-
Пройти Антиплагиат ©Главная » Рефераты » Текст работы «Теорія економічного аналізу»


Теорія економічного аналізу

Сутність та предмет економічного аналізу. Визначення понять "технологія", "фактор", "резерв", "аналіз". Класифікація господарських резервів. Управлінський та оперативний аналіз. Основні джерела інформації у процесі здійснення аналітичного дослідження.

Дисциплина: Экономико-математическое моделирование
Вид работы: тест
Язык: украинский
Дата добавления: 9.09.2015
Размер файла: 13 Kb
Просмотров: 2635
Загрузок: 27

Все приложения, графические материалы, формулы, таблицы и рисунки работы на тему: Теорія економічного аналізу (предмет: Экономико-математическое моделирование) находятся в архиве, который можно скачать с нашего сайта.
Приступая к прочтению данного произведения (перемещая полосу прокрутки браузера вниз), Вы соглашаетесь с условиями открытой лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная (CC BY 4.0)
.

Міністерство освіти та науки України

Київський національний торговельно-економічний університет

Вінницький торговельно-економічний інститут

ТЕСТИ

з дисципліни: “ТЕОРІЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ”

Вінниця 2008

1.Економічний аналіз - це …

а).система спеціальних знань для дослідження розвитку економічних явищ та процесів;

б).дослідження зовнішньо-економічного середовища з допомогою ПК;

в).аналіз економічних явищ з допомогою спеціальних знань.

2.Предметом економічного аналізуи є:

а).окремі економічні явища;

б).фінансово-господарська діяльність підприємства і установ;

в).всі відповіді вірні.

3.В яких роках почав формуватися економічний аналіз?

а).30-40;

б).20-30;

в). вірної відповіді немає.

4.Технолоія - це …

а).рушійна сила будь-якого процесу або явища;

б).метод узагальнення економічної інфомації;

в).застосовані у виробництві знання про способи і засоби перетворення;

г).всі відповіді вірні

5.Фактор - це …

а).технологія визначення впливу факторів на певний результат;

б).причина, яка впливає на певний результат (наслідок);

в).елементи, які класифікуються згідно з певними ознаками.

6.Резерв- це …

а).запас ресурсів, який свідом не витрачається і підтримується на певному рівні, як засіб, що забезпечує надійність і безперервність будь-якої роботи.

б).невиконана або згаяна можливість чоось, наприклад зростання обсягу виробництва тощо.

в).обидві відповіді правильні.

7.Господарські резерви класифікуються за:

а).за місцевим утворенням,за простими моментами процесів праці, за способами виявлення, за стороками використання, за характкром впливу, за напрямком мобілізації;

б).прихованими, явними;

в).галузевими, регіональними.

8.Упрвлінський аналіз є:

а).більш змістовним на ввдміну від фінансово-економічного;

б).менш змістовними

в).вони є схожими.

9.Оперативний (поточний) аналіз здійснюється …

а).на малих приватни підприємствах з певною метою;

б).на підприємствах і в його підрозділах в прцесі господарської діяльності;

в). вірної відповіді немає.

10.Економічний аналіз тісно пов'язаний з такими науками та дисциплінами:

а).економіка, географія, фізика;

б).менеджмент, маркетинг, фінансово-економічні дисципліни, кредитування.

в).всі відповіді вірні.

11.Аналіз - це …

а).поглиблене вивчення складу властитвостей, зв'язків і явищ;

б).розбір, розкладення предметів або явищ на складові ознаки;

в).обгрунтування інформації на певних рівнях.

12.Порівняння - це метод, за допомогою якого предмет, що вивчається через …

а).вимірювання, співвідношення, зіставлення з іншими предметами або явищами;

б).узагальнення інформації;

в).аналіз отриманої інформації.

13.Спосіб абсолютних різниць базується на …

а).обчислення різниці у відсотках;

б).обчислення в таблиціланцюгових підставок;

в).всі відповіді вірні.

14.Серед статистичних методів, що використовується в аналізі, чільне місце посідає …

а).табличний метод;

б).ланцюговий метод;

в).неланцюговий метод.

15.Інформація -це …

а).глибина та результативність економічного аналізу;

б).впорядковані повідомлення про кількісний аналіз та якісний стан речей;

в).достовірні матеріали, що що дають результати при дослідженнях.

16.Оранізацією аналітичної роботи включає:

а).розробка загальних питань і порядку проведення аналізу;

б).загальне керівництво, прийом виконаних аналітичних робіт;

в).всі відповіді вірні.

17.Основними джерелами інформації у процесі аналітичного дослідження є:

а).планово-нормативні та данні бухгалтерського обліку;

б).внутрішне позаоблікові данні, зовнішня інформація;

в).всі відповіді вірні.

18.В яких роках курс економічного аналізу дістав назву “Техніко-економічний аналіз”?

а).40-ві;

б).50-ті;

в).60-ті.

19.Об'єкти аналізу - це окремі економічні явища.

а).так;

б).ні.

20.Економічний аналіз - це система спеціальеих знань для дослідження розвитку економічних явищ та процесів.

а).так;

б).ні.

Ключ

1. а

2. б

3. б

4. в

5. б

6. в

7. а

8. а

9. б

10. б

11. б

12. а

13. б

14. а

15. б

16. в

17. в

18. а

19. а

20. а

Заказать работу без рисков и посредников
Хочу скачать данную работу! Нажмите на слово скачать
Чтобы скачать работу бесплатно нужно вступить в нашу группу ВКонтакте. Просто кликните по кнопке ниже. Кстати, в нашей группе мы бесплатно помогаем с написанием учебных работ.

Через несколько секунд после проверки подписки появится ссылка на продолжение загрузки работы.
Сколько стоит заказать работу? Бесплатная оценка
Повысить оригинальность данной работы. Обход Антиплагиата.
Сделать работу самостоятельно с помощью "РЕФ-Мастера" ©
Узнать подробней о Реф-Мастере
РЕФ-Мастер - уникальная программа для самостоятельного написания рефератов, курсовых, контрольных и дипломных работ. При помощи РЕФ-Мастера можно легко и быстро сделать оригинальный реферат, контрольную или курсовую на базе готовой работы - Теорія економічного аналізу.
Основные инструменты, используемые профессиональными рефератными агентствами, теперь в распоряжении пользователей реф.рф абсолютно бесплатно!
Как правильно написать введение?
Подробней о нашей инструкции по введению
Секреты идеального введения курсовой работы (а также реферата и диплома) от профессиональных авторов крупнейших рефератных агентств России. Узнайте, как правильно сформулировать актуальность темы работы, определить цели и задачи, указать предмет, объект и методы исследования, а также теоретическую, нормативно-правовую и практическую базу Вашей работы.
Как правильно написать заключение?
Подробней о нашей инструкции по заключению
Секреты идеального заключения дипломной и курсовой работы от профессиональных авторов крупнейших рефератных агентств России. Узнайте, как правильно сформулировать выводы о проделанной работы и составить рекомендации по совершенствованию изучаемого вопроса.
Всё об оформлении списка литературы по ГОСТу Как оформить список литературы по ГОСТу?
Рекомендуем
Учебники по дисциплине: Экономико-математическое моделированиетест по предмету Экономико-математическое моделирование на тему: Теорія економічного аналізу - понятие и виды, структура и классификация, 2017, 2018-2019 год.Заказать реферат (курсовую, диплом или отчёт) без рисков, напрямую у автора.

Похожие работы:

Воспользоваться поискомСкачать работу: Теорія економічного аналізу, 2019 г.

Перейти в список рефератов, курсовых, контрольных и дипломов по
         дисциплине Экономико-математическое моделирование