Закон України N 959-XII “ Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16 квітня 1991 року // Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 8 червня 2000 року N 1807-III) // Законодавчо-довідкова система законодавства України WWW.LIGA-ZAKON.COM.UA, квітень 2006 року

4. ЗАКОН УКРАЇНИ N 2374-III «Про обіг векселів в Україні» від 5 квітня 2001 року // Із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 25 грудня 2002 року N 364-IV // Законодавчо-довідкова система законодавства України WWW.LIGA-ZAKON.COM.UA, квітень 2006 року

5. КОНВЕНЦІЯ, якою запроваджено Уніфікований закон про переказні векселі та прості векселі //ДАТА ПІДПИСАННЯ: 07.06.30 р., ДАТА ПРИЄД-НАННЯ УКРАЇНОЮ: 06.07.99 р.,ДАТА НАБУТТЯ ЧИННОСТІ УКРАЇ-НОЮ: 06.01.2000 р. // Законодавчо-довідкова система законодавства України WWW.LIGA-ZAKON.COM.UA, квітень 2006 року

6. Декрет Кабміну України № 15-93 “ Про систему валютного регулювання і валютного контролю” від 19.02.1993 // В редакції змін від від 16 січня 2003 року N 436-IV // Законодавчо-довідкова система законодавства України WWW.LIGA-ZAKON.COM.UA, квітень 2006 року

7. МТП “Уніфіковані правила та звичаї для документарних акредитивів” (редакція 1993 р., публікація Міжнародної Торговельної Палати N 500) // Законодавчо-довідкова система законодавства України WWW.LIGA-ZAKON.COM.UA, квітень 2006 року

8. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИЛА ПО ИНКАССО* (редакция 1995 года, публикация Международной торговой палаті № 522 // Законодавчо-довідкова система законодавства України WWW.LIGA-ZAKON.COM.UA, квітень 2006 року

9. Положення про міжбанківські розрахунки за операції, що здійснюються із застосуванням банківських платіжних карток міжнародної платіжної системи VISA International //Постанова Правління Національного банку України від 20.11.98 р. N 490 // Законодавчо-довідкова система законодавства України WWW.LIGA-ZAKON.COM.UA, квітень 2006 року

10. Положення про впровадження пластикових карток міжнародних платіжних систем у розрахунках за товари, надані послуги та при видачі готівки // Постанова Правління Національного банку України від 24 лютого 1997 р. N 37 / від 27 грудня 2000 року N 508 // Законодавчо-довідкова система законодавства України WWW.LIGA-ZAKON.COM.UA, квітень 2006 року

11. Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України // Постанова Правління Національного банку України від 17 червня 2004 року N 280 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України станом від 1 грудня 2005 року N 457) // Законодавчо-довідкова система законодавства України WWW.LIGA- ZAKON.COM.UA, квітень 2006 року

12. Про затвердження Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні // Постанова Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року N 368 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України станом від 1 листопада 2005 року N 407) // Законодавчо-довідкова система законодавства України WWW.LIGA-ZAKON.COM.UA, квітень 2006 року

13. Правила торгівлі іноземною валютою // Постанова Правління Національного банку України від 10 серпня 2005 р. N 281 // Законодавчо-довідкова система законодавства України WWW.LIGA-ZAKON.COM.UA, квітень 2006 року

14. Положення “Про порядок здійснення операцій з чеками в іноземній валюті на території України” // Постанова Правління НБУ № 520 від 29.12.2000 // Законодавчо-довідкова система законодавства України WWW.LIGA-ZAKON.COM.UA, квітень 2006 року

15. Положення про порядок здійснення уповноваженими банками опера-цій за документарними акредитивами в розрахунках за зовнішньоекономічними операціями // Постанова Правління Національного банку України від 3 грудня 2003 року N 514 // Законодавчо-довідкова система законодавства України WWW.LIGA-ZAKON.COM.UA, квітень 2006 року

16. Про переказування коштів у національній та іноземній валюті на користь нерезидентів за деякими операціями //Постанова Правління Національного банку України від 30 грудня 2003 року N 597 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановою Правління Національного банку України від 17 червня 2004 року N 270) // Законодавчо-довідкова система законодавства України WWW.LIGA-ZAKON.COM.UA, квітень 2006 року

17. Положення про оформлення та подання клієнтами платіжних доручень в іноземній валюті або банківських металах, заяв про купівлю або продаж іноземної валюти або банківських металів до уповноважених банків і інших фінансових установ та порядок їх виконання //Постанова Правління Національного банку України від 5 березня 2003 року N 82 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України станом на 12 листопада 2003 року N 493) // Законодавчо-довідкова система законодавства України WWW.LIGA-ZAKON.COM.UA, квітень 2006 року

18. Положення про відкриття та функціонування в уповноважених банках України рахунків банків-кореспондентів в іноземній валюті та в гривнях // Постанова Правління Національного банку України від 26 березня 1998 року N 118 (в редакції змін Постанови НБУ станом на 10 листопада 2003 року N 485) // Законодавчо-довідкова система законодавства України WWW.LIGA-ZAKON.COM.UA, квітень 2006 року

19. Положення про порядок здійснення уповноваженими банками операцій за документарними акредитивами в розрахунках за зовнішньоеконо-мічними операціями // Постанова Правління Національного банку України від 3 грудня 2003 року N 514 // Законодавчо-довідкова система законодавства України WWW.LIGA-ZAKON.COM.UA, квітень 2006 року

20. Аналіз діяльності комерційного банку: Навчальний посібник / за ред. Ф.Ф. Бутинця та А.М. Герасимовича. - Житомир: ПП "Рута", 2001. - 384 с.

21. Аналіз банківської діяльності: Підручник / А.М. Герасимович, М.Д. Алексеєнко, І.М. Парасій-Вергуненко та ін.; За ред. А.М. Герасимовича. - К.: КНЕУ, 2003. - 599 с.

22. Банковское дело: Учебник /Под ред. О.И.Лаврушина - Москва, «Финансы и статистика», 1998 - 576 с.

23. Банківські операції: Підручник. - 2-ге вид., випр. і доп./ А.М.Мороз, М.І.Савлук, М.Ф.Пуховкіна та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф. А.М.Мороза. - К.: КНЕУ, 2002. - 476 с.

24. Банки и банковские операции: Учебник для вузов / Под ред. проф. Е.Ф.Жукова.- М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. - 471 с.

25. Банківські операції:Підручник/За ред.Міщенка В.І., Слав"янської Н.Г.- Київ:Знання-Прес,2006.-727 с.

26. Бутинець Ф.Ф., Жиглей І.В., Пархоменко В.М.: Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності. За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця; 2-ге вид., доп. і перероб. - Житомир: ПП “Рута”, 2002. - 544 с.

27. Васюренко О.В. Банківські операції: Навчальний посібник. - 4-те вид., перероблене і доповнене - Київ: Знання, 2004. - 324 с.

28. Васюренко Л.В., Федосік І.М. Ресурси комерційного банку: теоре-тичний та прикладний аналіз: Монографія. - Харків: ПП Яковлєва, 2003. - 88 с.

29. Волошин И.В. Оценка банковских рисков: новые подходы. - К.: Эльга, Ника-Центр, 2004. - 216 с.

30. Гофман Н.А., Маховикова Г.А. Основы внешнеэкономической деятельности. - С.Пб.: Питер,2001. - 208 с.

31. Ефимова М.Р., Ганченко О.И., Петрова Е.В. Практикум по общей теории статистики: Учебное пособие. - Москва: Финансы и статистика, 2000. - 257 с.

32. Кириченко О.А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К.: Знання-Прес, 2002. - 384 с.

33. Козик В.В., Панкова Л.А., Карп'як Я.С. Зовнішньоекономічні комер-ційні операції та контракти. Навч. посіб. - Л.: Оксарт, 1998. - 256 с.

34. Комплексный анализ финансово-экономических результатов деятельности банка и его филиалов / Л.Г. Гиляровская, С.Н. Паневина. - СПб.: Питер, 2003. - 240 с.

35. Куденко Н.В. Стратегічний маркетинг: Навч.посібник. - К.: КНЕУ,1998. - 202 с.

36. Куденко Н.В. Маркетингові стратегії фірми - Київ, КНЕУ, 2002. - 245 с.

37. Литвин Н.Б. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності комерційних банків: Навчальний посібник. - Тернопіль: Карт-бланш, 2003. - 362 с.

38. Рогач О.І., Філіпенко А.С., Шемет Т.С. Міжнародні фінанси. Підручник.- Київ: Либідь, 2003. - 784 с.

39. Синки, Дж. мл. Управление финансами в коммерческих банках. Пер. с англ. 4-го переработанного изд. / под ред. Р.Я.Левиты, Б.С.Пинкерса. -- М.: 1994, Catallaxy.-- 820 c.

40. Офіційний сайт Асоціації банків України // WWW.AUB.COM.UA

41. Офіційний сайт НБУ // www.bank.gov.ua

42. Офіційний сайт ВАТ “Міжнародний комерційний банк” // WWW.ICB.COM.UA

Додатки

Таблиця А.1.Баланси ВАТ “Міжнародний комерційний банк” за 2003 - 2005 роки, тис.грн.

Таблиця А.2.

Звіти про фінансові результати ВАТ “Міжнародний комерційний банк” за 2003 - 2005 роки, тис.грн.

Заказать работу без рисков и посредников
Хочу скачать данную работу! Нажмите на слово скачать
Чтобы скачать работу бесплатно нужно вступить в нашу группу ВКонтакте. Просто кликните по кнопке ниже. Кстати, в нашей группе мы бесплатно помогаем с написанием учебных работ.

Через несколько секунд после проверки подписки появится ссылка на продолжение загрузки работы.
Сколько стоит заказать работу? Бесплатная оценка
Повысить оригинальность данной работы. Обход Антиплагиата.
Сделать работу самостоятельно с помощью "РЕФ-Мастера" ©
Узнать подробней о Реф-Мастере
РЕФ-Мастер - уникальная программа для самостоятельного написания рефератов, курсовых, контрольных и дипломных работ. При помощи РЕФ-Мастера можно легко и быстро сделать оригинальный реферат, контрольную или курсовую на базе готовой работы - Аналіз зовнішньоекономічної діяльності банку ВАТ "Міжнародний комерційний банк".
Основные инструменты, используемые профессиональными рефератными агентствами, теперь в распоряжении пользователей реф.рф абсолютно бесплатно!
Как правильно написать введение?
Подробней о нашей инструкции по введению
Секреты идеального введения курсовой работы (а также реферата и диплома) от профессиональных авторов крупнейших рефератных агентств России. Узнайте, как правильно сформулировать актуальность темы работы, определить цели и задачи, указать предмет, объект и методы исследования, а также теоретическую, нормативно-правовую и практическую базу Вашей работы.
Как правильно написать заключение?
Подробней о нашей инструкции по заключению
Секреты идеального заключения дипломной и курсовой работы от профессиональных авторов крупнейших рефератных агентств России. Узнайте, как правильно сформулировать выводы о проделанной работы и составить рекомендации по совершенствованию изучаемого вопроса.
Всё об оформлении списка литературы по ГОСТу Как оформить список литературы по ГОСТу?
Рекомендуем
Учебники по дисциплине: Банковское, биржевое дело и страхованиекурсовая работа по предмету Банковское, биржевое дело и страхование на тему: Аналіз зовнішньоекономічної діяльності банку ВАТ "Міжнародний комерційний банк" - понятие и виды, структура и классификация, 2017, 2018-2019 год.Заказать реферат (курсовую, диплом или отчёт) без рисков, напрямую у автора.

Похожие работы:

Воспользоваться поиском

Похожие учебники и литература 2019:    Готовые списки литературы по ГОСТ

Основы банковского дела и организация банковской системы
Ценные бумаги. Базовые основы
Основы страхования
Основы страхования. Часть 2Скачать работу: Аналіз зовнішньоекономічної діяльності банку ВАТ "Міжнародний комерційний банк", 2019 г.

Перейти в список рефератов, курсовых, контрольных и дипломов по
         дисциплине Банковское, биржевое дело и страхование