-
Пройти Антиплагиат ©Главная » Рефераты » Текст работы «Торгово-посередницькі операції в зовнішній торгівлі. Сутність і принципи факторингу»


Торгово-посередницькі операції в зовнішній торгівлі. Сутність і принципи факторингу

Сутність посередницької діяльності в міжнародній практиці. Характеристика основних торгово-посередницьких операцій у зовнішньоекономічній діяльності сучасних організацій. Види посередників. Договірно-правові основи факторингового обслуговування.

Дисциплина: Международные отношения и мировая экономика
Вид работы: контрольная работа
Язык: украинский
Дата добавления: 1.08.2015
Размер файла: 24 Kb
Просмотров: 1912
Загрузок: 9

Все приложения, графические материалы, формулы, таблицы и рисунки работы на тему: Торгово-посередницькі операції в зовнішній торгівлі. Сутність і принципи факторингу (предмет: Международные отношения и мировая экономика) находятся в архиве, который можно скачать с нашего сайта.
Приступая к прочтению данного произведения (перемещая полосу прокрутки браузера вниз), Вы соглашаетесь с условиями открытой лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная (CC BY 4.0)
.

1. Торгово-посередницькі операції. Операції брокерські

В міжнародній практиці під посередницькою діяльністю розуміється здійснення зовнішньоторговельних операцій фірмами і організаціями, а також окремими особами, незалежними від виробників і покупців даних товарів. Понад половину міжнародного товарообігу здійснюється за допомогою посередників.

Посередницькі зовнішньоторговельні фірми - різні торгові фірми, компанії, що виконують за дорученням виробників-експортерів товарів функції посередників на міжнародних ринках на основі укладеного між ними угоди або окремого доручення.

В даний час значна частина зовнішньої торгівлі здійснюється через торгове посередництво. Воно включає широкий круг послуг з експорту і імпорту товарів, у тому числі по тому, що підшукав закордонного контрагента, підготовці і здійсненню торгової операції, кредитуванню сторін і наданню гарантій оплати товару покупцем, здійсненню транспортно-експедиторських і страховок операцій, виконанню митних формальностей, а також рекламних і інших заходів щодо просування товарів на ринки, організації післяпродажного обслуговування, маркетингових досліджень і т.д.

Крупні торгові фірми разом з комерційною діяльністю виконують і виробничі операції, пов'язані в основному з обробкою товарів, що закупляються і реалізовуваних.

Торгові посередники створюють для фірм експортерів певні переваги, перш за все унаслідок економії засобів і часу по збуту, що і зумовлює їх важливу роль в міжнародній торговій практиці. Разом з тим, експортер в цьому випадку безпосередньо не пов'язаний з ринками збуту і цілком довіряється сумлінності і активності торгового посередника.

Залежно від характеру функцій, виконуваних торговим посередником, розрізняють декілька видів торгово-посередницьких операцій: дилерські, комісійні, агентські і брокерські. Торгові фірми здійснюють комерційні операції, як правило, за свій рахунок і від свого імені і мають справу з постійною клієнтурою.

Торгові фірми підрозділяються на торгові (експортні) будинки, експортні і імпортні фірми, оптові і роздрібні фірми і ін.

Комісійні фірми виконують разові комерційні доручення від свого імені, але за рахунок виробника (продавця) або покупця.

Агентські фірми виступають від імені і за рахунок принципала, юридично вони повністю незалежні.

Брокерські фірми - це особливий вид посередницьких фірм, у функції яких входить звести контрагентів.

Фектори - торгові посередники, що виконують широкий круг посередницьких обов'язків від імені експортера.

Підприємства можуть виходити на зовнішній ринок безпосередньо, тобто самостійно здійснювати весь комплекс заходів, пов'язаних з просуванням і реалізацією товарів на зовнішній ринок. Але в цьому випадку підприємство затрачує чималі засоби, оскільки необхідно мати власну збутову і сервісну служби, потрібен час на організацію збуту, організацію реклами, окрім цього, необхідно мати висококваліфікованих працівників, що мають досвід роботи і зв'язку на зовнішньому ринку.

У використовуванні посередників є свої переваги, які необхідно враховувати при проведенні зовнішньоторговельних операцій. Посередник спеціалізується в здійсненні просування товарів на зовнішній ринок, тому він має комерційний досвід, зв'язки на зовнішньому ринку, володіє інформацією, як правило, має власну збутову і сервісну служби.

Як посередники можуть виступати спеціалізовані фірми, організації і окремі особи. Існує певна класифікація основних видів посередників, заснована на специфіці діяльності, об'ємі повноважень і прав, що надаються, різним видам посередників.

1. Торгові агенти - це посередники, виступаючі на зовнішньому ринку від імені і за рахунок продавця. Між сторонами підписується агентська угода. Власник товару або продавець виступає як принципал, посередник - як агент. Торгові агенти використовуються при тривалих контрактах між учасниками зовнішньоекономічної діяльності. Мінімальний термін агентської угоди складає два роки. В агентській угоді обмовляються об'єми продажів за рік, територія, де може діяти агент, а також сума винагороди. Вона може коливатися від 7 до 13% від суми операції.

2. Посередник-консигнатор. Суть консигнації полягає в тому, що експортер, званий консигнантом, передає свій товар посереднику-консигнатору на певний термін для подальшої його реалізації. Договір консигнації полягає на тривалий термін (до 5 років). Власником товару за договором консигнації є консигнант (експортер-продавець). За договором обмовляється термін консигнації, тобто термін продажу товару.

Після закінчення терміну реалізації непроданий товар повинен бути:

або повернений власнику;

або перейти у власність посереднику-консигнатору, який потім його продає;

або частково куплений посередником, а частково повернений власнику (залежно від умов договору).

В договорі-консигнації обмовляються наступні основні моменти:

термін дії договору;

терміни консигнації товару;

територія, на якій може діяти консигнатор;

мінімальний об'єм продажів товару за певний термін;

розмір і порядок виплати винагороди;

гарантія умов повного збереження якості товару з боку посередника;

рівень цін і право власника змінювати встановлені ціни.

Договори консигнації широко поширені в міжнародній практиці. На умовах консигнації реалізуються товари масового попиту (машини, верстати і інші).

3. Посередники-комісіонери. Виступають на зовнішньому ринку від свого імені, але за рахунок і за дорученням продавця. Експортер або імпортер в цьому випадку виступають як комітент, а посередник - як комісіонер.

Між комітентом і комісіонером підписується договір комісії, в якому визначаються права і обов'язки комісіонера по реалізації зовнішньоторговельної операції. Договір комісії включає наступні основні моменти:

комісіонер зобов'язаний за умов договору продати товар протягом встановленого терміну і на конкретній території;

обмовляються розмір і порядок виплати винагороди. В міжнародній практиці розміри комісійної винагороди коливаються від 1,5 до 3,5% від суми операції по чистій комісії;

встановлюється матеріальна відповідальність сторін. Звичайно комісіонер відповідає тільки за збереження товару, тому комісіонер повинен страхувати товар на користь комітента;

обмовляється порядок встановлення ціни товару;

обмовляються терміни і порядок платежів.

4. Торгові доми (або купці, або агенти-збувальники). В цьому випадку операції по перепродажу здійснюються посередниками від свого імені і за свій рахунок, тобто полягає контракт купівлі-продажу з власником товару. При цьому посередник стає власником товару і перепродує його від свого імені і за свій рахунок. Між посередником і власником (принципалом) полягає агентська угода, в якій регулюються права і обов'язки сторін.

Особливості цього виду посередників полягають в тому, що:

по відношенню до принципала (власнику товару) посередник є однією із сторін контракту;

по відношенню до покупців товару посередник виступає від свого імені і за свій рахунок, тобто як власник товару і може самостійно встановлювати ціни на даний товар;

винагорода виходить шляхом різниці цін поставки товару і цін реалізації.

5. Брокери - найпоширеніший вид посередників. Це прості посередники, які виконують в основному функцію «звідницького», тобто зводять продавця і покупця, і виступають на ринку тільки за рахунок, від імені і за дорученням продавця або покупця. Один брокер може також виконувати одночасно доручення продавця і покупця. Брокер спеціалізується на виконанні зовнішньоторговельних операцій по одному-двом товарам, тому є фахівцем в своїй області. За свою роботу брокер одержує спеціальну брокерську винагороду (куртаж). Розмір винагороди коливається від 0,25 до 2-3%.

Брокер - окрема особа (фірма), що займається посередництвом при висновку операцій на фондовій, товарній і валютній біржах. Брокери укладають угоди, як правило, по дорученню і за рахунок клієнтів, а також можуть діяти і від свого імені, але за рахунок довірителів. За посередництво між покупцями і продавцями цінних паперів, товарів, дорогоцінних металів і т.д., брокери одержують певну платню за угодою сторін або відповідно до встановлюваною біржовим комітетом такси.

Брокери спеціалізуються на виконанні певних операцій: біржові, у тому числі валютні, брокери скоюють операції з товарами, цінними паперами, іноземною валютою на біржах; страховки - здійснюють посередництво між клієнтом і компанією страховки; суднові - виступають посередниками при висновку договорів про фрахтування судів. Посередницькі операції скоюються головним чином через брокерські контори, фірми або їх філіали. Крупні брокерські фірми можуть надавати кредит покупцям або виступати гарантом при висновку операції.

2. Договірно-правові основи факторингового обслуговування

Сутність і принципи факторингу

Світова практика знає сотні банківських операцій. Більшість же банків нашої країни освоїла в кращому разі один-два десятка. З другого боку, практично всі наші банки прагнуть проводити будь-які відомі їм операції, не віддаючи ніяким з них явної переваги. В результаті у нас немає ні дійсно універсальних, ні раціонально спеціалізованих банків і кредитних установ. Недолік спеціалізованих кредитних установ робить неможливим надання на високому рівні багатьох банківських послуг, до числа яких можна віднести і факторинг.

Факторинг - це достатньо новий вид послуг в області фінансування, яким займаються спеціальні факторингові компанії, тісно пов'язані з банками або є їх дочірніми філіалами, або самі банки.

Факторинг (factor - в перекладі з англійського «агент, посередник») є різновидом торгово-комісійної операції, що поєднується з кредитуванням оборотного капіталу клієнта, що пов'язане з переуступкою клієнтом-постачальником факторингової компанії (чинник-фірмі) неоплачених платіжних вимог за поставлену продукцію, виконані роботи, надані послуги і, відповідно, права отримання платежу по них. Він включає інкасування дебіторської заборгованості клієнта, кредитування і гарантію від кредитних і валютних ризиків.

Метою факторингового обслуговування є своєчасне інкасування боргів для скорочення втрат, унаслідок затримки платежу, і запобігання появи сумнівних боргів, підвищення ліквідності і зниження фінансового ризику для клієнтів, які не хочуть брати на себе роботу по перевірці платоспроможності своїх контрагентів, по веденню бухгалтерського обліку відносно своїх вимог і зацікавлені, по можливості, в найшвидшому отриманні грошей по рахівницях.

В основі факторингу лежить покупка банком (факторською компанією) рахунків-фактур клієнта на умовах негайної оплати частини вартості (70-90%) відфактурованих поставок і оплати решти частини (за вирахуванням відсотка за кредит) в строго обумовлені терміни незалежно від надходження виручки від дебіторів. Тому факторингові операції називають також кредитуванням продажів постачальника або наданням факторингового кредиту постачальнику.

Схема організації факторингу

ФАКТОР-ФІРМА

ПОКУПКА ПЛАТІЖНИХ АНАЛІЗ КРЕДІТО-

ВИМОГ І ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ

ОПЛАТА ПРОДУКЦІЇ ОПЛАТА ВИМОГ

ПОСТАВКА ПРОДУКЦІЇ

ПОСТАЧАЛЬНИК ПОКУПЕЦЬ

Відповідно до конвенції про міжнародний факторинг, операція вважається факторингом в тому випадку, якщо вона задовольняє якій-небудь з наступних чотирьох ознак:

· Наявність кредитування у формі попередньої оплати боргових вимог.

· Ведення бухгалтерського обліку постачальника, раніше всього обліку реалізації.

· Інкасування його заборгованості.

· Страхування постачальника від кредитного ризику.

Види факторингу

Класичний факторинг в тій формі, в якій він практикується у всьому світі, припускає наявність комерційного кредиту в товарній формі, що надається продавцями покупцям у вигляді відстрочення платежу за продані товари і що оформляється відкритим рахунком. Відкритий рахунок, коли покупець не видає продавцю ніякого боргового зобов'язання, припускає ризик. Страхування і управління ризиками комерційного кредиту здатне здійснити саме факторингові компанії через передбачуваних ними послуги.

В даний час виділяють декілька видів факторингових операцій.

Внутрішні (якщо постачальник і його клієнт, тобто сторони за договором купівлі-продажу, а також чинник-фірма знаходяться в одній і тій же країні) або міжнародні.

Відкриті (якщо боржник повідомлений про участь в операції чинник-фірми) або закриті (конфіденційні). Повідомлення боржника при відкритому факторингу здійснюється шляхом відповідного запису на рахунку-фактурі, підтверджуючої, що правонаступником по виникаючому боргу є чинник-фірма і що платежі повинні здійснюватися в її користь. При конфіденційному факторингу ніхто з контрагентів клієнта не обізнаний про кредитування його продажів чинник-фірмою.

З правом регресу, тобто зворотної вимоги до постачальника відшкодувати сплачену суму, або без права регресу. Дані умови пов'язані з ризиками, які виникають при відмові платника від виконання своїх зобов'язань, тобто кредитними ризиками. При висновку факторингової угоди з правом регресу постачальник продовжує нести певний кредитний ризик по боргових вимогах, проданих їм чинник-фірмі. Остання може скористатися правом регресу і при бажанні продати постачальнику будь-яку неоплачену боргову вимогу у разі відмови клієнта від платежу (його неплатоспроможності). Дана умова передбачається у випадку, якщо постачальники упевнені, що у них не можуть з'явитися сумнівні боргові зобов'язання, або що вони достатньо ретельно оцінюють кредитоспроможність своїх клієнтів, розробивши власну достатньо ефективну систему захисту від кредитних ризиків, або через специфіку своїх клієнтів. І в тому, і в іншому випадку постачальник не вважає потрібним оплачувати послуги із страхування кредитних ризиків. Проте гарантований для постачальника своєчасна притока грошових коштів може забезпечуватися тільки при висновку угоди без права регресу. Необхідно відзначити, що якщо боргова вимога визнана недійсною, чинник-фірма у будь-якому випадку має право регресу до постачальника.

З умовою про кредитування постачальника у формі попередньої оплати (до 80% переуступаємих ним боргових вимог), або оплати вимог до певної дати. Основною перевагою попередньої оплати є те, що її розмір є фіксованим відсотком від суми боргових вимог. Таки чином, постачальник автоматично одержує більше коштів при збільшенні об'ємів своїх продажів. У відсутність попередньої оплати сума перезданих боргових вимог (за мінусом витрат) перераховується постачальнику на певну дату або після закінчення певного терміну.

В сучасних умовах самою універсальною системою фінансового обслуговування клієнтів є конвенційний (відкритий) факторинг. За клієнтом практично зберігаються тільки виробничі функції. Оскільки в цьому випадку клієнти чинник-фірм можуть відмовитися від збереження власного штату службовців, що виконують ті функції, які приймає на себе чинник-фірма, то виникає достатньо істотна економія засобів. Ця економія в поєднанні з вигодами від «дисконтування фактур» компенсує високу вартість обслуговування (0,75-3% річні обороти залежно від розміру капіталу, фінансове положення і кредитоспроможність клієнта).

Сфера функціонування факторингу

Застосування факторингового обслуговування найбільш ефективно для малих і середніх підприємств, що мають перспективи збільшення об'ємів виробництва і що стикаються з проблемою тимчасового браку грошових коштів через невчасне погашення боргів дебіторами і труднощів, пов'язаних з виробничим процесом.

Постачальник повинен проводити товари або надавати послуги високого якість, мати перспективи швидкого розширення виробництва і збільшення прибутку, і суто тимчасові причини браку грошових коштів через невчасне погашення боргів дебіторами, а також недостатнього рівня прибутку, надмірних товарних запасів і труднощів, пов'язаних з виробничим процесом, значною мірою ускладнюють його господарську діяльність.

Факторинговому обслуговуванню не підлягають:

підприємства з великою кількістю дебіторів, заборгованість кожного з яких виражається невеликою сумою;

підприємства, що займаються виробництвом нестандартної або вузькоспеціалізованої продукції;

будівельні або інші фірми, що працюють з субпідрядниками;

підприємства, що реалізовують свою продукцію на умовах післяпродажного обслуговування, практикуючі компенсаційні операції;

підприємства, що уклали з своїми клієнтами довгострокові контракти і виставляючі рахунки після закінчення певних етапів робіт або до здійснення поставок (авансові платежі).

Факторингові операції також не проводяться за борговими зобов'язаннями фізичних осіб, філіалів або відділень підприємств.

Сума виплат. Комісійна винагорода

При укладенні факторингового договору між факторинговою фірмою і постачальником визначаються терміни і обставини, при настанні яких факторинговий відділ повинен здійснити платіж на користь постачальника, але не більше граничної суми.

В світовій практиці звичайно використовуються три методи встановлення граничних сум.

Визначення загального ліміту. Платнику встановлюється періодично відновлюваний ліміт, в межах якого чинник-фірма автоматично оплачує переуступаємі платіжні вимоги. У разі перевищення суми заборгованості над сумою ліміту всі платежі в рахунок погашення боргу поступатимуть факторинговому відділу до тих пір, поки він не компенсує суму платежів, здійснених на користь постачальника, і тільки потім - постачальнику.

Встановлюється сума, на яку протягом якого-небудь терміну може бути проведено відвантаження товарів одному платнику. Якщо постачальник не перевищує ліміт, то він застрахований від появи сумнівних боргів.

Страхування по окремих операціях використовується у разі, коли специфіка виробничої діяльності постачальника припускає ряд окремих операцій на крупні суми, а не серію поставок товарів одним і тим же покупцям. Гранична сума в цьому випадку є всією сумою кожного замовлення, з поставкою товару протягом певного періоду часу.

Основною метою багатьох підприємств, що вдаються до послуг факторингової компанії, є отримання додаткових засобів, оскільки за факторинговим договором постачальнику негайно оплачується частина (70-90%) суми що акцептуються покупцем платіжних вимог. Сплата решти частини (10-30%) за вирахуванням комісійної винагороди, здійснюється окремим платіжним дорученням після надходження засобів від платника або на обумовлену в договорі дату.

Комісійна винагорода факторингової компанії складається з двох елементів: платня за обслуговування, платня за надані в кредит засоби.

Факторинг - вельми ефективна форма кредитування оборотних коштів постачальників, оскільки по своїй суті він включає інкасування дебіторської заборгованості постачальника, гарантію від кредитних ризиків, від появи сумнівних боргів.

Світова практика в області проведення факторингу виробила безліч варіантів факторингових угод, використовування якої залежить від специфіки факторингових компаній і їх клієнтів.

Успіх розповсюдження цієї форми торговельно-фінансової діяльності залежатиме не тільки від загальної економічної ситуації в країні, але і від інтенсивності дослідницького пошуку в області методології банківської справи, від того, наскільки активно відбуватимуться популяризація і засвоєння необхідних знань.

Заказать работу без рисков и посредников
Хочу скачать данную работу! Нажмите на слово скачать
Чтобы скачать работу бесплатно нужно вступить в нашу группу ВКонтакте. Просто кликните по кнопке ниже. Кстати, в нашей группе мы бесплатно помогаем с написанием учебных работ.

Через несколько секунд после проверки подписки появится ссылка на продолжение загрузки работы.
Сколько стоит заказать работу? Бесплатная оценка
Повысить оригинальность данной работы. Обход Антиплагиата.
Сделать работу самостоятельно с помощью "РЕФ-Мастера" ©
Узнать подробней о Реф-Мастере
РЕФ-Мастер - уникальная программа для самостоятельного написания рефератов, курсовых, контрольных и дипломных работ. При помощи РЕФ-Мастера можно легко и быстро сделать оригинальный реферат, контрольную или курсовую на базе готовой работы - Торгово-посередницькі операції в зовнішній торгівлі. Сутність і принципи факторингу.
Основные инструменты, используемые профессиональными рефератными агентствами, теперь в распоряжении пользователей реф.рф абсолютно бесплатно!
Как правильно написать введение?
Подробней о нашей инструкции по введению
Секреты идеального введения курсовой работы (а также реферата и диплома) от профессиональных авторов крупнейших рефератных агентств России. Узнайте, как правильно сформулировать актуальность темы работы, определить цели и задачи, указать предмет, объект и методы исследования, а также теоретическую, нормативно-правовую и практическую базу Вашей работы.
Как правильно написать заключение?
Подробней о нашей инструкции по заключению
Секреты идеального заключения дипломной и курсовой работы от профессиональных авторов крупнейших рефератных агентств России. Узнайте, как правильно сформулировать выводы о проделанной работы и составить рекомендации по совершенствованию изучаемого вопроса.
Всё об оформлении списка литературы по ГОСТу Как оформить список литературы по ГОСТу?
Рекомендуем
Учебники по дисциплине: Международные отношения и мировая экономикаконтрольная работа по предмету Международные отношения и мировая экономика на тему: Торгово-посередницькі операції в зовнішній торгівлі. Сутність і принципи факторингу - понятие и виды, структура и классификация, 2017, 2018-2019 год.Заказать реферат (курсовую, диплом или отчёт) без рисков, напрямую у автора.

Похожие работы:

Воспользоваться поиском

Похожие учебники и литература 2019:    Готовые списки литературы по ГОСТ

Мировая экономика. Лекции
Международные валютно-кредитные отношения
Международный бизнес лекции
Международный бизнес лекции - 2Скачать работу: Торгово-посередницькі операції в зовнішній торгівлі. Сутність і принципи факторингу, 2019 г.

Перейти в список рефератов, курсовых, контрольных и дипломов по
         дисциплине Международные отношения и мировая экономика